Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Žánr
sociální drama
 
Film
Bloudění, 1918; 1919
 
Číslo
Právo na štěstí, drama
Drama, ve kterém se poukazuje na nemožnost řešení sociálních problémů násilím. Jen vývoj a vzájemné porozumění všech lidí dobré vůle mohou dáti trvalé zlepšení dosavadní bídy.; Soc. drama z ruské revoluce.; Nádherné drama o 8 díl.
Lidové noviny, 519, ne 16.10.1921
Svět bez hladu, Sociální drama o 5 dějstvích dle románu Alfreda Bratta.
Rovnost, 73, út 15.03.1921
Keťasové, napínavé drama
Americké sociální drama s Fanny Wardovou v hlavní roli.; Napínavé drama o 4 dějstvích. V hlavní úloze Fanny Wardová.
Lidové noviny, 228, pá 07.05.1920
Bezbranné oběti, Sociální drama ve 4 dílech.
Lidové noviny, 274, so 05.06.1920
Ti, již nesmí zemříti, Sociální drama v 5 dějstvích.
Lidové noviny, 285, so 06.11.1920
Všechna kola stojí, sociální drama o 5 dějstvích; Velký sociální román.; 'Všeobecná stávka' zobrazena ve filmu.; Velký sociální román z naší doby, v němř zobrazena stávka továrny.
Lidové noviny, 169, st 06.04.1921
Dorela, drama
sociální drama, v hlavní úloze Hubert Mariška; skvostná činohra s Lili a Hubertem Mariškou; Lilly a Hubert Marischka.; Drama o 5 dílech.
Lidové noviny, 210, čt 28.04.1921
Whitechapel (Město vyděděnců), V hlavní úloze: Rita Hegesová (známá herečka z filmu Muž na láhvi) a Otto Gebühr, herec z filmu Lodi a lidé.
Lidové noviny, 212, pá 29.04.1921
Kterým nedovoleno žíti, Sociální drama o 5 dějstvích. V hlavní úloze Erich Kaiser-Titz
Lidové noviny, 341, út 13.07.1920
Hodina odpuštění, Sociální drama o 5 dílech.
Rovnost, 175, ne 26.06.1921
Zákon přírody, americké drama
Velké sociální drama, líčící osudy mladíka, svedeného zhýralou společností. V hlavní úloze VINCENT COLEMAN.; Americké drama.
Socialistická budoucnost, 181, pá 05.08.1921
Člověk, satan; Člověk satan, Sociální drama o 5 jednáních.
Lidové noviny, 438, pá 02.09.1921
Za právo lidu, Sociální drama o 5 dílech.
Rovnost, 249, pá 09.09.1921
Bloudění, Nejnovější výkon Heny Portenové. Sociální drama o 5 dějstvích.; Sociální drama "Bloudění", jež tvoří hlavní část programu a jehož napínavý děj obsahuje krásně sehrané scény ze života dělnictva továrního. Hlavní úlohu v tomto časovém dramatu hraje proslulá a všeobecně oblíbená kinoherečka Heny Portenová.
Metla lidstva, rächende Gift, Das
Metla lidstva (Proč žena mužem a muž ženou trpí?) Sociální drama od Rolfa Randolfa, líčící problém pohlavních nemocí.
Lidové noviny, 52, út 29.01.1924
Otcovské srdce, Velkolepé dílo Nordisku, šestidílné sociální drama; obraz, který plný realistiky tepe zařízení společnosti.
Šachta pohřbených idejí, Sociální drama o 5 dějstvích.
Lidové noviny, 261, pá 26.05.1922
Střepiny, Scherben
Moravské noviny, 80, so 08.04.1922
Triumf, Triumph
Sociální drama ze života muže práce s Michalem Varkonyim. Ein Lebensbild in 6 Akten mit M. Varkonyi.
Lidové noviny, 72, út 10.02.1925
Přední dům a ... zadní dům, Vorderhaus und Hinterhaus
Sociální drama z doby poslední. V hlavních úlohách: Mary Kidová, Betty Astorová, S. Arno, Hanuš Albers.
Lidové noviny, 179, pá 08.04.1927
Padlí andělé, Silný děj prosycený věrnými ukázkami s pestrého života velkoměstské požitkářské spodiny a z ovzduší kriminálů obsahuje filmová novinka Padlí andělé. Je to sociální drama vysoce poutavé, které nás seznamuje se zvyky, láskou a utrpením prodejných dívek. V Berlíně předvedlo tento film 100 biografů během šesti týdnů!
Lidové noviny, 89, čt 18.02.1926
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno