Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
sensační film
 
Film
Býčí oko aneb Zákon prérie II, 1917
Býčí oko anebo Zákon prérie I, 1917
Býčí oko anebo Zákon prérie III, 1917
Baptiste Ling, 1920
Letec, 1929
 
Number
Býčí oko anebo Zákon prérie I; Zákon prerie neb Býčí oko I, dobrodružné drama
I. epocha sensačního amerického filmu. Dobrodružné drama o 34 dílech ve třech epochách.V hlavní úloze Eddy Polo.; 1. epocha amerického veledíla.
Lidové noviny, 40, Fr 23.01.1920
Nymfa z Tichého oceánu, Sensační film s překrásnými přírodními snímky v šesti jednáních. Dle lidové povídky.; Sensační film s překrásnými přírodními snímky v šesti jednáních. Dle staré lidové povídky.; Rozkošná pohádka lásky.
Rovnost, 24, Sa 24.01.1920
Býčí oko aneb Zákon prérie II; Zákon prerie neb Býčí oko II, dobrodružné drama
II. epocha sensačního amerického filmu. Dobrodružné drama o 32 dílech ve třech epochách. V hlavní úloze Eddy Polo.; II. epocha sensačního amer. filmu. Dobrodružné drama o 34 dílech ve třech epochách. V hlavní úloze EDDY POLO.; II. díl. V hlavní úloze EDI POLO.
Lidové noviny, 53, Fr 30.01.1920
Dům hrůzy, seriový film; kriminální snímek
Ve 4 epochách. Největší a nejnapínavější seriový film nynější doby.; Ve 4 epochách. Největší a nejnapínavější sensační film nynější doby.; velkolepý americký kriminální snímek. Sensace dosud nikde neviděná. Hlavní úlohu hraje krásná americká herečka Pearl White.
Lidové noviny, 53, Fr 30.01.1920
Milostnice následníka trůnu, Velký sensační film. Film tento sám uvádí v podivení svou výpravou a provedením. V hlavní roli slavná varšavská herečka Hela Brütsch, která okouzluje diváky svým tancem Moskováka.
Lidové noviny, 53, Fr 30.01.1920
V záři hvězd Kalifornie, Americký sensační film. V hlavní úloze Dustin Farnum.; slavný román spisovatele Zane Graye s Dustinem Farnumem, miláčkem Ameriky, jemuž dostalo se řídkého a vzácného daru, že se líbí stejně mužům jako ženám. Úspěch tohoto filmu v Americe byl a jest dosud ohromný. Je to snímek amer. továrny.; Je to Dustin farnum, miláček Ameriky. Kroniky dají se psáti o jeho oblibě - hlavně u slabého pohlaví. Není to ulízaný salonní lev, ale mladý obr, odvážný a silný, při tom usměvavý a přímý. Vystupuje v rozkošném slavném románě Zane Greye.; Cowboyský příběh podle románu Zane Greye. Anglická mluva - české titulky.; Perla Paramountfilmu! Světoznámý autor cestopisných románů Zane Grey líčí v tomto svém díle nebezpečné a dobrodružné časy, když americký stát Arizona - pozemský to ráj plný čarokrásných králů - byl ještě úkrytem banditů a vyvrhelů z celého světa a když pohotový revolver a rychlý kůň byli nejlepšími přáteli člověka.
Lidové noviny, 116, Fr 05.03.1920
Jimmy, lupič gentleman, Sensační americký film o 6 dílech. V hlavních úlohách Herbert Rawlinson a Miss Alice Lake.
Lidové noviny, 240, Fr 14.05.1920
Modrý motýl, Sensační italský film.
Lidové noviny, 307, We 23.06.1920
Kníže Henry. Osud knížecího dítěte; Princ Henry, cirkusové drama
Sensační film o 5 jednáních. V hlavní úloze proslulý akrobat Buffalo.; Cirkusové drama s cirk. akrobatem Buffalem.
Lidové noviny, 186, Fr 15.04.1921
Kateřina Veliká, její dvorní a milostný život, Sensační film o 6 dějstvích.
Lidové noviny, 224, Fr 06.05.1921
Tajemný hlas v telefonu I, První epocha. Sensační americký film.
Lidové noviny, 322, Fr 02.07.1920
Tajemný hlas v telefonu II, Druhá epocha. Sensační americký film.
Lidové noviny, 322, Fr 02.07.1920
Tajemný hlas v telefonu III, Třetí epocha. Sensační americký film.
Lidové noviny, 322, Fr 02.07.1920
Archa I, I, díl, v 7 dějstvích. Sensační film dle románu od Wernera Šeffa.
Lidové noviny, 463, Fr 17.09.1920
Srdce hrdinky II., Am. sensační film o 3 epochách.
Moravské noviny, 187, We 17.08.1921
Šedá příšera I., dobrodružný román
(The Gray Ghost.) První epocha amerického dobrodruž. románu o 3 epochách. V hlavní úloze: EDDY POLO.; sens. film
Moravské noviny, 217, Fr 23.09.1921
Královna Draga, sensační film; s Magdou Sonjou v hlavní úloze; Drama královských manželů.; Drama král. srb. manželů.
Lidové noviny, 457, Tu 13.09.1921
Benefiční představení čtyř ďáblů, drama
Úchvatný tento film, jenž všude, kde dosud byl promítán, vzbudil všeobecnou sensaci, patří bez odporu k nejvelkolepějším výtvorům v oboru kinematografie poslední doby. Se zatajeným dechem a úžasem musí každý sledovati postup napínavého děje, při čemž nutno výslovně zdůrazniti, že film "Benefiční představení čtyř ďáblů" není totožný se snímkem "Čtyři ďábli", který tu byl před několika lety promítán a měl jen 800 m délky a vůbec neměl s novým zpracováním známé novely H. Branga nic společného.; Grandiosní sensační film o 6 dílech.; drama o 8 jednáních
Lidové noviny, 467, Su 18.09.1921
Národní shromáždění dne 14. listopadu 1918 v Praze, Sensační český film.
Slavnost v den smutné bitvy bělohorské, Sensační český film.
Casanova, Casanova
Velký sensační film o 6 jednáních.; Ivan Možuchin. Herrliches Drama in 6 Akten mit Kamilla Hollay; Iwan Mozuchin als glänzender Darsteller des größten Abenteurers alles Zeiten:; 135757; 122379
Volksfreund, 106, Tu 08.05.1934
Klíčící život II, feimende Leben, Das
kulturní film
2. díl.; II. díl, 6 dějství, kulturní film; II. díl sensačního filmu. 2. Teil, 6 Akten, Kulturfilm
Dítě cirku, Zirkuskind
Premiera americké novinky. Nejlepší dosud snímek z cirkusového ovzduší. Uchvacující děj s vrcholní scénou, kde povstane panika následkem vniknutí rozzuřených lvů mezi obecenstvo.; Americký sensační film.
Lidové noviny, 141, Tu 18.03.1924
Na prahu smrti, Dobrodružství amer. dívky v pustinách ,,jihoafrických". V hlavní úloze: Priscilla Deanová, slavná představitelka ,, Stambulské panny".; Americký sensační film o 7 jednáních.
Lidové noviny, 302, Tu 17.06.1924
Vítězství Maharadžovo, Se známým akrobatem Lucianem Albertinim v hlavní úloze. Orientální výprava.; Sensační film o 6 dějstvích v dvojité úloze Luciano Albertini.
Lidové noviny, 69, Fr 08.02.1924
Baptiste Ling, Sen. film, v hl. úloze Karel Auen.
Moravské noviny, 236, Sa 15.10.1921
Hrdina smutné postavy; Rytíř smutné postavy, velkolepý film
Druhý sensační film s "Velikým Dugem" (Douglasem Fairbanksem), členem "Silné Čtyřky" ("United Artists"). Děj odehrává se v Monte Carlu, na moři a v Arizoně u Indiánů kmene Hopi.; Velkolepý film "Silné čtyřky".
Den, 103, Sa 15.04.1922
Chrám posvátných dravců I., hl. Hass I., Der.
dobrodružné drama
Sensační film tento jest velkolepé dílo, jenž svou dobrodružností a dějem, dále scénami mezi tygry, lvy a divokými opicemi vzbudí ojedinělý zájem. I. Epoche
Lidové noviny, 112, Fr 03.03.1922
Výzva náhody, Sensační americký film se svět. boxerem Jesses Willardem.
Lidové noviny, 274, Fr 02.06.1922
Pomsta Afričanky, aneb Předhozen lvům. Sensační film s dravými šelmami.
Lidové noviny, 437, Fr 01.09.1922
Kazan, sensační film ze zasněžených plání Aljašky. V hlavní úloze Jane Nováková a pes Kazan.
Lidové noviny, 550, Fr 03.11.1922
Hořící důl, Velký sesnační film. V hlavních úlohách Lya de Putty, Werner, Kraus a Alfred Abel.; Nádherný film H o ř í c í d ů l vyniká napínavým dějem, mistrovskou fotografií a vzornou režií, zvlášť jemného kouzla dodává filmu hra krásné Lyi de Putty, známé z filmu Indický hrob, pak hra neodolatelných umělců jako jsou Vlad. Caldarov a Werner Krauss.
Lidové noviny, 563, Fr 10.11.1922
Chléb; O čest, drama; sociální snímek
velký sensační film, obraz ze serie nejhlavnějších amerických filmů o 6 jednáních se známou americkou krasavicí Mary Laren; Toto drama, o němž president Wilson se tak chvalně vyjádřil, těší se oblibě obecenstva.; vzácně krásný sociální snímek s americkou herečkou Mary Maclarenovou. Je to snímek, o který se velmi zajímal president Wilson při cestě na mírovou konferenci, kde mu byl na lodi předváděn. Prohlásil ho za nejsilnější ze všech promítaných.
Lidové noviny, 251, We 10.09.1919
Cesta, jež vede ku zatracení; Cesta vedoucí k záhubě; Cesta, jež vede k zatracení, drama
Filmové drama v 5 dějstvích proti obchodu děvčaty.; velký poučný a sensační film ku překonání hanebných obchodů s nevinnou ženou. V hlavní úloze Charlotta Bäklin.; sensační šlágr
Lidové noviny, 267, Fr 26.09.1919
Román modelky, tragedie; drama
sensační americký film, ve kterém vystupuje slavnámladistvá americká tragédka Mary Mac Larenová, která při svém mládí svým prostým, ale velkým a hlubokým uměním dobyla si všeobecné slávy v celé Americe v několika měsících. Ve filmu "Román modelky" má Mary Mac Larenová neobyčejnou příležitost uplatniti jak své tragické umění, tak svou subtilní a jímavou krásu i neobyčejnou eleganci modní dámy. Tragická historie modní manekiny s těžkým pozadím rodinné tragedie je látka tak napínavá, že pro americkou režii je hračkou napnouti pozornost obecenstva až k nemožnosti. Při tom ukazuje film nejnovější americký modní přepych.; se slavnou americkou tragédkou Mary Mac Larenovou. Modní přepych americký, v jehož prostředí se tragedie rozvíjí, zajímati bude hlavně naše dámské obecenstvo.; Krásná Mary Mac Larenová, hrdinka dramatu, plete hlavu naší mužské mládeži. Její neodolatelnou krásu a skvělou hru nutno vidět. Herecké kruhy věnují ji svou mimořádnou pozornost.; Film nejvyšší technické dokonalosti, kterému nový miláček publika propůjčil nedostižný půvan, gracii a eleganci, nepostrádá sensačnosti a hrůzný dojem katastrofálního automobilového neštěstí je právě tak působivý jako román lásky, který proplétaje se úskalím náhod vrcholí v závěrečných sytých scénách.
Lidové noviny, 287, Sa 16.10.1920
Veritas vincit
Kniha Esther
Bílá poušť, Největší sensační film s dravými zvířaty Hagenbeckova zvěřince. Dobrodružství z říše sněhu a ledu o 6 dílech. V hlavní úloze Karel de Vogt.
Lidové noviny, 436, Fr 31.08.1923
Bezhlavý jezdec III., Reiter ohne Kopf III., Der. Die Jagd nach d. Dollarschatz.
drama
Sensační film. V hlavní úloze Harry Piel.; Drama o 6 jedn.
Lidové noviny, 628, Fr 16.12.1921
Otevřte oči; Film v Americe v boji proti pohlavním nemocem, poučný film; drama
Sensační film, poučný film o pohlavních nemocech jako drama ve velmi jemné výpravě.
Lidové noviny, 647, We 28.12.1921
Poplach o půlnoci, drama
Prvotřídní sensační film právě vydaný americkým Vitagraphem. Drama plné zápletek a dobrodružství.; Prvotřídní sensační film právě vydaný americkým Vitagraphem. Drama plné zápletek a dobrodružství, strhující diváka tou měrou, že zapomíná na své okolí a trne hrůzou - tak jako by byl svědkem skutečných událostí.
Lidové noviny, 465, Tu 16.09.1924
Šílený polibek, Tolle Kuss, Der
sensační zvukový film; dobrodružná romance
Španělský sensační film.; Milost. romance jihu.; V hlavní úloze lyrický tenor don José Monica.; Romance z jihu.; 199409 144460
Moravské slovo, 45, Fr 04.03.1932
Dubrovský, ataman lupičů, (Rosza Sandor). Sensační film o 6 dějstvích.
Rovnost, 266, Tu 26.09.1922
Venuše, Sensační film o 4 dějstvích.
Moravské noviny, 74, Sa 01.04.1922
Kapitán Žralok, Kapitän Tigerhal
E. G. Robinson, Das erlebnis eines unerschrockenen Seefahrers im Kampf mit den Ungeheuern des Stillen Ozeans und einer grossen Liebe. In der Hauptrolle: E. G. Robinson, Richard Arken, Zita Johann.
Moravské slovo, 100, Fr 29.04.1938
Tajemství lodi "Betty Bonn", Geheimnis um Betty Bonn, Das
Maria Andergasi, T. Loos. Maria Andergast - Theodor Loos. Spielleitung: H. A. Stemmle.
Moravské slovo, 23, Tu 30.01.1940
J´accuse; Jaccuse I. Kletba války, J´accuse. I. Epoche. (Ich klage an.)
tragický obraz; detektivní drama
Sens. film ve 2 dílech.; I. epocha. Tragický obraz ze světové války o dvou epochách.; Franc. detektivní drama. Sensationsfilm in 2 Akten.
Socialistická budoucnost, 2, Sa 03.01.1920
Psanec, Durchs Leben gehetzt
Sensationsfilm
Moravské slovo, 41, Tu 20.02.1940
Kozácká krev, Kosakenblut
Sensationsfilm
Akim Tamiroff v sensačním filmu. Akim Tamiroff im Sensationsfilm.; Akim Tamiroff, der Mann der hundert ... bisher besten Film Ein Sensationsfilm ... Humor.
Moravské slovo, 44, Fr 23.02.1940
Zákony prérie, Gesetze der Prärie, Die
Sensationsfilm
Oblíbený Buck Jones v sensačním filmu. Der beliebte Buck Jones im Sensationsfilm.
Moravské slovo, 56, Fr 08.03.1940
Karavana západu (Krytý vůz); Karavana západu; Krytý vůz, aneb Karavana západu; Krytý vůz, gedeckte Wagen, Der; Karawane des Westens, Die
dobrodružný; velkolepé drama z divokého západu; velkofilm; Sensationsfilm
Velkolepé drama z divokého západu o 6 jednáních. V sensačním tomto filmu, jenž je plný napínavých scén a výjevů ze života prvních pionýrů civilisace, bojů s Indiány, ze života kalifornských zlatokopů, vidíme i mohutný požár prérie a boj kolonistů proti němu. Nejdobrodružnější film toho druhu.; Velkofilm z dob kolonisace amerického Divokého západu. Vzrušující scény při přechodu řeky, požár prérie, boj s Indiány, lov buvolů atd. Sensations-Film in 10 Akten.; Grossartiges Wildwestdrama in 6 Akten. Ein wirklich sensationeller Film, dessen abenteuerliche Szenerie und Handlung einzig dastehen. Indianer im Kampfe mit den ersten Pionierën der Zivilization. Prärienbrand und das Leben der kalifornischen Goldgräber. Alles zieht in unvergleichlich schönen und packenden Bildern an unserem Auge vorüber.
Lidové noviny, 103, Mo 27.07.1925
Na dně propasti; Na dně propasti (Když se hory řítí), Im Abgrund
Za živa pohřbeni! Děs jímá nás, čteme§li tato slova, jež byla s neuvěřitelnou věrností ztělesněna geniálním americkým režisérem v sensačním filmu. Hrdina filmu je zasypán kamennou lavinou, jež strhla 5000 tun půdy a kamení do propasti. Vrchol filmové techniky!; Napínavý sensační obraz o šesti dílech. Charles Jones a Ruth Cliffordová ve filmu Sensationelles Drama aus dem Wilden Westen in 6 Akten. In der Hauptrolle Buck Jones
Lidové noviny, 453, Tu 09.09.1924
Bezejmenní hrdinové
Moravské slovo, 105, Fr 01.06.1934
Mandarýn; Mandarin, Mandarin, Der
drama; velkolepé filmové dílo
Sensační film z jiného světa ve čtyřech jednáních.; Velkolepé filmové dílo o 5 jednáních.; Drama, v hlavní úloze Harry Valden. 13227
Den, 342, Fr 13.12.1918
Pravý muž, V. Mc. Laglen
Moravské slovo, 110, Tu 11.05.1937
Střelba na hranicích, vzrušující dobrodružství
Sensační film.; Vzrušující dobrodružství.
Moravské slovo, 101, Fr 08.06.1934
Jeho velký hřích, Moderní mladík ve své touze po požitcích snadno se zaplete do osidel lehkých ženštin, leč těsně na pokraji záhuby málokdo vyvázne ze zkázy tak šťastně a za tak prapodivných okolností, jak to líčí nový sensační film. Známý představitel parádních mužů, generálů, mocnářů a pod. LEWIS STONE - tentokráte ve zcela odlišné roli - Vás překvapí svou vznešenou hrou.
Lidové noviny, 331, Tu 02.07.1929
Muž bez srdce, Mann ohne Herz, Der
ausgezeichnete Grossfilm
P. Wegener, R. Stradnerová, J. Rühmann.; P. Wegener v sensačním filmu Muž bez srdce.; Sensační dramatický velkofilm. Paul Wegener.; P. Wegener, G. Weisserová, K. Wespermann. 167839; Paul Wegener im fesselnden Film.
Moravské slovo, 36, Th 12.02.1942
Dravci z džunglí
Moravské slovo, 47, Tu 25.02.1936
Tajemství džungle, Dschungelgeheimnisse; Dschungel - Geheimnisse
Velký expediční film; Sensační dobrodružství; Expeditionsfilm
Dobrodružství z pralesů džungle; Dobrodružství z džunglí pralesa Sensationelle Urwaldabenteuer.; 125503; Der grosse Expeditions-Film. Abenteuer im Urgebiet des Dschungels.; Spannende Urwalderlebnisse
Moravské slovo, 125, Th 28.05.1942
Tajemná maska; Tajemná maska (Zorro z Neapole), Geheimnisvolle Maske, Die (Zorro aus Neapel)
Romantisches Abenteuer
C. Cervi, L. Ferida; C. Cervi, L. Ferida, R. Morelli
Moravské slovo, 234, Sa 04.10.1941
Policejní vůz 99, Polizeiwagen 99
F. Mac Muray; Fred Mac Murray
Moravské slovo, 143, Fr 19.06.1936
Milionová závěť, Milionenerbschaft
Sens. film. Friedl Čepová, Stüwe Ein Sensationsfilm mit Friedl Czepa, Hans Stüwe, Fritz Imhoff, Inge List, Alfred Abel.
Moravské noviny, 147, Fr 24.06.1938
Děti před manželstvím, Kinder vor der Hochzeit; Kinder von der Ehe
Grossfilm
Harry Bauer, L. Delamare. Skvělý francouzský film. Harry Baur, L. Delamare.; Harry Baur, Lise Delemare. Franz. Großfilm, deutsche Spr.
Moravské slovo, 169, Tu 18.07.1944
Vězeň ze Santa Cruz, Gefangene von Santa Cruz, Der
napínavý film; spannendes Detektivdrama
Ein spannender Abenteuerfilm.
Moravské slovo, 199, Tu 22.08.1944
Ve stínu Padišaha; Ve stínu padišaha, Durch die Wüste
dle K. Maye; Podle K. Maye; Sensační film, Raupach 134023; Karl May
Moravské slovo, 258, Fr 06.11.1936
Zajatec na velrybářské lodi, Gefangene auf dem Walfangschiff, Der
dobrodružný film; Abenteuer
Švédský film.; Švédský sensační a dobrodružný film.
Moravské slovo, 240, Fr 09.10.1942
Půlnoční vlak, holandský film
První holandský film.; Sensační holandský film.
Moravské slovo, 263, Fr 07.11.1941
Nebezpečné dobrodružství, Gefährliches Abenteuer, Ein; Gefährliche Abenteuer, Das (Feldgericht in Lublin)
sensationelle Grossfilm
G. Fröhlich; G. Fröhlich, O. Čechová G. Fröhlich, M. Andergast; 141644; Ein sensationeller Grossfilm aus dem Weltkriege. Gustav Fröhlich.
Moravské slovo, 290, Tu 09.12.1941
Neviditelný jde městem, Unsichtbarer geht durch die Stadt, Ein
Sensationsfilm
H. Piel; Harry Piel, F. Odemar, T. Lingen; Detekt. film, sensač. děj a situační komika. 10 kapitol vrchol. napětí. Vzrušující honba za neviditelným na sněhu, na vodě a v oblacích. Harry Piel, L. Arna. Německá mluva - české titulky.; Detektivní film, plný sensace a komických situací. V hlavní úloze: Harry Piel. 196473; 142591
Moravské slovo, 299, Fr 19.12.1941
Manéž, Manege
napínavé drama; sensationelle Zirkusspitzenfilm; Německý film
At. Hörbiger, A. Matterstock; Attila Hörbiger, Alb. Matterstock; At. Hörbiger, Anneliese Uhlig; Atila Hörbiger, Albert Matterstock, A. Uhitgová; 92939; Film ze života artistů. Attila, Hörbiger; Attila Hörbiger ve filmu ze života artistů. Ein prachtvoller Grossfilm aus dem Zirkusleben, mit Attila Hörbiger, Albert Matterstock, Anneliese Uhlig, Lucie Höftlich.; Ein spannender Grossfilm aus dem Zirkusleben, mit Albert Matterstock, Attila Hörbiger, Anneliese Uhlig, Jita Benkhoff, Lucie Höflich.; Ein sensationeller Zirkusspitzenfilm. Aus dem Artistenmilieu, spannend und atemraubend. Mit Attila Hörbiger, Albert Matterstock und ihrer Partnerin Annelies Uhlig, die berühmte Trapeznummer darstellend.; spannender Großfilm aus dem Artistenleben Attila Hörbiger, Albert Matterstock, Anneliese Uhlig.; Ein spannender Film aus d. Artistenleben; Attila Hörbiger, Albert Matterstock, Annelies Uhlig, Fita Benkhoff.
Moravské noviny, 99, Tu 28.04.1942
V poutech zákona, Im Banne des Gesetzes
Brigitta Helmová (Die schönen Tage von Arantuez.) Brigitte Helm, Gustav Gründgens.
Moravské noviny, 80, Fr 06.04.1934
Zpropadený chlapík, Nejlepší a nejnovější sensační film s Richardem Talmadgem. (Poklad pirátů.)
Lidové noviny, 120, Tu 08.03.1927
Tom Mix, V zajetí Beduinů. Sensační film o 6 dílech.
Lidové noviny, 568, Tu 11.11.1930
Potrestaný věrolomník; Hrdina z Texasu, Bestrafter Wortbruch
dobrodružný film
Sensační film. V hlavní úloze Tom Mix.; Největší dobrodružství s Tom Mixim této sezony. In der Hauptrolle TOM MIX.
Lidové noviny, 497, Su 02.10.1927
Tom Mix cirkusový hrdina, Zirkusheld, Der
Nejnovější sensační film s Tom Mixem. (Prvotřídní předvedení - Foxlim.) Die grösste Tom-Mix-Sensation.
Lidové noviny, 545, Fr 28.10.1927
Tichý jezdec, Stumme Reiter, Der
Hoot Gibson elegantní jezdec v jeho nejnovějším sensačním filmu. In der Hauptrolle HOOT GIBSON.
Lidové noviny, 563, Tu 08.11.1927
Smrtonosná jízda na Černé řece, Tom Mix Die Todesfahrt auf dem schwarzen Fluss
TOM MIX v sensačním filmu
Lidové noviny, 646, Fr 23.12.1927
Psanci kanadských lesů, Představí se Vám nový filmový hrdina, statečný LEFTY FLYNN, jenž se Vám v roli seržanta jízdní policie určitě zalíbí ve svém sensačním filmu.
Lidové noviny, 373, Tu 26.07.1927
Útěk Sokratův, Carlo Aldini v sensačním filmu.
Lidové noviny, 331, Fr 02.07.1926
Dobrodružství korunního prince; Dobrodružství korunního prince aneb Král apačů, Abenteuer eines Kronprinzen, Ein
V hlavní úloze Luciano Albertini.; V hlavních úlohách Luciano Albertini a Evi Eva.; Sensační film o 6 dílech. V hlavní úloze Lucián Albertini a Evy Eva. 129041
Lidové noviny, 293, Fr 10.06.1927
Záhadné letadlo, dobrodružný film
Moravské slovo, 94, Sa 22.04.1939
Lehkomyslné mládí, Camilla HORNOVÁ v sensačním a velmi napínavém filmu.
Lidové noviny, 633, Fr 18.12.1931
Tarzanův útěk, Johny Weismüller, Mauren O´Sulivan
Moravské slovo, 128, Sa 03.06.1939
Ve spárech draka, R. Dix.; Richard Dix v sensačním filmu. Dobrodružství mezi čínskými bandity.
Lidové noviny, 95, Tu 21.02.1933
Loď bez přístavu, Schiff ohne Hafen, Das
Harry Piel ve svém největším sensačním filmu. J. Linströmová, Tr. Berlinerová, P. Rahkopf. Harry Piel in seinem größte Sensationsfilm: (Gespeusterschiff.); HARRY PIEL im ausstattungsreichen sensationellen Großtonfilm:
Lidové noviny, 140, Fr 17.03.1933
Muž beze jména, Mensch ohne Namen
Grandiosní dílo Ufy. - V hlavní úloze Werner Krauss. Německá mluva - český překlad.; Werner Krauss, Helena Thimigová, Maria Burdová, Fr. Grünbaum v sensačním filmu. Werner Kraus.; Hauptrollen: Werner Kraus, Hertha Thiele, Helene Thimig.
Lidové noviny, 278, Fr 02.06.1933
Bílý démon, Hans Albers. Napínavý boj s pašeráky omamných jedů. V hlavních úlohách: Gerda Maurusová, Trude von Molo, Peter Lorre.; Hans Albers v sensačním filmu. Dobrodružný děj odehrává se na moři - na suchu - ve vzduchu.
Lidové noviny, 314, Fr 23.06.1933
Šanhajský expres; Šanghajský expres; Šanhajský express, Marlene Diettrichová, Olive Brook.; M. Dittrichová.; Marlene Dietrichová v sensačním filmu z revolučních bojů čínských. Anglická mluva, české titulky.; 198066; Marlen Dietrichová, Clive Brook - Anna May Wong.
Lidové noviny, 331, Tu 04.07.1933
Ocelové nervy, Fred Thomson v nejnovějším sensačním filmu.; Nejlepší jezdec Ameriky Freda Thomson se svým zázračným koněm "Silverkingem" v nejnovějším sensačním filmu.
Lidové noviny, 481, Th 23.09.1926
Král Konga, Sens. film.; Obě epochy.
Moravské noviny, 15, Tu 19.01.1932
Rasputinova milostná dobrodružství, Rasputins Liebesabenteuer
Nikolaj Malikov a Diana Karenne v sensačním filmu. Je nesporné, že z osobnosti Rasputinovy vycházela neodolatelná magnetická síla, které podlehl car a zejména carevna. A v soukromém svém životě byl nenasytným hltavcem výstředních požitků života... Zpěvní vložky ruského pěveckého sboru!; Podle zápisků knížete F. Jusupova, který ve filmu též hraje. Nach dem Aufzeichnungen des Fürsten F. Jusupov, der auch im film auftritt.
Rovnost, 9, We 16.01.1929
Pekelná loď, Höllenschiff, Das
Sensationsfilm
Sensační film o 6 dílech dle románu Jack Londona "Mořský vlk". Sensationsfilm in sechs Abteilungen nach dem Roman "Der Seewolf" von Jack London.
Rovnost, 158, Fr 08.06.1928
Bílá kořist, Sensační, ale i veselý film, jakých je málo! Bílá kořist. Tak nazývají totiž divocí Arabové na východ od Suezu únos bělošky do svých harémů. Avšak hrstka Američanů tam usedlých zápasí statečně s nebezpečími této neznámé země. V hlavní úloze neohrožený William Russel.
Rovnost, 199, Fr 20.07.1928
Jak přišel Golem na svět, Za příčinou vysvětlení oznamujeme následkem několika dotazů, že nynější program: Jak přišel Golem na svět, není totožný s filmem před několika lety zde uvedeným Golem, nýbrž zcela nové provedení oné v 17. století od Rabbiho Löwa z hlíny vyhotovené postavy, která v prsou měla otvor, do kterého vsunuta byla kapsle s kouzelným slovem, zaříkávací formulí, ji obživující.; Skvostný sensační film Pavla Wegenera. V hlavních úlohách Lyda Salmanová a Otto Gebulvi.
Lidové noviny, 237, Fr 13.05.1921
Ocelový oř, Feuerross, Das
monumentální dílo; dobrodružný film
Foxfilm: Největší film století. Pozor! Představitelé: Georg O. Brien a Magde Bellamy. 10 dílů. Filmová epopeje, opěvující vítězství lidského ducha a energie nad zlobou a úklady přírody. Ve filmu účinkuje pluk pěchoty, pluk jízdy, 3000 dělníků, 1000 Číňanů, 800 Indiánů atd...; Bufallo Bill ‒ G. O´Brien. Monumentální dílo ze života neohrožených průkopníků pokroku a kultury.; Největší dobrodružný Foxův film o dvou epochách! Ocelový oř. Grandiosní epopej ze života neohrožených průkopníků pokroku, nehynoucí pomník lidské síly, odvahy a lásky k vlasti, o němž s nadšením mluví celý svět. 10.000 účinkujících, 800 Indiánů, 1000 Číňanů atd. Obě epochy se hrají najednou!; W. Beery, R. Taylor, sens. film. 163540
Moravské slovo, 194, Tu 20.08.1940
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno