Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Miláček dragounů
Moravské noviny, 3, Sa 05.01.1929
 
Title (DE)
Dragonerliebchen
Volksfreund, 4, Fr 04.01.1929
 
Number Description (CZ)
Harry Liedtke - Maria Paudlerová.
Veselá hra z vojenského ovzduší, která svým spádem a vtipem každého uspokojí. - 7 dílů.

Lidové noviny, 269, Tu 28.05.1929
Románek dragounského nadporučíka a krásné prodavačky. V hlavních úlohách Harry Liedtke a Marie Paudlerová.

Rovnost, 26, Tu 05.02.1929  
Number Description (DE)
In den Hauptrollen Harry Liedtke, Marie Paudler.

Volksfreund, 4, Fr 04.01.1929
Roman eines Dragoneroberleutnants und einer schöner Verkauferin.
In den Hauptrollen Harry Liedtke und Marie Paudler.

Volksfreund, 31, Tu 05.02.1929  
Genre
veselá hra
Lidové noviny, 269, Tu 28.05.1929
veselohra
Lidové noviny, 399, Fr 09.08.1929
 
Programme — Programme (numbers)
Sa 05.01.1929; Fr 04.01.1929 (uváděno Sa 05.01.1929; Fr 04.01.1929–Fr 11.01.1929; Th 10.01.1929), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino; The Empire Bio Co.; Úderka
Moravské noviny, 3, Sa 05.01.1929
We 20.02.1929 (uváděno We 20.02.1929–Fr 22.02.1929), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Moravské noviny, 42, We 20.02.1929
Tu 05.02.1929; Tu 05.02.1929 (uváděno Tu 05.02.1929–Th 07.02.1929), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa; Volks Kino
Volksfreund, 31, Tu 05.02.1929
Tu 28.05.1929 (uváděno Tu 28.05.1929–Th 30.05.1929), Excelsior
Lidové noviny, 269, Tu 28.05.1929
Fr 09.08.1929 (uváděno Fr 09.08.1929–Mo 12.08.1929), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino; The Empire Bio Co.; Úderka
Lidové noviny, 399, Fr 09.08.1929
 
Film
Miláček dragounů, 1927; 1928
Moravské noviny, 3, Sa 05.01.1929
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno