Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Její velké štěstí
Moravské noviny, 23, Sa 30.01.1926
 
Title (DE)
Ihr grosses Glück
Volksfreund, 73, Fr 26.03.1926
 
Number Description (CZ)
Pola Negri.

Moravské noviny, 23, Sa 30.01.1926
Jedna z nejvýznačnějších amerických premiér letošní sezony! Slovutná Pola Negri ve svém opravdu nejlepším filmu. Nejvýš výraznými prostředky kreslí nám proslulý americký režisér Buchovecký bujný život v předválečné německé garnisoně, život několika důstojníků, kteří ověšeni pozlátkem a cetkami neznali ničeho jiného, než pusté pitky a honbu za ženami...

Lidové noviny, 51, Fr 29.01.1926  
Number Description (DE)
Drama in 6 Akten. In der Hauptrolle Pola Negri.

Volksfreund, 73, Fr 26.03.1926  
Genre
drama
Volksfreund, 73, Fr 26.03.1926
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 29.01.1926; Sa 30.01.1926 (uváděno Fr 29.01.1926; Sa 30.01.1926–Th 04.02.1926), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Moravské noviny, 23, Sa 30.01.1926
Tu 02.03.1926; We 03.03.1926 (uváděno We 03.03.1926–March 1926), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Moravské noviny, 50, We 03.03.1926
Fr 26.03.1926; Sa 27.03.1926 (uváděno Sa 27.03.1926–Mo 29.03.1926; Tu 30.03.1926), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Moravské noviny, 71, Sa 27.03.1926
Sa 14.08.1926 (uváděno Sa 14.08.1926–Tu 17.08.1926), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
Moravské noviny, 185, Sa 14.08.1926
 
Film
Její velké štěstí; Ihr grosses Glück, 1924
Moravské noviny, 23, Sa 30.01.1926
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno