Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Ulejváci
Moravské noviny, 213, Sa 19.09.1925
Patt a Patachon v Prátru
Moravské noviny, 213, Sa 19.09.1925
Patt a Patachon v Práteru
Moravské noviny, 213, Sa 19.09.1925
 
Title (DE)
Patt und Pattachon im Prater
Volksfreund, 77, We 31.03.1926
 
Number Description (CZ)
Patt a Patachon v Brně. Nejnovější a nejveselejší film této světoznámé dvojice. Ulejváci, aneb Patt a Patachon v Prátru jest tento podařený film, který se hraje současně za bouřlivého úspěchu ve všech hlavních městech světa. Patt a Patachon vytvořili zde naprosto nové a komické situace. Uvidíme, jak se dali najmout za živé terče v zábavním parku, jak po ulicích dělají živou reklamu pro film Don Quichote a Sancho Pansa, jak prodělávají vojenský výcvik jako dragouni, jak Patachon je komornou u slavné tanečnice atd. Při tom ovšem jako obyčejně, překonávajíce všemožné obtíže a intriky, dopomohou švarnému důstojníkovi k dívce a nečekajíce na odměnu vydávají se znovu na pouť světem, za novým veselým dobrodružstvím. Všem přátelům dobrého filmu doporučujeme.

Moravské noviny, 213, Sa 19.09.1925
Výborná veselohra Pata a Patachona.

Lidové noviny, 121, Tu 08.03.1927  
Genre
veselohra
Lidové noviny, 121, Tu 08.03.1927
 
Programme — Programme (numbers)
Sa 19.09.1925 (uváděno Sa 19.09.1925–Fr 25.09.1925), Kino Republika
Moravské noviny, 213, Sa 19.09.1925
We 31.03.1926 (uváděno Tu 30.03.1926; We 31.03.1926–Th 01.04.1926), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
Moravské noviny, 74, We 31.03.1926
Tu 08.03.1927 (uváděno Tu 08.03.1927–Th 10.03.1927), Kino-Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Lidové noviny, 121, Tu 08.03.1927
 
Film
Ulejváci, 1925
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno