Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Perleťář pařížský
Lidové noviny, 412, Fr 19.08.1921
Pařížský perleťář
Moravské noviny, 285, We 14.12.1921
 
Title (DE)
Perlenmacher von Paris, Der
Volksfreund, 255, Fr 11.11.1921
 
Number Description (CZ)
Nádherné drama od E. Malkovského. Film tento, jehož děj stupňuje se od jednání k jednání, vzat je ze života pařížských apačů a děj zavádí nás z francouzské metropole do nádherných krajů tropické Ameriky a nebetyčných Kordillier, jichž krásy zachyceny jsou v ojediněle dokonalém provedení.

Lidové noviny, 412, Fr 19.08.1921
Nádherné drama o 7 dílech ze života pařížských apačů.

Moravské noviny, 189, Fr 19.08.1921
Sens. dobr. film o 1 předehře a 6 jednáních.

Moravské noviny, 196, Sa 27.08.1921  
Genre
drama
Lidové noviny, 412, Fr 19.08.1921
sensační dobrodružný film
Moravské noviny, 196, Sa 27.08.1921
spannendes Detektivdrama
Volksfreund, 281, Tu 13.12.1921
Spannendes Detektivdrama
Volksfreund, 281, Tu 13.12.1921
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 19.08.1921; Fr 19.08.1921; Sa 20.08.1921; Mo 22.08.1921 (uváděno Fr 19.08.1921–Mo 22.08.1921), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino
Lidové noviny, 412, Fr 19.08.1921
Sa 27.08.1921; Mo 29.08.1921 (uváděno Sa 27.08.1921–Mo 29.08.1921), Excelsior
Moravské noviny, 196, Sa 27.08.1921
Sa 01.10.1921; Su 02.10.1921; Tu 04.10.1921 (uváděno Sa 01.10.1921–Tu 04.10.1921), Moravia
Moravské noviny, 224, Sa 01.10.1921
Su 20.11.1921, Bristol
Moravské noviny, 266, Su 20.11.1921
Tu 13.12.1921; We 14.12.1921 (uváděno Tu 13.12.1921–Th 15.12.1921), Bristol
Moravské noviny, 281, Tu 13.12.1921
Fr 11.11.1921; Sa 12.11.1921; Su 13.11.1921; Fr 11.11.1921; Sa 12.11.1921 (uváděno Fr 11.11.1921; Sa 12.11.1921–Mo 14.11.1921), Lidový Biograf; Lidové bio; Lido bio; Lidové kino; Lípa
Volksfreund, 255, Fr 11.11.1921
 
Film
Perleťář pařížský, 1920
Lidové noviny, 412, Fr 19.08.1921
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno