Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Název kódu
Rok narození, bydliště, povolání, povolání rodičů, sourozenci
 
Citáty — Kategorie citátu
Dagmar_(1929).txt
Rok narození: 1929 Bydliště před rokem 1945: Matěje Procházky 11 (dnes Taussigova, městská část Židenice) Povolání: Korespondentka v Československém svazu mládeže, pracoviště na Cejlu. Poté redaktorka závodního rozhlasu v ZKL v Líšni. V době, kdy už měla narátorka děti, začala pracovat jako pokladní v Rozmarýnu. V důchodu pak narátorka pracovala jako vrátná na Babákových kolejích.
Ludmila_(1923).txt
Rok narození: 1923 Bydliště do roku 1945: Mokrá Hora (dnes ulice Tumaňanova, Mokrá Hora). Povolání: Narátorka byla za války nuceně nasazená v královopolském závodě, kde se vyráběly vagóny. Narátorka svou pracovní náplň zde popisuje, jako „škrabání svárů“. Po narození syna zůstala narátorka deset let v domácnosti, v této době vystudovala obchodní školu. Poté se vrátila „zpět do závodu“, na jaký post není známo.
Helena_(1927).txt
Rok narození: 1927 Bydliště do roku 1945: Židenice, ulice Podlomní. Povolání: Po skončení války narátorka nastoupila do zaměstnání, byla úřednicí v pojišťovně. V roce 1954 začala pracovat ve Vaňkovce, v nákupním oddělení, kde byla na pozici skladová účetní.
Edita_(1926).txt
Rok narození: 1926 Národnost rodičů: Matka Češka, otec Němec. Bydliště do roku 1945: Ulice Tábor, městská čtvrť Žabovřesky. Povolání: Narátorka šla ve věku svých 14-ti nebo 15-ti do učení na prodavačku, toto povolání poté vykonávala. Později po dobu několika let pracovala jako vedoucí v obchodě s textilem. Povolání rodičů: otec zahradník, matka v domácnosti Sourozenci: bratr, nar. 1933
Vera_(1923).txt
Rok narození: 1923, otec Čech, matka Slovenka Bydliště: Do roku 1932 bydlela narátorka v ulici Pod Červeným kopcem ((dnes Táborského nábřeží, Staré Brno)). Poté se přestěhovala na Slovensko, odkud se po roce vrátila do Brna, kde bydlela na ulici Křížová ((Staré Brno)). V roce 1942 se narátorka vdala a přestěhovala na Renneskou ((Štýřice)). Povolání: Narátorka se vyučila švadlenou, roku 1940 začala pracovat jako tovaryška. V roce 1943 byla totálně nasazená a do konce války pracovala ve Zbrojovce. Od roku 1960 pracovala jako švadlena a poté jako manipulantka ve spořitelně. Povolání rodičů: otec pekař, matka ve službě, poté neznámo Sourozenci: sestra 1924, bratr 1926
Vilemina_(1919).txt
Rok narození: 1919. Matka Češka, otec napůl Němec, žil v Brně. Narátorka vychována česky. Bydliště do roku 1945: Ulice Za zahrádkou (dnes Sochorova - Žabovřesky) Povolání: Narátorka se vyučila švadlenou, po vyučení toto zaměstnání vykonávala. V roce 1941 se vdala. Od narození syna (3,5 roku po svatbě) až do synova nástupu do školy, byla narátorka v domácnosti, poté až do důchodu pracovala jako stolařka. Povolání rodičů: otec krejčí, matka v domácnosti Sourozenci: dva zemřeli během 1. sv. války, dále 1 bratr
Jarmila_(1926).txt
Rok naorzení: 1926 Bydliště do roku 1945: Ulice Belcrediho (dnes Pohankova, Líšeň). Povolání: Hned po vyučení, roku 1941, narátorka začala pracovat jako účetní ve velkoobchodu s léčivy, kde zůstala do roku 1956, kdy se jí narodil syn. Od roku 1960 pracovala u „generálního investora investiční výstavby při KNV“, před důchodem pracovala jako mzdová účetní (není známo, zda na KNV nebo jinde). Povolání rodičů: drobní obchodníci Sourozenci: sestra, 1929
Vera_(1913).txt
Rok narození: 1913, sourozenci: dvě pravděpodobně starší sestry Bydliště do roku 1945: Narátorka se narodila ve Starých Habrech, poté se její rodina přestěhovala do Frýdlantu. Na začátku 30. let narátorka žila dva roky v Ostravě a rok ve Vídni. Roku 1939 se narátorka i s rodinou přestěhovala z Frýdlantu do brněnských Husovic. Povolání rodičů: Matka v domácnosti, otec lékař. Povolání narátora: Narátorka je vyučená švadlena, v Ostravě a ve Vídni jako švadlena pracovala. V Brně pak vedla krejčovskou dílnu v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka v Králově Poli. Odtud musela v roce 1948 odejít, poté se jí narodila dcera a po mateřské pracovala jako instruktorka a vedoucí ve Vkusu na Kolišti, podnik byl později přemístěn na Cejl, tam zůstala až do důchodu.
Eva_(1928).txt
Rok narození: 1928 Bydliště do roku 1945: Tivoli (dnes Jiráskova – Veveří), roku 1938 se přestěhovala do Králova Pole. Povolání rodičů: Otec živnostník – majitel obchodu, ve kterém pracovala i matka narátorky. Povolání narátora: Od roku 1946 narátorka nastoupila do práce. Pracovala v pojišťovně, v Lidových novinách, na rektorátě UJEP, v Domě pionýrů a mládeže v Lužánkách a Magistrátu města Brna. Vždy pracovala v účtárně.
Miroslav_(1931).txt
Rok narození: 1931 Bydliště do roku 1945: Žabovřesky, asi po roce 1939 narátor pobýval na Slovensku, není známo, jak dlouho. Povolání: konstruktér, technický pracovník Povolání rodičů: ?? Sourozenci: dvě sestry, nar. 1932, 1941
Marie_(1921).txt
Rok narození: 1921 Bydliště do roku 1945: Kopečná (Brno – střed, Staré Brno) Povolání: Po vyučení narátorka pracovala v žárovkárně na Kopečné, za války byla v rajchu v Gerlicích. Po válce byla narátorka zaměstnaná jako kadeřnice v Židenicích, po svatbě zůstala v domácnosti. Povolání rodičů: otec řidič, matka dělnice v textilní továrně Sourozenci: sestra nar. 1927
Marie_(1928).txt
Rok narození: 1928, sourozenci: bratr mladší o pět let. Bydliště do roku 1945: Otevřená (dnes Burešova – Veveří). Povolání rodičů: Otec zřízenec u Dopravního podniku, matka v domácnosti. Povolání narátora: V dětství navštěvovala školu na ulici Terezie Novákové. Pracovala jako administrativní pracovnice na úřadě.
Peter_(1922).txt
Rok narození: 1922 Národnost rodičů: Matka z německé židovské rodiny, vychována česky. Otec z ladýnské rodiny (Jižní Tyrolsko), vychován německy. Bydliště do roku 1945: Narátor se narodil v Praze. Asi v roce 1926 se jeho rodina přestěhovala z Prahy do Brna, nejprve na Lerchovu ulici (Masarykova čtvrť, Brno-střed), následně se přestěhovali na jinou ulici, na jejíž jménu už si narátor nevzpomíná. Poté bydleli v bytě na Úvoze (městská čtvrť Veveří, Brno-sřed). V roce 1938 nebo 1939 se narátor přestěhoval do Prahy, roku 1949 emigroval do USA. Povolání: vysokoškolský učitel Povolání rodičů: otec ředitel divadla, matka v domácnosti Sourozenci: xxx
Emilie_(1922).txt
Rok narození: 1922 Bydliště do roku 1945: Narodila se v Dolních Kounicích, poté žila v Německých Bránicích (dnes Nové Bránice). Když bylo narátorce 13 let, přestěhovala se do Brna do Medlánek. Povolání: Narátorka dosáhla středoškolského vzdělání. Pracovala v Královopolské, z čehož se později stal Chepos, kde zůstala do důchodu. Povolání rodičů: otec dělník, matka v domácnosti Sourozenci: žádní
Jarmila_2_(1926).txt
Rok narození: 1926, sourozenci: Dva bratři narození v letech 1922 a 1925. Jedna sestra narozená 1924. Bydliště do roku 1945: Ulice Nová (dnes Lidická - Veveří). Povolání rodičů: Matka v domácnosti; otec zubař, ale brzy zemřel, pamětnice pravděpodobně vyrůstala bez otce. Povolání narátora: Za války totálně nasazená v Adamově. Po válce pracovala jako administrativní pracovnice v advokátní kanceláři na Rooseveltově ulici, poté v kanceláři v Královopolské, dále v Juranových závodech v Heršpicích, kde byla nejprve ve mzdovém oddělení, poté v odbytu. Následně pracovala v „byťáku“, kde dělala financování a plánování a odtud odešla do důchodu. Pak ještě osm let pracovala jako uklizečka v Železničním stavitelství.
Jarmila_(1925).txt
Rok narození: 1925, sourozenci: sestra narození v roce 1930, bratr narozený za protektorátu. Bydliště do roku 1945: Cacovická (Husovice). Povolání rodičů: Matka v domácnosti, otec topič na dráze. Povolání narátora: Obecnou školu narátorka navštěvovala na Cacovické, pak gymnázium v Husovicích na Vranovské a poté obchodní na Kotlářské, kterou dokončila v roce 1945 a začala pracovat v pojišťovně. Po mateřské pracovala na magistrátu.
Borivoj_(1927).txt
Rok narození: 1927 Bydliště do roku 1945: Cejl (dříve čtvrť Židenice, dnes Zábrdovice) Povolání: V roce 1942 nastoupil do učení jako strojní zámečník. Po válce vystudoval průmyslovku a poté pracoval jako montážní mistr. Povolání: pouze matka, opatrovnice ve školce, kuchařka Sourozenci: žádní
Marie_(1915).txt
Rok narození: 1915 Bydliště do roku 1945: Narátorka se narodila v Brně a bydlela pravděpodobně v Černých Polích. Roku 1936 se její rodina odstěhovala na Slovensko. Roku 1939 se vrátili zpět do Brna, bydleli v ulici Bratislavská ((Zábrdovice)). Povolání: Učitelka - od roku 1936 do penze. Povolání rodičů: otec krejčí, matka v domácnosti Sourozenci: 3 – bratr 1918, sestra 1919, bratr 1922
Miroslav_(1923).txt
Rok narození: 1923 Sourozenci: sestra – starší o 1,5 roku Povolání rodičů: otec středoškolský profesor, matka v domácnosti Bydliště do roku 1945: ulice Soukopva (Masarykova čtvrť - Stránice) Povolání narátora: Po maturitě pracovat u Baťi, po válce vystudoval vysokou školu technickou a pracoval jako projektant u Stavebních závodů, kde byl až do důchodu. V současnosti nadále sám projektuje.
Jiri_(1922).txt
Rok narození: 1922, matka polská Ruska, otec Čech. Bydliště do roku 1945: Narátor se narodil na Ukrajině, kde žil osm let. Roku 1930 se jeho rodina přestěhovala do Brna do Bohunic a o tři roky později z Bohunic do Židenic na Starou Osadu. Povolání: Narátor byl po maturitě, roku 1942, nasazen do Německa. Po roce 1945 pracoval jako učitel v Mikulově na měšťanské škole, od roku 1951 do 1960 byl ředitelem školy v Dolních Dunajovicích, pak byl 5 let zástupcem ředitele ve škole v Opatově. Poté pracoval jako učitel v Brně. Povolání rodičů: otec holič, matka švadlena Sourozenci: žádní
Zofie_(1925).txt
ok narození: 1925 Bydliště do roku 1945: Údolní (Staré Brno). V srpnu 1939 se narátorka přestěhovala do Otrokovic. Povolání: Narátorka v 15 letech odešla pracovat do Otrokovic do Baťových továren, tam začínala jako textilní přadlena a končila na pozici mzdové účetní, když se v roce 1952 stěhovala zpět do Brna. V Brně pak opět pracovala v textilu, v roce 1954 změnila povolání a nastoupila do výzkumném ústavu textilního na Václavské ulici, poté přešla k poštám a vykonávala povolání administrativní pracovnice. Povolání rodičů: otec zřízenec, matka v domácnosti Sourozenci: 4 – 2 bratři, 2 sestry, všichni strašní, nejstarší: nar. 1918, bratr
Irena_(1922).txt
Rok narození: 1922, bez sourozenců Bydliště do roku 1945: ulice Poděbradova – dnes Viniční (Židenice) Povolání rodičů: Otec byl vojákem, po válce, promítač v kinu Jadran. Matka soukromně vyučovala hru na klavír. Povolání narátora: V letech 1943 – 1946 pracovala v uměleckém ateliéru v Alfa pasáži. Poté vystudovala FF MU a celý život pracovala jako učitelka. Nejdříve nastoupila na Křídlovickou, kde učila na národní škole. Poté byla ředitelkou školy na Hybešové, ve škole na Koněvové byla zástupkyní ředitele a nakonec na Gymnáziu Slovanské náměstí. Dohromady učila 30 let, poté 13 let dělala v Moravském muzeu lektorku.
Bozena_(1924).txt
Datum narození: 1924; sourozenci: bratr (1920), sestra (1930) Povolání rodičů: otec policista, matka v domácnosti Bydliště do roku 1945: Juliánov (Židenice), když bylo narátorce 15 let, přestěhovali se na Špačkovu (Juliánov - Židenice). Povolání: Vyučená švadlena, 1943 se jí narodilo dítě, poté byla v domácnosti do roku 1960, kdy začala pracovat jako dělnice ve skladu.
Milan_(1932).txt
Rok narození: 1932, sourozenci: o čtyři roky mladší bratr Bydliště do roku 1945: Dobrovského (dnes Jana Uhra – Veveří) Povolání rodičů: Otec do 1945 prokuristou u velkoobchodu s uhlím, poté technikem Na špitálce v mýdlárně. Matka v domácnosti. Povolání narátora: Vystudoval geologii na PřF MU. Pracoval v geologickém průzkumu do 1962, poté v Ústavu užité geofyziky do 1967, pak v podniku Cihelny Gustava Klimenta, kde byl v těžebním provozu.
Libuse_(1924).txt
Rok narození: 1924, bez sourozenců Bydliště do roku 1945: Narátorka se narodila v Brně, poté bydlela v Bratislavě, v Kyjově, pak ve Vracově, kde vychodila první dva stupně obecné školy. V roce 1939 se vrátila do Brna a bydlela v penzionátě Vesna na Lipové (rozmezí Stránic a Starého Brna), od 1940 v ženské útulně na Falknsteinerové (dnes Gorkého - Veveří). Poté, co se v lednu 1944 vdala, přestěhovala se na Lerchovu (Masarykova čtvrť - Stránice) a odtamtud na Palackého třídu (Královpo Pole), není známo zda až po konci války. Povolání rodičů: Otec ředitel měšťanské školy, matka v domácnosti. Povolání narátora: má vychozenou obecnou školu, kvůli okupaci nedodělala učitelský ústav pro ženská povolání. Od 1942 totální nasazení jako uklizečka na rohu Kotlářské a Kounicové, poté, po svatbě totálně nasazená v Kuřimi – továrna na letecké motory. Po válce pracovala v Královopolské v odbytu, poté přešla do Projektového ústavu, tedy se dala na právně-technický směr, kde byla do důchodu.
Svatava_(1924).txt
Rok narození : 1924, bez sourozenců. Bydliště do roku 1945: Do roku 1942 v Černovicích, v bytě v psychiatrické léčebny, poté na ulici Štolcova (Nové Černovice). Povolání rodičů: Matka v domácnosti, otec pracoval v psychiatrické léčebně jako hospodářský účetní. Povolání narátora: Za války dokončila gymnázium a začala pracovat v drogerii, kde byla do roku 1947, poté pracovala jako korespondentka na policejním ředitelství (pravděpodobně na Benešově ulici), poté od roku 1956 až do důchodu v Královopolské jako hospodářská úřednice.
Miloslava_(1925).txt
Rok narození: 1925: Narátorka měla jednoho bratra, který ale zemřel v útlém dětském věku. Povolání rodičů: Otec inženýr a vedoucí regulačního oddělení. Matka v domácnosti. Bydliště do roku 1945: Do 1930 ulice Tučkova (Veveří), poté do 1934 asi na Tůmové (Žabovřesky), poté Masarykova čtvrť. Povolání: Narátorka vystudovala učitelský ústav, od roku 1945 pracovala jako učitelka mimo Brno, o rok později dokončila speciální pedagogiku (ne na VŠ) a nastoupila v brněnské mateřské škole pro děti s vadami sluchu a řeči, kde pracovala až do důchodu.
Ctirad_(1931).txt
Rok narození: 1931, bez sourozenců. Bydliště do roku 1945: Tučkova ulice (Veveří). Povolání rodičů: Oba rodiče byli pojišťovacími úředníky. Povolání narátora: Vystudoval teologii na UK a poté působil jako evangelický farář.
Jiri_(1924).txt
Vedl: Lukáš Skupa Přepis: Dominika Řebíková Datum a místo: 13.2.2009, bydliště pamětníka Rok narození: 1924. Sestra starší o devět let, bratr starší o sedm let. Bydliště do roku 1945: Narodil se v Telči, střední školu vystudoval v Brně, pravděpodobně byl v Brně od roku 1939 do 1943. První rok bydlel na Gorkého – Veveří (nebo na ulici Steinerova – Veveří), další tři roky na Úvoze - Veveří, na prázdniny jezdil zpět do Telče. V roce 1943 se přestěhoval z Brna do Telče. Povolání rodičů: Otec učitel, matka v domácnosti. Povolání narátora: Po 1945 byl učitelem v učňovské škole v Třešti. Poté musel na vojnu, sloužil v Českých Budějovicích, Praze a Zlíně, v armádě byl 20 let, poté pracoval pravděpodobně jako technik.
Libuse_(1928).txt
Rok narození: 1928, narátorka měla o 3 roky staršího bratra. Povolání rodičů: Otec vrchní četník, matka v domácnosti. Bydliště do roku 1945: Narátorka se narodila v Nové Bani na Slovensku, pak se její rodina přestěhovala do Veverské Bítýšky, poté, asi v roce 1938 se přestěhovali na ulici Mozolky (Žabovřesky), kde bydleli dva roky, poté ulici Sirotčí (dnes hronova – Veveří). Povolání narátorky: Mzdová účetní u stavebního podniku v Brně, poté stejné povolání v Kopřivnici.
Zdenek_(1927).txt
Rok narození: 1927, sourozenci: bratr starší o 3 roky. Bydliště do roku 1945: Zbýšov, roku 1934 se přestěhoval do Zastávky u Brna, stejný rok pak do Brna na ulici Jiráskova (Veveří). V roce 1944 povinně odešel na práci do Prostějova. Povolání rodičů: Otec ředitelem Rosicko báňské společnosti, matka nejprve úřednie Bratrské pokladny, poté v domácnosti. Povolání narátora: Vojenskou službu dělal na Vojenské technické akademii, poté tam ještě dva roky zůstal jako civilní asistent až do roku 1958, poté rok působil na Vysoké škole stavební, odtud odešel do důchodu roku 1991. Pak byl ještě zaměstnán v divadle Husa na provázku.
Marie_2_(1921).txt
Rok narození: 1921, sourozenci: Sestra mladší o dva roky a bratři mladší o šest a o deset let. Bydliště do roku 1945: Narodila se v Kratochvilce, pak se roku 1940 nebo 1941 přestěhovala do Brna na Školní ulici (dnešní Leitnerova – Staré Brno). Od roku 1942 bydlela na Speckbacherově ulici (dnešní Erbenova – Černá Pole). Povolání rodičů: Otec horník, matka v domácnosti. Povolání narátora: V Rosicích navštěvovala měšťanku, v Židenicích na Táborské se vyučila obchodní příručí. Poté pracovala jako obchodní příručí v cukrárně na Lidické a v od roku 1943 jako prodavačka ve „Včele“.
Jarmila_2_(1925).txt
Rok narození: 1925, bez sourozenců Bydliště do roku 1945: Veslařská (Jundrov), asi roku 1930 se přestěhovali na jinou ulici v Jundrově. Povolání rodičů: Matka byla v domácnosti, ale měla domovnictví a občas chodila na posluhu. Otec kostelní zámečník, později pracoval ve Sfixu (výrobna nádobí). Povolání narátora: Tři obecné v Jundrově, čtvrtá a pátá v Pisárkách. Měšťanku dokončila 1939, pak dva roky v učení na švadlenu. Pracovala v hračkářství v Žabovřeskách, pak v květinářství na Masarykové, následně totálně nasazená v Kuřimi. Od roku 1944, kdy se ji narodil první syn, byla v domácnosti. Nejmladší potomek narozen 1959, když děti „odrostly“, pracovala jako uklizečka v nemocnici, poté roznášela poštu.
Libuse_(1929).txt
Rok narození: 1929, bez sourozenců Bydliště do roku 1945: Mateří (Maloměřice), tam bydlela asi do roku 1937. Poté asi do roku 1939 na Palacké (Královo Pole). Pak ulice Holubova (Lesná). Povolání rodičů: Otec vyučený tkadlec, pracoval jako zástupce u banky Slávie. Poté, co byla banka zrušena, dělal jiné práce. Biologická matka byla služebnou, adoptivní matka nebyla vyučená, ale pravděpodobně chodila do práce. Adoptivní matka asi v roce 1936 zemřela, po roce se otec znovu oženil, žena do práce nechodila. Povolání narátora: Mateřská a základní škola v Maloměřicích. Měšťanka na Cacovické v Husovicích. Vyučila se dámskou krejčovou na Pekařské, učení ukončila roku 1946. Poté odjela za prací ke Karlovým Varům do textilní továrny, tam byla rok. Vdala se a žila Ústí nad Labem, kde pracovala jako dílenský plánovač. Poté, co se ji narodily děti, pracovala v jeslích. Při zaměstnání vystudovala střední školu a vyšší pedagogickou, poté pracovala až do důchodu jako učitelka.
Jarmila_(1931).txt
Rok narození: 1931, sourozenci: dvě sestry – mladší o dvanáct a čtrnáct let. Bydliště do roku 1945: Banskobystrická (Řečkovice) Povolání rodičů: otec typograf a korektor, matka pracovala jako tovární dělnice, poté, co se jí narodily dvě mladší dcery, zůstala v domácnosti. Povolání narátora: vystudovala gymnázium, po studiu byla jeden rok členem redakce Práce, poté pracovala v krajské redakci v Jihlavě, v tuto dobu také vyučovala v kroužcích ruštiny. Poté v různých brněnských podnicích, kde vykonávala administrativní práce. Před důchodem pracovala na sekretariátu „podniku z oddělení programování“, zde také dělala administrativní práce.
Jarmila_(1931).txt
ee narozená devatenácet třicet jedna, JV: třináctého první ((smích)) PS: a bydlela ste ee [v Řečkovicích eee] JV: [v Řečkovicích] PS: až do vašeho sňatku v roce padesát dva tři [nějak] JV: [no] padesát dva, do konce roku padesát dva sem tam byla a PS: na Bánskobystrické... JV: na Bánskoby- no bylo to Jiřího z Poděbrad kdysi, pak to bylo ve válce pod markrabstvím a pak to byla zase zpátky Jiřího z Poděbrad a po- a potom to jako Bánskobystrická myslím už vod toho šestaštyřicátýho. PS: a měla ste dvě sestry mladší o hodně, [takže vlastně] JV: [no o dvanáct] a o štrnáct let, jo a úplně tak už ony sou jinak zaměřený na jiný hodnoty. PS: mhm takže toho období do roku štyry- do roku štyřicet pět ee vlastně to, že ste měla sourozence, nehrálo roli nebo [musela] JV: [( )] PS: ste potom na konci války ee hlídat [už jako?] JV: [no to] sem byla trochu chůva,
Rut_(1934).txt
Rok narození: 1934 Bydliště do roku 1945: Bratislavská (Brno – střed) Národnost rodičů: německá Povolání rodičů: Matka v domácnosti, otec pracoval v plynárně, za války byl v koncentračním táboře. Povolání narátora: Navštěvovala obecnou školu na Příšní, dívčí gymnázium, vyučila se soustružnicí a krátký čas toto povolání vykonávala. Poté pracovala jako rýsovačka, přičemž studovala průmyslovou školu. Pak pracovala v plánování v kanceláři v Královopolské. Poté pracovala v Zetoru, kde byla nejprve v plánování, poté dispečerkou, odtud odešla do důchodu.
Frantisek_1932.txt
Rok narození: 1932, sourozenci: mladší sestra a bratr – oba „z druhého manželství“, avšak bratr údajně narozen 1930. Rodiče: Otec Žid, matka křesťanka. Rodiče se rozvedli, 1942 se matka znovu vdala za Rakušana. Narátor vychován jako křesťan. Povolání rodičů: otec obchodní cestující, matka v domácnosti. Bydliště do roku 1945: Marxova (dnes Spolková - Zábrdovice), poté Koliště (Brno-střed) Povolání narátora: Navštěvoval základní školu na Vranovské, poté školu na Lidické. V letech 1947 – 1950 se vyučil autoklempířem. Pracoval u dopravních podniků do roku 1955, poté byl řidičem u ČSAD do roku asi 1957. Pak pracoval v plynárně do roku 1969. Do 1974 řidičem v Jednotě. Pak do 1992 řidičem autobusu u dopravních podniků.
Judita_(1921).txt
Rok narození: 1921, bez sourozenců Bydliště: do roku 1941 ulice Kozí (Brno-střed) Rodiče: jeden nebo oba Židé Povolání rodičů: otec právník, matka v domácnosti Narátorka navštěvovala reálné gymnázium
Alzbeta_(1930).txt
Rok narození: 1930, bez sourozenců Bydliště do roku 1945: Masná (Zábrdovice), potom se přestěhovala na Cejl Rodiče: Matka Židovka, otec Čech Povolání rodičů: Otec úředník a sportovní redaktor, matka v domácnosti Povolání narátora: Vystudovaná zdravotní sestra.
Antonie_(1928).txt
Rok narození: 1928 Bydliště do roku 1945: Rybářská ulice (Pisárky), předtím Křížová Povolání rodičů: Otec správce, matka v domácnosti Povolání narátora: neznámé
Josef_(1929).rtf.txt
Dva sourozenci - bratři Rok narození: neuveden, asi 1929 Národnost rodičů: Česká. Otec brzy zemřel, matka se provdala znovu za Němce. Bydliště do roku 1945: Polní (Štýřice). Povolání rodičů: Matka švadlena. Otec studoval na obchodní akademii a pracoval ve firmě, která prodávala instalační materiál. Nevlastní otec byl typograf. Povolání narátora: navštěvoval obecnou školu na Vídeňské, měšťanská na Starém Brně. Chodil do německé školy. Poté se vyučil. Po roce 1948 se znovu vyučil a pracoval až do důchodu v elektrárně.
Jaroslav_(1926).txt
Rok narození: 1926 Bydliště do roku 1945: Přadlácká (Zábrdovice). Od roku 1942 do 1945 žil na Slovensku. Povolání rodičů: Otec soustružník ve Zbrojovce, 1941 byl přeložen do Zbrojovky na Slovensko, kde dělal mistra. Matka žehlířka. Povolání narátora: Obecná škola na Vranovské, měšťanka na Cejlu. Na Slovensku se vyučil soustružníkem. Po válce vystudoval průmyslovou školu a pracoval ve výstupní kontrole v nářaďovně ve Zbrojovce.
Margarete_(1923).txt
Rok narození: 1923, bez sourozenců Bydliště do roku 1945: Pekařská (Brno – střed) Národnost rodičů: otec Němec, matka Češka Povolání rodičů narátora: Otec pracoval u pouličních drah, asi v letech 1923-1940 byl nezaměstnaný a pravděpodobně spolu s matkou narátorky provozoval obchod s ovocem na Josefské. Povolání narátora: Měšťanská škola na Rašínové, dvouletá obchodní škola. Poté narátorka třičtvrtě roku pracovala v grémiu maloobchodů na Dornychu, poté na náměstí Svobody v pojišťovně. Od roku 1943 do konce války byla v domácnosti se syny, kteří se narodili v letech 1942 a 1944.
Rudolf_(1920).txt
Bydliště do roku 1945: Francouzská ((Zábrdovice)), od roku 1931 v Husovicích. Povolání rodičů: Matka v domácnosti, otec policista. Povolání narátora: Gymnázium v Husovicích. Za války pracoval ve fabrice v Líšni. Vystudoval vysokou školu. Povoláním byl učitel – čtrnáct let na na Vídeňské, poté na husovickém gymnáziu.
Libuse_2_(1928).txt
Rok narození: 1928, sourozenci: bratr narozen 1931 Bydliště do roku 1945: K hamrům (Maloměřice), od 1937 Obřanská (Maloměřice), od 1944 ulice Franzova (Maloměřice). Povolání rodičů narátorky: Matka pracovala v textilce v Obřanech, poté, co založila rodinu, byla v domácnosti a příležitostně vypomáhala na poli. Otec obuvník, měl vlastní dílnu v Maloměřicích, po úrazu pracoval v cementárně. Povolání narátorky: Po ukončení základní školní docházky roku 1942 začala narátorka pracovat v pletárně v Husovicích na Mostecké ulici. Od roku 1944 do konce války pracovala v Brněnských Ivanovicích v žárovkárně. V letech 1945 – 1947 pracovala v tiskárně Rovnosti, poté byla v domácnosti. Od roku 1958 pracovala v tiskárně Rudého práva.
Libuse_(1922).txt
Rok narození: 1922, bez sourozenců Bydliště do roku 1945: Pekařská ((Staré Brno)) Povolání rodičů: Matka měla výrobu a prodej pásků k hodinkám. Otec měl obchod v domu pánů z Kunštátu, zemřel asi 1939. Povolání narátora: Gymnázium na Lerchové, obchodní škola, poté zaměstnána jako úřednice. Roku 1943 se vdala, narodil se syn a narátorka zůstala v domácnosti. V letech 1957 až 1963 byla zaměstnaná jako programová pracovnice v Parku kultury a oddechu, kde se podílela na pořádání estrád a vystoupení.
Ludmila_(1920).txt
Rok narození: 1920. Sourozenci: Bratr narozen 1922. Bydliště do roku 1945: Kabátníkova ulice. Povolání rodičů: Otec mistr montér v První brněnské strojírně, jezdil za prací i do zahraničí. Matka nejdříve uklízela, poté v domácnosti. Povolání narátora: Měšťanka na Kotlářské. Od roku 1935 se v Černých Polích učila na švadlenu, kde poté jako švadlena i pracovala. Stejné povolání pak vykonávala v Oděvní tvorbě (ta se později přejmenovala na Oděvnictví města Brna). Za války se narátorka vdala a měla prvního syna.
Ludmila_(1926).txt
Rok narození: 1926, bez sourozenců. Bydliště do roku 1945: Dykova (Židenice). Povolání rodičů: Otec tkalcovský mistr, matka tkadlena. Povolání narátora: Vystudovala měšťanku v Židenicích, poté byla prodavačkou u Bati na Kobližné. Před důchodem pracovala jako vedoucí (pravděpodobně) skladu na Vysokém učení technickém.
Augustin_(1924).txt
Rok narození: 1924, měl dva mladší bratry. Bydliště do roku 1945: Narodil se v Šidbořicích, roku 1930 se přestěhoval do Brna. Nejprve bydleli v Juliánově, pak na ulici Nezamyslova (Židenice). Povolání rodičů: Matka v domácnosti, otec švec. Povolání narátora: Školy na Táborské, měšťanka na Kamenačkách, školu ukončil 1938, poté se učil na natěrače a lakýrníka v Šidbořicích, poté, od roku 1941 nebo 1942, toto povolání vykonával u firmy Skřivánek na Francouzské ulice. Pak dostal předvolání na práci do Zbrojovky, kde zůstal minimálně do konce války.
Ludmila_(1922).txt
Rok narození: 1922, bez sourozenců Bydliště do roku 1945: V roce 1946 nebo 1948 se přistěhovala do Brna, bydlela na ulici Husovická (Husovice). Roku 1941 se vdala a přestěhovala na ulici Leoše Janáčka (dnes Srbská, Královo Pole). Povolání rodičů: Otec dělník. Matka v domácnosti, občas šila. Povolání narátorky: Vyučila se v obchodě s parfumériemi. 1943 se jí narodila dcera. Někdy po válce začala pracovat ve Zbrojovce na montáži psacích strojů.
Oldrich_(1920).txt
Rok narození: 1920, sourozenec: bratr narozen 1915 Bydliště do roku 1945: Do svých šesti let bydlel v Březníku u Náměšti nad Oslavou. Poté se přestěhoval do Brna na Špitálku (Zábrdovice). Roku 1941 se narátor oženil a přestěhoval na Husovickou (Husovice). Roku 1943 se narodila dcera a narátor se s rodinou přestěhoval na ulici Janáčkova (dnes Srbská, Královo Pole). Povolání rodičů: Otec elektroinstalatér, za války pracoval ve firmě v Kovotěs pravděpodobně jako obchodní zástupce. Matka v domácnosti. Povolání narátora: Navštěvoval měšťanku na Křenové. Roku 1937 se vyučil jemným mechanikem a poté pracoval u firmy Suchánek na Hybešové ulici. Firma se zaměřovala na kinoamatérské přístroje. Pravděpodobně v této době narátor též pracoval ve Světozoru jako údržbář, byl zde asi dva až pět měsíců. Od roku 1943 do 1945 pracoval ve Vídni, kde dělal upravovače revolverových soustruhů, do Brna jezdil jen na neděli. Tři měsíce před koncem války z Vídně utekl zpět do Brna. Po válce zaměstnán ve firmě Kovotěs, kde dělal asi zámečnické práce, na krátkou dobu se stal majitelem Kovotěsu. Po roce 1948 zaměstnán ve Zbrojovce. V této době si při práci udělal maturitu na průmyslovce a ve Zbrojovce se stal mistrem. Před důchodem dělal mistra v Oddělení technické kontroly. V důchodu pracoval jako údržbář v nemocnici a poté u firmy v Králově Poli. Po revoluci si založil živnost - obnovil Kovotěs - kterou provozoval asi tři roky.
 
Atlas.ti kód
350
 
Rodič kódu
Jméno a příjmení pamětníka
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno