Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
tragedie
 
Film
Carmen, 1915
Vina, 1919
 
Number
Ve vítězství lásky; Vítězství lásky, Sieg der Liebe
drama
Gunar Tolnäs. Rodinná tragedie ve 4 jednáních.; pestré drama ve 4 dějstvích s Gunnartem Tolnäisem v hlavní úloze Drama mit Gunar Tolnäs
Lidové noviny, 67, Sa 09.03.1918
Poslední noc, Tragedie o pěti jednáních, román padlé s Lilly Berkovou v hlavní úloze
Pěst osudu, 5dílná tragedie s Alvínem Neussem v hlavní úloze
Uvolněná pouta, Henny Portenová ve znamenité 4aktové tregedii.; Henny Portenová v hlavní úloze
Nevyléčitelný, Nová sensace, tragedie o 5 jedn. V hlavní úloze Marta Novelly.; Sensační snímek.; S napětím očekávaný sensační snímek, tragedie o 4 jedn. s Martou Novelly
Druhé já, tragedie o 4 jedn.
Zámek a chata, filmová tragedie ve 3 jedn.
Oběť Lisy; Lisynina oběť, tragedie ze života ve 3 jedn.; čarokrásné, 3aktové, společenské drama s Bedř. Feherem v hlavní úloze
Poklad hrabat z Donvillu I. Rok 1789; Poklad hrabat z Dorvitu I; Poklad hrabat z Donvilu I, První epocha. Tragedie z francouzské velké revoluce ve 2 epochách.; První epocha "Rok 1789". Italský film odehrávající se v době velké francouzské revoluce.
Lidové noviny, 1, Th 01.01.1920
Vlast, historický obraz
Zfilmovaná tragedie od Viktora Sardoua. Nejkrásnější historický obraz sezony.; Viktorien Sardou. Poslavené dílo francouzského romanopisce prochází právě filmovou scénou. Skvělá, historicky věrná výprava této tragedie ujařmeného národa uchvátí svým kouzlem každého diváka.; Tragedie ujařmeného národa. Francouzský snímek historický, zfilmovaný známý román "Vlast" od Viktoriena Sardou, kteréžto dílo dokazuje dramatickou sílu a plnokrevnost autorovu. V hlavní úloze účinkuje Henry Kraus, proslavený herec továrny Pathé-Fréres v Paříži, známý českému obecenstvu svými vynikajícími výkony z "Bídníků" a "Germinale". - Obsah hry je známý. Filip II. Španělský přikazuje vévodovi z Alby, aby udusil nizozemské povstání, vedené hrabětem z Rysooru a princem Oranským. Nařizuje sejmouti nizozemské vlajky a nahraditi je španělskými. Vypovídá pak prince Oranského a zaplavuje Flandry potoky krve. Hrabě Rysoor stýká se však stále s princem Oranským, nedbaje nebezpečí života, a organisují spolu vzpouru proti španělským uchvatitelům. Manželka Rysoorova, Dolores, miluje však gardového setníka Karloo van der Not a odhodlává se zraditi nepohodlného manžela a s ním i - vlast. Vyžádá si slyšení u védovy z Alby a prozradí mu plán spiklenců. Princ z Oranie je ukryt v lesích [...] Bruselu asi s deseti tisíci ozbrojených povstalců a čeká, až vztýčením nizozemské vlajky na věži chrámové dá mu hrabě Rysoor znamení, aby vtrhl do města. Jsouc tázána na jména vůdců spiknutí, jmenuje pouze svého manžela, avšak v mučírně dozná i jména ostatních. Všichni jsou zatčeni, mučeni a popraveni na hranici. Karloo van der Not, horlivý vlastenec, vida, co jeho milenka způsobila, zavraždí ji dýkou před planoucími hranicemi, proráží kordon stráží a v zoufalství sám se vrhá v moře plamenů. - Zoufalý boj utlačeného a zdeptaného národa, hrůzy náhlých soudů a inkvisic španělských, tragedie lásky hraběnky Rysoorové, rozvrácené rodiny a surový duch despotických utlačovatelů defilují před zrakem užaslého a chvějícího se diváka. Film jest ve všech směrech výrobkem dokonalým a dokazuje, jak pokročila francouzská kinematografie i na tomto poli za posledních pět let. Fotograficky bezvadný, herecky mohutný, v krojích a architektuře interierů i budov dobově přesný a bohatý, dějem vzrušující, slovem typický historický film francouzský se všemi přednostmi. Tento film ve svém ději tak podobný k boji českého národa za samostatnost, je pro české obecenstvo tím pozoruhodnější. Hrdinné činy utlačovaných probouzejí v divákovi city sympathie a lásky k vlasti. Měl by tudíž tento obraz býti předmětem výpravy všech velkých i malých, kteří svou lásku k vlasti chtějí posíliti.
Lidové noviny, 217, Fr 30.04.1920
Poklad hrabat z Donvillu II. Příšerná jízda; Poklad hrabat z Donvilu II, Druhá epocha. Tragedie z francouzské velké revoluce ve 2 epochách.; Druhá epocha "Příšerná jízda". Italský film "Poklad hrabat z Donvillu", odehrávající se v době velké francouzské revoluce.
Lidové noviny, 1, Th 01.01.1920
Děs, Tragedie na pokraji skutečnosti podle angl. románu od Stevensona: Dr. Jëkyll and Mr. Hyde.; Podle románu Dr. Jekyll and Mr. Hyde.; Tragedie o 6 dějstvích.
Lidové noviny, 138, Fr 18.03.1921
Ta, jež pláče, sensační drama
Drama ze života amer. V hlavní roli Viola Dana.; Americké sensační drama v 7 jednáních.; Drama o 7 dílech.; Tragedie ženy vystižena ve filmu "Ta, jež pláče".; Sensační amer. drama o 7 dějstvích se slavnou Violou Danou. (Metro-Pictures-Film, New York.)
Lidové noviny, 541, Sa 30.10.1920
Smích a smrt, Tragedie o 4 dějstvích, italský snímek. V hlavní roli: Diana Carenne.
Lidové noviny, 298, Fr 18.06.1920
Pověra, Tragedie cirkusové tanečnice, jež je obětí nesmyslné pověry.
Lidové noviny, 180, Tu 12.04.1921
Ubohá Violeta; Anna Violette, Pola Negri ve svém nejposlednějším výkonu. Tragedie dívky z ulice.; Pola Negri ve svém nejdokonalejším výkonu.; Drama chudé dívky s Pola Negri v hlavní úloze.
Socialistická budoucnost, 299, Fr 17.06.1921
Návrat do tmy; Návrat do temna, Film vzácných kvalit a hlubokého vnitřního založení. Režie do filmu vložila celé řady nezapomenutelně krásných a vzrušujících scén. V hlavní úloze Olaf Foeus a Erna Morena.; Úchvatné drama lékaře a osleplého umělce, jenž připraví lékaře o jeho štěstí a vrací se opět v noc - ve slepotu. Olaf Fönse stojí v tomto dramatu na výši svého umění.; Tragedie o 5 dílech.; Drama o 6 dílech. V hlavní úloze Olaf Föns.
Moravské noviny, 196, Sa 27.08.1921
Pravá tvář, Tragedie o 5 dějstvích. Mistrovské dílo francouzského umění filmového.
Moravské noviny, 169, Tu 26.07.1921
Nezabiješ, Monumentální americký film
Monumentální americký film, hájící neporušitelnost zpovědního tajemství. Po celém světě hráno s obrovským úspěchem.; Amer. film, jdoucí celým světem. Tragedie hrdinného kněze, jenž uhájí neporušitelnost zpovědního tajemství.
Den, 219, Mo 14.08.1922
Velká oběť, große Opfer, Das
Tragedie o 4 dílech. V hlavní úloze Carola Toellová. Drama mit Carola Toelle
Pomsta žlutého muže, Rache des gelben Mannes, Die
drama
Drama plemenné nenávisti Američanů proti ,,barevným" a jejich opovržení vůči míšencům z bílého a žlutého plemene. Rušný děj odehrává se v Číně, v San Franciscu a na Aljašce a kromě nádherných krajinných scenerií uzříte poprvé ve filmu skvělé barevné efekty. Fox - Film - Corporation je největší filmová výrobna na světě, a její filmy do Československa dosud nedocházely. Všechny novinky této značky budou v Brně promítány.; Tragedie dvou rass v 9 dílech. Foxova světová produkce! V hlavní úloze John Gilbert.; Jímavá tragedie dvou ras v 9 dílech. V titulní úloze představitel hraběte Monte Christa, John Gilbert.; Zajímavá tragedie dvou ras v 9 dílech. V titulní úloze představitel hraběte Monte Christa, John Gilbert. Tragödie zweier Rassen im 9 Akten. In der Titelrolle John Gilbert, der Darsteller des Grafen Monte Christo
Lidové noviny, 212, Sa 26.04.1924
Katuška Mástová, Auferstehung. Katjuschka Mástova
Katuška Mástová (Vzkříšení). Tragedie chudého děvčete a Lia Maron podle Tolstoje.
Lidové noviny, 69, Fr 08.02.1924
Královna ze Sáby, Königin von Saba, Die
drama
Grandiosní tragedie královské lásky o 10. dílech. V titulní úloze nejkrásnější žena poctěná I. cenou krásy 3./VI.1923 ve Filadelfii Betty Blythe.; Úchvatná tragedie lásky o 8 dějstvích. V hlavní úloze Betty Blytheová.; Grandiosní tragedie královny lásky o 8 dílech. Představitelé: Betty Blytheová, B. Leiber. Ergreifende Liebestragödie in 8 Akten. In der Hauptrolle BETTY BLUE.
Rovnost, 45, Fr 15.02.1924
Plížící se nebezpečí, Schleichende Gefahr
tragedie o 4 jednáních Drama
Tančící bloud, čili ŠAŠKOVA PÍSEŇ. Úchvatná tragédie ze života cirkusových artistů. -- V hlavní úloze slavný dánský umělec Valdemar Psilander, který před 4 lety zemřel a svou jedinečnou hrou si dobyl světového jména.; Reprise nezapomenutelného Psylandra. Vrcholné filmové dílo norské produkce.; Nejlepší film s Valdemarem Psilandrem.
Den, 195, Fr 21.07.1922
Bezejmenná; Bezejmenná Madame X, fremde Frau Madame X, Die
(Madame X.) Úchvatná tragedie mateřské lásky a zničeného ženství.; Podle činohry Al. Bissona. V hlavní úloze Pavlína Frederiková.
Den, 206, Tu 01.08.1922
Madame Butterfly, Nejnovější výkon slavné světové umělkyně Mary Pickfordové. Japonská tragedie dle stejnojmenného románu J. L. Longa.
Lidové noviny, 9, Tu 06.01.1931
Vina, drama
čtyřdílná tragedie s Hanou Portenovou. Poslední novinka.; drama s H. Portenovou
Lidové noviny, 274, Fr 03.10.1919
Román modelky, sensační film; drama
sensační americký film, ve kterém vystupuje slavnámladistvá americká tragédka Mary Mac Larenová, která při svém mládí svým prostým, ale velkým a hlubokým uměním dobyla si všeobecné slávy v celé Americe v několika měsících. Ve filmu "Román modelky" má Mary Mac Larenová neobyčejnou příležitost uplatniti jak své tragické umění, tak svou subtilní a jímavou krásu i neobyčejnou eleganci modní dámy. Tragická historie modní manekiny s těžkým pozadím rodinné tragedie je látka tak napínavá, že pro americkou režii je hračkou napnouti pozornost obecenstva až k nemožnosti. Při tom ukazuje film nejnovější americký modní přepych.; se slavnou americkou tragédkou Mary Mac Larenovou. Modní přepych americký, v jehož prostředí se tragedie rozvíjí, zajímati bude hlavně naše dámské obecenstvo.; Krásná Mary Mac Larenová, hrdinka dramatu, plete hlavu naší mužské mládeži. Její neodolatelnou krásu a skvělou hru nutno vidět. Herecké kruhy věnují ji svou mimořádnou pozornost.; Film nejvyšší technické dokonalosti, kterému nový miláček publika propůjčil nedostižný půvan, gracii a eleganci, nepostrádá sensačnosti a hrůzný dojem katastrofálního automobilového neštěstí je právě tak působivý jako román lásky, který proplétaje se úskalím náhod vrcholí v závěrečných sytých scénách.
Lidové noviny, 288, Fr 17.10.1919
Vražda. Kdo? a Jak?, Mord. Wer? und wie?
Tragedie domu Garrick. Die Tragödie des Hauses Garrick mit Willy Kaiser.
Moravské noviny, 63, Sa 18.03.1922
Královna Draga; Draga, Königin Draga
Tragödie
Tragedie král. manželů srbských.; Osud srbských král. manželů.; Tragedie srb. krále Alex. a kr. Dragy. 147061
Lidové noviny, 590, Fr 25.11.1921
Z tajů podzemního velkoměsta; Podzemními kvartýry velkoměsta, unterirdischen Elendquartiere einer Großstadt, Die
drama
Podle pozoruhodného románu Emila Klägera: Pelechy bídy a zločinu, Vídeň 1908. Monopol Liberty film, Praha. Censurou několikrátě zakázaný a teprve nyní propuštěný sociální světový film. Emil Kläger vyňal ze svého díla osud jednotlivce, utvořiv z téhož filmové drama. Nesmí být nikterak porovnáváno s tuctovými detektivními kriminálními obrazy. Autor líčí zde osud mladého muže, majícího před sebou skvělou budoucnost, který však lehkomyslností a špatnou společností upadne na scestí., z něhož nenalézá více návratu. Líčením tímto chce autor působiti na mládež odstrašujícím příkladem. Tento velký sociální film odhaluje neuvěřitelné, téměř příšerné tajemství podzemního velkoměsta, seznamuje nás však především s uměleckými výkony dvorního divadelního herce Gerasche, jakož i celé společnosti umělců dvorního divadla.; Napínavý a poučný film ze života studenta.; Vídeňské byty bídy a zločinu.
Rovnost, 276, Tu 06.12.1921
Tančící bloud, (šaškova láska.) Tragédie o devíti jednáních. V hl. úlohách Karin Bell a Gösta Ekmann.
Podloudnice, Schmugglerin, Die
Tragödie
Tragedie o 5 jedn. Tragödie in 5 Akten.
Moravské noviny, 1, Tu 03.01.1922
Anna Christie, Anna Christie
Tragedie svedené dívky o 6 dílech. V hlavní úloze Blanche Sweet. Režisér John Griffith.
Lidové noviny, 491, Tu 30.09.1924
V bařinách novoyorských, Tragedie svedené dívky o 6 dílech. V hlavní úloze Sessue Hayakawa.
Lidové noviny, 530, Tu 21.10.1924
Odplata, Tragedie dobrého člověka v šesti dějstvích. V hlavních úlohách: Otto Gebuhr, Charles Willy Kayser, Maja Sandra, Lia Eibenschutz.
Lidové noviny, 628, Tu 16.12.1924
Polikuška, Polikuschka
drama
Drama o 5 dějstvích dle povídky Lva N. Tolstého. V titulní úloze největší ruský umělec J.M.Moskvin, člen uměleckého divadla v Moskvě. (Nezaměnte s Možuchinem, jenž hraje v Berlíně a v Paříži.; Tragedie ruského mužika. Dle skutečné události od Tolstého. Aus dem Leben eines rusissches Muschik. Nach einer wahren Begebenheit von Tolstoj.
Rovnost, 118, Tu 29.04.1924
Tělo, svět, ďábel (Manslaughter); Tělo - svět - ďábel, Weib-Welt-Teufel; Weib, Welt, Teufel.
sensační dobrodružné drama; Tragödie
Drama zkažené ženy ze světáckých kruhů, která prošedši trestnicí, přemůže na konec všechno zlo a úklady ďábla. Hráno v Americe a Francii s ohromným úspěchem.; Sensační dobrodružné drama v 9 dílech. Beatrice Joyová, Thomas Meigham v hlavních úlohách.; Tragedie o 9 dílech. V hl. úloze Beatrice Joyová. Tragödie in 9 Akten. In der Hauptrolle Beatrice Joy.
Rovnost, 237, Fr 29.08.1924
Cirkusová hraběnka, Zirkusgräfin
drama
Tragedie mladé matky o 6 dílech. V hlavní úloze Fern Andra. Drama, in der Hauptrolle Fern Andra
Rovnost, 287, Tu 17.10.1922
Vražednice; Vražednice?, Tragedie o 5 jednáních.
Rovnost, 345, Fr 15.12.1922
Zpověď dívky, Tragedie o 6 dílech.
Rovnost, 352, Fr 22.12.1922
Šílená z Blackwateru, Tragedie o 7 jednáních.
Moravské noviny, 91, Sa 22.04.1922
Varieté, Varieté
Emil Janings.; Em. Jannings ‒ Lya de Putti.; Tragedie artisty podle románu Fel. Holländra »Přísaha Štěp. Hullera«. Představitelé: Lia de Putti ‒ Emil Jannings.; Sensační veledílo. 166018; Mit Emil Jannings und Lya de Putti.
Lidové noviny, 82, Tu 15.02.1927
Milkování, Dojemné drama dle stajnojmeného díla Arthura Schnitzlera; Sedmidílné úchvatné drama dle světoznámého stejnojmenného díla Arthura Schintzlera. S čarokrásnou Evelyn Halt. Tragedie mladých srdcí i vášnivé rozkoše.
Lidové noviny, 514, Tu 11.10.1927
Ti, kteří byli již trestáni, Režie Rudolfa Meinerta. Velké mistrovské dílo. (Sociální světový problém.) Tragedie - obraz, plný pravda a realistického naturalismu, strhujícího a hluboce působícího děje. V hlavní úloze: Eug. Klöpfer, Margareta Schlegelová, Heřman Picha a j.
Lidové noviny, 546, Sa 29.10.1927
Bojkot (Studentská čest), Mistrné zvukové dílo. Tragedie nepochopeného mládí. Th. Loos, Lil Dagoverová, Rolf Goth, E. Strahl, Nachbaur. Německá mluva - český překlad.
Lidové noviny, 330, Fr 03.07.1931
Pevnost Ivangorod, Festung Ivangorod
Tragödie; drama z vojenského života
Tragedie z ruského vojenského života. V hlavních úlohách M. Jacobini a G. Gabrio.; Nádherné drama z ruského vojenského života. V hlavní úloze Maria Jaccobini a A. Pointner, Natalie Linsenkova, Angelo Ferrari. Tragödie aus dem russischen Soldatenleben. In den Hauptrollen M. JACOBINI und G. GARBO.
Rovnost, 1, Su 06.01.1929
Regina, Regina
V hlavní úloze Harry Liedtke, Lee Parry.; Tragedie ženy o 8 jednáních. - V hlavních úlohách Lee Parry a Harry Liedtke. In den Hauptrollen HARRY LIEDTKE, LEE PARRY.
Rovnost, 151, Fr 01.06.1928
Ňu, Tragedie manželství.
Moravské noviny, 32, We 10.02.1926
Muž se dvěma srdci; Muž s dvěma srdci, Tragedie nešťastného manželství o 7. dílech. V hlavní úloze Monte Blue a Margareta Levingstonová.
Lidové noviny, 259, Sa 22.05.1926
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno