Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
King, pes huxvillský.
Lidové noviny, 293, Fr 10.06.1927
 
Title (DE)
Hund von Huxville, Der
Volksfreund, 135, Sa 11.06.1927
King, der Hund von Huxville
Volksfreund, 127, We 30.05.1928
 
Number Description (CZ)
Sensační drama ze života zázračného psa.

Lidové noviny, 293, Fr 10.06.1927
Sensační drama, romantický příběh ze života zázračného psa.

Lidové noviny, 296, Su 12.06.1927
Napínavé dobrodružství s vlčákem "King".

Rovnost, 148, Tu 29.05.1928  
Number Description (DE)
145976

Volksfreund, 135, Sa 11.06.1927
145973

Volksfreund, 127, We 30.05.1928  
Genre
Sensationsdrama
Volksfreund, 135, Sa 11.06.1927
sensační drama
Lidové noviny, 293, Fr 10.06.1927
napínavé dobrodružství
Rovnost, 148, Tu 29.05.1928
 
Programme — Programme (numbers)
Sa 11.06.1927; Fr 10.06.1927; Su 12.06.1927 (uváděno Fr 10.06.1927–Mo 13.06.1927), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino – Lindbergh, vítěz nad oceánem.; >>Ch. Lindberghův<< let přes oceán.; Chamberlinův sensační přelet přes oceán.; Z New Yorku do Berlína v letadle; Chamberlinův let new York-Berlín.; Chamberlinův let Amerika-Berlín; 128390; Chamberlinův hrdinný přelet přes oceán.; Chamberlin v Praze / 128382
Volksfreund, 135, Sa 11.06.1927
We 30.05.1928; Tu 29.05.1928 (uváděno Tu 29.05.1928–Th 31.05.1928), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Volksfreund, 127, We 30.05.1928
 
Film
King, pes huxvillský; King, der Hund von Huxville; Hund von Huxville, Der, 1926
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno