Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Golgota
 
Original Title
Golgotha
 
Country
Francie
 
Language
francouzsky
 
Number
Golgota; Golgotha, Film ze života Kristova. Harry Baur; Tento velký biblický film, francouzského režiséra Juliena Duviera, je monumentálním dílem francouzské produkce, dílem, jehož velkorysost připomíná velké americké snímky. Myšlenka, filmově zpracovati biblické výjevy, není nová (již před lety viděli jsme u nás "Krále králů"), nové je pouze její podání. film líčí příchod Kristův do Jerusaléma na Květnou neděli, poslední večeři, zradu jidášovu, zatknutí ježíšovo, jeho odsouzení, ukřižování, zmrtvýchvstání. Filmu dal by se vytknout poněkud malý spád děje. Režisér šťastně si vybral hlavní představitele, neboť Kristus Roberta le Vigana i herodes Harry Baura, vyzněli velmi opravdově, byť i trochu příliš moderně.
Moravské slovo, 82, Fr 26.04.1935
 
Year
1935
 
Premiere (CR)
Fr 19.04.1935
 
Quotes
Jaroslav_(1926).txt
a pamatuju si no jako že byly školní jako výl- takový do kina. LG: jo JB: ale to organizoval dycky kněz, ten katecheta, se menoval kate- menoval, no ten co nás učil ten kněz, no tak byl katecheta, LG: mhm JB: to byli který vyučovali děti ve škole, katechismus, že no, tak sme byli na filmu golgota ((Golgota)) to byl italský film a to bylo no vo ukřižování Krista, jo. ten film
Jaroslav_(1926).txt
JB: na faře ne. no to se hrálo v kině normálně, LG: mhm [já vim že ste říkal, že ste...] JB: [zakoupili pro celou] třídu lístky, že, nebo pro celou tu školu, jo, teď se šlo jako do toho kina to byla to italské film to bylo asi v takovym sedmatřicátym anebo osumatřicátym roce golgota ((Golgota)) se to menovalo ten film. no a tam tam sem dostal vod katechety facku, ale nic sem neudělal, prže přede mnou náké co stál nebo za mnou tak dělal náké tyto, LG: mhm JB: skřeky, no a von si myslel že jako to dělám já a přišel a dal mně facku. ((smích)) LG. jejda ((smích)). a bránil ste se nějak proti tomu? nebo řikal ste mu něco? JB: to já už nevim, já sem mu řikal no že sem nic nedělal no, von, já sem byl dycky hodnej žák. já sem se moc neučil,
 
Producer
Ichtys Film
 
Directed by
Julien Duvivier
 
Cast
Harry Baur
Jean Gabin
 
IMDB
http://www.imdb.com/title/tt0025191/
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno