Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Veselé dcerušky pana dvorního rady
Lidové noviny, 450, Tu 08.09.1931
 
Title (DE)
lustigen Weiber von Wien, Die
Volksfreund, 103, Fr 01.05.1931
 
Number Description (CZ)
Zvuková opereta v něm. versi s čes. titulky.
V hlav. úlohách: Willy Forst, Pavel Hörbiger, Irena Eisinger, Cordy Milovičová.

Lidové noviny, 450, Tu 08.09.1931
Vilém Forst, Lee Parry, Pavel Hörbiger v nejlepší zvukové veselohře v německé řeči s českými titulky.

Lidové noviny, 500, Tu 06.10.1931  
Number Description (DE)
Die glänzende Tonfilm-operette:
In den Hauptrollen: Willy Forst, Ernst Wurmser, Cordy Millowitsch, Irene Eisinger, Oskar Sima usw. Deutscher Dialog mit tschechischen Titeln.

Volksfreund, 103, Fr 01.05.1931
Willy Forst, Paul Hörbiger, Irene Eisinger, Lee Parry.
Reizende Tonfilmoperette in deutscher Sprache mit tschechischen Titeln. Regie Geza v. Bolvary. Musik Robert Stolz.

Volksfreund, 197, Tu 25.08.1931  
Genre
opereta
Volksfreund, 103, Fr 01.05.1931
zvuková veselohra
Lidové noviny, 500, Tu 06.10.1931
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 01.05.1931 (uváděno Fr 01.05.1931–Th 14.05.1931), Kapitol; Elite Kino
Volksfreund, 103, Fr 01.05.1931
Tu 25.08.1931; We 26.08.1931 (uváděno Tu 25.08.1931–Th 03.09.1931), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Volksfreund, 197, Tu 25.08.1931
Tu 01.09.1931 (uváděno Tu 25.08.1931–Th 03.09.1931), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Volksfreund, 203, Tu 01.09.1931
Tu 08.09.1931; Tu 08.09.1931 (uváděno Tu 08.09.1931–Mo 14.09.1931), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Volksfreund, 209, Tu 08.09.1931
Tu 06.10.1931 (uváděno Tu 06.10.1931–Tu 13.10.1931), Excelsior
Lidové noviny, 500, Tu 06.10.1931
 
Film
Veselé dcerušky pana dvorního rady; Dcerušky p. dvor. rady; Dcerušky pana dvorního rady; Dcerušky dvorního rady, 1930; 1931
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno