Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
V lásce sokyně - přítelkyně v smrti
Moravské noviny, 38, We 18.02.1925
Lucretia Lombard
Lidové noviny, 84, Tu 17.02.1925
V lásce sokyně
Lidové noviny, 84, Tu 17.02.1925
 
Title (DE)
Lukrezia Lombard
Volksfreund, 40, Tu 17.02.1925
In der Liebe Feindin, im Tode Freundin.
Volksfreund, 40, Tu 17.02.1925
Nebenbuhlerinnen in der Liebe, Freundinnen im Tode.
Volksfreund, 99, Tu 28.04.1925
 
Number Description (CZ)
Sensační drama o 7 jednáních.

Lidové noviny, 84, Tu 17.02.1925
Největší americké filmové dílo znač. Warner Brothers, libreto poctěno zlatou medailí. Lucrecia Lombardová. O tomto snímku, jehož jedinečná krása dosud každého uchvátila a který sklízí zasloužené úspěchy, jde pověst celým světem.

Lidové noviny, 526, Fr 17.10.1924
LUCRECIA LOMBARDOVÁ. O tomto snímku, jehož jedinečná krása dosud každého uchvátila a který sklízí zasloužené ú spěchy, jde pověst celým světem. Věrně zobrazený požár lesa, příval vody, strhující most s dvěma ženami, boj na život a na smrt, záchrana a shledání dvou milujících se srdcí - to vše působí nezapomenutelným dojmem.

Socialistická budoucnost, 260, Fr 17.10.1924
Tento snímek, jehož jedinečná krása dosud každého uchvátila a který sklízí zasloužené úspěchy, jde celým světem. Věrně zobrazený požár lesa - příval vody, strhující most s dvěma ženami - boj na život a na smrt - záchrana a shledání dvou milujících se srdcí - vše působí nezapomenutelným dojmem.

Rovnost, 285, Fr 17.10.1924  
Number Description (DE)
Sensationsfilm in 7 Akten.

Volksfreund, 99, Tu 28.04.1925
Ein film voll spannender
Momente mit herrlichen Naturaufnahmen.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 77, Tu 17.02.1925  
Genre
sensační drama
Lidové noviny, 84, Tu 17.02.1925
libreto
Lidové noviny, 523, Fr 17.10.1924
Sensationsfilm
Volksfreund, 99, Tu 28.04.1925
 
Programme — Programme (numbers)
We 18.02.1925; Tu 17.02.1925; Tu 17.02.1925; Tu 17.02.1925 (uváděno We 18.02.1925; Tu 17.02.1925–Fr 20.02.1925; Th 19.02.1925), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Moravské noviny, 38, We 18.02.1925
We 29.04.1925; Tu 28.04.1925 (uváděno We 29.04.1925; Tu 28.04.1925–Fr 01.05.1925; Th 30.04.1925), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Moravské noviny, 96, We 29.04.1925
Fr 17.10.1924; Fr 17.10.1924 (uváděno Fr 17.10.1924–Mo 20.10.1924), Kino Republika
Lidové noviny, 523, Fr 17.10.1924
 
Film
V lásce sokyně - přítelkyně v smrti, 1923
Volksfreund, 99, Tu 28.04.1925
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno