Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Pohádka máje
Lidové noviny, 48, Fr 28.01.1927
 
Number Description (CZ)
První velkofilm z moravských krajů. Deset dílů volně zpracovaných podle V. Mrštíka, jehož slovutné dílo není jak více dětinskou pohádkou, nýbrž s nezapomenutelným dojmem líčí osudy tří sester, překrásných to květů, vyrostlých v "Černých lesích" v Ostrovačicích u Brna.

Lidové noviny, 48, Fr 28.01.1927
Nejúspěšnější domácí film. Podle Viléma Mrštíka. Zfilmováno na původních místech děje.

Lidové noviny, 49, Fr 28.01.1927
Nejkrásnější český film. - Vilém Mrštík. Nádherný román lásky o 10 dílech, jehož děj odehrává se v malebné krajině brněnského okolí. Představitelé: Anita Janová, Petr Dolan, Mary Jansová.

Lidové noviny, 533, Fr 21.10.1927
První velkofilm z moravského kraje. Deset dílů volně zpracovaných podle V. Mrštíka, jehož slovutný román není, jak víte - dětinskou pohádkou, nýbrž líčí s nezapomenutelným dojmem osudy tří sester - překrásných to květů, vyrostlých v Černých leísch v Ostrovačicích u Brna.

Lidové noviny, 229, Fr 06.05.1927
První velkofilm z moravského kraje. Deset dílů volně zpracovaných podle V. Mrštíka, jehož slovutné dílo není - jak víte - dětinskou pohádkou, nýbrž je úchvatným románem.

Lidové noviny, 230, Fr 06.05.1927
Nové vydání prvního velkofilu z mor. krajin. Deset dílů volně zpracovaných dle V. Mrštíka, jehož slovutné dílo není nikoliv dětinskou pohádkou, nýbrž nezapomenutelný román o osudu tří sester - překrásných to květů, vyrostlých v Černých lesích v Ostrovačicích u Brna.

Rovnost, 183, Tu 03.07.1928  
Genre
velkofilm
Lidové noviny, 48, Fr 28.01.1927
román lásky
Lidové noviny, 533, Fr 21.10.1927
 
Programme — Programme (numbers)
We 20.03.1929 (uváděno We 20.03.1929–Fr 22.03.1929), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
Moravské noviny, 66, We 20.03.1929
Fr 28.01.1927; Tu 01.02.1927 (uváděno Fr 28.01.1927–Th 03.02.1927), Bio Universum; Bio Metro; Morava – 1000 kroků Charlestonu (První lekce); 1000 kroků Charlestonu (Druhá lekce)
Lidové noviny, 48, Fr 28.01.1927
Fr 28.01.1927; Tu 01.02.1927 (uváděno Fr 28.01.1927–Th 03.02.1927), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Lidové noviny, 49, Fr 28.01.1927
Fr 21.10.1927 (uváděno Fr 21.10.1927–Mo 24.10.1927), Excelsior
Lidové noviny, 533, Fr 21.10.1927
Fr 06.05.1927; Fr 06.05.1927 (uváděno Fr 06.05.1927–Tu 10.05.1927), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Lidové noviny, 229, Fr 06.05.1927
Tu 03.07.1928 (uváděno Tu 03.07.1928–Th 05.07.1928), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Rovnost, 183, Tu 03.07.1928
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno