Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Datum zveřejnění programu
pá 30.04.1920
Lidové noviny, 217, pá 30.04.1920
pá 30.04.1920
Rovnost, 120, pá 30.04.1920
pá 07.05.1920
Lidové noviny, 228, pá 07.05.1920
so 01.05.1920
Socialistická budoucnost, 99, so 01.05.1920
pá 07.05.1920
Socialistická budoucnost, 103, pá 07.05.1920
pá 07.05.1920
Rovnost, 126, pá 07.05.1920
so 08.05.1920
Socialistická budoucnost, 104, so 08.05.1920
 
Dny promítání (od)
pá 07.05.1920
Socialistická budoucnost, 104, pá 07.05.1920
 
Dny promítání (do)
čt 13.05.1920 (50%)
Lidové noviny, 239, čt 13.05.1920
 
Kino
Kino Republika
Lidové noviny, 217, pá 30.04.1920
 
Složení programu (čísla)
Vlast, historický obraz; tragedie
Zfilmovaná tragedie od Viktora Sardoua. Nejkrásnější historický obraz sezony.; Viktorien Sardou. Poslavené dílo francouzského romanopisce prochází právě filmovou scénou. Skvělá, historicky věrná výprava této tragedie ujařmeného národa uchvátí svým kouzlem každého diváka.; Tragedie ujařmeného národa. Francouzský snímek historický, zfilmovaný známý román "Vlast" od Viktoriena Sardou, kteréžto dílo dokazuje dramatickou sílu a plnokrevnost autorovu. V hlavní úloze účinkuje Henry Kraus, proslavený herec továrny Pathé-Fréres v Paříži, známý českému obecenstvu svými vynikajícími výkony z "Bídníků" a "Germinale". - Obsah hry je známý. Filip II. Španělský přikazuje vévodovi z Alby, aby udusil nizozemské povstání, vedené hrabětem z Rysooru a princem Oranským. Nařizuje sejmouti nizozemské vlajky a nahraditi je španělskými. Vypovídá pak prince Oranského a zaplavuje Flandry potoky krve. Hrabě Rysoor stýká se však stále s princem Oranským, nedbaje nebezpečí života, a organisují spolu vzpouru proti španělským uchvatitelům. Manželka Rysoorova, Dolores, miluje však gardového setníka Karloo van der Not a odhodlává se zraditi nepohodlného manžela a s ním i - vlast. Vyžádá si slyšení u védovy z Alby a prozradí mu plán spiklenců. Princ z Oranie je ukryt v lesích [...] Bruselu asi s deseti tisíci ozbrojených povstalců a čeká, až vztýčením nizozemské vlajky na věži chrámové dá mu hrabě Rysoor znamení, aby vtrhl do města. Jsouc tázána na jména vůdců spiknutí, jmenuje pouze svého manžela, avšak v mučírně dozná i jména ostatních. Všichni jsou zatčeni, mučeni a popraveni na hranici. Karloo van der Not, horlivý vlastenec, vida, co jeho milenka způsobila, zavraždí ji dýkou před planoucími hranicemi, proráží kordon stráží a v zoufalství sám se vrhá v moře plamenů. - Zoufalý boj utlačeného a zdeptaného národa, hrůzy náhlých soudů a inkvisic španělských, tragedie lásky hraběnky Rysoorové, rozvrácené rodiny a surový duch despotických utlačovatelů defilují před zrakem užaslého a chvějícího se diváka. Film jest ve všech směrech výrobkem dokonalým a dokazuje, jak pokročila francouzská kinematografie i na tomto poli za posledních pět let. Fotograficky bezvadný, herecky mohutný, v krojích a architektuře interierů i budov dobově přesný a bohatý, dějem vzrušující, slovem typický historický film francouzský se všemi přednostmi. Tento film ve svém ději tak podobný k boji českého národa za samostatnost, je pro české obecenstvo tím pozoruhodnější. Hrdinné činy utlačovaných probouzejí v divákovi city sympathie a lásky k vlasti. Měl by tudíž tento obraz býti předmětem výpravy všech velkých i malých, kteří svou lásku k vlasti chtějí posíliti.
Lidové noviny, 217, pá 30.04.1920
 
Popis programu (CZ)
Přijde.

Lidové noviny, 217, pá 30.04.1920
Předvádí se denně o 5, 7, 9 hod.

Lidové noviny, 228, pá 07.05.1920
Ode dneška je v Brně zajímavý francouzský snímek historický, zfilmovaný známý román "Vlast" od Viktoriena Sardou, kteréžto dílo dokazuje dramatickou sílu a plnokrevnost autorovu.
Kino Republika získavší značným nákladem tento obraz, povznášející umelěckou úroveň biografů, domnívá se, že návštěvníci kina budou mu vděčni.

Socialistická budoucnost, 104, so 08.05.1920  
Obrazové přílohy

Lidové noviny, 217, pá 30.04.1920

Rovnost, 120, pá 30.04.1920

Lidové noviny, 228, pá 07.05.1920

Socialistická budoucnost, 99, so 01.05.1920

Socialistická budoucnost, 103, pá 07.05.1920

Rovnost, 126, pá 07.05.1920

Socialistická budoucnost, 104, so 08.05.1920

Socialistická budoucnost, 104, so 08.05.1920
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno