Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Německý týdeník.
 
Title (DE)
1. Deutsche Wochenschau
 
Number Description (CZ)
Nejnovější zprávy a aktuality z bojšť.
 
Number Description (DE)
Die neuesten Aktualitäten und Frontbildberichte.
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 21.07.1944 (uváděno Fr 21.07.1944–Th 27.07.1944), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Aktualita.; Kamenné slovo.; Evropa týdeník 70.; Potpourri č. 6.
Moravské noviny, 199, Fr 21.07.1944
Fr 28.07.1944; Fr 28.07.1944 (uváděno Fr 28.07.1944–Th 03.08.1944), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Aktualita / Aktualita; Ve skalách a sněhu.; Misterium života. / 4. Mysterium des Lebens; Evropa týdeník čídlo 71.; Ozvěna sportu čís. 6.; Aktualita / Aktualita
Moravské noviny, 206, Fr 28.07.1944
Fr 04.08.1944; Fr 04.08.1944 (uváděno Fr 04.08.1944–Th 10.08.1944), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Aktualita / Aktualita; Zkoušení materiálu. / Auf Biegen u. Brechen; Evropa týdeník čís. 72. / Europa-Woche Nr.72.; Paprika. / Paprika; Zrcadlo doby čís. 17. / Zeitspiegel Nr. 17
Moravské noviny, 213, Fr 04.08.1944
Fr 11.08.1944; Fr 11.08.1944 (uváděno Fr 11.08.1944–Th 17.08.1944), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Aktualita. / Aktualita; Letní dny na Lofetech. / Sommertage auf den Lofoten; 12 minut u Franze Lehára. / 12 Minuten bei Franz Léhar; Evropa týdeník čídlo 73. / Europa-Woche Nr.73; Doba v obraze. / Zeit in Bild. Kamerad Pferd.
Moravské noviny, 220, Fr 11.08.1944
Fr 18.08.1944, Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Aktualita / Aktualita; Chov pstruhů.; Evropa týdeník čís. 74.; Den v Barceloně.; Zdraví není náhoda.; Aktualita / Aktualita
Moravské noviny, 227, Fr 18.08.1944
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno