Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Život sv. Františka z Assisi
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
František z Assisi
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
 
Number Description (CZ)
Representační velkofilm, pořízený Vatikánem za podpory italské vlády na paměť sedmisetletého jubilea velkého člověka a světce z doby italské renaissance. Výpravný a s velikou nádherou vybavený obraz o dvou epochách (najednou) z nejslavnějšího údobí italského, z doby válek, z doby rozmařilých dvorů a knížat, z doby svatého nadšení, z doby zázraků.

Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927  
Programme — Programme (numbers)
We 14.07.1926 (uváděno We 14.07.1926−?), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
Moravské noviny, 158, We 14.07.1926
We 28.07.1926 (uváděno We 28.07.1926–Fr 30.07.1926), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
Moravské noviny, 170, We 28.07.1926
Fr 07.10.1927; Tu 11.10.1927 (uváděno Fr 07.10.1927–Th 13.10.1927), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
 
Film
Život sv. Františka z Assisi, 1927
Lidové noviny, 506, Fr 07.10.1927
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno