Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Autor citátu
Irena_(1922).txt
 
Kategorie citátu
Chování diváků v kině, atmosféra v kině
 
Citát
IK: ty filmy tak nějak víc zaujaly, nebo já nevim, my sme je víc
vnímali jako, takže obyčejně trošku rušno bylo když byly ty žurnály, to
začínalo, a hlavně za války když bylo samý Němci že vítězí a podobně,
tak to eště se dost lidi courali do kina.

Lč: hm

IK: ale jak bylo po žurnále, tak se kino zavřelo, a byl klid.

Lč: hm

IK: a nepamatuju si, že by někdo tam dělal...

Lč: a třeba že by se lidé bavili?

IK: ne, nepamatuju.

Lč: a při tom žurnále se teda bavili, to se nějak komentovalo?

IK: no to se ještě dost courali lidi,

Lč: jo takhle.

IK: protože to sme vlastně tak jako provokovali je, že je nechceme.

Lč: že to nechcete vidět.

IK: ano, ano. chodilo se i po žurnále, že jo.

Lč: aha.

IK: protože to byla provokace Němcům.

Lč: a myslíte, že ňák obecenstvo třeba ňák hlasitěji reagovalo na ty
promítané filmy jakýmikoliv reakcemi, třeba ňákým pískáním, hvízdáním
nebo i hlasitým smíchem?

IK: no tak, když tam byl grosby ((Bing Crosby)), nebo šaplin ((Charlie
Chaplin)), no tak to se kino řehtalo docela nahlas, že, protože to to
opravdu byly veselohry, který přinášely lidem v těch těžkých dobách
toho protektorátu takový takový únik, že, z té skutečnosti, ve které
sme žili. ale em no tak zamilovaný filmy, že, no tak mladí, to sme se
rozplývali, když tam byl šárl boajé ((Charles Boyer)), nebo zarach
leandrová ((Zarah Leander)) nebo já nevim, ty americký herečky, to sme
potom ještě cestou zpátky prožívali celý, ale že by tak přímo, prostě
já teď už do kina nechodím, ale vím, že prostě, já nevim, to tak lidi
respektovali druhý, a myslím si, že kdyby někdo třeba šustil nebo tak,
že ho aj

Lč: aha

IK: klidně napomenuli, víte?

Lč: hm

IK: že prostě tak byli ohleduplnější jeden k druhým. on tam šel každej
že chtěl ten film vidět, chtěl ho prožít, a nechtěl být rušen. ale
respektoval třeba souseda, tak možná že tam někdo usnul, že, nebo mladí
že se tam políbili. ale tak, aby nerušili.

Lč: hm

IK: tak aby každý z toho měl, to se mi zdá, že bylo takový
ohleduplnější.

Lč: a vzpomněla byste si, že by se třeba po filmu tleskalo? jestli
taková tradice byla nebo nebyla?

IK: ne. to si [nepamatuju.]

Lč: [to si] nevzpomínáte. hm

IK: to si nevzpomínám, no jo.
 
Kód citátu (plný)
04.10.377
 
Kód citátu
10.377
 
Kód rozhovoru
27:73
 
Řádek v rozhovoru
536:608
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno