Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Veterán Votruba
Moravské noviny, 48, We 27.02.1929
 
Title (DE)
Veteran Votruba
Volksfreund, 49, Tu 26.02.1929
 
Number Description (CZ)
Veselá událost o 6 dílech podle Stürzovy novely.
V hlavní úloze: J. W. Sperger.

Rovnost, 54, Sa 09.03.1929  
Genre
veselohra
Moravské noviny, 48, We 27.02.1929
Lustspiel
Volksfreund, 49, Tu 26.02.1929
 
Programme — Programme (numbers)
We 27.02.1929; Tu 26.02.1929 (uváděno We 27.02.1929; Tu 26.02.1929–Fr 01.03.1929), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino – Veterán Votruba / Veteran Votruba
Moravské noviny, 48, We 27.02.1929
Sa 09.03.1929 (uváděno Sa 09.03.1929–Mo 11.03.1929), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa – Veterán Votruba / Veteran Votruba
Rovnost, 54, Sa 09.03.1929
 
Film
Veterán Votruba, 1928
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno