Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Muž beze jména VI. Skok přes stín
 
Title (DE)
Mann ohne Namen VI., Der. Der Sprung über d. Schatten.
 
Number Description (CZ)
Monumen. dílo o 6 epochách, filmované na nejkrásnějších místech světa. 6. (poslední) epocha.
Velký dobrodružný snímek.
 
Genre
dobrodružný snímek
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 11.10.1921; Tu 11.10.1921; We 12.10.1921; Tu 11.10.1921; We 12.10.1921; Th 13.10.1921; Fr 14.10.1921; Sa 15.10.1921; Su 16.10.1921 (uváděno Tu 11.10.1921–Sa 15.10.1921), Bio Universum; Bio Metro; Morava
We 12.10.1921; Th 13.10.1921; Fr 14.10.1921; Sa 15.10.1921; Su 16.10.1921; Tu 18.10.1921 (uváděno We 12.10.1921–Tu 18.10.1921), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
We 16.11.1921 (uváděno We 16.11.1921–Fr 18.11.1921), Orania; Urania
Tu 29.11.1921; We 30.11.1921 (uváděno Tu 29.11.1921–Th 01.12.1921), Bristol
Su 04.12.1921 (uváděno Su 04.12.1921−?), Union; Cinema elektrique; Oko
We 03.10.1923 (uváděno We 08.10.1924–Th 09.10.1924), Orania; Urania – Muž beze jména V. Muž se železnými nervy / Mann ohne Namen V., Der. Der Mann m.d. eisern. Nerven
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno