Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Žena, jež na tě nikdy nezapomene
Moravské slovo, 30, We 04.02.1931
Žena, jež tě nikdy nezapomene
Moravské slovo, 237, Tu 07.10.1930
 
Title (DE)
Es gibt eine Frau, die Dich niemals vergißt
Volksfreund, 29, Tu 03.02.1931
 
Number Description (CZ)
Ivan Petrovič a Lil Dagoverová v nádherném velkofilmu.
Podařilo se nám získati skvost filmové techniky.
V hlavních úlohách Lil Dagoverová - Ivan Petrovič. Jako dodatek: Mezinárodní automobilové závody na Masarykově okruhu.

Lidové noviny, 507, Tu 07.10.1930  
Number Description (DE)
Lil Dagover und Ivan Petrovich.
Ergreifendes Drama einer großen Liebe in 7 Akten.

Volksfreund, 29, Tu 03.02.1931  
Genre
drama
Volksfreund, 29, Tu 03.02.1931
 
Programme — Programme (numbers)
We 04.02.1931; Tu 03.02.1931; Tu 03.02.1931; Tu 03.02.1931 (uváděno Tu 03.02.1931–Th 05.02.1931), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Moravské slovo, 30, We 04.02.1931
Tu 07.10.1930; Tu 07.10.1930 (uváděno Tu 07.10.1930–Su 12.10.1930; Mo 13.10.1930), Stadion; Dukla
Moravské slovo, 237, Tu 07.10.1930
Tu 07.10.1930 (uváděno Tu 07.10.1930–Mo 13.10.1930), Moderna; Bio Moderna; Jalta
Lidové noviny, 507, Tu 07.10.1930
 
Film
Žena, jež na tě nikdy nezapomene, 1929; 1930
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno