Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
First name
Marika
 
Surname
Rökk
 
Quotes
Dagmar_(1929).txt
marika rek ((Marika Rökk)), ta teda za války letěla to už si Němci, jestli vám to něco řiká nevím. prostě byla to úžasná babka LR: mhm DB: tančila na tehdejší dobu
Dagmar_(1929).txt
[((německy zpívá))] LR: [((smích))] DB: to zpívala marika rek ((Marika Rökk)) no, tak já si to pamatuju.
Dagmar_(1929).txt
a potom začali Němci s tim [technikolorem] ((Technicolor)) LR: [mhm] DB: to byla ta marika rek ((Marika Rökk)) ta s- ta začalo to m, ale to byla válka, to už byla válka
Helena_(1927).txt
o byla ta, to byla třeba Dům u jezera se to menovalo, to vím, nebo marika rek ((Marika Rökk)) to byla taková, nevím, jestli ste o ní někdy slyšela, vona byla LR: [tanečnice] HH: [tanečnice], vona byla zpěvačka, vona byla herečka, měla krásný nohy a ((smích)) LR: ((smích)) HH: tak na to sme teda někdy chodívali, to se mně
Edita_(1926).txt
anebo sme byly na kora terí ((Kora Terry)) a to hrála mm německá herečka a hrála dvouroli, marika rek ((Marika Rökk)) hm ta hrála dvouroli a byla špatná a jedna byla dobrá, ta špatná tenkrát padla propadišť- propadlištěm a my sme s Blankou v kině vstaly a pleskaly a bravó a <lidi se po nás dívali. tak sme se styděly a sedly sme si zas> děvč- děvčiska, že. ((smích))
Edita_(1926).txt
anebo sme byly v kině a e tam byl takovej problém ee byly to sestry a jedna hol- jedna hodná a druhá zlá ee a jo ale to už bylo ne, to bylo taky, to bylo za války a ee nevím jak se to menovalo a to byla (...) no nevím která herečka ale ona dvě roli, špatnou zlou a hodnou LG: mhm. EB: a ta hodná právě měly na jevišti vystupovat ta jedna z nich a ta zlá propadlištěm šla dólu <jo> a my s Blankou, se menovala ta moje kamarádka, sme stouply a pleskaly v kině. a bravo, jo, a teď sme si najednou lidi se po <nás> dívali a to všechno e co vyvádíme tak sme si sedly a <krčily> sme se tam no. jo to hrála marika rek ((Marika Rökk)) LG: marika rek ((Marika Rökk)) EB: to byla marika rek! ((Marika Rökk)) tenkrát no, jak se film menoval to už nevím ale...
Eva_(1928).txt
ES: takže tam (...) hlavně teda mně jako dítěti imponovali třebas marika rek ((Marika Rökk)) to byla zpěvačka a tanečnice. LS: no. ES: takže to sem byla celá pryč, že? nebo si hrozně dobře pamatuji film (Ich klage an). to byl film, který popisoval o manželech, oba dva byli lékaři, a ta jedna žena dostala prostě ee nemoc, dneska se tomu říká, prostě ochrnovala. LS: hm. ES: a nakonec ten manžel prostě, když už byl konec v blízkosti, LS: hm. ES: tak aby jí to usnadnil, tak jí dal prostě lék, LS: hm. ES: že ji uspal, no. a končilo to tím, že se ocitl před soudem. ale nekončilo to rozsudkem. nechalo se to na divácích, aby oni řekli. LS: hm. a ten se vám líbil, ten film? ES: byl to, byl to velice psychologickej film.
Eva_(1928).txt
jak sem vám říkala. to si dodnes pamatuju, to (Ich klage an). a potom tedy sem teda měla ráda tu Mariku Rek ((Marika Rökk)), protože to byla druhá Ljuba Hermanová v německým vydání. LS: aha, takže na její filmy ste chodila ráda? ES: ano.
Peter_(1922).txt
ovšem, byly až do protektorátu taky německý mus- musikály ((muzikály)). a em sem byl dost jako nepatriotický a sem tam byl. PSz: hm PD: páč mně se líbila marika rek ((Marika Rökk)), když stepuje. PSz: hm PD: to méno elizabet paule ((neidentifikováno)) a taky chci vidět mariku rek. ((Marika Rökk)) anebo hilšr ((Margot Hielscher)), nebo ta, to byly džezový ((jazzový)) filmy. dost viditelný tenkrát, páč byly tak rozdílný od, od ideologických filmů.
Peter_(1922).txt
PD: [ale já už mluvím] o muzikálech který dělal gebls. ((Goebbels)) PSz: hm PD: nebo kde on byl už ministrem, PSz: hm PD: a natáčelo se vesele s marikou rekovou ((Marika Rökk)) a s margot hilšer ((Margot Hielscher)) a tak dále. PSz: takže vy si pamatujete spíš ty pozdější muzikály [než ty] PD: [no páč sem] byl starší jako. draj fon de tanknštele ((Drei von der Tankstelle – Tři mládenci od benzinu)) sem viděl později jako antikvární vzpomínku už. PSz: hm PSk: vzpomínáte si že by na ty muzikály em na ty filmy s marikou rek ((Marika Rökk)) chodily i děti? jestli bylo... PD: ne, děti tam nebyly, ne PSk: já sem totiž narazil na to, že ve vzpomínkách žáků škol, který, kteří byli narození kolem roku třicet sedum třicet osum, PD: no PSk: tak oni uváděli že v roce čtyrycet sedum, jako jednu ze svých oblíbených hvězd mariku rek. ((Marika Rökk)) PD: ((smích)) no jo, možný to je, možný to je, já sem tam seděl, PSz: hm PD: ale mně bylo, já byl starší.
Emilie_(1922).txt
marika réková ((Marika Rökk)) to byla rakouská. ta tančila, zpívala e em to byl taky takový divoch.
Jarmila_2_(1926).txt
já sem ee bláznivě chodila do kina, dyž sem byla fakt mladá. tak těch třináct, čtrnáct. JV: mhm. JG: protože tenkrát byla jedna herečka, ta se menovala marika rek ((Marika Rökk)). byla jako Němka, ale myslim už aj podle jména, že to byla Maďarka a já sem byla ochotná kterýkoliv kino navštívit, kde sem zjitila, že vona hraje, jo? a tím vám řeknu, že sem se dostala do jednoho kina. JV: mhm. JG: který dnes ani neexistuje a málokdo o něm ví. a to byl na Šilingrovym náměstí. JV: mhm. JG: myslim, že se to menovalo Excelsior, ale já vám nevim jistě. JV: ee ano, jmenovalo se [to kino Excelsior]. JG: [no, no, no]. a tam sem zažila úplnou hrůzu. to kino bylo o trošku větší jak ta Morávka ((pravděpodobně Moravia)). JV: mhm. JG: to nebylo velký. vycházelo se do Dominikánské ulice. JV: mhm, [mhm]. JG: [jo]? tam jak sou ty sloupy. já si totiž myslim, že tenkrát to... eště tam nebyl vůbec podchod. že udělali potom právě, že zrušili to kino, jo? no, a já sem vám tak... a to bylo vyloženě německý kino. JV: mhm. JG: ale co mě je, [(sem si říkala...)] JV: [i před válkou]? JG: né. sem v-... za druhé světové války. JV: za protektorátu. JG: za [protektorátu]. JV: [mhm]. JG: já sem vám tam šla, protože ona hrála. teď vám byl žurnál, poněvadž tenkrát se hrál vždycky žurnál. teď se vám tam objevil Hitler. JV: mhm. JG: a teď si představte, že ty lidi všichni vstali a zvedli ruku. a teď já sem seděla a teď sem si řikala a teď mě vyrazí. fakt sem měla uplnej strach, neměla sem z toho kina vůbec lízt. už sem tam nikdy nešla. to sem nevěděla, že to je vyloženě německý [kino]. JV: [nevěděla]. JG: ne, nevěděla. ale bylo t-... JV: takže to na vás zapůsobilo [dost otřesně]. JG: [no, no.. protože] už všelijaký ty zprávy [šly, že]? JV: [mhm, mhm]. JG: voni když se do- dostali dohromady, tak voni byli jak na hlavu. JV: a to byl začátek války. nevzpomenete si, kdy to mohlo být? JG: no tak, to mohl být takovej čtyrycátej [jednačtyrycátej rok]. JV: [jednačtyr-, mhm, mhm]. JG: protože náš tatínek zemřel ve dvaačtyřicátým.
Jarmila_2_(1926).txt
JG: [a ještě] mám jednu dobrou vzpomínku, to byste nevěřil, když to bylo za Německa, jo, a chodila sem na tu mariku rek ((Marika Rökk)), JV: hm JG: tak když byl ten film, tak ste přišel do takové dobré nálady, jo? a teď vylezete ven, a všude tma, JV: hm JG: že, bylo zatemnění, neviděl ste vůbec na cestu, jo, takový vám najednou takovej šok do té, do té tmy a všechno, jo, tak to na člověka hrozně blbě působilo.
Jarmila_2_(1926).txt
JV: [ale tak] vy ste chodila i do jiných kin, že jo. nejenom tam, kde byl ten pan uvaděč, ale i do těch ostatních. JG: no říkám, když hrála někde marika rek ((Marika Rökk)), tak mně to bylo jedno.
Jarmila_2_(1926).txt
JG: [to víte, že taky byly] různý německý filmy, který sem nasadili, provokativní, a já nevim, to tak to už prostě už se nechodilo, to už se vybíralo, který, řikám, tak s tou marikou rek ((Marika Rökk)) ňáký takový tydle, ty. bylo to dosti izolované všechno,
Jarmila_2_(1926).txt
JV: [ne ne ne, to] není problém. ale teď sem se chtěl dostat spíše k těm filmům. k jejich výběru a k tomu, jak vlastně na vás působily, em vy ste si teda vybírala film především co se týče toho dětství, tak tam ste se zaměřovala na tu mariku rek ((Marika Rökk)). JG: no, marika rek ((Marika Rökk)). JV: rek ((Marika Rökk)). a to teda bylo ještě před válkou. nebo... JG: ne, to bylo za druhé [světové.] JV: [za druhé] světové války. JG: no. JV: hm JG: to právě takové filmy, oni potom pouštěli i těm vojákům na frontě, když šli, jo, aby prostě jim zlepšili náladu, JV: hm JG: protože to bylo takovýho psího ( ) ((smích)) JV: (hopsino psino). JG: ((smích)) <no ne, tak> to máte tak jako když sou operety, jo, tak takovýho něco, no. a teď se vžijte do toho, ti vojáci špinaví vod blata všechno, JV: hm JG: teď aspoň chvilku vidí něco jinýho, JV: jasně. JG: jako to
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a šla ste třeba na ňáký filmy víckrát? JG: no na tu mariku rek ((Marika Rökk)) určitě. JV: na tu mariku ((Marika Rökk)), jo? ((smích)) JG: sem ju viděla v tom kině, pak sem šla tam, tam sem viděla to stejný, JV: ale jednalo se pořád o jeden film. JG: o jeden film. ano. JV: ((smích)) JG: ona byla fakt výborná, JV: hm JG: a potom taky byly ty filmy s ní dělaný tak jako dost jako i legračně, jo? JV: hm JG: že ste, jo, že to bylo takový vzdušnější, ne pořád takový...
Jarmila_(1925).txt
JH: no to já tam všechno mám a ee tak hodně německý filmy sem chodily, takže v těch německých filmech z těch hereček to sem měla ráda to taky (mi) bylo myslím <tak patnáct, šestnáct> let tu mariku rekovu ((Marika Rökk)) LČ: mhm JH: která teda to byla vysoká blondýna, že, hezká z- měla štíhlý nohy stepovala krásně a a zpívala, to byl ee to byly filmy její takový ee muzikální, jo, ty filmy (.) tu sem teda měla hrozně ráda (ještě) si pamatuju ee zpívala ich brauche kaine milionen ich brauche kaine luxusvagn ich brauche nor musik musik musik <to zpívala> LG: <((smích))> JH: ((smích)) to si [pamatuju].
Jarmila_(1925).txt
no a eště si pamatuju s tó marikó rekovó ((Marika Rökk)) ten film ( ) úplně to bylo na horách kdesi tam, dyť to bylo, to byla zábava pro nás s tou marikó rekovó ((Marika Rökk)) (to) mladej člověk má rád pohyb, když vona stepovala, jo, a a zpívala krásně, no (to) byl požitek, no tak
Jarmila_(1925).txt
LČ: a ee co co pro vás bylo dobrý film, jaké vlastně ee rysy nebo ee jaké aspekty [musel ten film mít]? JH: [no říkám, nejvíc] se mně líbívaly ta marika reková ((Marika Rökk)) ty ee prostě ty muzikální filmy,
Jarmila_(1925).txt
já si na jiný herečky nepamatuju, já si pamatuju z německých hereček tu rekovů ((Marika Rökk))
Jarmila_(1925).txt
ta taky ta marika reková ((Marika Rökk)) to nebyly v holyvodu ((Hollywood)),
Jarmila_(1925).txt
JH: no zpívala, ale teď to jak sem vám to německy zpívala, eště bych tu melodii chytla, ale já já si nepamatuju, jak se menoval ten film s tou marikou rekovou ((Marika Rökk)), mně se to hrozně líbilo, myslím, že sem na tom byla víckrát, na tomto filmu. LČ: a jak ste vlastně s- jak ste si pamatovala ty texty? JH: no tak když něco slyšíte víckrát, tak anebo umíte trochu to ně- tu němčinu, vite co je to ich brauche kaine milionen ich brauche kaine luxusvagn, řiká vám to něco? (.) neřiká? LČ: no jako co to znamená? JH: [řiká]? LČ: [no] tak to to vim, no. JH: řiká? no tak vidíte nor musik musik musik no zpívá, no. LČ: a vy ste to teda slyšela v kině a potom [se to] JH: [v kině] LČ: hrálo eště v rádiu nebo [kde ste to slyšela víckrát]? JH: [ne, v tym kině] v tym kině furt v tym kině a to se tam vopakovalo víckrát, [no] LČ: [mhm] JH: a když ste mladá a líbí se vám to, tak se vám to zalíbí, no to si pamatuju tady toto.
Borivoj_(1927).txt
LH: to sem se chtěl právě taky zeptat, jestli ňáké [herečky, a které to byly?] BH: [ano, ano.] no fascinovala mě ee mm zpěvačka (.) švédská (..) sice byla Němka (..) to byla (.) sára leandr ((Zarah Leander)). (..) taky marika rek ((Marika Rökk)). LH: ehm. BH: nebo rakouská Margot hir- hilšr ((Margot Hielscher)), (..) že. (..)
Borivoj_(1927).txt
Tanečnice, to to je myslim tá marika rek ((Marika Rökk)), jo?
Marie_(1915).txt
jediná kina, jediné filmy, které sem navštívila víckrát, bylo po válce hry lásky šalebné ((Hry lásky šálivé)) s Kopeckým ((Miloš Kopecký)), turzanovovou. ((Božidara Turzonová)) a potom za války filmy s Marikou rek. ((Marika Rökk)) LS: hm MH: protože mě zajímalo tanec, balet a takovýhle věci. a vona byla teda jedinečná. tuším, že to byla Maďarka. LS: to byla Němka. MH: Němka? LS: hm MH: jako tanečnice senzační. LS: hm MH: no tak za války, že, tady nešly americký filmy, LS: no MH: tady šly [německý.]
Marie_(1915).txt
LS: a mohlo se třeba stát, že ste šla na některý film víckrát? s tím hercem [kterého ste ( )] MH: [ne, jenom na, jenom] na tu Mariku ((Marika Rökk)) sem byla několikrát,
Miroslav_(1923).txt
JV: mhm a tak když ste teda šel na ten německý film, tak na jaký německý film ste šel, když už ste na něj šel? proč ste na takový film šel? MJ: no když to bylo (..) já sem teda Němce samozřejmě neměl rád, to nikdo tady, ale ale ee oni většinou to zaplavili a když nic jinýho nebylo, tak sme šli jako za ( ) marika rék ((Marika Rökk)) a nebo, oni měli taky takový operetní a zábavné filmy. tak to sme viděli.
Zofie_(1925).txt
ŽH: [měla, ale] ne zase, zas nebyl čas a a vybírala sem si výhradně české filmy. výhradně ne, protože si vzpomínám, že byly ňáký ty hudební filmy JV: mhm ŽH: soňa hemin ((Sonja Henie)) bruslení a ta diane durbinová ((Deanna Durbin)) nebo jak se menovala, já to ne- nevím [už sem] XX: [a za války] marika rik ((Marika Rökk)) ŽH: marika reková ((Marika Rökk)), no
Zofie_(1925).txt
tehdy už potom v té době, když sem byla starší, tak mě ovlivňovaly filmy a chodila sem taky ee na to, co by mě asi zajímalo, podle těch herců, a i podle národnosti, jak tady pán vzpomínal na tu mariku rekovou ((Marika Rökk)) nebo tak, tak to už jo.
Svatava_(1924).txt
protože vím, že potom třeba e byly ještě pokud se to smělo ještě promítat, že, tak bylo, sem přišlo plno i rakouských filmů, to byla tehdy marika rek ((Marika Rökk)), LS: hm SM: ee známá tanečnice a zpěvačka a herečka a s kterou bylo taky mnoho filmů natočených, takže sme pak chodily i na toto. to se nám dycky hrozně líbilo.
Svatava_(1924).txt
no ale e voni už em e v té době dělali Němci em i Rakušani, hlavně Rakušani e docela takový dobrý filmy hlavně e hlavně ty muzikály, to tomu se dneska se tomu říká muzikál, ale tehdy to byly filmy, kde byla prostě jedna herečka nebo herec jako zpěvák nebo e ta marika rek ((Marika Rökk)), že jako LS: mhm hm SM: em tanečnice a z toho byly a dokonce už tehdy barevný filmy to byly.
Svatava_(1924).txt
SM: em no, jakmile začaly barevný fi- aha počkejte, ale ee em vím, že třeba ty rakouský filmy LS: mhm SM: jak sem zmiňovala tu mariku rekovou ((Marika Rökk)), ty byly všecky barevný a em v v ale u- zase když sem potom šla na normální film, tak byl černobílej, takže sem si musela e jako em uvědomit, že to je jenom mimořádný, no a taky dycky byl hodně drahej, ty vstupenky byly na to, že, páč to byl barevnej film, LS: na ten barevný film [byly] SM: [na ten] LS: dražší [vstupenky]. SM: [byly dražší] vstupenky, určitě ano.
Miloslava_(1925).txt
to byly vlastně takový reví ((revue)). ty německý filmy, co k nám přišly, tak to byly takový zábavný filmy, a voni neměli špatný ty filmy. a v těch jejich filmech, byly to taky teda na konc- teda limonády, takový filmy, nevzpomínám si, aspoň já sem nikdy na žádným nebyla kde by tam byla ňáká propaganda jejich nebo něco takovýho. JV: kdybyste to měla tím žánrem vymezit, tak řekla byste, že to byly komedie, romantické komedie, MM: jo, romantické komedie, třeba si vzpomínám marika rek ((Marika Rökk)), jo to byla tanečnice a zpěvačka a to byly opravdu takové romantické komedie s tančením, se zpíváním a opravdu potom sem viděla několik a to byly skutečně revi ((revue)), skutečně tam byl balet. JV: takže ten večer byl komponovaný. MM: ano, ano a to opravdu to měli, to sem teda hodnotila na tehdejší dobu, to bylo dost nevídaný. americké filmy k nám v tu dobu nechodily, tak ty byly taky tak, to měly. ale tady u nás, to bylo nevídaný.
Miloslava_(1925).txt
MM: no, tu Vídeňskou krev, já si na to, viděla sem to, ale, mám pocit, že tam hrála ta marika rek ((Marika Rökk)), JV: hm, já vám to můžu dokonce potvrdit, MM: no to já nevím. JV: ano, tak tam nehrála marika rek ((Marika Rökk)) ((smích)) MM: nehrála
Libuse_(1928).txt
no a pak sem chodila hlavně do té jako Studio se to jmenovalo, ten kino Art, no a tam už sem viděla, to bylo za války i německé filmy marika rek, marika rek ((Marika Rökk)), všelijaký takový ty ee, prostě už si to nepamatuju, ale krásný filmy to byly.
Libuse_(1928).txt
KH: no, a s těma kamarádama cestou do kina nebo z kina, povídali ste si o těch filmech? LN: jo, určitě. takhle ňáký takový ty, když tam byli marika rek ((Marika Rökk)), nebo lída bárová ((Lída Baarová)) nebo Hana Vítová,
Libuse_(1928).txt
marika rek ((Marika Rökk)), to byla německá jako, to byly muzikály teda krásný, výprava, jo
Zdenek_(1927).txt
pak tam byly ještě ty německý filmy, ty byly dvojího typu. byly jednak takový revijální ((revue)), jo, em velkej ansámbl, gerls ((girls)) jo, tam tancovaly, mezi nima teda byla ta marika reková ((Marika Rökk)) vo které sem se tam zmínil, jo. písničky, em to byly takový hudební filmy, sára leandr ((Zarah Leader)) tam zpívala, že.
Jarmila_(1931).txt
a pak si ještě pamatuju taky s marikou rég ((Marika Rökk)) nějaký filmy ve válce, ona byla Maďarka asi, PS: no JV: a do gympla když sem přišla do primy, tak vedle mě seděla nějaká Livía Ambrozová, která měla sice tetičku, která měla nějakého slavného boxera Ambroze, to bylo taky slavný méno, možná že ste to někdy slyšel, ale ta Lívia měla taky tu tetičku tu mariku reg ((Marika Rökk)). PS: aha JV: takže vím, že vona jí posílal fotky a podepisovala a tak, ale ještě potom po válce dost často ju vysílali ty její písničky na nějakej myslim nějaká nějaký rádio který sme laxmeberg ((Luxembourg)) nebo něco takovýho. PS: a potom běžel ještě jeden rakouský film s marikou reg ((Marika Rökk)) už v padesátých letech, ale za za války byla už [obrovsky populární] JV: [no mhm] PS: vy ste ji měla ráda, byla pro vás... JV: no tak všechno sem to neviděla nebo nezažila (ale jako) když sem ji viděla potom pozdějc až po válce tak tak sem si uvědomila jak je macatá taková šunky obrovský a že to byl ideál tehdy Němců, PS: mhm JV: jo jako ((smích)) <takže to je jak ježíšmarja vy budete mi...> PS: ne to je přesně to co nás určitě zajímá právě takový jako eee... JV: ((smích)) PS: postřehy eee ta vaše spolužačka ee byla kvuli to- ee byly vlastně ty fotografie třeba mariky rég ((Marika Rökk)) nějak jako ceněné ve třídě [sbírali ste nebo...] JV: [to nevím my sme byly děcka] v podstatě, jo,
Josef_(1929).rtf.txt
dneska ten ten vodotrysk tak naproti toho vodotrysku je je tam dole se de je tam nějaká já nevim je tam nějakej bar nebo co tam tak tam bylo kino kino Central tam hráli hodně německý filmy s marika rek ((Marika Rökk)) a všichni ty no m- máte máte přehled říká vám (to něco)? LG: (nó marika rek) ((Marika Rökk)) t- to zmiňuje úplně <každý dycky>
Josef_(1929).rtf.txt
LG: kromě teda těch které ste už jmenoval mohli mohl byste si teda vzpomenout na nějaké jiné oblíbené herce nebo herečky JU: no tak LG: vy ste říkal mariku rék ((Marika Rökk)) JU: no tak marika rék ((Marika Rökk)) jé to byla to byla to bylo něco LG: ((smích)) JU: to bylo to bylo něco marika rék ((Marika Rökk))
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a s tou marikou rék ((Marika Rökk)) byl třeba váš nějaký nejoblíbenější snímek JU: no jo byl byly to bylo kind de dónau ((Kind der Donau)) Dítě Dunaje vona byla jakože vyrostla na tym n- na tym šlepru na tym Dunaju co se tahala ty její rodiče tatínek byl kapitán a jednak byla rajská jednak uměla zpívat ste- tancovat stepovat LG: mhm JU: a já sem viděl kdysi kdysi pak za mnoho let na Vídni sem to viděl film kde je s dcerou a ta dcera jak kdyby ji z oka vypadla to tancovala a zpívala maminka z dcerou ta marika rék ((Marika Rökk)) s tou svojí dcerou
Jaroslav_(1926).txt
marika rék ((Marika Rökk)) jo, to byla původem Maďarka, jo ta hrála v tym žid sýs ((Žid Süss)), a to no. (.) a já bych si vzpomněl, ale to by trvalo dlouho, to by chtělo nějakou štamprlu ((smích))
Margarete_(1923).txt
MK: jo ne poprvni byly taky německý filmy a ponejvíc hráli dycky premiéru buďto v Kapitolu ((Kapitol)) nebo v dopsu ((Dopz)) jo LG: jo MK: tam hráli ty ty ty první filmy LG: jo MK: s tou marika rek ((Marika Rökk)) a to ten ten ó vé fiša ((O. W. Fischer)) a to to to se šlo tam
Margarete_(1923).txt
MK: to no a nebo tedy s baletem potom později ee tedy právě ty německý filmy s tou marika reg ((Marika Rökk)) LG: mhm MK: to byl ponejvíc balet a takovýho něco to bylo úplně jinačí vybavení LG: jo MK: ne
Libuse_(1922).txt
LV: no tam sou některý třeba tak třeba ta marika reková ((Marika Rökk)) zna- tu sme chodili tak ta teď jako (tady) není, no.
Libuse_(1922).txt
do Moderny ((Moderna)), e Alfa byla (.) Kapitol, málo Kapitol tam dávali až koncem války a tam dávali mariku rek ((Marika Rökk)) LG: mhm LV: to to (.) ano, mariku rek ((Marika Rökk)) a to to už byl takový nóblový tak, jo? to by bylo nóblový ale, šel novej film a musel se vidět. LG: mhm LV: to se musel teda jako vidět.
Augustin_(1924).txt
AU: em první můj barevné film byl německé, a tam hrála em marika rok ((Marika Rökk)) nebo jak se to, to bylo, to byl první, ale ty barvy byly ještě dost ubohý. to jestli to byl ten (easkor), nebo co to bylo, to si nepamatuju. to byl můj první barevné film. marika rek ((Marika Rökk)) tam hrála, to si pamatuju.
 
Film — Cast
Kora Terry, 1940
Bylo to noci májové, 1938
Žena mých snů, 1943; 1944
Gasparone, veselý dobrodruh; Gesparone, der lustige Abenteurer, 1937
Tanečnice Janina, 1939
Tanec s císařem; Tanec s císařovnou, 1941
1937
Horká krev, 1935; 1936
1938
Valčík z Oněgina, 1939
Kind der Donau, 1950
1942
Tancem ke štěstí, 1936
Lehká kavalerie, 1935
Měj mne rád; Měj mě rád, 1942
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno