Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Hrdinové černého pekla
Moravské slovo, 290, We 10.12.1930
 
Title (DE)
helden der schwarzen Hölle, Die
Volksfreund, 289, We 10.12.1930
 
Number Description (CZ)
Zvuk. film.

Moravské slovo, 304, Su 28.12.1930
Největší důlní katastrofa, která kdy byla zfilmována!
Vzrušující ZVUKOVÉ drama lásky - pravého přátelství a hrdinný boj zasypaných horníků o návrat z dolu.
V hlavních úlohách: Douglas Fairbanks ml., Jakobína Ralstonová.

Lidové noviny, 619, Tu 09.12.1930
Zvukový film.

Lidové noviny, 652, Mo 29.12.1930  
Number Description (DE)
Die größte Grubenkatastrophe, welche jemals verfilmt wurde!
Ein ausregendes Tonfilm-Drama der Liebe, wahrer Freundschaft und der Heldenkampf verschütterer Bergleute um die Rüdkehr zur Welt. In den Hauptrollen: Douglas Fairbanks jun., Jakobine Ralstone.

Volksfreund, 289, We 10.12.1930  
Programme — Programme (numbers)
We 10.12.1930; We 10.12.1930; Tu 09.12.1930; Tu 09.12.1930 (uváděno Tu 09.12.1930; We 10.12.1930–Th 11.12.1930; We 10.12.1930), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Volksfreund, 289, We 10.12.1930
Su 28.12.1930; Mo 29.12.1930 (uváděno Su 28.12.1930−?), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
Moravské slovo, 304, Su 28.12.1930
 
Film
Hrdinové černého pekla
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno