Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Genre
Artistendrama
 
Film
Modrá lucerna, 1918
 
Number
Přísaha Štepána Hullera I., Eid des Stephan Huller I., Der.
I. Teil
Volksfreund, 11, Sa 14.01.1922
Přísaha Štepána Hullera II., Eid des Stephan Huller II., Der.
II. Teil
Volksfreund, 13, Tu 17.01.1922
Salto mortale aneb Skok do tmy, Salto Mortale
drama
Úchvatné drama ze života akrobatů o 6 jednáních. V hlavní úloze H. Mierendorf, Hana Weisová a Grit Hegesová. Artisten-Drama 5 Akte.
Volksfreund, 47, Fr 24.02.1922
Přísaha Štepána Hullera I., Eid des Stephan Huller I., Der.
artistické drama
Artistické drama ve dvou epochách, každá o 6 dílech. Úchvatný děj. I. Epoche. Artistendrama in 2 Epochen.
Volksfreund, 90, Su 16.04.1922
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno