Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Povídky z vídeňského lesa
Moravské slovo, 6, We 09.01.1929
Povídky z Vídeňského lesa
Moravské slovo, 161, Fr 11.07.1941
Povídky z wienského lesa
Moravské slovo, 213, Tu 08.09.1942
 
Title (DE)
Geschichten aus dem Wienerwald
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 17, Fr 17.01.1941
G'schichten aus dem Wienerwald
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 180, Su 02.07.1944
 
Number Description (CZ)
L. Slezák, M. Schneiderová

Moravské slovo, 179, Fr 01.08.1941
162089

Moravské slovo, 224, Tu 23.09.1941  
Number Description (DE)
118876

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 17, Fr 17.01.1941
Leo Slezak, Magda Schneider, W. Albach-Retty.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 163, Fr 13.06.1941
Leo Slezak.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 212, Fr 01.08.1941
Ein musikalisches Lustspiel. Magda Schneider, Wolf Aalbach-Retty, Leo Slezak.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 290, Fr 06.12.1940
Ein reizendes Lustpiel Marte Harell, W. A. Retty, Paul Hörbiger, Hans Moser.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 180, Su 02.07.1944  
Genre
Musikalische Lustspiel
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 290, Fr 06.12.1940
Reizende Lustspiel
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 180, Su 02.07.1944
 
Programme — Programme (numbers)
We 09.01.1929 (uváděno We 09.01.1929–Fr 11.01.1929), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Moravské noviny, 6, We 09.01.1929
Sa 27.04.1929 (uváděno Sa 27.04.1929–Tu 30.04.1929), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
Moravské noviny, 98, Sa 27.04.1929
Fr 11.07.1941 (uváděno Fr 11.07.1941–Su 13.07.1941; Mo 14.07.1941), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Deutsche Wochenschau
Moravské slovo, 161, Fr 11.07.1941
Fr 17.01.1941 (uváděno Fr 17.01.1941–Mo 20.01.1941), Deutsche Lichtspiel (dříve Výstavní kino)
Moravské slovo, 14, Fr 17.01.1941
Fr 01.08.1941 (uváděno Fr 01.08.1941–Su 03.08.1941), Excelsior
Moravské slovo, 179, Fr 01.08.1941
Tu 27.01.1942; Tu 27.01.1942 (uváděno Mo 26.01.1942; Tu 27.01.1942–Th 29.01.1942), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas
Moravské slovo, 22, Tu 27.01.1942
Tu 23.09.1941 (uváděno Tu 23.09.1941–We 24.09.1941), Bio Sibiř (2); Bio Zora; Sibiř; Grand Bio Austria; Grand Bio Moravia
Moravské noviny, 224, Tu 23.09.1941
Tu 14.07.1942 (uváděno Mo 13.07.1942; Tu 14.07.1942–Th 16.07.1942), Atlantik; Vlast
Moravské slovo, 165, Tu 14.07.1942
Tu 08.09.1942; Tu 08.09.1942 (uváděno Mo 07.09.1942; Tu 08.09.1942–Th 10.09.1942; Fr 11.09.1942), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka
Moravské slovo, 213, Tu 08.09.1942
Tu 09.03.1943 (uváděno Tu 09.03.1943–Th 11.03.1943), Avia; Slovan; Kino Avia
Moravské noviny, 57, Tu 09.03.1943
Tu 02.06.1942 (uváděno Tu 02.06.1942–June 1942), Kino Varieté; Bajkal; Radio; Radost
Moravské noviny, 128, Tu 02.06.1942
Fr 30.06.1944; Su 02.07.1944 (uváděno Fr 30.06.1944−?), Grand
Moravské noviny, 178, Fr 30.06.1944
Fr 13.06.1941 (uváděno Fr 13.06.1941–Mo 16.06.1941), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 163, Fr 13.06.1941
Fr 06.12.1940 (uváděno Fr 06.12.1940–Th 12.12.1940), Alfa; Praha; Panorama Alfa-Passage
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 290, Fr 06.12.1940
Th 07.12.1944 (uváděno Th 07.12.1944–Fr 08.12.1944), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 324, Th 07.12.1944
 
Film
Vídeňské povídky, 1934
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno