Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Název kódu
Atmosféra kina
 
Citáty — Kategorie citátu
Dagmar_(1929).txt
no pozor, taky jo. když to bylo v Židenicích tak to kino Slávia ((Kino Slávia Židenice)), té sme říkali blechárna [((smích))] LR: [((smích))] DB: nevim proč.
Dagmar_(1929).txt
no tak byly byly] exkluzivní kina, to byly LR: mhm DB: hlavně ve vnitřním [Brně] LR: [mhm] DB: na předměstí už to nebylo tak hóch [nóbl] LR: [mhm] DB: ale, v teda ty byly opravdu, třeba skala ((Scala)) nebo ta Moderna, nebo (.) Kapitol, i Alfa. ta kina to bylo ja- jak divadla. to ste byla jako v křesle ste seděla uplně a, a tak dále no, prostě bylo to povýšený na divadlo, víceméně
Ludmila_(1923).txt
no a v těch Řečkovicích to bylo, kino vlastně to byl Sokol ((Kino Sokola v Řečkovicích)), bylo to, byla to sokolovna, tam se cvičilo, a bylo tam i to kino. PV: hm LH: takže em no ale sokolovna v Řečkovicích je dost veliká, a bývalo kino ((Kino Sokola v Řečkovicích)), jako dosti plné, protože chodili ti lidé starší už a tohle. takže nebylo té zábavy tolik. takže to všechno bylo takové nijaké.
Ludmila_(1923).txt
LH: tam to bylo moc drahé pro nás, v Králově Poli. PV: hm LH: tam to bylo už jinačí, tam už to bylo připravený
Ludmila_(1923).txt
a ty Řečkovice byly takový prostě, aby se něco, a ti staří lidé, aby měli kam chodit a tak. takže to, v Řečkovicích, no, [jako]
Ludmila_(1923).txt
[a a jak] to vypadalo, třeba v Řečkovicích, když se promítal film LH: no tak nic, no, tak plátno, a někde to pouštěl, a židle se tam nanesly, který byly v Řečkovicích, když tam třeba byla ňáká zábava nebo něco, sál byl dosti velkej, takže málo kdy myslím to bylo plné, abych řekla, to prostě bylo takové provizorium, aby teda ty Řečkovice taky nějak žily,
Ludmila_(1923).txt
ty Řečkovice ((Kino Sokola v Řečkovicích)), to bylo jenom takové, prostě tak, jako když se díváte na světelné obrazy, a prostě tak jak, nemělo to takovou úroveň, tak jako když to bylo opravdu kino.
Ludmila_(1923).txt
a tam bylo to jediné kino, a pak tam bylo druhé kino, to bylo jako nějakýho jenom em takové menší, a to bylo ňákého soukromníka. kdežto tady v tom Králově Poli, to bylo té obce, nebo já nevim koho, nebo státní nebo jak to bylo. a to bylo už jako kino připravený, tak chápejte, že to už mělo jinej ráz.
Edita_(1926).txt
Lucerna to bylo v žabinách ((Žabovřesky)) vobyčejný
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm. a co se vám líbilo na té Lucerně ((Lucerna)), líbilo se vám tam něco? proč ste tam chodila, nebo... VB: tak e to bylo e takový jednoduchý kino, LR: mhm VB: ale e bylo to tam takový příjemně,
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm a pamatujete si na ten Kapitol, jak na vás třeba působil, něco [si z něj pamatujete]? VB: [takový] e pro bohatý, LR: mhm VB: takový už luxusní víc, jo a e já nevim, na mě nepůsobil nijak že bych se cítila, to když sem přišla do divadla, tak jsem se cítila jak e to, LR: mhm VB: ale tam sem ne- nemohla přijít do té takové pohodové nálady.
Jarmila_(1926).txt
JC: no ta skala ((Scala)) byla pěkná, nó, to bylo pěkný kino. ta Alfa taky, ta byla taková víc stísněná. ale ta ta skala ((Scala)) já myslím, že bylo pěkný kino.
Vera_(1913).txt
VP: v tom Frýdlantě to bylo takový jako ee (..) né s žádným komfortem, dneska tam postavili židli e s- s řady židlí LR: mhm VP: druhej den tam byl tělocvik, jo, chodilo se do sokola ((smích)) LR: mhm VP: takže to se tak střídalo a tam takovej jako žádnej ee ten přepych v tom nebyl
Eva_(1928).txt
ES: ty kina byly velice skromné. LS: mhm. ES: Besední dům, který byl ovšem ee lepší jako mm jako zařízený tak (..) moderněji, kdežto (.) kino Union, to bylo opravdu pro takový chudáčky. vstupné tenkrát, to víte, to bylo od koruny do čtyř padesáti.
Eva_(1928).txt
ES: samozřejmě, že střed Brna byl (...) obsazen kinama, který byly prostě ee úplně něco jako na předměstí. LS: hm. ES: tam byly třebas ty sedadla už (...) měkká, že? tam byly na předměstí tvrdý. dřevěný. a mm (...) byl taky rozdíl v tom, že když ste vešel, tak byl prostě bufé. mohl si tam koupit nějaký ten bonbón. bylo to luxusnější. LS: hm. ES: v tom středu města ty biografy byly rozhodně luxusnější.
Miroslav_(1931).txt
MH: nó, co si pamatuju, tak na Hybešové ((Kino Grand)), tady u u Pisárek, tam bylo kino, co se mu říkalo blechárna. ((smích)) AV: <blechárna>? MH: to bylo takový ne ne úplně nevzhledný (kino), no oni pak to zbořili.
Miroslav_(1931).txt
MH: a jak jsem vám říkal na té Hybešově ((Kino Grand)), jak to zrušili tu blechárnu, že, to byly takový podřadný kina, no.
Marie_(1921).txt
MD: hm, líbilo se mně, líbilo se mně v alfě ((Alfa)), tam bylo hezký kino, jo, to bylo takový prostorný hezký, no, no a pak ještě, eště hm to Excelsior, to bylo takový menší kino, ale taky to taky tam to bylo, takový slušný.
Marie_(1921).txt
MD: ((směje se)) no ale, no tak to třeba tam na to Starý Brno, tam sme chodili, no to bylo takový, no tak bylo to pro děcka třeba, že, takže tam bylo těch děcek fůra, že, no tak tos tomu sme říkali, že to je blechárna, že. ((směje se)) to bylo takový, nó, tak jako děcka sme si toho, jakó, moc neprohlíželi nebo tak, že. no ale pak když už člověk byl jako starší, tak už se díval, jestli, nó jak je to tady vypadá hezky, je to tady, em no tady by se dalo. ((směje se))
Marie_(1921).txt
LČ: a když se vrátíme k těm kinům ještě, byly mezi nimi, mezi těmi místními kiny ňáké rozdíly? jak byste je třeba to... MD: no tak to bych řekla, že rozdíl někerý třeba na tom Starým Brně to bylo malý kino. v tom Excelsior, to bylo takový malý kino, že? a tady už ty další v Alfě ((Alfa)) a ten Kapitol a takový, to už byly takový mohutnější, lepší, že, lepší, to je jasný LČ: a jak vlastně se teda lišily ty sály a pokladny a foajé ((foyer)), v jakým to bylo tom rozměru většinou teda. MD: no říkám, co teď ty, co byly Kapitol a takový ty, tak to už bylo, takový to bylo reprezentační bych řekla, takový lepší, že. a dřív to, copak dřív, dřív hlavně že bylo kino, no a hlavně že se tam chodilo.
Peter_(1922).txt
PSk: a čím to bylo že teda toto kino mělo takovou jako liberálnější nebo em atmosféru nebo že na to míň dohlíželo. PD: no já nevim, PSk: [netušíte?] PD: [bylo to] malý kino, ne- neprodali dost vstupenek, tak tam pustili kde koho. PSk: hm PD: i mládež pod třináct nebo čtrnáct. a to se rozneslo ovšem po školách, no, že tam...
Emilie_(1922).txt
tak do Beseďáku ((Besední dům)) tam sme chodívaly, tam to stálo myslim dvě koruny nebo co, tak nějak. no a e tam už to bylo kvalitnější, to už nebylo jen takový, v tech Řečkovicích, tam už sem tam to tak zabrnělo, zavrnkalo nebo co ledasjak, ale v Králově Poli to už bylo kvalitnější. no tam už sem si pak užívala...
Emilie_(1922).txt
N1: ta blechárna. EF: prosim? N1: ta blechárna. EF: a... no tam sem nechodila, ale jak se to menovalo ale? N1: (eh). LR: to bylo, nebylo to kino Studio? nebo... EF: Studio? já nevim, jak se to menovalo. řikalo se tomu blechár... jó, na té eh, jak se jede na Koliště, že tam eh. N1: ne, ne, ne. EF: Elektra. N1: ne. EF: ne-e? (...). N1: jak jezdila do, jak se řikalo do ( ) na tym rohu tam, tam byla ta blechárna. teďka tam prodávaj hadry. to už je, to kino je dávno zrušený. takový uzoučký dlouhý, blechárna se tomu řikalo. EF: á, jo, jo, ale jak se to menovalo proboha, to nevim. no tak, [tam sem] nechodila zásadně. LR: [to nevadí]. EF: řikalo se tomu blechárna. tak sme tam, tam sme [nechodili].
Emilie_(1922).txt
LR: mhm, dobře. e jaké, no vlastně vy už ste o tom , vy už ste o tom mluvila, jaké byly rozdíly v těch místních kinech? (...) třeba v tom sále nebo... EF: no, tak jistě, to vite, že rozdíl byl, které kino bylo eh jako už natrvalo a jiné kde se sklízely ty vždycky ty židle a to všecko. to byl velký rozdíl, že, no ale. (.) tak, [mhm, mhm]...
Jarmila_2_(1926).txt
když se objevila skala ((Scala)) JV: hm JG: to si pamatuju, když sme tam šli poprvé, tak to byl luxus, že jo. JV: hm JG: to mělo balkón, a tak, kdežto ty kina byly malý.
Borivoj_(1927).txt
LH: a naopak bylo třeba ňáké kino, kam ste nerad chodil, které se vám třeba nelíbilo? BH: ((smích)) <no to em> dalo by se hzz dalo by se říct, že že byl takový kino, bylo to náá (..) my sme tomu říkali flokysna.
Borivoj_(1927).txt
BH: no, to bylo to byly prostě tyhlety kina byly, (.) dá se říct luxusní. [no panč...] LH: [takže na] na úrovni. BH: ano, na úrovni.
Borivoj_(1927).txt
LH: [bylo] přece jenom, bylo pro vás, jak to říci, trošku lepší jít do nějakého toho... BH: pochopitelně, dělalo mně dělat to měl em, dělalo mně to dobře, jo prostě pr- to prostředí na vás působí jinak, jako prostě v tom kině, kde prostě máte (.) omezený možnosti, malý je to, (...) tmavý, prostě... (..) to to je ten rozdíl. (.) ten pocit z toho je daleko větší, když je, když máte větší prostor a je (..) lepší vybaven.
Marie_(1915).txt
sem šla až do Jundrova do takového moderního kina ((pravděpodobně kino Světozor)), kde byly daleko od sebe ty židle, LS: hm MH: a em to prostředí bylo takové (.)
Marie_(1915).txt
MH: pak sem šla na Slovensko, tam sem šla jednou do kina ve Staré Ľubovně, a to byla taková ratejna, vzadu košťata, vědra, že sem úplně zírala, jestli je to možné toto, okresní město, dosti velké, zámek a taková bída, takže kino tenkrát bylo skutečně v plenkách.
Marie_(1915).txt
MH: nevím. ale bylo to velice hezké kino a krásné prostředí, tuším, že tam byl plavecký bazén taky,
Marie_(1915).txt
MH: Edison, to bylo ubohoučký,
Marie_(1915).txt
MH: Edison, to bylo ubohoučký, tam na tom náměstí ((náměstí Svobody, kino Úderka)) taky
Miroslav_(1923).txt
MJ: no tě- oni em oni chodili do toho to em to byly em to se nechodilo podle kin, to se chodilo podle toho, co dávají, ale ty hlavní f- e filmy hlavní teda kina, kde se dávaly, tak to bylo dražší, to bylo to dops ((Dopz)) to je potom skala ((Scala)), JV: mhm MJ: Kapitol, JV: ano. MJ: a Kapitol a Moderna to bylo v kině jal- Jalta? tam jak je ten palác, já nevím, to máte asi, těch film- byl těch kin bylo [patnáct] JV: [ano Jalta, Jalta] MJ: [asi v Brně,] no. JV: mhm MJ: to byly takový ty, bych řekl trochu nóblejší.
Miroslav_(1923).txt
MJ: to vim, když sme byli v Lucerně ((Lucerna)), to bylo takový kino, kde byl děsnej nával,
Miroslav_(1923).txt
(smích)), šak víte co to je, jo, ten... JV: ano. MJ: sprej. chodil kolem a to patřilo jako, to je dobrý kino, oni nám tam aj řekněme za eee pokropí a nebo nám tam ee nás tam prostě ee dají takovej požitek, že je tam vůně, provoní to ten vzduch. a to jenom tak, to dělali v Lucerně ((Lucerna)), jinak ne.
Miroslav_(1923).txt
JV: mhm. á ještě bych se zeptala, jaké byly e rozdíly v místních kinech? jaké byly rozdíly mezi e kinama, jestli s- e ste třeba vnímal ňáké rozdíly? říkal ste, že někerá kina byla nóbl. tak je- [jaké jak] MJ: [a nóbl] a cena. JV: mhm MJ: no ty nóbl, to byly ee ty premiérové, Alfa ještě byla taky premiérová. JV: mhm a MJ: skala ((Scala)), Alfa, Kapitol, Moderna a pak byly ty (.) méně hodnotný, no a pak byly ty prťáky ((ozve se rána)) tam na, pardon JV: mhm MJ: na na tom na venko- e e e na na em na perifériích.
Jiri_(1922).txt
JH: tam byly tři kina. tam bylo Hvězda, to bylo na sokolovně, pak byl Světozor, to bylo takový parádnější kino,
Jiri_(1922).txt
JH: ne, ten třetí, ten parádnější. teď mně to vypadlo, já jsem to ze začátku řekl. prostě v Židenicích to třetí kino ((Světozor)), já jsem ho jmenoval na začátku jo, tak tam sme jako víc chodívali, protože tam to bylo takový příjemnější prostředí, jak se říká, jo, kulturnější, ta Slávie ((Kino Slávia Židenice)), ta prostě byla, té se říkalo blechárna tehdy v té době, že, to bylo takový obyčejný prostě tam kdokoli, kdežto tam ((Světozor)) (.) teď si to nevzpomenu, nevadí, já myslím, že vzpomenu si potom později. tak...
Jiri_(1922).txt
JH: tak to mně připadalo, to bylo velký kino, že. to bylo takový prostě parádní kino, to byl, řekl bych, pro tu vyšší vrstvu, víte, já sem sice taky chodil taky do Sokola a tak dále ale, prostě tam se víc scházeli tak lidé v té vyšší vrstvě do toho kina. jo, kdežto tam do té Slávie ((Kino Slávia Židenice)), tam chodili prostě takový ty nejnižší zase, jó do tý blechárny, a ten Světozor mně připadal prostě takovej jako nejsympatičtější, nejpřijatelnější a taky ten výběr filmů mám tam dojem, že byl na tehdejší dobu takovej nějakej pro nás přijatelný, ovšem ne- nepamatuji si prostě, jaký to byly filmy.
Jiri_(1922).txt
LČ: a ta Hvězda si myslíte, že do ní chodili lidé, eh z těch vyšších vrstev, proč? JH: eh, protože to bylo sokolské kino, a Sokol, to byli národní socialisté tehdy, když se to ( ) a to byla taková ta trochu honorace. kdežto, my sme bydleli vedle Lidového domu, židenickýho, že, tak tam prostě například, když se dělala taneční zábava, například já jsem byl na sokolovně třeba, když bylo vinobraní, to si pamatuju jak teď. tak prostě to bylo jako všecko načančaný, že. a další rok, nebo možná eště ten rok bylo možná to vinobraní, to se tehdy dělalo, to byla taková atrakce, že jo, na zábavu, to dělali v tom Dělnickým domě tak, tak prostě to bylo tak jednoduchý všecko, že, LČ: ano JH: prostředí a tak dále, prostě úplně jiný typ lidí než tam. a toto to bych řekl, že se srá- scházeli ze všech tech tady těchto, rozhodně to bylo takovej rozdíl mezi tou Slávii ((Kino Slávia Židenice)) a tou tou sokolovnou ((Hvězda)).
Jiri_(1922).txt
JH: no tak, v tom v té Slávii ((Kino Slávia Židenice)), byly byly nějaké polštáře na těch, protože tam se říkalo, že v tom sou blechy, <to si pamatuju, jak teď>, a taky se stávalo, že někdy sme přišli a sem tam nějakou tu blechu se chytlo, to jako.
Jiri_(1922).txt
LČ: mhm a když říkáte, že oni chodili do té Slávie ((Kino Slávia Židenice)), proč myslíte, že chodili tam? protože jako ta Hvězda byla teda sokols- JH: no tak to byla honorace. LČ: mhm. JH: oni to prostě nedělali nějaké rozdíly mezi Čechy a ty Němci nedělali takových rozdílů.
Zofie_(1925).txt
XX: na Starém Brně tomu říkali blechárna ((smích))
Zofie_(1925).txt
JV: [takže jal- Jalta] v té době bylo takové jakoby kino em už ŽH: lepší trošku JV: lepší ŽH: ano rozhodně
Irena_(1922).txt
LČ: a i v té době ste už navštěvovala kromě toho sokolského kina i ta em kina třeba tu Slávii ((Kino Slávia Židenice)), IK: ano, ano. LČ: [a tam ste chodila] IK: [té se říkalo] <blechárna, protože to sme, to bylo hrozný kino,
Irena_(1922).txt
IK: no do Kapitolu ((Kapitol)) se chodilo, do Alfy ((Alfa)), do Dopzu ((Dopz)), em LČ: a co se vám na těch kinech líbilo třeba, že ste si je vybírali. IK: no byly takový lepší, že jo, městský kina, lepší LČ: kdybyste to srovnávala právě s těmi, s tím... IK: ale to naše kino Světozor, to bylo taky moderní nový kino, to bylo taky pěkný.
Irena_(1922).txt
LČ: a řekla byste, že ste třeba i měla ňáké kino, které byste neměla ráda v Brně, že byste třeba o něm věděla že tam, kdo tam chodí, nebo by mělo ňákou špatnou pověst a proto byste do něj nechodila, je ňáké takové kino? IK: no u nás v Židenicích byla ta blechárna ((Kino Slávia Židenice)), to sme říkali, v Komárově ((pravděpodobně kino Atlantik)) bylo taky kino, to taky nevím jak se menuje, takže em taková ta okrajová, někerá kina, ale když třeba v Husovicích byla Dukla, ale to bylo taky hezký kino, ono to záleželo kdo to provozoval.
Irena_(1922).txt
IK: no tak kina ve městě měla určitou úroveň pochopitelně. ale že by tak vyloženě, nevim no
Irena_(1922).txt
no ale prostě ten Kapitol, a Alfa, to byly kina přece jenom takový premiérový.
Irena_(1922).txt
a no do těch menších kin, říkám, já sem se pohybovala v oblasti těch středoškoláků vlastně, že, takže určitě jinačí bylo publikum na těch okrajových kinech, LČ: hm IK: kam chodila spíš ta dělnická nebo prostě em takový ten em <plebs> by se řeklo, ne? ale já to nechci nijak rozlišovat soc- ale byly tady určitý sociální vrstvy, který jednak na to kino moc neměly, LČ: hm IK: takže nemohly tak často chodit, že, em takže em my sme na to kino měli, že, takže já sem dostávala nějaký to kapesné, kdežto ačkoliv třeba do té Hvězdy ((Hvězda)), tak to byla to bylo takový lepší kino. kdežto třeba to do té Slávie ((Kino Slávia Židenice)), jak se tomu říká blechárna, tak tam chodili, že, ti cikáni všelijací a takoví.
Bozena_(1924).txt
BK: [n- no že když] sme ne tak ne to byly všechno přepychový krásný kina JV: mhm BK: a to bylo vlastně když sme šli třeba na- do Kapitolu ((Kapitol)) nebo do kina Alfa, to bylo za jak je teď centrum, tak za tím bylo kino Alfa, tak to byly všechno pro nás vlastně svátek, to byly brněnský kina a ty byly opravdu takový, nebyly tak obyčejný jako třeba tady ty ty menší kina nebyly (tak sme to všechno) sme prožívali úplně jinak mlá- mládí se jinak vše vše
Bozena_(1924).txt
JV: mhm ee ale konkrétně, že byste si vzpomněla, že tohle kino bylo nějaké vyloženě obyčejné ee hodně [pamětníci říkají, že chodili do takzvaných blecháren, což byly opravdu taková ta nejobyčejnější kina] BK: [no ano ano no tak to je právě tady toto o čem já mluvim,] tak sme říkali do blechárny sme říkali. JV: hm BK: ale JV: to ste říkala o jakém kinu třeba? BK: tady o tem kinu Sport JV: o tom kinu Sport BK: no, to byl mnohem menší ten (světovel)
Bozena_(1924).txt
JV: hm ale nebylo to třeba někdy tak, že by ten interiér, když to řeknu v uvozovkách, té blechárny, vás odradil jít od toho na nějaký film, který byste vidět chtěla BK: ne, no právě ten ten měl i galérku a ten byl hodně velký, takže tam se [taky už] JV: [takže] nebylo by to tak, že by vám to vadilo nebo že vás to [odpuzovalo] BK: [ne ne ne] JV: neměla ste s tím problém BK: ne, tam právě spíš spíš tam se chodívaly celý ty party
Milan_(1932).txt
a potom celkem ta úroveň byla dobrá, jo, to bylo takový, i když to Studio bylo ee bylo kino jako malý, čili bylo to na úroveň takzvaný jak se tomu říkalo blechárny, LR: hm ML: no to byly tady ty kina, kerý byly na předměstí, jo. LR: hm ML: tomu se říkalo blechárny. jo, a mělo to svoje vopodstatnění, poněvadž vod tamtuď byla velká naděje, že si člověk ňákou tu blechu přinese, jo, podle toho, co tam chodilo ((smích)) LR: a podle toho, co tam chodilo nebo podle toho zařízení. ML: ne, podle toho prostě, podle publika, kerý [tam chodilo,] LR: [aha aha] ML: jo? a tak to tak prakticky do toho Studia ((Studio)) sme chodili taky rádi, protože to bylo takový, vono to bylo takový rodinný tam,
Milan_(1932).txt
LR: dobře. takže, jo. a teď mě zajímá, jaké byly rozdíly, jestli ste vnímal rozdíly v místních kinech. třeba interiér, zaměstnanci, chování jejich zaměstnanců, ML: no tak, podivejte se, byly kina takzvaně nóbl, LR: hm ML: to byly ty, to byly ty ve městě, LR: hm ML: no a potom byly takzvaný blechárny. LR: jo, tak to o tom už ste mluvil. ML: jo. LR: takže mezi ty nóbl, chodil ste často do, tam asi patřila třeba skala ((Scala)), že jo, nebo... ML: nó, no tak podívejte se, to bylo, vono když si to tak vezmete ty, ty biografy ve městě, LR: hm ML: no to bylo na pětníku. LR: hm ML: jo? [to nebyly]
Libuse_(1924).txt
LM: a ještě tam bylo takové malé kino, ale tam sme nechodili, tomu se říkalo blešárna ((smích)), protože to byl takový, vlastně dvě ee d- d- dvě dva ty sály tam byly, jeden, ale to už vůbec nevím jak se to menovalo, to bylo mezi mezi ulicí Dobrovskou ((ulice Dobrovského)) a a Svatopluka Čecha bylo na té straně bylo jeden ee jedno to kino ((kino Union, později Oko)) a druhé bylo na roku Šumavské ((pravděpodobně kino Elektra)), ne Šumavské, tam, kde jede dneska sedmašedesátka dolů z vrchu ee k tomu k tesku ((Tesco)) MB: (.) ee k tomu LM: [a a tam je tam je] MB: [jo, jo k tomu obchodu] LM: ňákej, ňákej sekndhend ((second hand)) na rožku MB: mhm mhm LM: tak to bylo také také k- kino to bylo také kino, ale tam sme nechodili do blešáren, jako to e tomu se tak říkalo <že> tam sme nechodili.
Libuse_(1924).txt
LM: ee no em ono to bylo hezké, protože to bylo všechno takové čisté ta Alfa byla taková dobrá mos- ee skala ((Scala)) byla dobrá ee tady ta to s- Studio študácké, ale to byla všechno takové dobře udržované, takové vše všechno jako prostředí by se dalo říct to kulturní. to tam dokonce myslím ( ) tenkrát se em měli všelijaké to ty vůně co rozstřikovali, tak se nám to líbilo, že ((smích)) a takhle, no tak. MB: takže to je vlastně ty em to jak vlastně vypadalo to kino tak ta kina byla pěkná, [jakoby se vám vlastně líbilo, protože to bylo pěkné prostředí] LM: [ano, ano, ano, ano, protože to bylo] pěkné prostředí, to bylo to bylo čisté.
Miloslava_(1925).txt
MM: ano, chodili sme dost často do kina Metro, JV: hm MM: to bylo na Lidické, tam jak je dneska městský divadlo, JV: hm MM: a to bylo velice hezký a příjemný kino. tam sem chodívala hrozně ráda, chodívali sme tam vždycky sme, prošli sme tam Slovan, tam tu pasáž, tam sem chodívala, tam sme chodívali často.
Miloslava_(1925).txt
MM: no, určitou roli hrály, ale největší roli hrál ten film, takže samozřejmě do takové blechárny sem šla pouze tehdy, pokud tam byl nějakej film, kterej sem chtěla vidět a kterej sem jinak nestačila, JV: kterej vám za to stál. MM: ale jinak, kterej mně za to stál, ale jinak do takových těch, těch určitých, to sem chodila dost nerada. JV: vzpomněla byste si na nějaké jejich názvy? MM: názvy ne, ale dodneška to vím a je tam <sekn hend> ((second hand)), je to rožek Domažlické a Štefánkové ((kino Elektra)). a eště je tam, já vim jak to kino vypadalo, a ještě je tam z boku, kdysi bylo tam ještě dost dlouho vidět jenom napsáno kino. a tam byl vchod a tady z této druhé strany byl východ a na to kino si vzpomínám a to byla vopravdu taková blechárna. a ty prostory, co sou tam, tak ty tam takový sou a je v nich dneska sekn hend ((second hand)). JV: nevzpomněla byste si, v čem to kino na vás působilo tím dojmem blechárny? jako, MM: no tak takový víte to bylo, em, takový omšelý to tam bylo, no a JV: byl tam cítit nějaký zápach třeba? MM: no tak to, to ani ne, ale bylo to takový omšelý a měla sem i pocit, že tehdy, tehdy totiž byly v, podle ceny byly dost rozdílný v těch kinech místa. taky ty lepší kina měly takzvaný lóže, jo, kde teda to vypadalo jako malá lóže, jako v divadle,
Miloslava_(1925).txt
MM: [tak třeba ta ta skala ((Scala)),] ta byla taková, taková jako lepší, jo, že tam bylo aj dole bylo takový to bifátko, kde se prodávaly všelicos takový ty bombóny a já nevim co všecko a to bylo opravdu takový kino na tehdejší dobu, skutečně ty druhý tak nevypadaly.
Ctirad_(1931).txt
myslím, že nejbližší mně bylo kino Stadion. JV: hm CN: nemusim říkat, kde bylo, to asi máte všecko už v tech materiálech. JV: hm CN: nejbližší i nejenom místně, ale i takovým jako atmosférou nebo i zvykem. JV: hm CN: toto bylo naše kino prostě. takže ňákej pravidelnější kontakt tam musel bejt, páč tam sem se cítil prostě vysloveně jako ve vlastním prostředí. druhý bylo Studio. JV: hm CN: to víte kde je, že, JV: ano. CN: na Cihlářské Art kino, a předtím bylo Metro. JV: hm CN: což je Městské divadlo dneska, že. JV: ano. CN: tak tam sme to měli blíž, blízko, a takovou solidností to trošku odpovídalo takové té středostavovské em úrovni, na které my sme se chápali.
Ctirad_(1931).txt
JV: teďka bych se zeptala, to už sme taky vlastně o tom mluvili, jaké byly rozdíly v místních kinech, jak se lišil interiér, sál kina foajé, ((foyer)) přístup zaměstnanců, jestli byly třeba ňáká lepší kina a horší kina. CN: hm jistě byly, ale já mám podezření že sem, že my právě sme jako em chodili na tydlety středně, středně nadprůměrný em do těch středně nadprůměrnejch prostorů, určitě byly takový daleko luxusnější, jako bylo teda, já nevim jak se menoval skála ((Scala)) jestli to bylo skála ((Scala))? em nebo teda Kapitol, to se mně zdálo, že byly takový nóblovější kina. JV: hm CN: ten dojem z toho prostoru byl. em kdežto ty tři, vo nichž sem hovořil jako o nejčastějších, em byly prostě velmi slušný.
Ctirad_(1931).txt
myslím, že tam patřila i Alfa tehdejší, Moderna, aspoň z nějakýho důvodu mám představu, že to byly takový luxusnější, JV: hm CN: em možná estetičtější em podniky, ale ty naše, o nichž sem hovořil, byly velmi slušný. JV: hm CN: Studio patrně bylo chudší než, než Stadion a Metro.
Ctirad_(1931).txt
JV: jo, tak teďka bych se eště zeptala, em když sme mluvili o těch lepších a horších kinech, nebo lépe vybavených a méně vybavených, jestli ste pozoroval třeba ňákou em ňáké odlišnosti v sortě lidí, které, kteří CN: hm JV: tato kina navštěvovala. CN: to asi, to asi sem nebyl schopen zaznamenat. JV: hm CN: mně se zdá, že asi voni taky ty ty rozdíly nebyly tak markantní, že by se to dalo nějak, že by to za- zaujalo pozornost. ne. JV: hm CN: nepozoroval sem, vůbec sem si nebyl toho vědom, a a možná že to ani zdaleka nešlo tak jednoduše, ten, ty nůžky nebyly tak rozevřený, aby člověk podle, podle vzhledu, nebo chování, aby aby mohl rozlišit mezi lidma.
Jiri_(1924).txt
JN: si to si napamatuju tak... LS: ale bylo tam ještě jedno. JN: takovej krcálek to byl.
Jiri_(1924).txt
LS: jasně a jiný důvod, třeba že by se vám líbilo, jak to vypadalo vevnitř, nebo... JN: no tak tenkrát takovej rozdíl nebyl, víte. LS: nebyl? to by mě právě zajímalo, vy ste určitě těch kin navštívil spoustu... JN: jó. LS: tak kdybyste měl [porovnat] JN: [tak velký rozdíly] nebyly. LS: ne? JN: vono to bylo dost em dost chudý, víte, celkově.
Jiri_(1924).txt
LS: vzpomenete si třeba na nějaké detaily z toho interiéru toho kina, nebo přístup zaměstnanců k těm návštěvníkům? JN: no skala ((Scala)), to bylo slavnostní kino, jo, to b- to bylo jako takový reprezentační,
Jiri_(1924).txt
LS: [ne ne ne] tam jednička nejezdí, to je to je nahoře. JN: nahoře, hergot. LS: tak na to asi nepřídeme, to [to nevadí] JN: [ale tam] tam tam bylo kino dycky a bylo bejvalo slušný jako víte takový lepčí. LS: hm. JN: no takový a je to tam dodnes jo,
Jiri_(1924).txt
JN: ani za války, ještě sem tam nějakej, tam, pač Telč a ( ) to bylo český. to von žádnej valnej rozdíl nebyl, akorát že tam bylo, my sme to kino měli v rovině fakticky, to to eště tady ( ) našikmo, že jo, tak to bylo že člověk dyš tam blbě seděl, tak se musel ( ) no tak celkem to šlo. LS: takže tam to bylo celkem asi trošku provizorní, to kino. JN: no jó, to bylo provizorní, no, ale bylo to plný, bylo to bylo to na hodně lidí oni byli ty...
Libuse_(1928).txt
KH: jo. a bylo naopak v kině, teda pardon, v Brně kino, které ste neměla ráda, nebo do kterýho ste nechodila? LN: ne, tak to mně vůbec, to mně nepřipadlo vůbec. KH: hm. LN: já vím, že třeba ta Moravie ((Moravia)), tomu se říkalo blechárna, jo, ?takže to bylo takový ošuntělý,? tak tam sem moc třeba nechodila, ale říkalo se tomu blechárna, no.
Libuse_(1928).txt
KH: no a vy jste chodila vlastně do vícero kin, pamatujete si, jaký mezi nimi byly rozdíly? vy ste mi říkala, jednomu kinu se říkalo blechárna ( ) LN: no to bylo v té Moravii ((Moravia)), no. já si to tak nevzpomínám. ono to bylo celkem takový dost obyčejný, ty kina nebyly nijak zvlášť,
Libuse_(1928).txt
luxusnější, to taky byly dražší ty lístky, potom ve skale ((Scala)), že. nebo v tom Kapitolu ((Kapitol)), tak to byly takový už.
Zdenek_(1927).txt
kino Stadion, se menovalo, pak se to předělalo, menovalo se to Dukla, pak z toho udělali to nahrávací studio rozhlasu a tam se chodívalo, to bylo nejbližší kino, bylo takový dost moderní,
Zdenek_(1927).txt
kdežto tohleto bylo teda né premiérový kino, to bylo takový levnější kino, tak chodily do toho ekcelzióru ((Excelsior)).
Zdenek_(1927).txt
sme měli Studio, dneska Kino Art, to bylo taky naše voblíbený, protože bylo to taky blízko. a bylo, to Kino Art bylo tak em abych řekl mně dost sympatický. nevím proč, vono bylo menší to kino, myslím taky tam byla rovná podlaha, to bylo to sympati- em měl sem k tomu tam jakejsi vztah, k tomu kinu, Studiu ((Studio)), dnešní Art.
Zdenek_(1927).txt
JV: hm. a ještě bych se zeptala k tomu Kapitolu ((Kapitol)), k tomu německému kinu, kdyby tam teda šel Čech, nebo kdyby tam... ZP: moch jít. moch jít, ale teda já si vzpomínám, že sme tam taky chodili, ale necejtili sme se dobře, protože to ostatní obecenstvo bylo vyloženě německý, a na ty Čechy se ty Němci koukali tak jako svrchu. nepřátelsky. to bylo cítit, jo, to ste vycítila.
Marie_2_(1921).txt
MS: [ee já vám řeknu] nejoblíbenější to bylo, když sme bydleli v Černých Polích, bylo ee v na té Cihlářské. ((Jugendkino – Kino pro mládež)) LČ: tam ste [chodila do toho] mladých. MS: [(to sme tam)] LČ: do toho [kina mladých nejraději.] MS: [no tam tam sem] tam byly (...) LČ: a [proč vlastně] MS: [vypněte] to, abych já mohla ledasco říct, já to nechci do toho říkat. LČ: <a proč ne?> MS: no protože tam bylo hodně blech a já sem vždycky chytila blechy.
Jarmila_2_(1925).txt
JV: vzpomněla byste si, jak to kino (.) vypadalo, jak na vás působilo (.) to na tom Výstavišti ((Výstaviště)) myslím? JJ: tak tam bylo pěkný to kino, šikovný to tam bylo (.) jinak já už si tak nějak moc JV: [hm] JJ: [nepamatuju ( )]
Libuse_(1929).txt
a pak tam bylo eště jedno kino teď jesi je tam nějaký seknd hend ((second hand)), to bylo říkali tomu blechárna ((pravděpodobně Besední dům)), nevím proč, jestli tam byly ty blechy nebo ne, ale byl to takový dlouhý sál, takže ze zadu eh ani nebylo už moc vidět, to bylo taková nudle, a kam sme eště chodili,
Libuse_(1929).txt
a ten Jas, ten byl světlejší, jestli to taky to odpovídalo tomu názvu, nevím, ale v tom Sibiři ((Sibiř)) se mi líbilo lépe, takové komornější prostředí tam bylo.
Libuse_(1929).txt
ale když sme byli v tom kině, v tom Čase ((Čas)), anebo v té Úderce ((Úderka)), tam už bývaly filmy, ale v tom Čase ((Čas)) se mi to vůbec nelíbilo, byl tam nepořádek, všelijaké odhozené papírky, asi od těch bonbonů, lidé se tam courali, protože se jim to nelíbilo tak šel pryč a zase mohl přijít, já nevím to stálo pár korun, nebo korunu, myslím že dokonce korunu jeden čas je to stálo, no a tak to to mě ne prostě to se mi nelíbilo, to sem neměla pocit, jako <kultury tak nějak> bych řekla, jo, protože to ne a ani tam myslím že si nás nikdo nevšímal, tak, zatím co v tom Sibiři ((Sibiř)) nebo v tom Jasu ((Jas)) tak tam byli zřejmě zaměstnanci, a ty paní, které tam jako to obhospodařovaly a dov- dovedly lidi na místo, že, podle toho, tak to bylo jiné, to prostě i řekla bych že tam udržoval pořádek, a i ty děti si nedovolily nikdy eh to to co bylo třeba v tom Čase ((Čas)).
Jarmila_(1931).txt
JV: [takže my] sme chodili my my sme chodili hodně do toho kina Metro, to je tam teďka na tom to divadlo městský, PS: divadlo no JV: to kino bylo pěkný a bylo velký a to se tam dycky brněnský gymply sešly, jo, víc aji sme se s víc s lidma
Jarmila_(1931).txt
PS: ale vy ste taky zmiňovala ještě naopak jedno ee takové kino, které ste označovala jako blechárna ee to kino [byla Elektra, Květen] JV: [no ta blechárna,] to byla ta Elektra PS: a ee tomu se teda říkalo blechárna [proč]? JV: [no] ono to bylo to bylo takový ((smích)) takový úzký kino, jo, a v- vza- vzadu byly nějaký takový ty ty lóže, že PS: mhm JV: takový takový na šmajchlování to tam bylo a vono to bylo fakt asi tak jako na blechy to byly nějaký starý plyšový sedadla tam a to to kino nebylo hezký, ale bylo to laciný tam, jo a když sme tam šli jako studáci třeba tak... PS: eee takže tam byly plyšový sedadla a ee... JV: myslim že byly takový nějaký plyšový a nějaký takový ošumělý starý.
Jarmila_(1931).txt
PS: e e už to se to začíná zase nahrávat, tak já se vrátím ještě ee bavili sme se o těch kinech o tom, že ee jedno se říkalo teda blechárna, vy ste říkala, že tam byla vlastně taky lóže, JV: ano to bylo tak na blechy asi takový, no, PS: takže tam byly i lóže, kde jako na šmajchlování, takže eee JV: no vono ty lóže byly asi aji v tom Oku ((Oko)) v tom v té unionce ((Union)) Krpolské ((Královo Pole))
Jarmila_(1931).txt
PS: takže tam byly i lóže, kde jako na šmajchlování, takže eee JV: no vono ty lóže byly asi aji v tom Oku ((Oko)) v tom v té unionce ((Union)) Krpolské ((Královo Pole)) PS: mhm JV: tam byly dvě taky myslim vzadu to by ale vona byla potom později předělaná zmodernizovaná po válce. PS: mhm JV: jo ale ee původně to byly takový úzký kina a PS: a bylo to tak, že tam opravdu chodily třeba páry [ee] JV: [ale tak] to víte že dycky študáci se s- že někdo spolu chodil, tak se tam cpali dozadu, že jo em.
Rut_(1934).txt
LG: mhm (...) em pamatujete si (.) jaké byly (.) rozdíly mezi (.) mezi těma kinama? jako třeba jestli bylo nějaké kino vyloženě takové luxusnější [( )]? RM: [no] rozhodně rozhodně (.) taková skala ((Scala)) (.) nebo Kapitol LG: mhm RM: Metro (.) Moderna (.) to byly takový noblesní k- kina, že ta Lípa byla taky pěkná (..)
Judita_(1921).txt
JK: no strašně moc to bych ani neřekla byly (.) byly biografy s- e větší nebo menší a nic zvláštního bych o nich nemohla říct. LG: mhm JK: vím že Kapitol byl takový běžný slušný biograf LG: a byly potom v Brně nějaké jakoby e biografy o kterých byste řekla že byly spíš jakoby neslušné, když Kapitol byl slušný? JK: slušné byly všechny (jinak) by mně maminka nedovolila abych šla do biografu <když (by nebyly) slušný> LG: <jo> [a když]... JK: [no] normální biograf kde se promítalo LG: mhm JK: to co prostě ta kinematografie e dala k dispozici ( )
Alzbeta_(1930).txt
LG: jo, a můžete říct jaké byly rozdíly v těch kinech brněnských? jestli si to pamatujete? AB: no tak, ee ty kina co byly v centru, že LG: mhm AB: tak to byly takový lepší kina, LG: [mhm] AB: [no] a ten e (.) jak se to menovalo, v té radosti LG: oránia ((míněno Orania)) AB: oránia ((míněno Orania)) no to bylo takový jako, vobyčejnější kino no. LG: (.) mhm (..) a hm (.) bylo ňáké kino které bylo třeba já nevim, ještě horší než třeba ta oránia ((míněno Orania)) já nemyslím jakoby že by ta oránia ((míněno Orania)) byla ňáká jako výrazně špatná, [ale] AB: [nebyla] ne, ale e nepamatuji se. nevím, já sem tak zas tolik těch kin v tom dětství LG: [mhm] AB: [nenavštěvovala] (.) mně se to plete s tím co bylo LG: [jo] AB: [po válce] všechno.
Antonie_(1928).txt
AM: [do toho grandu] a e jak začla nevím přesně kdy, ale potom bylo eště jeden biograf, ten byl na výstavišti, jestli [ste o tom] LČ: [mhm] AM: taky slyšela. tam bylo už moderní kino, moderní budova, oproti tomu grandu, to byla taková (.)
Antonie_(1928).txt
LČ: (..) a samotné to kino, potom, jak na vás působilo jako prostor, třeba, líbilo se vám [tam?] AM: [ano] no velice bylo hezký, moderní, všecko. jak celý výstaviště, že? to bylo krásný už, postavený předtím, (tak) (.) sme na e veletrhy s rodičema chodili každý rok, LČ: a ve srovnání s tím druhým kinem, v tom [starém městě] AM: [no samozřejmě] e to bylo, jistě nepřirovnatelný, taková s- tam byl takový (.) pocit, já (nevím) jako <kdyby to udělali z ňákého skladiště, nebo> prostě takový (.)e ee no, nám to bylo ale e (.) úplně jedno, LČ: a AM: <hlavně že tam byly filmy> LČ: a by- AM: ((pousmání)) <to sme nebyli tak úzkoprsí> no a že to kino bylo hezký, a e to bylo moc fajn,
Josef_(1929).rtf.txt
JU: [no tak to] sme chodily v sobotu nebo v neděli sme chodily děcka to stálo korunu na Starým Brně naproti pivovaru naproti pivovaru bylo kino Grand se to menovalo jinak blechárna [to byla] LG: [blechárna] JU: se tomu říkalo,
Josef_(1929).rtf.txt
JU: Grand do blechárny do kina
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a tak ty ostatní kina bylo byly jako nějaké třeba kina ve kterých to nevypadalo tak dobře jako v těch ostatních JU: no tak byly takové jako jak- bychom jako bychom řekli nóblovější LG: mhm to byly teda ty [premiérové] JU: [jo jo] jo ty premiérové LG: a ta blechárna ((Grand))? JU: no tak to byl takový ka- podlaha navolejovaná že LG: ((smích)) JU: nějak
Jaroslav_(1926).txt
LG: a pamatujete si třeba jak to v té Lípě ((Lípa)), nebo v tom Bajkalu ((Bajkal)) vypadalo? JB: no to bylo dobrý no, tak třeba v té Lípě ((Lípa)), se takhle chodilo po schodech dóle a pěkný kino to bylo no. a pokud si teda pamatuju, to už je let, že, no taky no.
Jaroslav_(1926).txt
JB: no to se kupoval, to byly bufety v každém kině byl bufet a to, to taky někoho to znervózňovalo když to furt šustilo, otvíral se sáček s bonbónama, tak to jako bylo protivný, ale takový tady ty ty obyčejný kina tak to bylo pro tu lůzu, takovou, tam to tak nevadilo, ale tam to už byly lepší kina, tady ty ty Moskva, skala ((Scala)) a takový, tam už chodili takoví no né lepší lidi ale takoví náročnější, no. jako kdybyste šla do divadla a teď tam šustila, jo při tym tak to taky neni pěkný.
Jaroslav_(1926).txt
JB: [to kino to mě] ani tak nevadilo jaký bylo, no tak pokud tam nebyly ty blechy náký no, to člověk dycky dotáhl nějakou blechu z toho, no to se smějete LG: [mně to připadá] JB: [ale to byly blechárny], no vyloženě no, to sme přišli dom a už sme honili blechy, no ((smích)).
Jaroslav_(1926).txt
LG: em vy už ste o tom trochu mluvil, ale mohl byste nějak e víc popsat, jaké byly to rozdíly mezi těmi kiny. JB: no jak řikám byly takové bleš- ačkoliv blechu to chytl všady to v každym, aj v tom lepšim v kině, vyloženě takový ty blešárny to byly takový ty, kina na té Marxové ((Lido bio)) na Cejlu ((Radio)), prtže tam bydlela ta chudina, jo, no a tam chodili většinou takový chudobnější lidi, který aj tech blech měli víc než ty, než ty bohatí. ((smích))
Margarete_(1923).txt
MK: no jo t- t- t- to to nemůžete teďka nic říct ne to je pravda třeba nemůžete Grand kino ee na Starým Brně nebo Edison ee dát dohromady s Kapitolem ((Kapitol)), to bylo úplně jináč vybavený než než to a to bylo to úplně obyčejný
Libuse_2_(1928).txt
v Obřanech byl, na to sokolovně, tam bylo kino ((Kino Sokol Obřany)), no tomu se říkalo blechárna teda, <to je,> že tady mám, a k tomu se, a tak to,
Libuse_2_(1928).txt
teď já sem tam šla, není to dlouho, to úplně to, to úplně ten Sokol tam ňák, špína škaredý to tam bylo, úplně to tam zaniklo nějak v tom.
Libuse_2_(1928).txt
i když se říká, že to, ty Husovice třeba jako byla taková dělnický, i do Židenic sme někdy šli taky do toho kina. já vím že to sme tam jednou byli,
Libuse_2_(1928).txt
LZ: [tak] takový, to si pamatuju v těch Židenicích, no ale, ale to je taková, říkám, to sou takový jenom takový blbý ty, to že, ty, ale málo, málo, většinou to byly ty Husovice ((kina Jas a Sibiř)), a anebo potom už říkám ta Marxová ((Lido bio)), nebo em nebo na tom Cejlu ((kino Radost)). no to tenkrát nebyly ještě cigáni tam jak, nebo Romové teda. nechodili tam tak, ne- to neexistovalo, no sice byla ta Francouzská taková dělnická, Bratislavská taková dělnická, by to bylo takový dělnický, taková dělnická ulice, jako, ale rozhodně ne tak jak to dneska je tam, to je strašný.
Libuse_2_(1928).txt
SM: a co se vám líbilo na, třeba na té skale ((Scala)) nebo na tom Kapitolu ((Kapitol)), že ste měla ráda ty kina. LZ: no tak už to bylo takový modernější, už to bylo takový lepší, to víte, aj v tom, aj ty kina, to byly takový menší, takový vobyčejný, no, tam už to bylo přece jenom takový elegantnější, takový už, to bylo něco, něco jinýho.
Libuse_(1922).txt
bydlela sem teda v tom domě, kde bylo ee dvaadvacet nájemníků, ten dům teda jako pořád stojí a ee byly tam ee byl to to dům, kde bylo dvaadvacet nájemníků a z toho polovička byla vdov, takže to bylo (takový) zajímavý. a a ty byly návštěvnice teda kina hlavně toho excelzióru ((Excelsior)). [protože]
Libuse_(1922).txt
takže to ovzduší toho kina toho Stadionu ((Stadion)) taky teda jako znám, že tam byly teda, to se myslím ví málo nějak schovaní eště ňákej medik tam byl schovanej, ten ee potom byl ee v čikegu ((Chicago)) ale ee tito lidi už myslim jako nežijí. no byli tam jako uvaděči. a to už bylo takový lepší kino.
Libuse_(1922).txt
kdežto excelzior ((Excelsior)), tam byly <jenom takový vobyčejný> židle a a LG: mhm LV: a jako s tím, no. (.)
Libuse_(1922).txt
do Moderny ((Moderna)), e Alfa byla (.) Kapitol, málo Kapitol tam dávali až koncem války a tam dávali mariku rek ((Marika Rökk)) LG: mhm LV: to to (.) ano, mariku rek ((Marika Rökk)) a to to už byl takový nóblový tak, jo? to by bylo nóblový ale, šel novej film a musel se vidět. LG: mhm LV: to se musel teda jako vidět.
Libuse_(1922).txt
Radosť ((Radost)) mám dojem. jo. a vedle byly lázně, no já mám dva syny, no a, protože už sem pracovala a v sobotu se e uklízelo, LG: ( ) LV: tak náš ee hlavně Petr ani tak ne, ten byl st- teda starší, ale ten mladší Vojtíšek, ten dostal a mám taky dojem dvě koruny, nad náma bydlela holka Blanka a chodili každou sobotu tam do kina, jo? LG: mhm LV: a protože to bylo blízko, tak sme (teda) chodili tam taky, do blechárny, [že, říkalo se, jo?] LG: [blechárna mhm] LV: blechárna, no tak tam teda, to kino taky.
Libuse_(1922).txt
LV: no to sem vám říkala, nejbližší LG: [( )] LV: [bylo] e ten excelziór ((Excelsior)) [jo] LG: [ten excelzior ((Excelsior))] LV: no, excelziór ((Excelsior)) ee potom ee byla ta blechárna, ano,
Libuse_(1922).txt
LG: a e e teda ta Alfa z z těch kin byla ee taková nejlepší? LV: já myslím, že nejlepší byl Kapitol. LG: Kapitol. LV: že byl nejlepší Kapitol. LG: a tam to vypadalo jak? LV: ee hm ne e takový slavnostnější ten Kapitol mi přišel, kdežto ta Alfa i ta Moderna, tak to byl tak ee lepší průměr bych řekla, jo LG: mhm LV: a ten Kapitol byl takovej nóblovější, jo, s tím, no
Libuse_(1922).txt
LG: a ta blechárna ((neidentifikováno))? LV: ježiši, ratejna bych řekla, no, jé (..) holej sál, takhle šly židle, ani nevím jestli měly tyč mezi sebou teda, jo? a e nic nic tam teda jako, tam nebyla ani šatna, ee tam jako nic jako nebylo, teda, no vidíte, a stačilo to, (..) úplně to stačilo.
Ludmila_(1920).txt
LŠ: no tak sme si mohli vybrat, to bylo strašně moc kin tady v Brně. byly takový, říkali sme jim blechárny, malinký kine- kina třeba elektro ((Elektra)) na Šumavské na tym rohu dole, dole tak to byl ee tenkrát se to jmenovalo Nová ulice.
Ludmila_(1920).txt
nó a potom do takovejch jak sme říkali blecháren do té Elektry ((Elektra)) nebo sme šli do Lucerny ((Lucerna)) do Žabovřesk, byla Lucerna.
Ludmila_(1920).txt
LŠ: to bylo třeba to Kapitol, nebo tá Jalta, nebo v Besedním domě ((Besední dům)) v Královým Poli, že, taky. tam to bylo lepší no a... LČ: ale to znamenalo, lišilo se to v interiéru teda? LŠ: jo, to bylo větší taky takový vzdušnější byly tam aj lóže no na to sme do toho sme nechodili, ale bylo to takový reprezentačnější, ty, ty kina.
Ludmila_(1920).txt
LŠ: no tak ty ostatní, to třeba ujížděly ty židle, víte, v těch malých kinách, aj bylo eště jedno na Lidické, Moravia, se to menovalo na rohu tam, na rohu to bylo Smetanova teď je a ta Nová, tak tam bylo takový kino malinký takový, tak to sme taky někdy chodívali, ale to tam byla fakt taková blechárna, sme jim říkali.
Ludmila_(1920).txt
LČ: a to teda pořádali ti vojáci? LŠ: ano ano. ano, to bylo jako pro ty vojáky, no ale tak my sme tam tak taky šli, no. LČ: takže tam mohli vojáci i běžná veřejnost? LŠ: no málo tam chodili to né, ne toto taky chodili někteří lidi, ale málo. LČ: a jakto že vy ste tam tedy chodili, když ... LŠ: no tak děcka pustili, no. LČ: aha, jako jenom děti vás tam pustili. LŠ: za padesát halířů ((smích)). LČ: aha. aha. a ti vojáci tam byli přítomní na těch představeních? LŠ: ti vojáci tam hodně chodili, to bylo plný vždycky.
Ludmila_(1926).txt
LČ: a z ee bylo naopak v Brně třeba kino, které ste ráda neměla? nebo které, do kterého byste nikdy nešla (.) [třeba]? LT: [no] já mám pocit, že to bylo v Černovicích (.) že tam ee prostě to byly ee asi dvě ((pravděpodobně Edison a Slovan)), ale ee už vám přesně neřeknu (.) jak se jmenovaly, tam chodila taková všelijaká společnost (.) tam se jako ee (.) nešlo no (.) prostě. LČ: protože ste ee jakoby ste věděla, že tam chodí tak- [že by se] LT: [no ano]
Ludmila_(1926).txt
LT: no podívejte se, ty kina ve městě byly takový elegantnější (.) líp větraly (.) kdežto ty židenický kina, tam se muselo o přestávce větrat a pouštěly se různý, tehdy to nebyly sprej, tehdy to byly nějaký takový nějaký foukačky navoněný (.) aby se tam vůbec dalo dejchat. LČ: takže to ee byl spíš takový uzavřený nedýchatelný [(prostor)] LT: [no nebylo] to prostě tak větratelný a tak příjemný tak jako ty městský kina.
Ludmila_(1926).txt
LT: no ono se to dalo asi, když tak jako matně si vzpomínám (.) tak (.) to se dalo dost těžko s některýma těma některý ty kina byly nesrovnatelný, některý byly vopravdu už, třeba ta skala ((Scala)) nebo Alfa, to už bylo (.) i ozvučení a všechno úplně jiný než třeba Slovan v Židenicích.
Ludmila_(1926).txt
LT: tak do detailu, vite, vono je to všechno moc roků, no, každopádně to bylo ve městě elegantnější a takový společenštější tak jako na tom předměstí.
Augustin_(1924).txt
AU: no nejstarší vzpomínky na kino to byly kina em na Rokycanové, to se menovalo myslím Slávia ((Kino Slávia Židenice)). voni tomu říkali blechárna, protože tam chodili, nechci říct, ty přičmoudlíci, že, ale, anebo v Černovicích ((pravděpodobně Slovan)), ale to už si dneska nevzpomenu jak to kino se menovalo. prostě co byly ty kina nejbíž. já sem nemohl do drahého kina, že. takže za korunu, za dvě koruny nejvejš. to sme chodili někdy aj dokonce do první řady, tam se nám smáli, to sme museli polosedět a pololežet v tom sedadle, páč to sme blízko plachty, ne, ale, no jako děcka nám to bylo jedno, hlavně když sme to viděli.
Augustin_(1924).txt
LČ: a vzpomněl byste si, jak na první návštěvu třeba po osvobození, jestli to bylo zase úplně jinou atmosféru? jestli ste byl v kině nějak po osvobození a jak se to změnilo. AU: po osvobození to už si nedovedu, nedovedu moc představit. dokonce mám dojem, jestli vůbec sem byl v kině někdy po osvobození. protože to už sem byl starší trošku, tak už mě to tak. já mezi tím, jo, jak sem em říkal že sem dělal v noci třeba ve Zbrojovce a ve dne sem šel řezat to dřevo anebo stloukat ty bedny, tak já sem si tam přivydělal nějaký ty peníze
Augustin_(1924).txt
AU: zvlášť do té Slávie ((Kino Slávia Židenice)) tady, dolů. do té blechárny. já sem říkal tak tam sem dycky narazil na nějaký ty známý.
Ludmila_(1922).txt
JV: dobře, tak dobře, tak teďka bychom se vrátily teda zpátky, k tomu dotazníku zase, a em zeptala bych se jestli bylo ňáké, v Brně kino které ste neměla ráda, kam byste ne- nešla. které se vám nelíbilo. LH: no, tady jak je na- to se mně nelíbilo moc kino, ale nemohla sem ňáké zavrhnout. v Pisárkách ((kino Meteor)). JV: v Pisárkách. LH: v Pisárkách. JV: a ne- nevzpomínáte si jak se menovalo? LH: nevím už jak se menovalo, ale voni, voni tam neměli moc ňáký, nějakejch těch to, a oni se dycky tak nějak, kolik je ti roků. to to to je až od osumnácti nebo, a voni nebyli ňák em nelíbilo se mi. já sem tam byla jenom jednou nebo dvakrát a už sme tam pak nechodili. tak jak je tam, jak tam ta tekla, a na té druhé straně bylo jiný kino, tak tam to nebylo. JV: hm LH: no, tam to nebylo. tam byly dvě kina. a tam bývala potom em tam byla taky se chodilo koupat. tam byla plovárna. a tam to stálo třeba pět korun, a kousek dál se šlo do Pisárek zadarmo.
 
Atlas.ti kód
360
 
Rodič kódu
Struktura sítě kin, filmová představení
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno