Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
aktualita
 
Film
President Osvoboditel T. G. Masaryk, 1937
 
Number
Příchod československých legionářů do Prahy, Einmarsch der Legionäre in Prag
Nejnovější aktualita.
Kolem procesu Haníkové; proces Haníkové, Aktualita. Proces Hildy Hanikové zadává k provozování filmová společnost Julius Schmitt, Praha II., Václavské náměstí 42.
Lidové noviny, 125, Su 09.03.1924
Svátek prohlášení americké neodvislosti
Slavné uvítání presidenta Masaryka v Brně 21. a 23. tm.; Příjezd a uvítání p. presidenta Masaryka v Bnrě; Příjezd a uvítání pana presidenta Masaryka v Brně 21. a 22. června, Velevýznamný film.; Aktualita v rámci vzpomínkového sokolského sletu.; Aktualita. V rámci vzpomínkového sokolského sletu žactva a dorostu.
Lidové noviny, 320, Fr 27.06.1924
Příjezd p. presidenta Masaryka do Paříže, jako přídavek
Lidové noviny, 549, Fr 02.11.1923
President Masaryk v Paříži
Lidové noviny, 549, Fr 02.11.1923
Japonsko po zemětřesení
Lidové noviny, 549, Fr 02.11.1923
Cesta presidenta Masaryka do Paříže, - prodloužena do pátku
Lidové noviny, 556, Tu 06.11.1923
Flettner Rotor, Der
Volksfreund, 40, Tu 17.02.1925
Vzducholodí Z R III. nad Berlínem
Lidové noviny, 536, Fr 24.10.1924
Foxův zvukový týdeník
Korunovace angl. J. V. krále Jiřího VI.
Zkáza vzducholodi Hindenburg
Zkáza vzducholodi Hindenburg
Brněnské koňské dostihy v Ráječku dne 5. kvěna.
Návštěva pana presidenta v Brně-Králově Poli, Boskovicích, Jevíčku a v Litovli
Lidové noviny, 313, Fr 21.06.1929
Soutěž elegance automobilů na brněnském výstavišti.
Lidové noviny, 326, Fr 28.06.1929
Návštěva pana presidenta ve staroslavném městě Znojmě, prohlídka projektu údolní přehrady u Vranova a radostné uvítání v Bítově.
Lidové noviny, 336, Fr 05.07.1929
VI. automobilové závody Brno-Soběšice
Lidové noviny, 336, Fr 05.07.1929
Slavnostní otevření sokolovny Brno I.
Lidové noviny, 336, Fr 05.07.1929
Epochální let a přistání německých letců v Americe, Z Ameriky došlá aktualita.
Rovnost, 169, Tu 19.06.1928
Na pomoc Dru Běhounkovi, Zajímavá aktualita.
Rovnost, 199, Fr 20.07.1928
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno