Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
"Alexandrův regtimeband"
Moravské slovo, 21, Sa 27.01.1940
 
Title (DE)
Alexanders Ragtime Band
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 22, Sa 27.01.1940
 
Number Description (CZ)
T. Power, A. Fay, Don Ameche.

Moravské slovo, 21, Sa 27.01.1940
Po celé Americe i ve všech velkoměstech západní Evropy byl Alexandrův Ragtime Band známý jako nejslavnější jazzový orchestr, který po celé čtvrtstoletí byl průkopníkem moderní taneční hudby. Pod jménem Alexandr skrýva se proslulý jazzový komponista Irving Berlin. Alexandrův Ragtime Band líčí celý tento vývoj moderní taneční hudby. Alexandra hraje Tyrone Power, jeho partnery jsou Alice Fay a Don Ameche. (Scala)

Moravské slovo, 95, Su 23.04.1939  
Number Description (DE)
Der grössten Musikfilm aller Zeiten: Alexanders Ragtime Band. Throne Power, Alice Fay, Don Ameche.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 22, Sa 27.01.1940  
Genre
hudební velkofilm
Moravské slovo, 21, Sa 27.01.1940
Musikfilm
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 22, Sa 27.01.1940
 
Programme — Programme (numbers)
Sa 27.01.1940; Sa 27.01.1940 (uváděno Sa 27.01.1940–Su 28.01.1940), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino; Kino náročného diváka – "Alexandrův regtimeband" / Alexanders Ragtime Band
Moravské slovo, 21, Sa 27.01.1940
 
Film
Alexandrův Ragtime Band, 1938
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno