Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Monna Vanna
Lidové noviny, 141, Tu 20.03.1923
 
Number Description (CZ)
Drama z doby renaissance o 2 epochách. Film tento velkými, přímo markantními liniemi, snaží se podati věrný obraz středověkých poměrů v Itálii, ukazuje v jednostném ději machiavelistickou politiku vzájemně se svářících a spolu válčících drobných států italských. Děj je vzat z doby kdy Pisa válčila s Florencií, v to zapředeny jsou romány milostné. Mocným dojmem působí hromadné vystoupení mass lidu (40.000) jednak při uvítání průvodu Gurliniho ve Florencii a pak při střetnutí se vojsk u hradeb pisanských. Hlavní představitelé Pavel Wegener, Lydia Salmonovna a zvláště sympatická kráska Lee Parry vyhrávají role mistrně ve velkých rysech, čímž pěkně zapadají do celkového stylu hry.

Lidové noviny, 141, Tu 20.03.1923  
Programme — Programme (numbers)
Tu 20.03.1923 (uváděno Fr 16.03.1923–Tu 20.03.1923), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino – Monna Vanna
Lidové noviny, 141, Tu 20.03.1923
 
Film
Monna Vanna, 1922
Lidové noviny, 141, Tu 20.03.1923
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno