Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Slavné uvítání presidenta Masaryka v Brně 21. a 23. tm.
Lidové noviny, 318, Th 26.06.1924
Příjezd a uvítání p. presidenta Masaryka v Bnrě
Lidové noviny, 320, Fr 27.06.1924
Příjezd a uvítání pana presidenta Masaryka v Brně 21. a 22. června
Socialistická budoucnost, 156, Fr 27.06.1924
 
Number Description (CZ)
Velevýznamný film.

Lidové noviny, 318, Th 26.06.1924
Aktualita v rámci vzpomínkového sokolského sletu.

Lidové noviny, 320, Fr 27.06.1924
Aktualita. V rámci vzpomínkového sokolského sletu žactva a dorostu.

Socialistická budoucnost, 156, Fr 27.06.1924  
Genre
aktualita
Lidové noviny, 320, Fr 27.06.1924
 
Programme — Programme (numbers)
Th 26.06.1924; Fr 27.06.1924 (uváděno Fr 27.06.1924–Mo 30.06.1924), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino – výjevy ze vzpomínkového sletu sokolského na rok 1914; Patt a Pattachon, zprostředkovatelé sňatků; Pat a Patachon jako prostředkovatelé sňatků; Patt a Patachon sprostředkovatelé sňatku / Patt und Pattachon als Heiratsvermittler
Lidové noviny, 318, Th 26.06.1924
Fr 27.06.1924; Fr 27.06.1924; Fr 27.06.1924 (uváděno Fr 27.06.1924–Mo 30.06.1924), Kino Republika – Její království
Lidové noviny, 320, Tu 17.06.1924
 
Film
Slavné uvítání presidenta Masaryka v Brně 21. a 23. tm.
Lidové noviny, 318, Th 26.06.1924
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno