Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Code name
Interior of the cinema
 
Quotes — Quote category
Dagmar_(1929).txt
jo, to to bylo krásný kino. jmenovalo se Hvězda, a mělo to po obou stranách toho plátna krásný hvězdy vy- plasticky vystouplý barevný z takových světýlek LR: [mhm] DB: [toho] kina bylo škoda, no už se nikdy neobnovilo,
Dagmar_(1929).txt
tak to kino Slávia ((Kino Slávia Židenice)), té sme říkali blechárna [((smích))] LR: [((smích))] DB: nevim proč. měli tam dřevěný sedadla vobyčejný, to nám asi ňák vadilo nebo co, jinde byly ty polštářky a takový ty p- prostě potažený, jo?
Dagmar_(1929).txt
DB [to byl] bylo nový kino LR: mhm DB: nově zřízený, krásný, moderní, veliký. ježíš, ty kina byly tak krásný, takový obrovský. a fascinovaly mě ty hvězdy, byly takový vypouklý, takle a teď takový mozaikový a teď to všema barvama hrálo, ty hvězdy se vždycky rozsvítily. bylo to hezký kino no ale, bohužel. někde se chodilo z boku, někde se chodilo vod plátna, že, někde se chodilo proti plátnu, každý to kino bylo jinak ten interiér byl jinačí
Ludmila_(1923).txt
[a a jak] to vypadalo, třeba v Řečkovicích, když se promítal film LH: no tak nic, no, tak plátno, a někde to pouštěl, a židle se tam nanesly, který byly v Řečkovicích, když tam třeba byla ňáká zábava nebo něco, sál byl dosti velkej, takže málo kdy myslím to bylo plné, abych řekla, to prostě bylo takové provizorium, aby teda ty Řečkovice taky nějak žily,
Ludmila_(1923).txt
protože v těch Řečkovicích museli voddělat židle, tam sme cvičili, a cvičilo se tam prostě celý týden, že, děcka, em dorostenci, muži, a ženy, chodilo tam teh- tehdá ee prostě ten Sokol přitáhl velmi mnoho lidí. PV: hm LH: takže, ee prostě to se muselo zase židle všechny vyklidit, a to všechno.
Ludmila_(1923).txt
takže sme brali Řečkovice jako prostě, že tam deme, že se nám to taky líbilo, ale nebylo to kino ((Kino Sokola v Řečkovicích)), byl byl to sál em Sokola. PV: jo. LH: a ten vypadal jinak, byly tam ee kruhy tam visely, a tak [dále.] PV: [jo jo jo.] LH: museli z toho oddělat bradla, a já nevim, co všechno se muselo. a to se muselo zase zaplatit tomu Sokolu.
Helena_(1927).txt
a v tech Husovicích to byly takový menší kina. no a jinak, já nevim, že bych nějak zvlášť, já sem se na ten interiér ani tak moc nedívala, LR: [mhm] HH: [byly i křesla] v některým pěknější, že, někdy byly jenom dřevěný obyčejný vrzající, no ale jinak sem nedávala žádnou přednost.
Helena_(1927).txt
a tady v těch Židenicích to byly kina, tam se třeba v tom kině Sport, tam ste vyšla hnedka na ulici, žádný schodiště, nic, LR: [aha] HH: [to ste], to bylo tak nízko, že ste vyšla do ulice. a ve většině se chodilo dólu, že to bylo jakoby podzemí.
Edita_(1926).txt
[jo no] Lucerna byla malá, pro míň lidí, že a k- KH: hm EB: Moderna už byl (.) velké kino. tam už bylo víc těch (.) lidí.
Edita_(1926).txt
no vel-, no tak velké, protože Lucerna to to byl menší že ( ) LG: mhm. EB: já sem ještě chodila do toho starýho, jak ta Lucerna potom jí ee renovovali nebo to takže s- se to vylepčilo všechno
Edita_(1926).txt
LG: celkem zajímalo, jak to tam vypadalo před tou rekonstrukcí, jesi si jesi si to teda pamatujete v té Lucerně ((Lucerna)). EB: ah to to vám neřeknu, tak vím že spravili ty židle že to, ty křesílka sme jinak seděli, teď osvětlení, teď i to plátno (...) no bylo to vylepčený no jak dyž člověk doma maluje a LG: jo. EB: vylepčí si všechno.
Edita_(1926).txt
LG: a v té (.) Moderně ((Moderna)) tam to vypadalo jak? EB: no děvčátko, to byl velkej sál velký hm... LG: jo. EB: já nevim, nemůžu to tak popsat, už (.) jinačí no. LG: jo jo jo. EB: ale tam myslim nebyly ty balkóny jak v Metru ((Metro)).
Vera_(1923).txt
SM: edyzon ((Edison)). jo. VB: to bylo pěkné kino, to bylo trochu větší než tam ta naše stará kina na tom Starém Brně,
Vera_(1923).txt
[to bylo] velké kino, pěkné, takové úplně jiné proti těm našim malým kinám na tom Starým Brně. SM: a jak se třeba lišilo. VB: prosím? SM: jak se jak se třeba konkrétně lišilo, od těch kin VB: no, velikostí a tím zařízením celým. SM: a pamatujete si na to zařízení? VB: pamatuji, ta sedadla byla lepší tak, a bylo obsáhlejší, a byla středem byla ulice, jako že ste když ste přišla později, tak ste nemusela obtěžovat lidi z řad, SM: mhm VB: vedle ( ) jako zprava zleva, šla ste středem kam to bylo blíž, to vás biletářka uvedla.
Vera_(1923).txt
M: mhm (.) a třeba si pamatujete, jak vypadal ten interiér těch předměstských kin? VB: no to byla taková dřevěná sedadla to nebylo nic moc.
Jarmila_(1926).txt
JC: ta vorlovna ((Kino Orel)) myslím byla lepší, no. jako lepší sedadla, ta sokolovna ((Kino Sokol v Líšni)) byla taková, no tak tam, tak pak když byl ples, tak to voni vyklidili, no a ples, plesy byly až po válce vlastně. no, to nebyly ňáký veliký takový ňáký. ta skala ((Scala)) byla pěkná, to jo, JV: hm JC: ta Alfa byla víc taková ee těsně, nebo tak, těsnější,
Vera_(1913).txt
LR: a ta budova těch a ty budovy těch kin v té Vídni byly třeba jiné [interiéry] VP: [jo, to bylo] krásný kina
Vera_(1913).txt
VP: v tom Frýdlantě to bylo takový jako ee (..) né s žádným komfortem, dneska tam postavili židli e s- s řady židlí
Vera_(1913).txt
VP: kdežto v tý Vídni, tam to už vopravdu byly kina pro kina LR: mhm VP: jo no tak ty byly krásně vybavený a vypolstrovaný a no to bylo pěkný
Vera_(1913).txt
VP: jo takže to bylo tak nějak jako dycky po ruce se mi zdálo a (.) a bylo pěkně vybavený LR: mhm VP: bylo pěkný
Eva_(1928).txt
ES: ty kina byly velice skromné. LS: mhm. ES: Besední dům, který byl ovšem ee lepší jako mm jako zařízený tak (..) moderněji, kdežto (.) kino Union, to bylo opravdu pro takový chudáčky. vstupné tenkrát, to víte, to bylo od koruny do čtyř padesáti.
Eva_(1928).txt
LS: a proč Alfa zrovna? ES: protože tam byla pasáž, byly tam výlohy a ee taky člověka ten upoutal ten interiér. LS: a co se vám líbilo v tom interiéru? pamatujete si třeba na nějaké detaily z toho interiéru, z toho kina? ES: tam byly myslím i balkony. LS: hm. ES: takže (...) v málokterém kině byly ty balkóny, takže to člověka jako to děcko, to upoutá, ten balkon. LS: takže to vás zaujalo? ES: ano.
Eva_(1928).txt
ES: samozřejmě, že střed Brna byl (...) obsazen kinama, který byly prostě ee úplně něco jako na předměstí. LS: hm. ES: tam byly třebas ty sedadla už (...) měkká, že? tam byly na předměstí tvrdý. dřevěný. a mm (...) byl taky rozdíl v tom, že když ste vešel, tak byl prostě bufé. mohl si tam koupit nějaký ten bonbón. bylo to luxusnější. LS: hm. ES: v tom středu města ty biografy byly rozhodně luxusnější.
Marie_(1921).txt
LČ: takže, vás zajímalo to prostředí, jak to tam vypadá nebo... MD: no tak to, tak, zajímalo, no prostě, to víte že když přídete někam a em nelíbí se vám to, tak už tam víckrát nejdete. LČ: a co se vám, líbilo se vám to, jak je to tam jako interiérově vybavené? MD: tak, celkově, celkově že to tam bylo hezký a takový hezký prostředí.
Marie_(1928).txt
MB: [pak tam byly] ještě kruhy a em takový věci všechno, že jako v tělocvičně. LH: ehm. takže do konce té války to byly hlavně ty Řečkovice... MB [no.]
Marie_(1928).txt
LH: [po] válce to Královo Pole. ee vzpomenete si, jak to tam třeba vypadalo, vy ste říkala kruhy, že tam byly, á takže v té tělocvičně byly třeba židle, nebo jak se tam, jak to tam [vypadalo?] MB: [židle, židle.] LH: [židle] tam byly, ehm. MB: no tak jako sklápěcí takový, ale em dřevěný židle. LH: a ty tam ňák přinesli a pak třeba po představení zase [odnesli?] MB: [mám dojem], že to vej- vyklízeli zase.
Peter_(1922).txt
PD: [no nejdřív] se sedělo v předsíni, takový židličky [byly,] PSz: [foajé] ((foier)) hm PD: kolem zdí, to v oranium ((Orania)) přesně vím, PSz: hm PD: každej si sed na tu židličku, tam se patnáct jich tam bylo, malej malé malá předsíň,
Emilie_(1922).txt
už taky to, že sme se do těch Kounic ((Dolní Kounice)) museli jít, tam potom bylo kino ((kino Sokol)), normální, tam udělali z bývalé hospody jako nějaký sál takový malý a dali tam ty židle, takže pak už tam bylo kino,
Emilie_(1922).txt
EF: protože to byla taková ehm taková cvičebna jako hm tělocvična nějaká, protože se tam cvičívalo, a pak se tam daly židle, jo, a... mám trojklaný nerv a mě zlobí ((směje se)). takže ee se tam prostě nastrkaly židle na tu sobotu neděli.
Emilie_(1922).txt
LR: a takže tam to fungovalo tak, že se tam vlastně ty židle jenom nanosily, [že to jako nefungovalo ( )]. EF: [ano, nanosily a pak se odnosily], ano, ano. LR: aha a ty židle, ty už tam byly, když ste přišli? EF: nó, to [už tam] bylo, nó, to už tam bylo. LR: [(jo, to už)], ((směje se)) (to už bylo připravený). EF: ee to už tam bylo ano. to, to dělali obyčejně nějací chlapci, víte, ještě školou povinní. tak tam chodili pomáhat a narovnali to tam a zas to potom vodrovnali, no. to byly takový akce.
Emilie_(1922).txt
LR: mhm. a byl nějaký důvod, proč ste chodila zrovna... nebo proč byl, proč bylo oblíbené zrovna to kino, ten Besední dům? EF: no, jednak bylo blízko. N1: vysoký, prostornější. EF: prostornější, ano, ano. bylo vysoký, nebylo to takový em takový malý jenom a udušený, jo? už to bylo vopravdu a bylo to ty židle už nebyly (rovno), ale bylo to... N1: až pozdějš. EF: až pozdějš. N1: (napřed) bylo vpředu jenom. Besední dům ten sál byl vpředu a pak v té aj dole [( )]. EF: [aha] a potom to předali dolů, jo, jo, jo, jo. vidiš to já sem (se)... N1: ( ). EF: jó, to sme pak chodili dólu a tam to bylo teprve tak ee eh po- postupně. N1: tam bylo pak široký plátno už.
Emilie_(1922).txt
takový uzoučký dlouhý, blechárna se tomu řikalo.
Emilie_(1922).txt
LR: mhm, dobře. e jaké, no vlastně vy už ste o tom , vy už ste o tom mluvila, jaké byly rozdíly v těch místních kinech? (...) třeba v tom sále nebo... EF: no, tak jistě, to vite, že rozdíl byl, které kino bylo eh jako už natrvalo a jiné kde se sklízely ty vždycky ty židle a to všecko. to byl velký rozdíl, že, no ale. (.) tak, [mhm, mhm]...
Jarmila_2_(1926).txt
to kino bylo o trošku větší jak ta Morávka ((pravděpodobně Moravia)). JV: mhm. JG: to nebylo velký. vycházelo se do Dominikánské ulice. JV: mhm, [mhm]. JG: [jo]? tam jak sou ty sloupy. já si totiž myslim, že tenkrát to... eště tam nebyl vůbec podchod. že udělali potom právě, že zrušili to kino, jo?
Jarmila_2_(1926).txt
JV: ste navštěvovala hodně kin. a chodila ste třeba do em jak je na náměstí Svobody? teď em tam taky bylo kino ((Central)). tam ste nechodila. JG: no jo, ale to bylo to, to byla takovej strašně úzký. ne, tam sem teda nechodila.
Jarmila_2_(1926).txt
JG: pak ten ekcelsior ((Excelsior)), ten tam měl vo ňáký sedadlo víc, a je taky temný kino,
Jarmila_2_(1926).txt
JG: no tak to už em ta Alfa taky sem ju neměla moc ráda, JV: ne? JG: páč to tam taky se šlo tak jako dolů, JV: hm JG: kamsi, jo? JV: já vim, no. JG: kdežto ta skala ((Scala)), ta ta měla ještě měla aj ten balkon, to bylo pěkný tam, no.
Jarmila_(1925).txt
JH: ne, stejně, stejně, to byla ee řada dřevěných ee sedadel, co se sklápí, jo, a v prostředku byla ulička, no a bylo to dost velký teda (.) bylo to dost velký, no tak v tom předsálí takovým jak vám říkám, že sme tam čekávali <až nás pustí>, tak tam byly pokladny, že, to bylo stejný jak tam tak tam.
Jarmila_(1925).txt
LČ: když se vrátíme k těm kinům eště, vy ste menovala, že ste v- byla v Centrálu ((Central)) a v Moderně ((Moderna)) tam na tom Dominikánském ((Dominikánské náměstí)) JH: no to je byla Moderna. LČ: no no anebo v Kapitolu ((Kapitol)) a v Alfě ((Alfa)), vnímala ste třeba nějaké rozdíly v interiéru? JH: ne LČ: že by tam by- JH: ne LČ: nebo jak to bylo vybavené [ta kina]? JH: [ne ne] ne ne ne
Jarmila_(1925).txt
LČ: a jak vlastně třeba vypadala ta kina v tom ce- ee a liši- nebo se určitě se ale lišila od těch ee vlastně [Husovických] JH: [no tak] bylo to z kopečka, ale to všechny kina byly tak z kopečka trochu, aby ty vzadu viděli.
Borivoj_(1927).txt
BH: jó? em, safra jak jak to kino se menovalo nevim, to bylo malý (...) poměrně mm, poměrně nedobře vybavený. (..) ((pravděpodobně Jadran))
Borivoj_(1927).txt
BH: no tak em některý na tehdejší dobu byly luxusní, některý byly normální prostě. jenom dřevěný židle n- někde byly ee prostě už <thape> ((smích)) tapetovaný, že. LH: ehm. BH: jo, vybavení už prostě, (..) když tam člověk vešel, tak vešel do něčeho, (.) že. a to to byly to byly hlavně teda ve středu města, to byla ta Moderna, víte kde byla Moderna?
Marie_(1915).txt
sem šla až do Jundrova do takového moderního kina ((pravděpodobně kino Světozor)), kde byly daleko od sebe ty židle,
Marie_(1915).txt
MH: pak sem šla na Slovensko, tam sem šla jednou do kina ve Staré Ľubovně, a to byla taková ratejna, vzadu košťata, vědra, že sem úplně zírala, jestli je to možné toto, okresní město, dosti velké, zámek a taková bída, takže kino tenkrát bylo skutečně v plenkách.
Marie_(1915).txt
MH: no třeba to em velmi hezký interiér byl tam u toho Tomáška ((kostel sv. Tomáše)) v té Jaltě ((Jalta)). LS: a [to už bylo] MH: [to s-] LS: ale po válce. MH: to už bylo po válce.
Marie_(1915).txt
MH: Edison, to bylo ubohoučký, tam na tom náměstí ((náměstí Svobody, kino Úderka)) taky, to jak vám řikám, to byly dvě řady sedadel, a me- mezi tím ulička, LS: hm MH: širší a dvě k- po straně, všecko zacpané lidmi, a eem a ta Lucerna, tak em ta si už nepamatuju. vím jenom, kde seděl ten pianista. toho si pamatuju, co se hrálo, dávno nevím.
Miroslav_(1923).txt
každý chtěl být vzadu, tam to bylo tak zvýšený,
Miroslav_(1923).txt
JV: á lišil se třeba nějak interiér? těch kin, těch nóbl kin a těch méně hodnotných kin. MJ: no jistě. no tam to bylo úzký, jedno bylo dokonce tak šikmý na- nacpaný (.) em ale to mně nevadilo. já sem tu hodnotu filmu em dával vysoko na to, no byly no samozřejmě. to byly přece em jak v divadle sedadla a to bylo, dokonce tam byl bufet, že jó a někdy aj přestávky byly v kině, ale to málo kdy a em to bylo nóbl posezení, že jo, k ee bylo to hezký (bez toho, no nevim z toho) ty prťáky, to bylo adaptovaný <starý ty kde se chodilo>, starý místnosti probouraný. č- filmy letěly, že jo, to byla zábava lidu, tak to byl jak to byly velký rozdíly, ale u mě to nehrálo roli, spíš ta cena.
Jiri_(1922).txt
LČ: tu Hvězdu. to byla Hvězda JH: tak to mně připadalo, to bylo velký kino, že.
Jiri_(1922).txt
LČ: a lišila se ta kina třeba i jako interiérem? JH: tak rozhodně, rozhodně to mělo vliv. LČ: a ja- jaký... JH: to byl takový menší kino, nebylo prostě velké, že i ten vchod, to si pamatuju, vždycky byl osvětlenej, ty před kinem ty plagáty ((plakáty)) ty nástěnny nebo ty výstavky, že, a tak dále, tam vždycky byl i program o co se jedná, kdežto v těch jiných.
Jiri_(1922).txt
LČ: a třeba vybavení toho sálu bylo jaké? JH: no tak, v tom v té Slávii ((Kino Slávia Židenice)), byly byly nějaké polštáře na těch, protože tam se říkalo, že v tom sou blechy, <to si pamatuju, jak teď>, a taky se stávalo, že někdy sme přišli a sem tam nějakou tu blechu se chytlo, to jako. tam na té sokolovně ((Hvězda)), tam byly parádní takové lavice jako židle, ale mám dojem, že nebyly polstrované, že byly takové jenom jako normální, a v tom Světozoru ((Světozor)), to už nevím. LČ: a měla ta kina nějaké jako foajé ((foyer)), že by tam bylo nějaké občerstvení třeba nebo šatna? JH: no ve všech třech, ve všech třech no, tam na té sokolovně ((Hvězda)), tam prostě byla taková jako větší hala, no tam ve té Slávii ((Kino Slávia Židenice)), tam normálně a v tem na tom Světozoru ((Světozor)), tam bylo takové menší, takové útulnější bych řekl.
Jiri_(1922).txt
to v té Slávii ((Kino Slávia Židenice)), prostě když bylo venku vedro, tak ten východ té Slávie ((Kino Slávia Židenice)) měl takový dveře na boku, tak to se otevřelo, aby tam prostě šel trochu vzduch.
Zofie_(1925).txt
ŽH: no ta Jalta byla honosnější, líp vybavená něž ee JV: ale když teda se zaměříme jen na tu Jaltu ((Jalta)), tak ee em jak to na vás teda působilo, bylo to [ňáký] ŽH: [mohu]tnější a a řikám, ta- takový prostornější a líp lep- líp vybavený než takový te ty kina tady na Hybešové ((kino Mír)) nebo ee na ty e-e jak se e-e na tom Starym Brně ještě, j- jak se to tam menovalo to kino vy ste vzpomínal, tak to byly [takový] XX: [(meteo- ((míněno Meteor)), no)] ŽH: jenom ž- jenom židle a víc nic. kdežto ta Jalta, tam se odehrávaly zřejmě i jiná představení nějaká, buď em divadla, protože tam bylo jeviště velký, kdežto v těhlentěch malých kinech, tam byla jenom ta to plátno a víc nic,
Irena_(1922).txt
ale ten Světozor, to bylo hezký kino, bylo še- (šikmé,) ta Hvězda taky byla, takže od všudu bylo vidět,
Irena_(1922).txt
IK: nó, jó, to em to byl klavír, křídlo, a tam byl klavírista,
Bozena_(1924).txt
BK: na- náboženství a tenkrát tady nebyl kostel, tak v tom kině Sport v neděli vždycky dali oltář, takže ona je tam i křtěná a tam sme chodívali v neděli JV: mše BK: mše JV: kázání BK: ano JV: to je hezké BK: <no tak kino pro sedm set lidí> to bylo největší kino v Židenicích
Bozena_(1924).txt
BK: tady o tem kinu Sport JV: o tom kinu Sport BK: no, to byl mnohem menší ten (světovel)
Bozena_(1924).txt
JV: hm ale nebylo to třeba někdy tak, že by ten interiér, když to řeknu v uvozovkách, té blechárny, vás odradil jít od toho na nějaký film, který byste vidět chtěla BK: ne, no právě ten ten měl i galérku a ten byl hodně velký, takže tam se [taky už]
Libuse_(1924).txt
LM: tak ta byla dobrá. (..) a eště, počkejte eště bylo jedno, jak se to menovalo, tam je ee jak byl Roxy Bar, pak se vycházelo dozadu, jak se to tam menovalo to kino ((kino Kapitol)). šlo se šlo se s em vchod byl proti proti tomu pedagogickému em knihkupectví, ježiš já už nevím. ale tam sme chodili velice em velice málo, to nám bylo jakoby z ruky bych řekla,
Libuse_(1924).txt
MB: takže i ten interiér těch kin asi byl [ee podobný celkem] LM: [no ano ano ano] ano ano, byl. tak někde bylo, to si teďka, ale všady už bylo zešikmené hlediště, takže bylo dobře dobře vidět, to bylo myslím ve všem. akorát myslím v tom Metru ((Metro)) to neby- nebylo že, to bylo rovné tak, ale na tom nezáleží že tož, to to bylo zmodernizované tím že to, že em vlastně bylo z každého sedadla dobře vidět MB: mhm LM: em byla šikmé
Svatava_(1924).txt
SM: (...) no (..) (si) tam, právě si to představuju, jak to tam asi tehdy vypadalo, LS: no. SM: no rozhodně ne tak jako dneska, když sou vyčalouněný všecky tyhle, to byly <dřevěný sedadla, který klaply, když člověk se zvedl, že> ((smích))
Svatava_(1924).txt
LS: mhm dobře. teď tady máme další oddíl, který se týká teda už těch brněnských kin a filmových představení. a zeptal bych se vás, jestli si vzpomínáte, jaké byly e rozdíly v těch místních kinech? cokoliv si vzpomenete. SM: no to vybavení určitě. protože vím, že některý kina měly jakoby lóže, LS: mhm SM: vzadu, LS: mhm SM: to bylo dycky tak nějak oddělený, že. a to bylo u- určitě to měl kino Kapitol, kino skala ((Scala)) a ta Alfa? (.) no možná že i ta Alfa to měla, LS: mhm SM: to si úplně pamatuju, tam to bylo takhle dokulata všechno. (.) a Kapitol, Kapitol ten to měl ten měl e nahoře balkóny jako a to bylo považováno za, tam se platilo víc, takže to bylo považováno za takový to to vybavení lepší,
Svatava_(1924).txt
třeba až do s- ve skale ((Scala)) to bylo po schodkách dolů až někam dopředu. a tak když sem potom už vydělávala, tak už sem si tam dopředu nekupovala <lístky,> takže. (..) no vím, že někde byly závěsy, před ee filmovým plátnem, který se z- byly zahrnutý, když sme tam přišli trošku dřív, že a když jako už začala hrát e hudba doprovodná ňáká, tak se to rozdělalo a objevily se tam reklamy na tom plátně, no a potom vlastní film aj.
Svatava_(1924).txt
. no a aj sme tam e to vím hlavně v ve skale ((Scala)) to bylo, ano, tam se sešlo dokonce dvojíma schodama až do suterénu jakoby a tam před tím vchodem do toho dovnitř e byla taková prostora, že sme tam mohli se zastavit, pobavit se, když sme tam objevili někoho známýho a nebo aj s tím, s kým sme tam byli, tak sme e se mohli chvilku bavit, ano. to trvalo rozhodně těch št- takových dvacet minut si myslím, že to asi trvalo, ta přestávka.
Svatava_(1924).txt
by mě to zvlášť em vím, že sem si to uvědomovala, totiž ta ten interiér té skaly ((Scala)) se jednou vylepšil LS: aha SM: během té doby, co sem tam chodívala a a vím, že sem tím jako byla příjemně překvapená, to už nevím s kym sem tam byla, jestli už s manželem nebo ještě s těma holkama e takže sme se aj o tom bavili a že je to tam jako pěkný, že se to tam vylepšilo a LS: a to bylo až po válce teda? SM: to bylo zřejmě po válce, (páč) vdávala sem se po válce, ano.
Svatava_(1924).txt
pač ávia ((Avia)) bylo jedno takový z předměstských kin. a bylo sice hezký, vybavený em měli tam taky tu oponu, to vim, že tam ee z- rozhrnovali a zahrnovali ale em
Miloslava_(1925).txt
MM: tehdy v první řadě seděl jenom ten, kdo měl korunu na kino. JV: hm MM: stálo v první a myslím v druhé řadě korunu, protože to byl udělané tehdy tak, že ste měl <úplně zvrácenou hlavu>.
Miloslava_(1925).txt
no, třeba Alfa, to se šlo dolů, dolů, pořád dolů. kdežto to Metro bylo, ten sál byl prostě v rovině, jo, nebylo to tam nějak, no, to Metro na mě tak nejlíp působilo, to sem měla nejraději. JV: takže to bylo především díky těm jeho [prostorovým dispozicím] MM: [ano, ano, prostorovým] dispozicím, ano. JV: kvůli tomu interiéru MM: ano, ano.
Miloslava_(1925).txt
je to rožek Domažlické a Štefánkové ((kino Elektra)). a eště je tam, já vim jak to kino vypadalo, a ještě je tam z boku, kdysi bylo tam ještě dost dlouho vidět jenom napsáno kino. a tam byl vchod a tady z této druhé strany byl východ
Miloslava_(1925).txt
taky ty lepší kina měly takzvaný lóže, jo, kde teda to vypadalo jako malá lóže, jako v divadle, no a tam teda byl člověk, že okolo něj neseděl kdoví kdo, před ním neseděl kdoví kdo, to člověku vadilo, protože tehdy ještě nebylo to v těch kinech tak, že by to bylo natolik zvednutý, že vám ta řada před váma vůbec nevadila, jo, takže tehdy opravdu byly ty sedadla tak a teď mezi tím, ty další sedadla a vy ste se koukala tou uličkou a to si vzpomínám kolikrát, že sem seděla takhle celý film, abych něco viděla. JV: že před vámi seděl někdo vysoký a vy ste neviděla přes něho MM: no, no, dost to dost vadilo.
Ctirad_(1931).txt
JV: hm a ještě bych se zeptala, jaký byl teda rozdíl v tom interiéru, třeba v tom Kapitolu ((Kapitol)), nebo jaký byl rozdíl mezi Kapitolem nebo mezi tou skalou ((Scala)) a těma jinejma, těma méně nebo horšíma kinama, nebo těma normálníma. CN: já myslím, že třeba takovýdle ty velký kina jako Kapitol, em pokud sem se tam někdy dostal, nebo nebo skála ((Scala)), že to působilo víc i takovou tou sametovou, nebo tím obkladem, JV: hm CN: těch zdí vokolo, nebo před tím okolo toho plátna, asi tak, jako, nedovedu říct, jaký tam byly sedačky nebo
Jiri_(1924).txt
cvičilo se v pondělí a ve štvrtek mám dojem a v sobotu v neděli a případně eště někerej den se hrálo kino a to tam narovnaly židle do toho a... LS: hm. JN: někerý ty židle měli spojený, že se to šouplo takle, tak tam se chodilo do ki- kina to takle vobyčejně to se složilo na to no a vešlo se tam hodně lidí
Jiri_(1924).txt
JN: si to si napamatuju tak... LS: ale bylo tam ještě jedno. JN: takovej krcálek to byl.
Jiri_(1924).txt
JN: tak hned nap- naproti v tom tam je pořád je tam ňáký kino. LS: pořád je tam eště? JN: tam je a je je aspoň mám dojem, že pěkně zařízený, tam sme taky někdy byli, sakra jak se to tam menuje.
Jiri_(1924).txt
JN: ani za války, ještě sem tam nějakej, tam, pač Telč a ( ) to bylo český. to von žádnej valnej rozdíl nebyl, akorát že tam bylo, my sme to kino měli v rovině fakticky, to to eště tady ( ) našikmo, že jo, tak to bylo že člověk dyš tam blbě seděl, tak se musel ( ) no tak celkem to šlo. LS: takže tam to bylo celkem asi trošku provizorní, to kino. JN: no jó, to bylo provizorní, no, ale bylo to plný, bylo to bylo to na hodně lidí oni byli ty...
Libuse_(1928).txt
já vím, že na tom Studiu ((Studio)), v tom Studiu ((Studio)) a to je prý tam dodnes, v tom Artu ((Art)). tam jsou, tam byly nahoře jako lóže, že, a jinak ee já jsem si to jako děcko opravdu, prostě sem to nijak nevnímala jako to zařízení. to bylo takový prostý, že jo. ty tvrdý křesla, to se na to <rychle muselo sednout, že jo> KH: hm. LN: jak vstal, tak to se prostě narovnalo a já jsem to nijak, to zařízení mě vůbec jako
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm, dobře, em tak já bych četla dál. bylo tam asi deset řad po deseti sedadlech a na vyvýšeném místě, kde při tancovačkách hrála dechovka, bylo ještě pár sedadel. em, byly to obyčejné skládací hospodské židle. promítalo se jedním přístrojem zezadu, na plátno, které se příležitostně stahovalo přes jediná okna, která vedla ze sálu na náves.
Zdenek_(1927).txt
ZP: tam se moc nechodilo, protože se řikalo tam byly dycky (tapisérie) se řikalo, tam sou blechy, jo, tak sem nechodil, ale možná to pravda nebylo, jo. ale většinou to byly takový lóže, kde byly štyři místa, že, a většinou jak říkám tam chodili milenci, my sme teda do lóže málokdy, že bysme šli do lóže, ne, em.
Zdenek_(1927).txt
v sále na Stadionu ((Stadion)) na Kounicově ulici, kde se později nacházelo kino Dukla. em. bylo to celkem dosti velké dosti velký kinosál se třemi pásy ZP: ano. JV: již stabilních sklopných křesel. ZP: ano. JV: uprostřed bylo asi patnáct sedadel. em, po stranách asi pět, nebo po pěti sedadlech. ZP: po pěti sedadlech. JV: em, do kina se vcházelo z přízemí do malé dvorany, kde byla vpravo pokladna. do prostorného předsálí kina vedly schody, u nichž ještě stál dole biletář a trhal kupony vstupenek.
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm. kino Moderna v Paláci Beta... ZP: ano. JV: na Dominikánském náměstí. tento biograf byl v suterénních prostorách... ZP: ano. JV: paláce, a občas při náhlých a vydatných deštích bylo zaplavováno,
Zdenek_(1927).txt
takže vy tady mluvíte o luxusních em kinech a o takových venkovských. tak já bych se zeptala, v čem vlastně ste považoval nebo v čem ste viděl ten rozdíl mezi těmi luxusními a venkovskými kiny. ZP: tak ty premiérová kina, jako byla třeba ta Alfa nebo Kapitol, jestli sem tam řekl taky ten Kapitol... JV: ano. ZP: to bylo skutečně em vybavený em kino jako takový, že to mělo em jo s- šikmý jako hlediště bylo bylo pěkně vybavený jako osvětlení, bylo tam aj neonový třeba osvětlení, čili byly takový lepší. kdežto ty předměstštější, nebo ty méně honosnější biografy, ty byly takový em jako spíš drobnější, že tam bylo akorát to hlediště, většinou teda už ne šikmý, že bylo rovný, ale promítací plocha byla poměrně dost vysoko, takže se vidělo ze všech těch míst. kapacita byla teda podstatně menší, že, těhletěch těhletěch kin.
Zdenek_(1927).txt
čili to byly sály, který byly apriori udělaný jako už biografy. kdežto ty si myslím, že to byl vždycky nějakej sálek, kterej byl jako kino adaptovanej, ty vostatní, ty vostatní kina. ale ten Stadion, ten byl taky dělanej jako biograf, původně, ale ten byl takovej prostší. tam žádná výzdoba nebyla, to byla taková ta funkcionalistická stavba, strohá, bez jakýchkoli ozdob. ale vzpomínám si, že tam byl krásnej lustr v té hale nahoře, takovej čtverec to byl a z toho visely jednotlivý takový koule a těch tam bylo snad možná dvacet, takže to bylo takový pěkný.
Zdenek_(1927).txt
Kino Art bylo tak em abych řekl mně dost sympatický. nevím proč, vono bylo menší to kino, myslím taky tam byla rovná podlaha, to bylo to sympati- em měl sem k tomu tam jakejsi vztah, k tomu kinu, Studiu ((Studio)), dnešní Art.
Marie_2_(1921).txt
LČ: a ta kina se lišila třeba jak byla zařízená? MS: no jistěže, jistěže. to třeba ekselzior ((Excelsior)) no- normálně dřevěný lavice e to Metro už bylo trochu líp, už tam byly t- ta sedadla už tam byly trošku slušnější. aleje nic, až ty ve městě, ty velký kina, tak to už potom ee byly vybavený nebo s- sem znala architekta, kterej ee dělal jako divadlo a dělal skalu ((Scala)) tak ee, to už byly ty sedadla to už byly plyšový a [a] LČ: [a] MS: to máte tam krásnou brněnskou hantýrku teda. v tom.
Marie_2_(1921).txt
MS: [za války] to nebylo. my sme byli tak nenáročnej národ, že nám stačil kolikrát když nebyly, tak obyčejná židle nám přistrčili tam, abysme to viděli. LČ: takže s- byla jako praxe, že když nestačila místa, tak ee MS: dávali ži- [ano ano, židle. bokem, bokem.] LČ: [tak dávali židle, aha. takže], takže se stávalo, že [bylo vyprodáno a a lidé chtěli ještě víc, tak se přidávaly židle]. MS: [ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano. mhm. mhm. mhm.] LČ: a to bylo často? [nebo] MS: [no] na ty e na ty dobrý filmy. a většinou na ty národně, nebo na třeba ten německej když sme viděli oblíbený herce oni tam měli taky dobrý herce a to ne, že by jenom naši. a tak to byly přeplněné a to se v- e ten film opakoval hodně dlouho, dokud [byla, dokud byl zájem.] LČ: [mhm, dokud byla zájem]. mhm. [a] MS: [a] lidi neměli nic.
Libuse_(1929).txt
ale byl to takový dlouhý sál, takže ze zadu eh ani nebylo už moc vidět, to bylo taková nudle, a kam sme eště chodili,
Libuse_(1929).txt
SM: a mohla byste nějak jako říct, co se vám na tom Sibiři ((Sibiř)) teda líbilo? LS: no mně se mm připadalo lépe vybavené a takové eh mám dojem, že tam to bylo vymalované nebo vytapetované, možná vytapetované tmavě, a ten Jas, ten byl světlejší, jestli to taky to odpovídalo tomu názvu, nevím, ale v tom Sibiři ((Sibiř)) se mi líbilo lépe, takové komornější prostředí tam bylo.
Jarmila_(1931).txt
ale chodívali sme jako děcka do Králova Pole do Besedního domu ((Besední dům)) pod tím kinem na Besedňák byli jak je [Jadran později] PS: [ano ano] JV: teď už je tam nějaká vietnamská velkoprodejna ale bylo to kino a dole pod kinem byl ještě jeden takovej sálek a tama bylo bylo malý jeviště a tam se hrávalo loutkový divadlo anebo divadýlka pro děti i dospělí tam hráli a tam sme chodívali taky v neděli odpoledne.
Jarmila_(1931).txt
JV: [takže my] sme chodili my my sme chodili hodně do toho kina Metro, to je tam teďka na tom to divadlo městský, PS: divadlo no JV: to kino bylo pěkný a bylo velký a to se tam dycky brněnský gymply sešly, jo, víc aji sme se s víc s lidma
Jarmila_(1931).txt
JV: [no] ono to bylo to bylo takový ((smích)) takový úzký kino, jo, a v- vza- vzadu byly nějaký takový ty ty lóže, že PS: mhm JV: takový takový na šmajchlování to tam bylo a vono to bylo fakt asi tak jako na blechy to byly nějaký starý plyšový sedadla tam a to to kino nebylo hezký, ale bylo to laciný tam, jo a když sme tam šli jako studáci třeba tak... PS: eee takže tam byly plyšový sedadla a ee... JV: myslim že byly takový nějaký plyšový a nějaký takový ošumělý starý.
Jarmila_(1931).txt
JV: to řečko- v Řečkovický kino ((Kino Sokol v Řečkovicích)) tam byl velkej sál na cvičení PS: no takže to museli vždycky [připravit] JV: [a prostě] tam se dávaly židle spojený takovejma těma PS: aha JV: dřeva- dřevěnejma nějak sešroubovaný do do těch nez- víte jak se spojovaly ty židle PS: jo jo JV: jo no tak to tam dávali, no a potom se to po kině zase odklízelo a uklízelo na cvičení no nebo na ty bohoslužby to tam taky takhle bylo udělaný ty židle.
Jarmila_(1931).txt
PS: takže tam byly i lóže, kde jako na šmajchlování, takže eee JV: no vono ty lóže byly asi aji v tom Oku ((Oko)) v tom v té unionce ((Union)) Krpolské ((Královo Pole)) PS: mhm JV: tam byly dvě taky myslim vzadu to by ale vona byla potom později předělaná zmodernizovaná po válce. PS: mhm JV: jo ale ee původně to byly takový úzký kina a PS: a bylo to tak, že tam opravdu chodily třeba páry [ee] JV: [ale tak] to víte že dycky študáci se s- že někdo spolu chodil, tak se tam cpali dozadu, že jo em.
Jarmila_(1931).txt
tak do té kr- do toho Krumvíře prosadil jedno z nejmodernějších kin. a je to širokoúhlý panoramatický a úplně moderně vybavený kino
Rut_(1934).txt
LG: a ta vaše oblíbená kina e ty měly ty byla jako pro vás přitažlivá e kvůli té blízkosti nebo jako byla ještě v něčem jako lepší než ty ostatní? RM: <no> jako (.) děckám se nám to líbilo, protože (..) to bylo něco takovýho (.) velikýho, úžasnýho (.) teďka tam byly ty bifé, tam byly bonbóny <tak to se nám líbilo, že, tady toto>
Rut_(1934).txt
RM: no taková skala ((Scala)), to bylo (.) když se vlezlo do toho (.) jenom (.) ten (.) vstup do toho byl nádhernej ty schody dolů (.) to bylo něco ohromnýho (.)
Rut_(1934).txt
RM: ale (.) byly takový menší a bylo to takový (.) třeba já vím že (.) v Židenicích (.) bylo takový kinečko (.) a já nevím už jak se ten t- to kino menovalo (.) a to bylo takový (..) tam bylo dobrý to že to šlo hódně tak nějak pěkně dolů (.) takže aj v těch posledních řadách se vidělo (.) jo?
Rut_(1934).txt
RM: Jalta Jalta LG: mhm RM: jo jo jo LG: jo RM: tak tam (.) bylo to hlediště plytký (.) tam když si... krásný kino, ale když se sedělo vzadu (.) tak aby člověk tak natahoval krk, jo? takže takový ty kina (.) i když byly lóže a všechno (.) už to bylo něco (.) nebylo to tak pohodlný ale třebas ty starý kina nějaký měly ten spád takovej, že se tam vidělo dobře
Frantisek_1932.txt
LG: mhm (.) a hm (.) jak to třeba v tom lepším kině vypadalo, jakoby vevnitř. FR: podívejte se, ee kdy- (.) v těch normálních kinech, LG: (no) FR: byly e dřevěné [lavice] LG: [mhm] FR: a tam už to bylo polstrovaný.
Judita_(1921).txt
LG: a e podle čeho ste si vybírala zrovna třeba tady tyhle dvě kina? jakoby proč... že prostě e v předválečném Brně bylo těch kin strašně moc v Brně JK: no strašně moc to bych ani neřekla byly (.) byly biografy s- e větší nebo menší a nic zvláštního bych o nich nemohla říct.
Antonie_(1928).txt
a takový, tak ty ře- ty e to nazývali <kistňou, kistňou, brněnsky> že tam ee že ta budova byla jenom vidět zeď a vchod a pokladna, byla zvenku, a když ty ee a prostě vchod (.) e dvojitý dveře, na (rozměr) takový LČ: [mhm] AM: [asi] ve velikosti kdyby tam vjelo auto, no a bylo to, a ta celá budova mně připadala trošku spuštěná, LČ: mhm AM: a plátno, a tak dále, no a někdy to ee taky poruchy byly, to si pamatuju, (.) ee při tom [promítání] LČ: [aha] AM: (.) a tak dále, no ale my děti sme všechno dobře prožívaly,
Antonie_(1928).txt
LČ: a ve srovnání s tím druhým kinem, v tom [starém městě] AM: [no samozřejmě] e to bylo, jistě nepřirovnatelný, taková s- tam byl takový (.) pocit, já (nevím) jako <kdyby to udělali z ňákého skladiště, nebo> prostě takový (.)e ee no, nám to bylo ale e (.) úplně jedno, LČ: a AM: <hlavně že tam byly filmy>
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a ta blechárna ((Grand))? JU: no tak to byl takový ka- podlaha navolejovaná že LG: ((smích)) JU: nějak
Jaroslav_(1926).txt
LG: a pamatujete si třeba jak to v té Lípě ((Lípa)), nebo v tom Bajkalu ((Bajkal)) vypadalo? JB: no to bylo dobrý no, tak třeba v té Lípě ((Lípa)), se takhle chodilo po schodech dóle a pěkný kino to bylo no. a pokud si teda pamatuju, to už je let, že, no taky no.
Margarete_(1923).txt
MK: no jo t- t- t- to to nemůžete teďka nic říct ne to je pravda třeba nemůžete Grand kino ee na Starým Brně nebo Edison ee dát dohromady s Kapitolem ((Kapitol)), to bylo úplně jináč vybavený než než to a to bylo to úplně obyčejný LG: mhm MK: aji ty sedadla tam byly sedadla, kery byly tedy třeba z nějakó látkó potažený, a tam ste měla jenom dřevo LG: mhm MK: ne tak, tim ste taky ale platila vstup ne
Rudolf_(1920).txt
RS: [ee] na Cejlu ee kino který se menovalo později Bajkal a a [já] NS: [( )] RS: nevím jak ještě měnilo názvy tak to se menovalo původně kinovarieté ((Kino-Varieté)) (.) protože tam nebyly normální lavice tam byly židle (.) a na jedné straně bylo jeviště kde vystupovali buďto artisti nebo kouzelníci nebo PS: [aha] RS: [podobní] a pak se votočila židle a bylo plátno a byl film
Rudolf_(1920).txt
RS: ale v Sibiřu ((Sibiř)) nebylo nic to si pamatuju to byl legionářskej e film a voni byli takoví spormajstři PS: mhm RS: (takže) tam neměli žádnou PS: mhm NS: tam nebyly ani prostory na to
Libuse_2_(1928).txt
SM: a vy si vybavujete jak to tam vypadalo kdysi v tom Sokole? LZ: no tak, říkám, jak sme tam chodívali, tak to byl, to byla tělocvična, SM: hm LZ: jo? a bylo tam jeviště, když tak se tam něco pořádalo, bylo tam, tam dali myslím tu em jako to plátno promítací, a ži- postavily se tam židle a dívali sme se tam, to bylo skutečně takový malý kino jenom, jenom tak provizorní, to nebylo ňáký zvláštní, ale spíš chodívali sme tam cvičit se Sokolem teda, na hřiště nebo někdy tak, ale jako kino to bylo skutečně jenom takový, takový provizorní. to tam už v tem, v tem Jasu ((Jas)), a v to Sibiřu ((Sibiř)) to byla kina, který tam byly už lavice a to, SM: hm LZ: a tam jenom postavený židle, tak jako když se v sobotu, nebo v neděli vodpoledne se tam třeba hrálo, no.
Libuse_2_(1928).txt
skutečně, no, už ta, už to promítací, už to s- bylo prostě zasta- postavený jako kino, jako ta promítací tam se to asi jenom ňák natáhlo nebo něco, v těch v tom so- v té sokolovně,
Libuse_2_(1928).txt
SM: a co se vám líbilo na, třeba na té skale ((Scala)) nebo na tom Kapitolu ((Kapitol)), že ste měla ráda ty kina. LZ: no tak už to bylo takový modernější, už to bylo takový lepší, to víte, aj v tom, aj ty kina, to byly takový menší, takový vobyčejný, no, tam už to bylo přece jenom takový elegantnější, takový už, to bylo něco, něco jinýho. no tak, ale když se šlo, tak, tak to byly takový už ty filmy potom, ňáký začaly ňáký ty ruský, a takový ňáký ty válečný, no tak to mě zase, já sem měla, prožila ten konec války, už mně bylo těch, šlo mně na ten sedumnáctej, tak mám dost takový ty. prostě zážitky byly tam takový nějaký,
Libuse_2_(1928).txt
SM: ee dobře, teď se přesuneme teda ještě k těm kinům, em tak bych se vás zeptala jaké byly rozdíly v těch místních kinech. to znamená třeba jak jes- jestli se lišil nějak ten interiér. LZ: no to víte že se to ři- že se to lišilo, no. Husovice bylo, bylo to kino, byly tam lavi- byly tam už lavice prostě, ne lavice, křesla teda, jo. už byly křesílka, už to bylo, už prostě to bylo kino. no ale prostě Sibiř už to měl lepší než Jas, jo? už se to určitá společnost nebo něco, ale dalo se to, no. tak. ale já myslím že bych řekla že ty, třeba, no ty kina v Husovicích, na Marxové ((Lido bio)), nebo na tom Cejlu ((kino Radost)), že byly tak asi stejný, přib- ovšem když to bylo, říkala sem vám, no ta skala ((Scala)) nebo Kapitol, už to bylo doc- už to bylo lepší, no. ale byly tam ty, ty plátna byly docela slušný to, totok, no, ale, tak kina ve městě, jo, (myslím) to byl Kapitol, nebo to byl byla skala ((Scala)), nebo Jalta, nebo Alfa, tak to už byly, už to bylo lepší, no, už to bylo takový, už ste tam dostala třeba koupit něco, tu vodu, tu sodovku, nebo prostě něco už se tam dalo koupit. pozdějš už možná i ňáký ty bonbóny nebo něco. my když sme šli do kina v Husovicích, tak vedle byla cukrárna, když už potom to nebylo na ty lístky, tak se to dalo tam něco koupit, takže sme si to mohli koupit a vzít si to třeba tam, jo? do toho kina. ale takový ňáký to šustění, no to tam nebylo, <to nebylo,> to bylo...
Libuse_2_(1928).txt
SM: hm a hrál třeba ten interiér, když byl někde lepší, někde horší, hrálo to roli při vašem výběru toho kina? LZ: no já myslím že mně ne. mně to bylo jedno. já sem šla <do kina,> šla sem se podívat na film, a nedívala sem se jestli tam bylo modrý nebo zelený, nebo červený, to mně teda zas nevad- totok.
Libuse_2_(1928).txt
ta skala ((Scala)) jo, zrovna. dneska je to, jak se to menuje to kino tam, víte jak je Tomášek, ((Kostel sv. Tomáše)) tak naproti tam, de se dolů po schodech.
Libuse_(1922).txt
kdežto excelzior ((Excelsior)), tam byly <jenom takový vobyčejný> židle a a LG: mhm LV: a jako s tím, no. (.)
Libuse_(1922).txt
LG: a ta blechárna ((neidentifikováno))? LV: ježiši, ratejna bych řekla, no, jé (..) holej sál, takhle šly židle, ani nevím jestli měly tyč mezi sebou teda, jo? a e nic nic tam teda jako, tam nebyla ani šatna, ee tam jako nic jako nebylo, teda, no vidíte, a stačilo to, (..) úplně to stačilo.
Ludmila_(1920).txt
LČ: a em kdyby ste si měla vzpomenout, teďka bych se vás zeptala vůbec na kina? v Brně, jaké byly mezi nima rozdíly? vnímala ste nějaké rozdíly mezi brněnskými... LŠ: no tak některý ty kina byly lepší, že, ty sedadla a všecko bylo lepší, tam no tak. LČ: a to byla která? LŠ: to bylo třeba to Kapitol, nebo tá Jalta, nebo v Besedním domě ((Besední dům)) v Královým Poli, že, taky. tam to bylo lepší no a... LČ: ale to znamenalo, lišilo se to v interiéru teda? LŠ: jo, to bylo větší taky takový vzdušnější byly tam aj lóže no na to sme do toho sme nechodili, ale bylo to takový reprezentačnější, ty, ty kina.
Ludmila_(1920).txt
LŠ: no tak ty ostatní, to třeba ujížděly ty židle, víte, v těch malých kinách, aj bylo eště jedno na Lidické, Moravia, se to menovalo na rohu tam, na rohu to bylo Smetanova teď je a ta Nová, tak tam bylo takový kino malinký takový, tak to sme taky někdy chodívali, ale to tam byla fakt taková blechárna, sme jim říkali.
Ludmila_(1920).txt
LČ: a tahlecta kina byla jakoby interiérem nějak ošklivější nebo? LŠ: neby- nebylo to, mně to nepřipadalo, Lucerna taky bylo hezký kino v Žabovřeskách tam, LČ: ale bylo to menší. LŠ: ale bylo to menší, ale to nevadilo nám, LČ: mhm LŠ: my sme to tak nebrali tenkrát. LČ: takže vám to nevadilo při výběru? LŠ: mně to vůbec nevadilo ne ne ne.
Ludmila_(1920).txt
LČ: ano, a ta místnost? ve které se to [promít-] LŠ: [to tam měli] nějaký takový udělaný to kino tak myslím aj sál to potom byl, nebo tak něco víte? LČ: a byly tam sedadla... prosím? LŠ: bylo to dost veliký. LČ: velký? a byla tam sedadla běžná, nebo jenom židle? LŠ: ne, tam byly jenom takový židle ((smích)).
Ludmila_(1920).txt
LČ: takže to spíš byl nějakej jejich jakoby kulturní sál, kde promítali filmy. LŠ: ano ano
Ludmila_(1926).txt
LČ: a na čem se tam sedělo? ee v těch v těch Židenicích? LT: obvykle takový ty sklápěcí židle. LČ: jo. LT: křesla teda LČ: takže to bylo normálně v řadách (.) ty ty židle sklápěcí, ne třeba obyčejný židle. LT: ne, židle obyčejný, ne to by hrkalo, to ne. LČ: a takže se lišil nějakým způsobem třeba ten interiér? [mezi těmi kiny?] LT: [no rozhodně,] rozhodně (.) taky tam bylo cenově to ee rozdílný, že ty vstupenky ve městě byly dražší než v těch Židenicích.
Augustin_(1924).txt
potom tam bylo modernější kino, tam bylo dokonce ta podlaha šikmá taková, aby viděli aj z toho zadu, že, to bylo kino Hvězda. a to bylo potom za války vybombardovaný. tam padla, to dostalo přímej zásah bomby.
Augustin_(1924).txt
LČ: když ste se teda začal chodit do toho učení a potom ste byl v zaměstnání, navštěvoval ste ňáký jiný kina než předtím? AU: ne. LČ: takže ste pořád AU: nepamatuju si že bych, je to možný, že sem byl v tom kině skala ((Scala)) asi dvakrát. protože si pamatuju, že sme šli po schodech dolů. tak to muselo být v tom kině. to bylo takový jako kino v podzemí, jo, no, ale...
Augustin_(1924).txt
AU: v Alfě ((Alfa)). tak tam vím, tam taky si pamatuju, tam si vzpomínám. tam byly ty galerie, a do toho kina se šlo trochu jako dolů. taky to možná bylo v podzemí.
Augustin_(1924).txt
LČ: vzpomněl byste si třeba jak se vám líbily ty interiéry uvnitř těch kin? jak se ta kina lišila? AU: no to určitě, to kino na té Rokycanové nebo co to bylo za ulici, ta Slávia ((Kino Slávia Židenice)), LČ: hm AU: to bylo prostě dřevěný židle a, prostě abyste si sedla, akorát si pamatuju, že kolikrát chodila ta paní a šplíchala tam nad lidi, jo, procházela tam kolem, buď to byla voňavka nebo něco, aby ten vzduch se osvěžil, LČ: a to se dělo i jinde, nebo jenom tam. AU: to se to se dělo aj v těch Černovicích ((pravděpodobně kino Slovan)) mám dojem. to byly kina když ste šla z kina, tak otevřeli to se tam ale dvoje nebo troje boční dveře, to sme šli třeba jako do dvora, a tadyma ven. kdežto vstup do kina byl jako hlavním vchodem. to si pamatuju, akorát, počkejte kde to bylo, myslím že v té Slávii ((Kino Slávia Židenice)), já už si to tak přesně ty kina nepamatuju kde to bylo. ale vím že co byly ty kina třeba kino skala ((Scala)) tak to bylo, tam byly jako bych řekl ne plyšový teda, ale ňáký lepší sedadla tam už to bylo hezčí. no vě- ale většinou co sme chodili na ty dřevěný. a byly to sklapovací. protože ještě vím, že sme se smáli, byl takové vtip, že kdosi přišel nějací manželé, a ten, ta manželka během toho kina porád se vrtěla, manžel jí říká, co prosím tě máš? a vona furt, mě to tlačí. a von povidá jak tě co tě může tlačit prosím tě. až rožali tam, <vona seděla na nesklopené židli, na té hraně.> tak sme si z toho dělali legraci. <jak může> ((smích)) no když to vezmete, tak přindete pozdě do kina, tak vás uvaděči uváděli s baterkou, že, a protlačovala ste se, no a to si člověk nevšiml, že se to sklápí. tak hleděl sem, páč lidi už pšššt, ticho, sedni. hned křičeli.
Augustin_(1924).txt
prostě někdo se napil předtím, že, protože tam byly všude byly toalety, dalo se aj během představení odskočit, když bylo potřeba, přesto že to teda lidi dělali málo, protože rušili.
Augustin_(1924).txt
já sem si potom uvědomoval, že když sem byl trošku v řadě třeba patnáct, tak sem si bral na kraju. protože já sem měl přístup a kdykoliv sem mohl odejít. hned a nemusel sem se jako dohadovat s lidima. někomu to bylo nepříjemný, když ste se protlačovala. vony ty řady byly dost těsný, ty lidi museli vstávat, a když máte třikrát čtyřikrát během toho vstát, tak vás to otravuje, že.
Ludmila_(1922).txt
ale tam jak vám říkám, jak je ta radnice ((kino Moderna)), ty měli všecko krásný. moc pěkný. ale to znáte, musíte znát dobře, vy ste mladinká, to em takže to musíte znát jak se de dovnitř. a tam mají takový i kabáty, a svetry tam prodávaj, a je to dost takový dost, a potom se vyjde ven, a ste, a na potom je tam em Špilberk vidět. moc, moc, a tam sme viděli tu Španělskou vyzvědačku ((Španělská vyzvědačka)), a různý takový ty filmy, který byly starší. a to Byl lásky čas no, no to to kino plakalo.
Ludmila_(1922).txt
JV: a nevybírala ste si třeba podle toho jaké to kino bylo, jaký mělo interiér, jak bylo vybavené, nebo jaká tam byla obsluha, podle toho ste si LH: no, to vybavení třeba v Husovicích, tam to bylo velice, takový čistý, čistý, ale celkem tam nic není. tvrdý židle, že tvrdý židle a v té Lípě ((Lípa)) taky. to akorát tady něco malinko, jenom tak tady to vybavení nebylo tak nějaký moc, no ale byli tam dost takový ty uvaděči, nebo uvaděčka vám řekla tady dovedla vás až na místo, pěkně, a měli tam taky tak vzadu takovej ten balkónek jako, a mně se to, já sem tam nikdy nechodila na ten balkónek. jako ale to nebyl balkónek, ale pokračování těch, nebo začátek, že, em když ste vešla do toho hlediště a tak se vešlo, tak tady byly ty asi tři nebo čtyři ty, ty, no jako balkónek ale to nebyl balkón, že to bylo jenom tak, takový oddělený, že, a tak tam to bylo dražší. a jinak já sem dycky si brala, no když sme si chtěli ještě ledacos pořídit, tak sme mohli museli takle šetřit. JV: a to teďka ste mluvila o tom kinu kde? em v těch Husovicích? teďka co ste popisovala to kino. LH: ano. to je teď jak je to už, to už tam dávno není teď,
Ludmila_(1922).txt
JV: hm dobře. em takže, chodila ste třeba i do ňákých lépe vybavených kin? vzpomínáte si třeba na ňáké lepší kino? že byste někdy chodila do ňákých lepších kin, hezčích? LH: jak, eště? JV: no říkala ste že v tý Sibiři ((Sibiř)), v tom kině Sibiř, byly takové ty tvrdé židle, LH: ano
Ludmila_(1922).txt
JV: dobře. takže teďka bychom se přesunuly k da- k dalšímu tématu, k předposlednímu, a to sou rozdíly v kinech. takže vlastně o tom už sme mluvily, že, o těch kinech jak vypadaly vevnitř, jak tam byly ty židle a tak, a že vlastně v některých kinech byly tvrdý židle a v těch lepších zase byly ty měkký. LH: ano. JV: a lišil se třeba LH: plyšový. JV: a lišil se přístup zaměstnanců v těchto kinech? že třeba v těch kinech, kde byly ty tvrdý židle, že se ty zaměstnanci LH: to mně nevadilo. JV: a chovali se ty zaměstnanci jinak než v těch LH: ne, mně to nevadilo, jenom když tam byl pěknej film. JV: hm a LH: no ale hodně lidi chodili tam, kde byly ty tapetový.
Oldrich_(1920).txt
OH: no tak ee (.) tehdejší ee ty sály to byla normální lavice sklopený to sedadlo, tak (sem) si sedl a teď když někdo přišel druhej, tak se muselo trošku (uhnout),
Oldrich_(1920).txt
OH: v podstatě protože vono ty kina byly všecky stejný vlastně. sklápěcí sedadla ee a lavice a hotovo no.
Oldrich_(1920).txt
LS: tak teď je tady další okruh, který se týká ee kin a filmových představení a první otázka je, jestli si vzpomenete na rozdíly v místních kinech, do kterých ste chodil, OH: (..) no ono to jak říkám to v podstatě, v podstatě to ee bylo stejný. všude byly stejný lavice (.) sklápěcí (.) ee polstrovaný to nebylo to bylo jenom ze dřevěný tvrdý, takže tam člověk ty dvě hodinky nebo jak to dlouho trvalo vydržel a a už byl rád že že z toho sedadla zešel a šli sme ven,
Oldrich_(1920).txt
LS: z toho interiéru třeba těch kin nevzpomenete si na něco, co by vám utkvělo v paměti nebo co by vás zaujalo? vevnitř v tom kině OH: to ne. LS: mhm, a měl jste možnost srovnávat třeba tyhle kina jak ste zmiňoval to znamená třeba ta Lípa, Radost ee s těmi kiny které která byla více v tom městě? OH: [no] LS: [která] mohla být luxusnější třeba. OH: no no tak možná že některý lavice (.) akorát myslím že se to lišilo v barvě LS: ((smích)) OH: ((smích)) (buď) byly tmavý anebo světlý, LS: <mhm> OH: a jinak to bylo na jedno kopyto tady ty sedadla v těch kinech, LS: mhm OH: to nic. LS: a co šatna? byla tam šatna? OH: no čoveče to já teď ani to vám možná neřeknu jestli by tam byla, myslím že (.) myslím že tam se nedávalo do toho šaty, ne. tam se nedávalo do šatny.
 
Atlas.ti code
364
 
Code parent
Infrastructure of cinemas; screenings
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno