Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Rut_(1934).txt
 
Quote category
Interior of the cinema
 
Quote
RM: ale (.) byly takový menší a bylo to takový (.) třeba já vím že
(.) v Židenicích (.) bylo takový kinečko (.) a já nevím už jak se
ten t- to kino menovalo (.) a to bylo takový (..) tam bylo dobrý to
že to šlo hódně tak nějak pěkně dolů (.) takže aj v těch posledních
řadách se vidělo (.) jo?
 
Quote code (full)
03.07.364
 
Quote code
07.364
 
Interview code
41:126
 
Interview line
1033:1037
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno