Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
 







 
Title (CZ)
Pohřeb senátora Hybeše
Lidové noviny, 403, Sa 13.08.1921
Pohřeb soudr. Hybeše
Rovnost, 223, Sa 13.08.1921
Slav. pohřeb sen. Hybeše
Moravské noviny, 196, Sa 27.08.1921
 
Programme — Programme (numbers)
Sa 13.08.1921; Fr 12.08.1921 (uváděno Fr 12.08.1921–Sa 13.08.1921), Lucerna; Lucerna - Sebrowitz – Jindra; Indra
Lidové noviny, 403, Sa 13.08.1921
Fr 26.08.1921; Fr 26.08.1921; Sa 27.08.1921; Mo 29.08.1921 (uváděno Fr 26.08.1921–Mo 29.08.1921), Kino Dornych; Edison; Viktoria – Záhada dolu č. 28; Tajemství dolů 28; Tajemství dolu číslo 28
Lidové noviny, 425, Fr 26.08.1921
Sa 13.08.1921; Sa 13.08.1921 (uváděno Sa 13.08.1921–Mo 15.08.1921), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa – Pravá tvář
Rovnost, 223, Sa 13.08.1921
 
Film
Pohřeb senátora Hybeše
Lidové noviny, 403, Sa 13.08.1921
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno