Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Bláhové ženy (Foolish wives)
Tolle Weiber
 
Original Title
Foolish wives
 
Genre
veledílo
 
Country
USA
 
Number
Bláhové ženy (Foolish wives), Tolle Weiber
veledílo
Z nadšených posudků zahraničních a tuzemských časopisů citujeme jen ,,Českou Osvětu": ,, Snůška všech možných velkosvětských špatností: podvodnictví, penězokazectví, tak zvaná ,,vysoká společnost" v Monte Carlu, svádění žen a pod. Bláhové ženy poznávají na konec, že jen láska trvá a že stojí nad vším flirtem pravá láska. Z bandy falešných hráčů a pěnězokazů je zabit falešný důstojník (hraje ho sám režisér Stroheim), když vniká do dívčí ložnice a jeho ničemné družky jsou zatčeny. Krásně hráno, výborně režisováno a nádherně fotografováno."; Veledílo americké produkce Universal.
 
Year
1922
 
Producer
Universal Film Manufacturing Company
 
Directed by
Erich von Stroheim
 
Cast
Rudolph Christians
Erich von Stroheim
 
IMDB
www.imdb.com/title/tt0013140/
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno