Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Tajemná vila
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
 
Number Description (CZ)
Drama o 4 jednáních, v hlavní úloze Ive Deebs, Egide Nissenová a Arnošt Rückert.

Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
Detektivní drama. V hlavní úloze Ire Deebs a Egide Nissenová.

Moravské noviny, 192, Tu 23.08.1921  
Genre
detektivní drama
Moravské noviny, 192, Tu 23.08.1921
drama
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 23.08.1921; Tu 23.08.1921; We 24.08.1921; Th 25.08.1921 (uváděno Tu 23.08.1921–Th 25.08.1921), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas – Setkání presidenta T. G. Masaryka s presidentem Hainischem v Hallstadtu
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
 
Film
Tajemná vila, 1920
Lidové noviny, 419, Tu 23.08.1921
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno