Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Opona padá
 
Title (DE)
Vorhang fällt, Der
 
Number Description (CZ)
A. Uhlig, H. Sessak, G. Knuth v kriminálním filmu.
Anneliese Uhlig, Hans Brauswetter
Sensační kriminální film.
 
Number Description (DE)
Kriminalfilm. Anneliese Uhlig, Carl Rühmann.
 
Genre
kriminální film
 
Programme — Programme (numbers)
Th 06.08.1942; Th 06.08.1942 (uváděno Th 06.08.1942–Su 09.08.1942; Mo 10.08.1942), Moderna; Bio Moderna; Jalta
Tu 23.05.1944 (uváděno ?−Th 25.05.1944), Avia; Slovan; Kino Avia
Tu 22.09.1942 (uváděno Tu 22.09.1942–Th 24.09.1942), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Tu 01.12.1942 (uváděno Mo 30.11.1942; Tu 01.12.1942–Th 03.12.1942), Besední dům; Adria; Besední dům; Adria; Jadran
Tu 16.02.1943 (uváděno Tu 16.02.1943–Th 18.02.1943), Excelsior
 
Film
Opona padá, 1939
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno