Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Grock král smíchu
Lidové noviny, 513, Tu 13.10.1931
Grock, král smíchu
Moravské noviny, 83, Fr 08.04.1932
 
Title (DE)
Grock, der König des Lachens
Lidové noviny, 513, Tu 13.10.1931
 
Number Description (CZ)
Zvukový velkofilm.
Geniální clown Grock a Liana Haidová v hlav. úloze.
Ohromná sensační veselohra.

Lidové noviny, 513, Tu 13.10.1931
(Něm. řeč, čes. titul

Moravské noviny, 83, Fr 08.04.1932  
Number Description (DE)
Mit Liane Haid.

Lidové noviny, 513, Tu 13.10.1931  
Genre
sensační veselohra
Lidové noviny, 513, Tu 13.10.1931
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 13.10.1931; Tu 13.10.1931 (uváděno Tu 13.10.1931–Th 15.10.1931), Kino Dornych; Edison; Viktoria
Volksfreund, 238, Tu 13.10.1931
Fr 09.09.1932 (uváděno Tu 13.09.1932–Tu 13.09.1932), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa – FOX-Ton-Wochenschau
Volksfreund, 213, Fr 09.09.1932
Fr 08.04.1932 (uváděno Fr 08.04.1932–Mo 11.04.1932), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
Moravské noviny, 83, Fr 08.04.1932
 
Film
Grock, král smíchu, 1931
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno