Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Aničko, vrať se ....
Lidové noviny, 173, Tu 05.04.1927
 
Title (DE)
Annerle, kehre zurück!
Volksfreund, 80, Tu 05.04.1927
Annerl, kehre zurück (Der Lanstreicher)
Volksfreund, 261, Tu 08.11.1927
 
Number Description (CZ)
České filmové dílo podle Brožíkova >Tuláka<
V hlavní úloze: Ondráková, Lamač, Pištěk.

Lidové noviny, 173, Tu 05.04.1927  
Number Description (DE)
In den Hauptrollen: Anna Ondraková, Karl Lamač.

Volksfreund, 80, Tu 05.04.1927
Eine ergötzliche Geschichte Liebe und Strasse. In den Hauptrollen A. Ondra und K. Lamač.

Volksfreund, 261, Tu 08.11.1927  
Programme — Programme (numbers)
Tu 05.04.1927; Tu 05.04.1927 (uváděno Tu 05.04.1927–Th 07.04.1927), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas
Volksfreund, 80, Tu 05.04.1927
Tu 08.11.1927 (uváděno Tu 08.11.1927–Th 10.11.1927), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Volksfreund, 261, Tu 08.11.1927
 
Film
Annerle, kehre zurück!, 1927
Volksfreund, 80, Tu 05.04.1927
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno