Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Růžový kavalír
Lidové noviny, 341, Fr 08.07.1927
 
Title (DE)
Der Rosenkavalier
Volksfreund, 56, Sa 06.03.1926
 
Number Description (CZ)
Filmová sensace! Slavná opera od Richarda Strausse. Nejkrásnější velký výpravný film. Představitelé: Jaque Catalaine ‒ Huguette Duflosová.

Lidové noviny, 341, Fr 08.07.1927  
Number Description (DE)
Huguette Duflos, Michael Bohnen, Paul Hartmann.

Volksfreund, 56, Sa 06.03.1926  
Genre
výpravný film
Lidové noviny, 341, Fr 08.07.1927
 
Programme — Programme (numbers)
Sa 06.03.1926; Su 07.03.1926; We 10.03.1926 (uváděno Fr 05.03.1926–Fr 12.03.1926; Mo 15.03.1926), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino – Růžový kavalír / Der Rosenkavalier
Moravské noviny, 54, Su 07.03.1926
Fr 08.07.1927 (uváděno Fr 08.07.1927–Mo 11.07.1927), Excelsior – Růžový kavalír / Der Rosenkavalier
Lidové noviny, 341, Fr 08.07.1927
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno