Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Galantní dobrodružství
Moravské noviny, 83, We 10.04.1929
Galantní dobrodružství Jeho Výsosti
Lidové noviny, 365, Tu 22.07.1930
 
Title (DE)
Galante Abenteuer
Volksfreund, 84, Tu 09.04.1929
 
Number Description (CZ)
Pikantní příběh o 7 dílech. V hlavních úlohách: Hans Thimig, Igo Sym, H. Junkermann, Betty Astor.

Lidové noviny, 365, Tu 22.07.1930  
Genre
pikantní dobrodružný román
Lidové noviny, 365, Tu 22.07.1930
 
Programme — Programme (numbers)
We 10.04.1929; Tu 09.04.1929 (uváděno We 10.04.1929; Tu 09.04.1929–Fr 12.04.1929; Th 11.04.1929), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
Moravské noviny, 83, We 10.04.1929
Tu 22.07.1930 (uváděno Tu 22.07.1930–Th 24.07.1930), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Lidové noviny, 365, Tu 22.07.1930
 
Film
Galantní dobrodružství, 1928
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno