Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Na život a na smrt
Moravské noviny, 8, We 13.01.1926
Dobrodruhův konec
Lidové noviny, 226, Tu 04.05.1926
 
Number Description (CZ)
Foxfilm. Sensační drama o 5 dílech.

Lidové noviny, 8, Tu 05.01.1926
Napínavé sensační drama o 6 dílech z Foxovy produkce.

Lidové noviny, 226, Tu 04.05.1926  
Genre
sensační drama
Lidové noviny, 8, Tu 05.01.1926
 
Programme — Programme (numbers)
We 13.01.1926 (uváděno We 13.01.1926–Fr 15.01.1926), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen
Moravské noviny, 8, We 13.01.1926
Tu 05.01.1926 (uváděno Tu 05.01.1926–Th 07.01.1926), Excelsior – Nedávejte se omladit
Lidové noviny, 8, Tu 05.01.1926
Tu 04.05.1926 (uváděno Tu 04.05.1926–Th 06.05.1926), Orania; Urania
Lidové noviny, 226, Tu 04.05.1926
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno