Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Do panského stavu
Moravské noviny, 14, We 20.01.1926
 
Title (DE)
Im Herrenstand
Volksfreund, 58, Tu 09.03.1926
Mutter Krečmer
Volksfreund, 58, Tu 09.03.1926
In dem Herrschaftsstand
Volksfreund, 110, Tu 11.05.1926
 
Number Description (CZ)
Děj se odehrává v době předválečné a líčí neočekávaný šťastný osud zbohatlých lidiček. Znamenitou tuto veselohru, plnou jadrného humoru, doprovodíte salvami smíchu ‒ ale budou i okamžiky srdečného soucitu. Kromě bezvadné hry a režie budete uchváceni nádhernými scénami přírodními.

Lidové noviny, 33, Tu 19.01.1926
Nový klenot české filmové tvorby došel zaslouženého úspěchu. Herecké výkony představitelů, zvláště pí. Nedošínské ‒ matka Kráčmerka, a p. Nolla ‒ táta Kráčmer ‒ jsou prvotřídní, stejně i podání úloh panem Lamačem a sl. Vackovou. Nádherné přírodní snímky pražské a rušný děj, jenž brzy nutí do pláče, hned zase do smíchu, skýtají milého pobavení.

Lidové noviny, 36, Th 21.01.1926  
Number Description (DE)
165163

Volksfreund, 58, Tu 09.03.1926  
Genre
veselohra
Moravské noviny, 14, We 20.01.1926
drama
Volksfreund, 58, Tu 09.03.1926
 
Programme — Programme (numbers)
We 20.01.1926 (uváděno We 20.01.1926–Tu 26.01.1926), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Moravské noviny, 14, We 20.01.1926
Tu 09.03.1926; We 10.03.1926 (uváděno Tu 09.03.1926; We 10.03.1926–Th 11.03.1926; Fr 12.03.1926), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Moravské noviny, 56, We 10.03.1926
Tu 11.05.1926; We 12.05.1926 (uváděno Tu 11.05.1926; We 12.05.1926–Th 13.05.1926), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
Moravské noviny, 109, We 12.05.1926
Tu 19.01.1926; We 20.01.1926 (uváděno Tu 19.01.1926; We 20.01.1926–Mo 25.01.1926; Tu 26.01.1926), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Lidové noviny, 33, Tu 19.01.1926
 
Film
Do panského stavu; Matka Kráčmerka, 1925
Volksfreund, 58, Tu 09.03.1926
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno