Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Skandál s Evou
Moravské slovo, 207, Tu 02.09.1930
 
Title (DE)
Skandal um Eva
Volksfreund, 206, Tu 02.09.1930
 
Number Description (CZ)
Veselohra. V hlavní úloze Henny Portenová.
První 100proc. zvukový a mluvený film v německé versi s českými titulky s Henny Portenovou.

Lidové noviny, 442, Tu 02.09.1930
Náš prvná zvukový film jest stoprocentní zvuková a mluvená veselohra s Henny Portenovou.

Lidové noviny, 418, We 20.08.1930  
Number Description (DE)
Unser erster hundertprozentiger Tonfilm, das köstliche Lustspiel:

Volksfreund, 206, Tu 02.09.1930  
Genre
Lustspiel
Volksfreund, 206, Tu 02.09.1930
veselohra
Moravské slovo, 207, Tu 02.09.1930
zvukový film
Lidové noviny, 418, We 20.08.1930
zvuková veselohra
Lidové noviny, 418, We 20.08.1930
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 02.09.1930; Tu 02.09.1930; Tu 02.09.1930 (uváděno Tu 02.09.1930–Th 11.09.1930; We 10.09.1930), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
Fr 17.10.1930 (uváděno Fr 17.10.1930–Tu 21.10.1930), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
Lidové noviny, 526, Fr 17.10.1930
We 20.08.1930 (uváděno Fr 22.08.1930−?), Central; Ufa-Central; Zentral; Centrální kino
Lidové noviny, 418, We 20.08.1930
Fr 17.04.1931 (uváděno Fr 17.04.1931–Mo 20.04.1931), Excelsior
Lidové noviny, 195, Fr 17.04.1931
 
Film
Skandál s Evou, 1930
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno