Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Abdul Hamid - rudý sultán
Moravské slovo, 73, Fr 12.04.1935
Rudý sultán Abdul Hamid
Moravské slovo, 33, Sa 08.02.1936
Rudý Sultán
Moravské slovo, 51, Sa 29.02.1936
Rudý sultán - (Abdel Hamid)
Moravské noviny, 32, Sa 08.02.1936
 
Title (DE)
Abdul Hamid, der rote Sultan
Volksfreund, 94, Tu 21.04.1936
 
Number Description (CZ)
B. Kortner, N. Esther.

Moravské slovo, 51, Sa 29.02.1936  
Number Description (DE)
138626

Volksfreund, 94, Tu 21.04.1936  
Programme — Programme (numbers)
Fr 12.04.1935 (uváděno Fr 12.04.1935–Th 25.04.1935), Scala; Moskva; Bio Dopz
Moravské slovo, 73, Fr 12.04.1935
Sa 08.02.1936 (uváděno Sa 08.02.1936–Su 09.02.1936; Mo 10.02.1936), Bio Slávia; Sport; Sport kino Židenice; Sport - Schimitz; Slavia
Moravské slovo, 33, Sa 08.02.1936
Sa 29.02.1936 (uváděno Sa 29.02.1936–Su 01.03.1936), Avia; Slovan; Kino Avia
Moravské slovo, 51, Sa 29.02.1936
Tu 21.04.1936 (uváděno Tu 21.04.1936–Th 23.04.1936), Excelsior – Wochenschau
Moravské noviny, 93, Tu 21.04.1936
Tu 01.09.1936 (uváděno Tu 01.09.1936–We 02.09.1936; Th 03.09.1936; Fr 04.09.1936), Jas; Jas Hussowitz; Bio Jas
Moravské noviny, 200, Tu 01.09.1936
 
Film
Abdul Hamid - rudý sultán, 1935
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno