Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Kněžna Woronzovna, Kněžna Voroncovna
Moravské noviny, 1, Tu 03.01.1922
Kněžna Voronzovna
Lidové noviny, 651, Fr 30.12.1921
Kněžna Voroncova
Lidové noviny, 251, Sa 20.05.1922
 
Title (DE)
Fürstin Woronzoff, Die
Volksfreund, 1, Su 01.01.1922
Fürstin Woronzoff
Volksfreund, 17, Sa 21.01.1922
Fürst Worontow
Volksfreund, 21, Th 26.01.1922
 
Number Description (CZ)
147995

Lidové noviny, 651, Fr 30.12.1921
Román z nihilistického ovzduší.

Lidové noviny, 251, Sa 20.05.1922
Ruské drama.

Moravské noviny, 22, Sa 28.01.1922  
Genre
drama
Moravské noviny, 1, Tu 03.01.1922
kriminální drama
Lidové noviny, 651, Fr 30.12.1921
ruské drama
Moravské noviny, 22, Sa 28.01.1922
 
Programme — Programme (numbers)
Sa 31.12.1921; Su 01.01.1922; Fr 30.12.1921; Fr 30.12.1921 (uváděno Sa 31.12.1921; Su 01.01.1922; Fr 30.12.1921–Su 02.01.1921), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Moravské noviny, 299, Sa 31.12.1921
Sa 20.05.1922 (uváděno Sa 20.05.1922–Sa 20.05.1922), Lucerna; Lucerna - Sebrowitz; Lucerna, Žabovřesky
Lidové noviny, 251, Sa 20.05.1922
Sa 21.01.1922; Su 22.01.1922 (uváděno Sa 21.01.1922; Su 22.01.1922–We 25.01.1922), Excelsior
Volksfreund, 17, Sa 21.01.1922
Tu 31.01.1922 (uváděno Tu 31.01.1922–Th 02.02.1922), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Rovnost, 31, Tu 31.01.1922
Th 26.01.1922; Sa 28.01.1922 (uváděno Th 26.01.1922; Sa 28.01.1922–Tu 31.01.1922), Moravia
Volksfreund, 21, Th 26.01.1922
 
Film
Kněžna Woronzovna
Moravské noviny, 1, Tu 03.01.1922
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno