Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Code name
Sources of information about movies, cinemas, programme
 
Quotes — Quote category
Dagmar_(1929).txt
a ta maminka od mé kamarádky, no ta byla kinařka ta odebírala kinoreví ((Kinorevue)), ten časopis. tam byly vždycky ty hvězdy všecky, ty americký, naše, prostě co byly tehdy v kurzu.
Dagmar_(1929).txt
Falešná kočička, dávali na na Kobližné takovou kočičku, z tuhýho papíru, to se otevřelo, tam byly všechno, kdy se to hraje, co se hraje, kdo tam hraje, zaklaplo, propagace, že [jo], to bylo hezký
Dagmar_(1929).txt
nó, to bylo na to hrajeme do pátku, vod pátku hrajeme toto. ano deme LR: [((smích))] DB: [tak sme šli]. je to mládeži přístupný, vod kdy do kdy, do kolika let. a to sme sledovali prostě by- to byly takovýdle plakáty obrovský LR: mhm DB: vylepený někde, na sloupech a na na těch plotech a tam sme si to vybrali
Dagmar_(1929).txt
LR: a kde ste získávala ty informace? jestli v novinách nebo jenom vám stačily ty [vývěsky] DB: [no tak] to m to to ne to. z té kinoreví ((Kinorevue)) vod té kamošky, vod té Mileny, ta maminka to prostě... a co co uvidíte v kinech LR: mhm DB: to bylo někde myslim v ňákym kam, vycházelo Kam v Brně LR: [kam] DB: [ale] to byla jiná forma uplně LR: [mhm] DB: [to] byla novinová forma jako noviny
Ludmila_(1923).txt
nebo sme slyšeli, že se v Králově Poli em něco teda vy- významného jako tohle, no tak sme si zašli do toho Králova Pole. PV: hm LH: protože to víte, to, to se tak mezi náma dozvědělo. chodili sme do Sokola, chodili sme tohle, no tak sme věděli, co se kde asi děje, no tak sme šli do kina.
Ludmila_(1923).txt
PV: a kde ste se třeba dozvěděli, jaký ten film [má být, nebo] LH: [ale no tak] jistě ti (větší) nám to řekli. PV: ti větší. LH: že byli na tom, a že to bylo pěkné, no tak sme šli taky, že to bylo pěkné.
Ludmila_(1923).txt
to se roz- ee mezi sebou se to nebyly noviny ((smích)) <aby vám něco,> že jo, co se hraje nebo, tam byl ňákej program vyvěšenej ani nevím, a to dycky mezi děckama bylo, děcka, půjdeme do kina.
Ludmila_(1923).txt
a jedině řikám, a když sem byla vdaná, tak zase, prostě když bylo něco pěkného, ten řekl to bylo hezké, bylo krásné, to bylo ná- nádherné, no tak se šlo podle toho. to byla prostě taková reklama. jeden druhýmu řekne, a to bylo jak reklama, kdybyste měla napsaný na někde že tohle. tak na to se šlo.
Helena_(1927).txt
byly plakáty, že, a v novinách bylo, a tak co sem si řekla, to by mohlo třeba být dobrý, někdy sem se taky zklamala, LR: mhm HH: a třeba se mně to nelíbilo, no, ale ve většině případů bych řekla, že ty filmy byly dobrý.
Helena_(1927).txt
LR: [mhm], takže kde ste získávala ty informace o těch filmech? na plakátech, vždycky [ste sledovala plakáty ] HH: [na plakátech, no,] plakátech LR: pak [noviny někdy] HH: [anebo v novinách,] no. LR: mhm a ňáké časopisy... HH: ne to sem [nebrala].
Helena_(1927).txt
LR: tak, tak vy ste říkala teda, že ste si vybírala ee spíše návštěvu kina podle toho filmu, [že,] HH: [podle] filmu, no, co se mně tak zdálo, nebo sem to slyšela od známých, LR: [mhm] HH: [to je pěkný], na to běžte, [že].
Edita_(1926).txt
KH: no a informace o filmech ste získávala nějak? EB: ne. KH: nikde? EB: ono akorát byla reví ((revue)). ta vycházela, ale na to sme neměli jako finance nebo to. to se nekupovalo, ne. KH: takže vy ste vlastně věděla jenom že jakoby o těch hercích jenom že vy ste věděla kde hráli a tak. EB: hm a já myslím, teď sem si tak vzpomněla, jestli nebyly, když bylo jako kino venku, jesi nebyly napsaný obsah toho [filmu]. KH: [jo.] EB: to je možný, no.
Edita_(1926).txt
LG: a kde ste získávala informace o těch filmech? EB: o těch filmech? no (.) v Lucerně to bylo, že, LG: jo. EB: vystavený a e jak řikám to ta Moderna ta e (.) jo ta (.) právě (.) oni měli restauraci ty Linhartovi, a to bylo všechno i domy tenkrát měly ploty a na tom plotě bylo právě vystavený ty f- ty co hrají filmy, bylo to ve skle, za sklem jo. a tak sme právě věděli, co tam hrají. jinak my sme tak moc do města nechodili [jako].
Edita_(1926).txt
LG: [která byla nějak] spojená s tim (..) kinem ste říkala? EB: ne spojená, to byl plot, to bylo [všude] LG: [jo! takže na tom plotě...] EB: [i u domu] a na tom plotě byla právě [vystavená z té Moderny ((Moderna)))].
Edita_(1926).txt
LG: a nějaké filmové noviny a časopisy to ste... ? EB: jé, ono bylo tenk- (.) reví ((revue)) byla LG: jo. EB: tenkrát vycházela, ale to všechno stálo peníze,
Edita_(1926).txt
LG: a třeba (.) přátelé nějak em mluvili o nějakém filmu a vy ste pak na to chtěla jít nebo...? EB: (.) no tenkrát ne. LG: ne. EB: e-e ( ) nebo možná, že někdy někdo něco řekl a my sme potom s manželem třeba šli, LG: jo. EB: to (.) as- možná (.) [jo]
Edita_(1926).txt
LG: aa b- byly třeba ee povinné v době toho protektorátu, když byly ty filmové plakáty, byly tam i německé názvy těch filmů nebo...? EB: určitě. LG: takže? EB: určitě, určitě, spiš německy než česky. LG: jo. EB: určitě.
Vera_(1923).txt
VB: to nebyl, bylo Kino časopis už tenkrát, no ale to bylo dost ta- dost peněz pro nás. SM: mhm VB: pro mě teda aspoň pro mě, že? no SM: mhm VB: kdo byl zámožnější, tak ten si to koupil a přinesl to do třídy a tak sme si to tam prohlíželi a tak. SM: mhm (.) a by- měli ste z toho potom ňáký větší postih, že tam rušíte, nebo to bylo jenom VB: ne. to ne. dvojky z mravů ne. [tam to] SM: [to ne] VB: <sme nedostali
Vera_(1923).txt
no to bývaly oni vždycky měli jako takový plakát tam byl a tam měli psaná ty kina kdy co kdy co budou hrát. tak jsme si to mohli dopředu jako, promyslet, ve škole propovídat s děvčatama,
Vera_(1923).txt
SM: jo jo. dobře, takže vy ste vlastně říkala že ste že ste četli ty ty vývěsky s tím s tím [programem] VB: [ano ano] SM: a četla ste třeba i ňáké noviny nebo časopisy VB: hm ne, SM: ne, VB: ne, SM: takže takže jenom [podle těch] VB: [nekupovali sme] časopisy SM: jenom podle těch vývěsek ste se řídili?
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm (..) a kde jste získávala ty informace o filmech. VB: no tak e kdyžtak tam byl, právě jak byly obrázky, LR: mhm VB: tak tam bylo e prostě kdo tam hraje, vod koho to je, LR: mhm VB: no tak to už sem se ptala té tety mé, co hrála to divadlo, no na to běž, to je pěkný. LR: aha, [takže i teta vám radila] VB: [e jo] no LR: jo, VB: tak e protože, my sme si nedovolili jít na ňáké (.) kde bylo v v tý postelový scény a to, to nebývalo, tak jak je to teď,
Jarmila_(1926).txt
JC: to byla sokolovna ((Kino Sokol v Líšni)), pak měli takový ty šatny, to byly okna a takový jako v domech, a tam mívali ty vývěsky, co hrají v kině.
Jarmila_(1926).txt
JC: tak to se tak vždycky rozkřiklo, co je pěkný [a co né, jo] JV: [takže šeptanda.]
Jarmila_(1926).txt
JV: ste pak jakoby řešili, na jaký film půjdete, nebylo to třeba tak, že byste cíleně ee sledovala rubriku filmů v novinách, nebo ste sledovala... JC: no pak si pamatuju, byly ty kinoreví, ((Kinorevue)) JV: hm JC: a to byl, to sem si kupovala, nebo, to jo, to se mně [moc líbilo.] JV: [takže na] základě toho ste si pak vybírala. JC: nó, taky, taky. JV: hm a to bylo od jakého roku? JC: nó, to už mohlo mně být dvanáct třináct. tak to je (dvacet), třicet osum nebo, (dvacet třic-) to už aj pozděj,
Vera_(1913).txt
LR: mhm dobře tak a jak ste si vybírala ten film, když ste šla do kina, na čem vám záleželo? VP: no to už sem předem věděla LR: mhm VP: že todle je dobrej film, LR: mhm VP: jo, a to už tak- taková fáma šla, pudem do kina, LR: mhm VP: bude moc hezkej film, LR: mhm VP: jo, no tak to to bylo takový jako předem už tak nějak dost určený
Vera_(1913).txt
LR: mhm dobře. a kde ste získávala informace o těch filmech? VP: (..) já myslim, že to je taková (.) taková šeptanda LR: aha VP: jo, že si to jeden druhej mu řekne a nebo už předem se ví todle todle hráli tam a moc se to líbilo, jo LR: mhm VP: asi takhle LR: a sledovala ste i plakáty? VP: jo LR: jo VP: mhm
Eva_(1928).txt
ES: tak já myslím, že většinou ti bratranci už byli starší. LS: ehm. ES: takže oni brali třebas ten časopis. tenkrát, já nevím, jak se to, kinoreví ((Kinorevue)). LS: no, to byl časopis, [ho znám]. ES: takže asi si to vybírali už podle těch informací těch kritiků.
Eva_(1928).txt
ES: no ee (...) dostávaly se mně časopisy. moje maminka brala Moravanku ((Moravanka)) a někdy koupila Hvězdu ((Hvězda)). a tam na těch zadních stranách byly prostě fotografie těch filmových herců a taky reportáže, nebo třebas i popis děje, že?
Eva_(1928).txt
ES: samozřejmě taky ve škole spolužáci, když byli na ňákém filmu, tak se rozpovídali a říkali to bylo dobrý, to se mi líbilo, kdybys na to mohla jít, tak se di podívat.
Miroslav_(1931).txt
AV: á, kupoval jste si nějaký časopis o filmu? nějaký... MH: no, po válce... AV: vy jste zmínil [Kino Revue]. MH: [jsem si kupoval ty Kina]. AV: ano, Kina, hm. AV: a před válkou, byly nějaké... MH: bylo kino reví ((Kino Revue)), AV: Hm. MH: to sice mám doma, ovšem to jsem nekupoval, to to mně, to jsem zdědil po jednom kamarádovi, který umřel. AV: hm. MH: a tak mně to vodkázal.
Miroslav_(1931).txt
MH: ale jak říkám, kupoval jsem ty programy, tehdy, AV: mhm. MH: většinou už k filmu dávali program. za dvě koruny. AV: mhm. MH: i když nemám od všech filmů, že, co jsem viděl.
Miroslav_(1931).txt
AV: hm, kde jste získával informace o filmech, nebo při výběru jste se řídil, že jste o nich četl, [nebo]... MH: [tak] bývaly programy, normálně vylepený programy AV: hm, takhle. MH: to dneska tady není, poněvadž říkám, bylo plno kin bylo zrušeno, že. AV: hm. MH: ( ) to byly velký plakáty a tak,
Miroslav_(1931).txt
AV: a promítány byly ukázky na filmy, které teprv příjdou do kin? MH: ano. AV: byly. hm. á, [hm]. MH: [no] to byla, u nás to nebylo zvykem, a to byla právě délka bomba, to byl, mám dojem v kině skala ((Scala)), tam u Tomáška ((kostel sv. Tomáše)), že najednou začali dávat ukázky z příštího filmu, AV: hm. MH: tak to byla bomba. ((smích)) AV: ano. ((smích)) MH: a to si vzpomínám, to byl americký film, tato eee, Lidská komedie vod sarojana ((William Saroyan)).
Marie_(1921).txt
LČ: a kde ste získávali ty informace, ee [vo tom] MD: [a tak to někdo], to já vím, to někdo prostě někde třeba ee, třeba byly plakáty, že, taky. byly plakáty, na kteréch bylo ee kina co hrají, že. LČ: a tak em a třeba noviny nebo časopisy, to ste nev- nem- MD: a tak to sem to sem ještě, to snad ne, neměla. neměla ani peníze a čas. ((směje se)) LČ: takže většinou se šlo s přáteli, nebo ty plakáty, které byly. MD: [no, většinou to, většinou to]. LČ: [kde bývaly ty plákáty, kde byly] MD: protože to bývalo vylepený, byly vylepený plakáty a v kina jaký, který kina prostě co hrály a tak. LČ: takže tam ste si na to ( ) MD: tam většinou, většinou někdo zjistil, aha tam hraje to mohli bysme tam jít a třeba sme se aj potkali, někerou ještě druhý, my sme šli třeba tři a potkali sme je, a kam dete. no deme do kina tam, jo hrají, je je to hezký, hrají. sebrali se a šli sme, třeba sme dostali první řadu, za korunu dvacet, první řadu ((směje se)), jo ale hlavně že sme prostě byli v kině a že sme že se nám tam to líbilo. LČ: a a věděla ste třeba, jak se mění ty programy, aby ste věděla, kdy se máte na ty plakáty... MD: a no tak to mě ani tak, to nevím, že by mě to zajímalo. ((směje se)) to ne.
Marie_(1928).txt
LH: tak ste šla do kina. á ee získávala ste v té době informace o filmech třeba z plakátů, nebo z novin, nebo... MB: ano. LH: a kde, kde? ((něco padá)) LH: je, pardón. kde hlavně to bylo tedy? MB: no ó tehdá sem odebírala to kinoreví ((Kinorevue)) myslim se to menovalo. LH: ehm. MB: tak nějak v tom (..) a potom jako bylo dost jako ee psaný ee psáno o těch filmech, nebo o hercích, nebo byly fotky herců, že, tak te- tak z tohoto. LH: takže z toho časopisu kinoreví ((Kinorevue)) á em díky tomu ste ss- si vybírala ňáký film, na který ste šla, nebo spíš to bylo pořád o tom, že ste prav- byla pravidelnou návštěvnicí [toho]... MB: [ano.]
Peter_(1922).txt
PD: já si pamatuju něco co je důležitý pro dějiny biografu, a to je na školní cestě z, z Úvozu přes Údolní, k německému gymnáziu ((Masarykovo německé státní gymnázium)) kde sem tenkrát byl, to je teďka ňáká akademie, že, tam na půl cesty visely takový ty skříňky, kde oznamovali programy biografů, PSz: hm PD: a programy, ňáká vysoká škola lidová tam byla. PSz: hm PD: taky. tak já vím že najednou vidím plakát mlu- první mluvenej film v Brně, sany boj. ((Sonny Boy)) PSz: hm PD: nikdy sem to neviděl ale vím že, taky vím z literatury že to muselo být roku osumadvacet, PSz: hm PD: takže sem to prožil aspoň na školní cestě.
Peter_(1922).txt
PD: jo. já si pamatuju, to bylo věhlasný, hráli nějakej německej film ((neidentifikováno)) s albersem, ((Hans Albers)) a s francouzskou herečkou ((neidentifikováno)), a chvíli bylo vidět jak obnaží levý prs. to se rozneslo po gymnáziu, velmi rychle.
Peter_(1922).txt
PSk: vzpomenete si podle čeho ste vybíral filmy, vy ste už zmiňoval ty em plakáty, reklamní, vzpomenete si em na to jestli noviny bylo pro vás rozhodující nebo jestli to byly ňáké zvláštní reklamní akce na některé filmy, jestli měly ňákou propagaci speciální? PD: no já sem to měl z novin. anebo sem obcházel prostě město a viděl sem co hrají. páč byly taky ty vývěsní skříňky. PSz: hm PD: po městě. a ty byly pro mě důležitý páč tam visely dycky takzvaný stils. ((stills)) že jo. PSz: fotosky. PD: foto stils, ((photo stills)) tam bylo oznámení titulu a kde to hraje, ale tam byly taky tři stils, ((stills)) kde ste viděl kdo hraje například. PSz: hm PD: to bylo pro mě snad nejdůležitější.
Peter_(1922).txt
PSz: hm já bych se ještě jednou vrátil k tomu jak ste si vybíral ty filmy, takže vy ste nejčastěji viděl em obrázek na ulici, ve [vitríně,] PD: [no jo, ve] PSz: a viděl ste tam ňákou hvězdu, PD: jo. PSz: která vás zaujala. PD: no jo. PSz: takže ste se neřídil tím jestli je to ňáký žánr, který [( ) nebo] PD: [na žánry se] né, spíš lidi kerý tam hráli. PSz: hm PD: a to sem (měl) dost širokej pohled jako.
Peter_(1922).txt
á sem čet filmové časopisy, náhodou, PSz: hm PD: když sem je viděl, čet sem o filmech v novinách, podle toho lidovky ((Lidové noviny)) nebo prágr tádblag ((Prager Tagblatt)) PSz: takže české i německé ste, PD: [české i německé.] PSz: [a deníky spíš než] časo- spíš než divácké časopisy. PD: deníky jako. PSz: deníky, hm PD: tam byla filmová kritika, PSz: hm PD: tam se dá ale mě filmová kritika neovlivnila vůbec, páč sem si to vybral podle toho co sem chtěl, PSz: hm PD: ale byl sem rád když to bylo potvrzeno potom ňákým kritikem, že jo.
Peter_(1922).txt
PSk: ani změna v v atmosféře kin po únoru, ve výzdobě, ve způsobu reklamy, propagaci sovětských filmů, PD: no já sem to bral jako s prominutím přirozené, ačkoliv to nebylo přirozené, ale, programatické, sem se tomu, nikdo se tomu nedivil, když to, program byl vidět v tisku a (jinde,) a na univerzitách, tak v kinech taky samozřejmě.
Emilie_(1922).txt
eště když ee eště někdy, když sme ve městě, když se kupovala ňák vstupenku, tak oni vám k tomu dávali takovejhle letáček, jo, s fotografií těch hlavních rolí a tam byl text té písně, která provázela ten film.
Emilie_(1922).txt
LR: mhm, dobře. ee kde ste získávala informace o těch filmech? EF: (..), jédamane, kde sme to získávali? no v Králově Poli to bylo jednoduché, poněvač tam byly plakáty dycky, jo, na celý měsíc třeba. no a eh e ve městě vlastně taky. každé kino mělo svůj velký plakát, kde to bylo vždycky napsaný, kdo hraje, jak a eh e co se hraje. takže sme si mohli vybrat. N1: a (ten) týdeník. a při tým týdeníku byla reklama ( ) a filmu. LR: mhm. EF: a tak, jo. jo, ano, ano, týdeník byl. ano, vždycky. a tom i vždycky inzerovali, ano.
Jarmila_2_(1926).txt
JG: ((smích)) já fakt nevím. jakmile se křiklo, že se někam může jít, tak už sme mazali.
Jarmila_(1925).txt
JH: [ne], maminka odebírala časopis Hvězdu LČ: mhm JH: tenkrát vycházela Hvězda (místo) dneska je Vlasta, ale tenkrát (ale) bylo to zajímavý a tam sem si vystřihovala jako děcko plno herců krásnejch, jo, protože mě to zajímalo, lepila sem si to, (podívejte), teď su stará (a) <lepím to taky> a nevím proč, pak to chytnu a hodím to do kontejneru. LČ: takže ste si vystřihovala svoje oblíbené [herce]? JH: [ano] ano ano a co teda za mýho dětství hrozně byla oblíbená šerlej templenová ((Shirley Temple)), [jo],
Jarmila_(1925).txt
a to se od někoho kdo už na tom filmu byl tak vždycky vám řekl, ne? o čem to je, co to bude,
Jarmila_(1925).txt
LČ: a kde ste se dozvídala o tom, co se bude hrát? JH: od spolužaček třeba (.) no jako tak vy myslíte? no to bylo vyvěšený, to byly takový plagáty někdy namalovaný veliký, jo (.) to nebylo tak jako (.) v novinách nebo jak teď to je to nebylo LČ: a ty plakáty měla každé kino nebo to byly nějak dohromadné [plakáty]? JH: [ne ne každý] si dělalo svoje plagáty a a tak třeba to tam bylo že od do bude se hrát to a to, no. LČ: takže u každého kina to bylo ne jen [ne na ňákém centrálním (prostě)]. JH: [u k- jo] ne já nevím jak ve městě já si pamatuju jenom ty Husovice, ale jak to bylo ve městě, to já si [nepamatuju]. LČ: [a jak] to tam měli v té Sibiři ((Sibiř)) v tom Jasu ((Jas)) [jak to tam vypadalo]? JH: [no to nad tým vchodem] tam takové velké plag- jak vidíte tady tu garnýž, jo, LČ: mhm JH: tak takové velké plagát a ta- teď tam bylo ně- někdo to asi maloval a název a od do no LČ: mhm a to bylo stejné jak v té Sibiři ((Sibiř)) [tak v té v tom Jasu ((Jas))]? JH: [tam v tom Jasu taky], ano. LČ: mhm JH: a jak už to bylo ve městě, to už si nepamatuju, jestli taky byly ty plagáty? možná že byly tam jak vy řikáte, že se to menovalo [centra]
Borivoj_(1927).txt
LH: ehm. vy už ste to několikrát řekl, bylo pro vás důležitější v tu dobu spíš ten film, než to než to kino. ee kde vy ste získával ale informace o těch ee o těch filmech? BH: kdyť byly vylepeny nástěnky, kde byly [prostě...] LH: [takže z plakátů.] BH: plagáty ((plakáty)). LH: ehm. mně spíš de o to, jestli třeba z novin, nebo z časopisů, [nebo z plakátů?] BH: [ne, ne, ne, ne] plagáty ((plakáty)), panč ee to to člověk chodil po ulici a podívá se a má to má ee měl to teda na na očích.
Marie_(1915).txt
LS: hm a kde ste získávala informace o těch filmech, které [se hrály.] MH: [no,] tak em prostě byla reklama, že, vědělo se, byly ukázky vylepené, to to byly obrázky před kinem tak, vedle vchodu obyčejně byly nalepené ty, a tak podle toho si člověk uďál ňákou představu. někdy se spletl, někdy ne, ale víte, ani si ty obsahy toho ne- všecko to bylo tak trošku na jedno brdo,
Miroslav_(1923).txt
JV: a říkali vám třeba na co máte jít e na co nemáte jít? MJ: ne. JV: ne nemluvili vám do toho. MJ: ne, leda když byl ňákej takovej, no naučný, ale to byly, to dávali zvlášť, ale do toho nám nemluvili, jenom řekli p- právě co oni taky viděli a to byly em to byly ty filmy e zaprvé ty ee zábavné, ty veselohry e JV: mhm MJ: s Burianem ((Vlasta Burian)) a nebo e potom s e byl Pat a Patachon americkej a nebo byl ten (.) Voskovec a Werich ((Jiří Voskovec a Jan Werich)), ale to mělo už úroveň aj teda m- mravní, že jo, to byl boj proti fašismu e t- to e á ty sociální em to nás tam vodili a nebo říkali, že to je dobrej film, tak sme tam šli sami.
Miroslav_(1923).txt
no, ale vím, že se, že to říkali, že tam je, to bylo i na těch plakátech, že jo, že je tam klavírní doprovod. ((smích)) JV: mhm MJ: to patřilo jako em aby ta cena se zaplatila, no.
Miroslav_(1923).txt
JV: mhm. á teďka bych se zeptala e jakým způsobem ste si vybíral film, na který ste do kina chtěl jít? j- jak ste si ee vlastně, kde ste třeba bral informace o tom ee o tom filmu nebo podle [čeho ste] MJ: [no z obráz]ků. JV: z obrázků? MJ: a a s a psaní, každej film byl vo něčem. a taky herci už no no pochopitelně, to (.) to bylo dycky n- napsaný co to je za film, i když to potom třeba em oni to přikrášlovali pochopitelně, ale to už člověk podle obrázku a podle toho věděl, co to je. no taky, těch filmů nebylo, on každý běžel štrnáct dní, tak to (nebyla) taková záplava filmů jak teď. JV: mhm MJ: kin bylo hodně, ale hráli tam (.) já nevím, že by tam em že by někdy, člověk nevěděl na co de. JV: (.) takže ste získával vlastně ty informace o filmu z těch plakátů s obrázků, ano? a ještě třeba od někuď? eště od rodičů ste říkal, že ste se bavili, MJ: no vod ka- e vod kamarádů. JV: mhm od kamarádů. MJ: nó a o- od spolužáků a známých a řekl, to je bezvadný, já sem viděl film, tak sme tam potom chtěli jít taky a tak to nám řekli vo čem to de,
Miroslav_(1923).txt
JV: a to byla reklama třeba na film, který se uvede příště? nebo to byla rekl[ama] MJ: [to by]lo taky. ano. pokuď věděli, tak to (ono). no to byla reklamy na zubní pastu a boty a Baťa, JV: mhm MJ: já nevim, to bylo plno, a potom, navštivte naše kino, příště uvedeme, tak to bylo dycky co tam uvedou, JV: mhm MJ: a v těch venkovských, v Tišnově třeba jenom napsaný na kus průhlednýho na celofán a tak to tam pustili d- když neměli em ten a někde to bylo žé film, já nevim Maryša a ó drama z vesnického prostředí uvedeme v kině od pátýho do vos[mýho] JV: [mhm] MJ: nebo já nevim.
Jiri_(1922).txt
já bych vám řekl jenom jakou sme měli výhodu. na to, totiž tatínek tam měl holičství. a tehdy bylo zvykem, že se do těch holičství dávaly plagáty ((plakáty)) z kina, a my sme tam měli právě ten jeden plagát ((plakát)), z toho jednoho kina židenickýho ((Kino Slávia Židenice)) a měli sme prostě takzvanou volnou vstupenku,
Jiri_(1922).txt
že i ten vchod, to si pamatuju, vždycky byl osvětlenej, ty před kinem ty plagáty ((plakáty)) ty nástěnny nebo ty výstavky, že, a tak dále, tam vždycky byl i program o co se jedná, kdežto v těch jiných.
Jiri_(1922).txt
LČ: a kde ste vlastně se dozvídali o tom, jaké filmy se hrají? čím ste se řídil? JH: no tak všude byly plagáty ((plakáty)). to je podle plagátu ((plakát)) jako, to jako na každé ulici byly prostě takové ty skříňky skleněné, že, a tam byly ty plagáty ((plakáty)). u toho fotky a podobně. LČ: a jaké informace tam byly na těch plagátech ((plakáty))? JH: no tak vždycky tam byly obrázky, teda fotografie, že, těch herců, dost výrazně tam obyčejně bylo prostě jak se to jmenuje ten film, že, no a potom byly tištěné plagáty ((plakáty)), kdo tam hraje a podobně, popřípadě nějakej ten obrázek toho herce, tak to byly v těch skříňkách, jinak teda já mám dojem, že i ostatní ty dvě kina, Hvězda i... LČ: Světozor. JH: Světozor, že měly také v různých podnicích ty plagáty ((plakáty)). LČ: mhm JH: to byla prostě specialita, že prostě na tom plagátě ((plakát)) byl vždycky na týden jo, ve středu, já mám dojem, že ve Světozoru ((Světozor)) hrávali potom každý den, ve Hvězdě ((Hvězda)) si nepamatuju, ale v té Slávii ((Kino Slávia Židenice)), tam bylo vždycky středa, sobota, neděle, vždycky tučně, takovej plagát ((plakát)) tištěnej, barevnej. LČ: a takže oni to umísťovali i do jinejch provozů, i jako do prodejen? JH: já si myslím že, já si myslím, že třeba ta Hvězda měla zase v restauracích jako nějakých lepších nebo něco takovýho, víte. LČ: a jinak to bývalo na nárožích tedy... JH: a jinak jinak byl, já si pamatuji, sme bydleli na Staré Osadě, to byl takovej roh, kde jezdila elektrika, tak tady byly asi štyry ty schránky a každé to kino mělo, kromě toho tam byly eště nějaký Sokol tam měl a podobně. takové ty... LČ: a potom v těch plakátech u kin, lišilo se třeba to, jak poutala kina na na ta představení? [jako na své budově?] JH: [jako nějaké] poutače? takové třeba světelné nebo něco takovýho? to si nepamatuju. vím, že Světozor vždycky měl ty skříňky takové krásně vyzdobené osvětlené a tak dále. LČ: a ta Hvězda to měla jinak? JH: ta Hvězda prostě měla normální, žádný měla skříňku že se sklem tam měla zase ty plagátky ((plakáty)) a tak dále i ty všecko, ale takové to boční osvětlení například neměla.
Jiri_(1922).txt
JH: no, divejte se, tehdy to prostě to byla období veliký trampů a kytar. jó, v mládí že, a z těch filmů, co byly prostě takové ty šlágry a tak dále tehdy, vycházely prostě takovéto eh dvoulisty, a tam prostě ta písnička byla nahraná, slova a kytarovej doprovod. a to když ten prostě ten se hrály ty filmy, tak voni tady toto prodávali. LČ: mhm JH: přímo. LČ: a to bylo drahé nebo? JH: ne, mám dojem, že to stálo dvacet halířů nebo padesát, no nanejvýš těch padesát halířů, a prostě tím se vlastně rozšířily ty znalosti těch písniček, strašně teda mezi lidi, to jako u takovejch jak sme tech táboráků a tak dále, prostě venku se zpívalo, tak to každej podle toho zpíval. to byla taková jakási jednak reklama a jednak na tom zřejmě vydělávali.
Zofie_(1925).txt
JV: a třeba em jak ste získávala informace o jednotlivých představeních, nebo o konkrétních filmech. ŽH: to byly ee reklamní plakáty tak jako přímo na tom kině, kolem kterýho sem stále chodila. JV: kolem Jalty ((Jalta)) myslíte teď. ŽH: no. JV: a třeba v novinách nebo v časopisech ŽH: ne to [n u já si ani si] JV: [ne ne ne ne] ŽH: nevzpomínám, jestli by se u nás braly ňáký noviny JV: mhm ŽH: v tý době. JV: takže spíš v těch veřejných prostor, kde byly [ňáký plakáty vyvěšený] ŽH: [ano, kde byly plakáty] tak jako to je dnes. JV: mhm, a tam teda pravděpodobně ee ta informační hodnota em byla daná jenom tim obr[ázkem, názvem ee] ŽH: [obrázkem ano] a těmi herci, [kdo tam hraje] JV: [herci a zemí] původu, že jo ŽH: ano JV: tam vy ste vlastně nevěděla jakoby nic víc, protože [tam] ŽH: [ne] JV: žádný text nebyl, nebo ňáká anotace nebo synopse, o [čem e to se tam] ŽH: [ne, zrovna moc toho tam] nebylo, ano.
Zofie_(1925).txt
JV: v té ee dobře a ta, říkáte, že ste si vlastně ee že si pamatujete, že byly třeba ošoupanější ty kina em teď nechme názvy stranou, to není tak důležité em tam vlastně ste se dostala ee jak? protože ste říkala, že vlastně ste neměla potřebu jako chodit do jiných kin ee která, ty nezná- ani eště mimo teda tu Jaltu ((Jalta)) a to náměstí Svobody ((Úderka)) ŽH: asi mně někdo řekl, že se tam něco hraje em co bych mohla [zhlédnout] JV: [jo takže už] ŽH: c- co nebylo nepřístup- [nepřístupný]
Irena_(1922).txt
IK: no ano, a vystřihovaly sme obrázky pochopitelně. lepily si, ona vůbec bláznila, já ani tak moc ne, ale ona, ona prostě ve všem byla širlej ((Shirley Temple)), a panenku nazdobila... LČ: a to ste tedy měly nějaké časopisy, ste si kupovaly nebo [z čeho ste si] IK: [no to kinoreví] ((Kinorevue)) bylo. LČ: kinoreví. ((Kinorevue)) IK: ano. LČ: a z toho ste si to pak vystřihovaly. IK: vystřihovaly, ano. LČ: a lepily do ňákých sešitů nebo... IK: jo, jo, hlavně ona, já tak ani ne, ale kinoreví ((Kinorevue)) to, to tam byly americký hvězdy, že jo, gery kůpr ((Gary Cooper)) a gejbl ((pravděpodobně Clark Gable)) a takový, to sme bláznily ((smích))
Irena_(1922).txt
IK: no, většinou cestou, to nás rychle vypakovali z divadla, oni byly vlastně dvě představení, vo šesti a vo osmi, že, no tak potřebovali vyvětrat kino, že, tak to rychle ven, no a potom se třeba i šlo někam posadit, a vykládalo se o tom, že LČ: takže ste to spojovali potom i třeba s ňákou návštěvou... IK: jo, pak sme si přečetli co o tom filmu říkali v kinoreví ((Kinorevue)) nebo v něčem že, takže se to srovnávalo, a...
Irena_(1922).txt
LČ: a kde ste získávali informace o tom, kde se co hraje? IK: no tak byly vylepovaný plakáty, že, nebo prostě v tom kinoreví ((Kinorevue)) sme se dověděli, že třeba v Americe natočil gejbl ((pravděpodobně Clark Gable)) nebo někdo ňáký nový film, kasablanka ((Casablanca)), nebo Královna Afriky ((neidentifikováno)), nebo Vzpomínky na Afriku, nebo já nevim, a nebo a nebo jiný, tak už sme hlídali, kdy to budou dávat u nás, no a oni vždycky měli týdenní program dopředu, takže sme si mohli klidně vybrat.
Bozena_(1924).txt
JV: ne ne nemyslím nevhodné, myslím eee opravdu když už ste byla v tom věku, kdy ste byla trošičku starší, třeba kolem těch třinácti čtrnácti a chtěla ste jít do kina ee tak jak ste ten tu informaci o tom filmu získala, jestli ste doma procházela noviny nebo časopisy a nebo na základě na základě nějakého plakátu ste si ten film vybrala. BK: možná možná před každým tím kinem JV: mhm BK: byla ta vitrína s tím filmem, který se bude hrát a kteří herci tam budou [tak takhle sme to jenom] JV: [takže myslíte,] že ste že ste šla jako do kina naslepo, že ste věděla, že v určitou hodinu e [bude představení] BK: [no my sme mohli jít] my sme mohli jít okolo kina a tam si to přečíst a teď sme říkali, tam bysme chtěli jít a kdy kdy který den bude pršet, většinou se hrálo celý týden ten jeden film, JV: takže spíš před... BK: takže sme si to předtím sme si to takhle to... JV: mhm došli ke kinu, viděli ste tam ty filmy, BK: no no no no
Milan_(1932).txt
LR: hm a ee kde ste získával informace o těch filmech? čím ML: na plakátě. LR: na plakátě. žádné časopisy ste nečetl, ML: tenkrát žádný nebyly. LR: tak, někteří ML: byl ňákej ten, to si pamatuju, naši to vodbírali, já nevim jak vono se to menovalo, no ale to bylo, to bylo pro nás moc učený, LR: hm ML: jó, to. LR: jako děti ste, ML: no LR: jenom na plakáty koukli, a když tak šli do kina.
Libuse_(1924).txt
LM: [em no tak] samozřejmě že ve škole bych řekla nám bylo doporučené, protože to byly to byly kvalitní výchovné filmy. e z našich dějin z českých a takhle, takže o tom se dycky mluvilo a a řeklo se běžte běžte na to nebo běžte na to.
Libuse_(1924).txt
LM: i ta další, no tak to byla věc náhody, když sme třeba mezi sebou jako ve ( ) tam dávají to, tak se běž, na to podívat. ale aby to člověk, abych stála před plakáty a dívala se, co se hraje, tak to ne.
Libuse_(1924).txt
LM: ano, no tak ano, to se to už se dycky mezi e ve společnosti nebo v mezi děvčatama ve škole řekly, ty, to je úžasné, tam sem byla. tak tak takhle. takže to už nám takové, nebo já sem zas natrefila na někoho a říkala sem, holky, běžte na to, to je úžasné a takhle. MB: mhm, takže byla často takhle ta [doporučení vlastně od někoho]. LM: [ano, ano] ano, že se o to- o tom mluvilo a vždycky se to tak nějak e em rozebralo, co se nám tam líbilo no a pak ze zvědavosti už se šlo.
Libuse_(1924).txt
MB: mhm. a e jak ste ee získávala třeba informace o filmech e em LM: dopředu né, abych četla ňáké ty ee ty zpravodaje filmové, nebo jak někdo teda ovládal o o hercích všechno všechno možné, tak e to nemůžu říct o filmových, to ne. em co se týká hudby a divadla to ano, ale ale, tak to bylo moje záliba, tak ten film bych řekla byl napřed až na tom třetím místě. MB: mhm mhm, takže hlavně ee vlastně pro vás měl význam právě ten ee ta ta doporučení, [ty informace od těch přátel a tak] LM: [ano, ano, ano, ano, ano] MB: mhm LM: ano protože abych ee se ocitla na něčem, co bych řekla, ale to bylo škoda tam ztrácet čas, tak to to ne.
Svatava_(1924).txt
LS: a ta vaše znalost těch filmů, když ste na ně chodili, byla nějak důležitá v těch rozhovorech s e s vašimi kamarády? SM: no tak dycky sme znali názvy těch filmů, znali sme postupně em ména herců hereček tam, který se nám teda až dodneška zachovali, pokud ty herci ještě teda teď v této době někdy hráli, že em takže em to já dodneška sem vo nich dost věděla a ee dokonce teď si vzpomínám, že e sem ani ne já, ale měla sem sestřenici ee kteří teda na tom byli finančně dobře oproti naší rodině a ee vím, že ona em rodiče jí platili kinoreví ((Kinorevue)). LS: ano ano. SM: kinorevué ((Kinorevue)) ano. LS: mhm SM: takže my my sme tomu říkali Kinoréva ((smích)) LS: ((smích)) SM: a ona vždycky když si to přečetla a prohlídla, tak mně to dala. čili já sem měla tako[vý štosy] LS: [aha aha]. SM: kinoreví ((Kinorevue)), kde sem dlouho jako listovala a věděla sem a tam dokonce se objevily adresy herců, tak vím, že sem jednou em Rolf Wanka, to esli víte, kdo to byl? LS: ano. SM: to byl rakouský herec LS: no. SM: ale von se vobjevoval pořád v českých filmech.
Svatava_(1924).txt
SM: takže sem ani je neznala třeba jak vypadaly, jenom sem podle názvu toho kina že se to objevovalo na plakátech většinou, že, to byl dycky hromadný, no vlastně dneska je to taky hromadný plakát na všecky kina takže em tam sme si dycky vybírali podle toho, takže e ne podle kin, ale podle filmu, kterej tam dávali.
Svatava_(1924).txt
LS: dobře, takže teď můžeme přejít už k té třetí sekci, která se týká filmů a jejich výběru a jako první otázku bych se vás zeptal, jak ste si vybírala konkrétní film, na který ste šla do kina? podle čeho ste si ho vybírala? SM: no tak ee obyčejně n- někde e třeba e tu kinoreví ((Kinorevue)) sem e teda em sem se k ní dostala, čili, potom sem si ju myslím kupovala sama, až sem byla ee no né teda často, že bych zrovna každou, ale když mě tam zaujal třeba fotka ňákýho známýho herce a tam se člověk dost dověděl aj o obsahu filmů, tak možná že to bylo i toto em a (.) e no potom teda em (.) možná takový filmy potom em no to v tom třiaštyrycátým právě přemýšlím, jak to bylo s tou maturitou, ta byla ještě teda (.) za Němců. no ba no v pětaštyrycátým byl konec války, <já už to> ((smích)) <pomalu> přestávám si takhle sledovat. ee no em LS: takže ste řík[ala] SM: [ono] LS: ten časopis, že ste vlastně teda [z toho časopisu] SM: [ten časopis, ano] kde sem teda ano a LS: a dál třeba ňáké, kde ste získávala informace o těch filmech? SM: (.) no tak em když si člověk š- šle k tomu kinu a tam byly ty obrázky a takhle, tak si to trošičku projel, takže podle toho sem si mohla udělat představu asi jakej ten děj tam je.
Svatava_(1924).txt
SM: no tak ee ty reklamy ani tak ne, ale když tam dávali už ten nastávající film, co tam bude, tak to sem byla na to zvědavá, možná podle toho sem si vybrala už příští film kam půjdu. když se mně to líbilo. to rozhodně mělo svůj účel a účinek, ano.
Miloslava_(1925).txt
JV: dobře, babička, no to je taková otázka jako, na ní není možné úplně odpovědět, ale jak myslíte, že ona získávala informace, řekla ste, že byla taková hodně kulturní, takže myslíte, že třeba odebírala noviny nebo nějaké přehledy, MM: no kinoreví ((Kinorevue)). JV: kinoreví ((Kinorevue)) odbírala. MM: no, kinoreví ((Kinorevue)). JV: hm, pravidelně? MM: pravidelně, no a já sem to samozřejmě taky četla, takže tam byly informace vo všem, teď sem nedávno šla kupovat jedné známé něco do antikvariátu a tam ještě jedno kinoreví ((Kinorevue)) měli a prodávali. JV: a když ste se, když ste pročítala to kinoreví ((Kinorevue)), tak třeba, bylo to tak, že by vás třeba nějaký film zaujal a řekla ste, babi, pojďme radši na tento film, ten chci vidět já, [nebo ste to vždycky nechala na tu babičku] MM: [ono tam, ono em] nechala sem to na tu babičku a ono v té kinoreví ((Kinorevue)) ani tak nebylo o těch filmech, bylo tam hlavně vo těch hercích. JV: hm MM: bylo tam sice, hraje v tom a v tom filmu, ale teď tam bylo popisovaný, ten herec, co a jak, obrázky těch herců, takže to kinoreví ((Kinorevue)) myslím si, že bylo spíš o těch hercích než o těch filmech.
Miloslava_(1925).txt
JV: pamatujete si třeba dobové plakáty, vývěsky nějaké, poutače na film? MM: no, bývaly. bývaly, a bývaly dost a zajímavý je, že víc na mně zanechaly jako dojem a víc si vzpomínám, em poutače, kde bylo to kreslené. nebylo to, nebyla tam fotografie z toho, ale bylo to kreslené, a myslím si, že tehdy jich bývala většina. JV: ulpěl vám nějaký v paměti anebo byl nějaký třeba tak výrazný, pro vás, když ste šla po té ulici, že by na vás zapůsobil a řekla ste si tak tohle musím vidět, nebo tohle vypadá fakt zajímavě, tohle chci vidět. MM: no tak přesně na ňáký určitý si nevzpomínám, ale, ale vím, že teda bývaly některý, jako dost působivý, ale já mám pocit, že sem si to podle tohoto nevybírala.
Ctirad_(1931).txt
když byl nějakej novej českej film, to většinou nebylo velmi často, byly plakáty, že jo, a tak člověk čet,
Ctirad_(1931).txt
vím, že když teda sem jezdil potom tramvají do gymnázia, že, do, až na Starý Brno, tak že když em v Metru ((kino Metro)) zase vyvěsili novej _dpoled ručně malovanej, docela schopně, plakát, JV: hm CN: s názvem dalšího filmu, tak vo těch, to že nás vždycky zajímalo, co se právě dává, vždycky to bylo dvojjazyčný, a tam si člověk čet i tu němčinu, a tak jako připasoval, nebo někdy taky se podivoval, že českej překlad _dpoledne filmu se vůbec nekryje doslovně, ale že to má zase úplně jinou myšlenku, takže jako určitý takový momenty si člověk pamatuje. Ale ale pro život teda důležitý to asi nebylo.
Ctirad_(1931).txt
JV: a em takže ty neoblíbené ste měl ty německé, a to bylo teda kvůli tomu, že byly německý. CN: zřejmě nás to ani nenapadlo s něčím takovým počítat. pravděpodobně i voni ne- ne- nelákali em českými překlady těch vyvěšenejch em názvů filmů nebo tak.
Ctirad_(1931).txt
em asi to bylo tak, že teda když přicházel do kin film, tak byl teda vyplakátován, asi tak, neviděl sem žádnou jinou myslím reklamní cestu, než to, že sme to viděli na těch kinech, a a zřejmě když sem usoudil, že by to mohlo být zábavný, nebo závažný no tak sem si ten film vybral. řekl bych že to, že pro pa-, že teda v té síti, že uvízla jenom tak asi čtvrtina z nabídky. JV: hm CN: ne, ne zdaleka všecko co běželo. ty názvy si člověk pamatoval, a třeba se někdy o tom i mluvilo, proč se to tak menuje, a myslím, že sem vopravdu trochu tak namátkově, a možná že trochu na doporučení někoho kdo, kdo vo tom filmu mohl už něco povědět, tak se potom se k něčemu přiklonil.
Ctirad_(1931).txt
JV: hm a teďka bych se zeptala, už ste na to částečně odpověděl, kde ste získával informace o filmech. takže říkal ste, že ste viděl ty plakáty, CN: ano JV: co se vyvěšovaly, CN: a jejich, jejich vypracovanost zdá se mně, že byla taková vopravdu dost důmyslná, JV: hm CN: že teda výtvarně, že si tam ten kdo ty plakáty dělal, že si na tom zahrál pěkně. JV: hm CN: tak to bylo co, co nás upoutalo, poněvadž člověk jel tou šalinou, že jo, a teď věděl kde se má koukat, co tam zase novýho uvidí, a to přitáhlo. JV: hm CN: no a potom asi taková vzájemná teda od úst k ústům se nesoucí informace mezi mezi klukama ve třídě. JV: hm CN: možná že někdo z příbuzenstva taky někdy něco doporučil. jo. i to si teď vybavuju, že se stalo jednou. aspoň vím, že to jednou takhle bylo. touto cestou. JV: a eště bych se zeptala na ty plakáty, jak vypadaly. jestli byly focené, nebo to byly kreslené plakáty, CN: byly malované. JV: malované. CN: dokonce obdivuju že to, že to nepovolilo dešti. em to myslím, že to bylo jestli plátno nebo dokonce papír, ale byly mohutný teda, jmenovitě to co vím toho Metra ((Metro)), ko- vokolo něho sem jezdil tramvají každej den, tak to, to bylo tak jako dneska Městský divadlo tam taky, když tam publikuje ňákou svou věc, tak to, to je z dálky vidět, je to dobře vidět. JV: a jak ty plakáty vypadaly, jak byste je popsal, co na nich bylo. CN: no tak tam byl asi prostě ňákej motiv em kterej by vyjadřoval cosi z toho em z toho díla, že, a em německej a českej nápis. JV: hm CN: zasazenej do toho obrazu. JV: hm CN: myslím že tam, opravdu že to, že se tam uplatnil výtvarník, že to rozhodně nebyla ňáká jenom kancelářská záležitost, takovej plakát. JV: hm CN: skutečně. JV: a byly třeba nějak barevně výrazné? CN: ano, ano. JV: jaký byly třeba barvy em ňáký výrazný nebo spíš realistický? CN: no tak křiklavý to nebylo, ale, no, rozhodně to bylo, bylo to prostě poutavý tak, jako je třeba divadelní scéna, bylo to jako vynalézavý, JV: jestli to třeba bylo realistický nebo spíš to bylo em nějak CN: no abstraktní to nebylo, to bylo spíš asi realistický. JV: nebo stylizovaný, nebo jestli to bylo CN: i stylizovaný, no. JV: hm dobře. a eště odebíral ste třeba ňáké, nebo četl ste třeba noviny a časopisy a v nich recenze na filmy, a podle toho ste si třeba vybíral, nebo nějaké CN: ne, jestli v Mladém hlasateli em vycházela někdy nějaká informace o nějakým filmu, ale to byla úplně výjimečná tematika, to tam většinou nebylo, tak pak sem to asi teda, ten sem hltal, tento časopis, dokuď mohl vycházet, ale nejsem si teď toho vědom, že bych, ne, rozhodně to ještě nebyla, nebyla naše ( ) zájmu.
Jiri_(1924).txt
LS: hm, čili co pro vás bylo vlastně rozhodující, když ste si vybíral to kino, do kterého půjdete, tak podle čeho ste se rozhodoval? JN: no, totiž my sme věděli podle novin, co to co to asi je a mezi sebou sme řikali, hele, Franto, tam maj pěknej kin- pěkný kino, pudem tam to bylo laciný, vite? já nevim, za tři koruny bylo kino, možná i lacinější někerý a to v těch exkluzivních kinech skala ((Scala)) anebo tam to bylo ta štyry za pět korun. LS: takže vy ste si vybíral podle... JN: to sem si jednak cenově a em jednak podle co sme si řekli mezi sebou.
Jiri_(1924).txt
snažili sme se vůbec pak i tady v Brně, snažili sme se bojkotovat německý filmy. LS: jo? JN: jo, to jenom třeba ten žid sís ((Jud Süß)) sme tak to byl člověk zvědavej, voni to strašně chválili
Jiri_(1924).txt
JN: jednou až dvakrát týdně, někdy sem to tak vynechal, někdy zase a em em chodili sme jak sme jak jesi to za to vůbec stojí, jo, to sme si domlouvali mezi klukama, řikali, hele, támhle je dobrej em dobrej western, jo, nebo tak...
Jiri_(1924).txt
LS: hm hm, tak teď bych se vás zeptal, už to tady vlastně taky trochu zaznělo, jak ste si vybíral ten konkrétní film, na který ste do kina šel. JN: no, em hlavně že sem se to dověděl vod kamarádů a nebo dyš to to byly v plakátech bylo a člověk něco věděl z novin, jo, no a tak sme se to dozvěděli, no, že se tam, že ten film je někde někde dobrej, nebo, že pamatuju si vel- velký nadšení bylo pro ten švédskej film, páč to byla rarita určitě, ačkoliv to jako žádná velká kvalita nebyla, jo, ale to sme na to šli
Libuse_(1928).txt
KH: a kde ste o tom získávala informace, vlastně o těch filmech? LN: no, tam byly vyvěšený, tam sem prostě, tam byla předzahrádka a i na tom plotě byly plakáty, že. nebo program kina tam byl vyvěšený třeba na celý měsíc dopředu. KH: hm. LN: tak to už sem věděla, že za týden budou hrát to a to, takže [tam sem se to dozvěděla]. KH: [a psala ste si to třeba někam?] LN: nepsala. ne. KH: hm. a kupovala ste si třeba tenkrát, jak vycházelo reví ((Revue)) nebo nějaký jiný filmový časopis? LN: ne, to sem si, na to sme neměli peníze, ale to vím, že třeba jedna moje kamarádka, škoda, že, já sem jí chtěla zavolat, ta si kupovala to reví ((Revue)), že. to bylo Kino, to byly časopisy KH: hm. LN: nebo reví ((Revue)), jo.
Zdenek_(1927).txt
JV: ehm. to sme věď- věděli em protože tak jak sou dneska plakáty, tak byly tehdy plakáty s programama kin, a že sme si vybrali tady tenhleten kin- film že do toho kin- kina pujdem. programově sme šli, ne náhodně. JV: takže z plakátů ste měl ty informace. ZP: z plakátů sme měli ty informace. jednak z plakátů, jednak pak z toho taky, že těch, jak sem vám řikal, že promítali ty ukázky a že tam bylo napsaný vždycky náš- budem promítat ty a ty filmy, že tam dycky ten program v tom filmu byl, že sme si to zapamatovali a potom sme teda řekli tam bude ten film, tak na to se pudem podívat.
Marie_2_(1921).txt
MS: tak snažili sme se, když někdo řekl, že je to dobré film, tak se sme se snažili tam dostat. (.) tak myslím si, že jo. LČ: a kde ste se vlastně od- dozvídala o filmech, na které byste mohla jít, nebo [co ste si] MS: [(no když) sem byla] v obchodě. tam přišlo spoustu lidí, kteří už to třeba viděli, tak to bylo jako (.) dál se přenášelo [( )] LČ: [takže vlastně] od ostatních lidí, MS: no. LČ: a že byste hmm si třeba hledala v programech, nebo v v [časopisech si prohlížela] MS: [já nevím jestli byly] programy, možná, že jo (.) [ale,] LČ: [a tak] jak ste se dozvídala kam na to jít, to bylo taky z doslechu, nebo... MS: většinou z doslechu to bylo, nebo z novin jak to [v novinách bylo]. LČ: [z novin. takže ( )] MS: ano, my sme noviny brali a a tak tam sme se dívali , tam [( )]
Marie_2_(1921).txt
tady sem byla hned na začátku zaměstnaná, nazpět dom a byla práce. ee tuplovaná práce byla, když byly děti. to neexi- a já sem se v té knihovně dozvěděla u čtenářů ee tam byl babinec v té knihovně, tak u děvčat sem se dozvěděla a tak sme se snažili jako dostat někam. a to bylo takhle a hmm (.) přímo jako od lidí. já si nevzpomínám. možná, že byly myslím plakáty vylepený na sloupech, jestli nebyly? (.) nebo už to mám popletený teď? jak to bylo to Laďa by řekl, ten si to víc pamatuje, ten je mladší. ale potom později, už když byly děcka velký, už chodil nějaké časopis, kde byl na celé měsíc ee přehled kin, divadel a já nevím jak se to jmenovalo.
Jarmila_2_(1925).txt
jo, to už prostě jako víc taklec (.) aji sme měli všelijaký brali sme si tenkrát byli JV: mhm JJ: ten (.) nevim jak se to jmenovalo (.) Kinorevue JV: mhm JJ: nebo tak něco, tak sme si to kupovali JV: kupovali (ste si)? JJ: jo a tak, tak sme ee jako (..) to už potom bylo že (.) (člověk) byl větší, to už vlastně bylo (.) bych řekla (.) za války
Jarmila_2_(1925).txt
JJ: ještě někdo kupoval si ten časopis (.) [to kinorevue] JV: [kinoreví] ((Kinorevue)) JJ: jo JV: mhm JJ: takže sme třeba to donesli do školy a voni to neměli učiteli rádi JV: hm JJ: [jo (.) učiteli to] JV: [zakazovali...] JJ: kolikrát zabavili JV: (to ste) právě vy si kupovala, že? ste řikala JJ: no tak já sem tam někdy sem si ho taky koupila JV: mhm JJ: jo jak tam byl někdo (.) nó ale (..) tak nebylo to nijaký, že by tam byli nějaký ty (.) no ale učitelé prostě nám JV: hm JJ: ledasco zabavili (..) když něco...
Jarmila_2_(1925).txt
JV: hm (.) (když) se zeptám, vy vlastně ten hlavní zdroj těch informací ee to bylo to kinoreví ((Kinorevue)), které ste si kupovala? JJ: (mně se zdá), (že se to) jmenovalo Kinorevue JV: mhm (.) a třeba [ee]... JJ: [(tam)] vycházely já sem to (..) JV: no JJ: já sem to teda si nekupovala tak často JV: mhm JJ: (já jenom sem, když sem měla jako) jak se řiká uškrtili nějakou tu korunu, tak sem si to koupila, jo JV: mhm JJ: (protože) naša maminka dycky nadávala (..) JV: mhm JJ: ta (.) nebyla [( ) jo] JV: [neměla] pro to pochopení JJ: voni pro to rodiče tenkrát nebyli JV: hm JJ: že JV: a třeba ee e ale povidejte, já sem vás teď přerušil, vy ste o tom chtěla asi ještě něco říct, o té kinoreví ((Kinorevue)) JJ: no tak to sme si (to povídám), když tam byly nějaký nějaké pěkný (.) viděli sme (.) JV: hm JJ: že tam něco (..) co sme tak trošku měli rádi, tak sme si to koupili, no ale (..) jinak [taklec]... JV: [a třeba] noviny ee kupovali vaši rodiče...? JJ: [hm?] JV: [že byste...] noviny (.) jestli kupovali vaši? JJ: [nó] (.) tenkrát my sme (.) ee tenkrát byli no- no- noviny braný normálně, jo JV: mhm JJ: jako (.) a (.) já sem třeba mně vodebírali (.) ten ee (.) ježiš jak se to menovalo (...) to byl takovej časopis dětské (.) ja si teď nevzpo- (..) to bylo víc (takový dětský) JV: hm JJ: nevzpomenu si teď [jak se to menuje ( )]... JV: [ale třeba] ty informace o těch filmech ste získávala i mimo tu kinoreví ((Kinorevue))? JJ: ten ee no tak (.) to sme zas to už potom (.) když sem byla v tom obchodě JV: mhm JJ: jo, no tak tam už ee sem přišla (víc) do styku s tema..., tak už to, ale jinak taklec (..) nas to (.) nějak netáhlo [pokuď sem...]
Jarmila_2_(1925).txt
JV: a neřešili ste teda už moc kam dete, spíš vás zajímal ten film? JJ: ne no tak my sme, poněvač my sme byli v tom obchodě zaměstnaní, tak my sme už jako em tak voni tam měli všelijaký takový ty časopisy tak už sme [třeba] JV: [hm] JJ: ty, tam dávají to a to (.) jo, tak dem
Libuse_(1929).txt
SM: mhm dobře. eh teď bychom se zaměřily teda konkrétněji na filmy, eh nejdřív bych se vás zeptala, jak ste si vybírala konkrétní film, na který ste šla do kina? LS: no většinou podle názvu, a pokud byly už obrázky z toho filmu, umístěné na té stěně před kinem nebo nebo v těch v těch skříňkách vývěsních, no a líbilo se mi, tam a byly tam děti, byli tam zvířata, anebo ti indiáni, že, a tak dále tak podle toho sem si vybírala,
Libuse_(1929).txt
SM: mhm, a vy ste vlastně říkala, že ste se dívala na ty vývěsky u těch ki- u těch kin, že, LS: mm SM: a ještě někde jinde ste získávala informace o těch filmech? LS: ne. nikde. SM: takže vyloženě jenom [z] LS: [ale] mm někdy mezi dětmi, třeba ve škole ne- nebo to se hovořilo o tom, my sme byli já nevím, s maminkou na tom a tom filmu, tak to sem toužila ale obyčejně se mi to nesplnilo, protože to bylo třeba mm třeba ve všední den, nebo se mnou rodiče nechodili, takže i když sem vo tom filmu věděla, chtěla ho vidět, tak sem musela čekat když ho náhodou budou dávat v neděli jinak, odpoledne teda.
Jarmila_(1931).txt
JV: ale no tak určitě no tak víte, hrozně bylo hezký to, že <třeba> bylo to starodávný že se lepily plakáty po plotech a nebo na těch plotech, PS: mhm JV: kolem dokola na každým rohu, ale každej týden vyšel novej program kin i divadel, jo, takže to bylo takový, skoro bych řekla lepší než než dneska PS: mhm JV: protože je to vyvěšený jenom na kinech a nebo teda no nemůžu mluvit, nemám internet PS: mhm JV: ale v internetu se to dá dovědět zase všechno [to bych nemluvila správně] PS: [takže mhm] takže vy ste se orientovala o programu podle těchto plakátů, kt- byly v okolí vašeho bydliště nebo... JV: [určitě určitě určitě, no šla sem ze školy] přes konečnou došla sem domů a maminka se hned ptala, tak co je novýho na příští týden vyvěšenýho? ono v předplatným kde v tom v té legitimaci předplatný program měla to je sice pravda, jo, ale všechno ostatní ty kina a ty to všechno, to bylo na těch plakátech PS: mhm JV: takže to mělo cosi do sebe taky.
Rut_(1934).txt
LG: (..) a em podle čeho ste si vybírala (.) teda ten film na který ste šla do kina? RM: (..) taky že se slyšelo (.) pozdějš teda už jo LG: mhm RM: že to je ohromnej film, že to je dobrý tak na to se šlo LG: a když ste byla dítě? RM: to nevím (...) když to byla pohádka, tak to muselo být dobrý LG: mhm RM: že (.) a když to byla nějaká veselohra (.) to se zase vědělo (.) že to je bezvadný a tak se na to šlo LG: a jak se o tom vědělo (.) jak ste se dozvídala o těch filmech? RM: od těch lidí co (.) co to tam na tom byli LG: [mhm] RM: [nebo] od děcek děcka si řekly všechno LG: a jinak ste ty informace o filmech nezískávala jinak? jenom přes ty kamarády? RM: no no LG: a potom později po válce? RM: no po válce taky, že (.) to to to to šlo protože nebyla televize LG: [mhm] RM: [tak] to šlo jak lavina (.) k e (.) to je ohromnej film na to se běž podívat (.) na to (.) na to pudem jo (.) chodilo se aj dvakrát do kina (.) na stejnej film kterej se líbil LG: já sem myslela třeba jestli (.) jestli ty informace byly v novinách a tak? RM: ne ne LG: [ne e? mhm] RM: [ne to ne] ne
Frantisek_1932.txt
LG: (...) a hm (.) jak jste získával o těch filmech informace FR: no podívejte se, ne- e dřív bylo, e byly prostě, u každýho kina byly prostě obrá-zy film- obrázky filmový LG: mhm FR: z toho filmu co tam jako je, to to bylo. dneska když dete do kina, tak nevíte pomalu (na co) dete. LG: a třeba v novinách a v časopisech FR: to bylo prostě (.) byly prostě seznam (.) kin LG: mhm FR: jo? a tam byly ten a ten (.) ty filmy. LG: jo. (.) a hm (.) teda ale nejčastěji jste chodil k těm k těm kinům číst si to FR: ty ty co byly LG: jo, FR: to bylo na na bejvalým cej- teda dneska je to zas Cejl ((kino Radio)) a na tu Marxovou ((Lido bio)), jo?
Judita_(1921).txt
LG: mhm a kde ste získávala jakoby ty informace o těch filmech, které se budou promítat? JK: no tak za prvé se o tom mluvilo doma se o tom mluvilo LG: mhm JK: mluvilo se s přáteli o LG: mhm JK: o těch filmech, že? a co ještě? (..) nic nic nic zvláštního tam nebylo, ale říkám, buď to film dobrý LG: mhm JK: tak i ten mladý člověk na to rád šel, ale jeden z těch takových těch známých filmů na které se chodilo v s- LG: mhm JK: v uvozovkách tak to byl ten film (jé jestli) já si ještě vzpomenu jak se menoval (..) jak se menoval? (..) Bílá nemoc LG: Bílá nemoc mhm JK: Bílá nemoc, tak to byl takový stěžejní LG: mhm JK: (promítaný) film LG: [a mhm] JK: [Bílá] nemoc
Alzbeta_(1930).txt
LG: (...) a e získávaly ste získávala ste někdy informace o těch filmech? které se měly promítat? jakoby e zajímala ste se nějak o to? ne-e. AB: ne.
Antonie_(1928).txt
LČ: (…) a když ste spolu teda chodili ještě do toho kina, tak ee kde ste získávali informace o tom co se hraje, AM: (.) no LČ: ee na [plakátech] AM: [no tak] já myslím že určitě jo, určitě, všecko, fotografie, byly takový jednoduchý skříňky venku, LČ: mhm AM: tam byly fotografie a plakáty a všechno. možná že se to tak nedemolovalo, dneska by to tak nemohlo být, úplně otevřený, že? LČ: (.) a podle toho ste si vybírali na co pudete, AM: (.) no moc ne. nám stačilo když sme tam (.) e když sme tam přišli, mohli jít jenom v neděli ((pousmání))
Josef_(1929).rtf.txt
LG: nezajímalo á ee ovlivňovalo to vyznání em výběr filmu nebo... JU: ale né podívejte se dycky třeba na tym filmu byl, LG: mhm JU: tak to se roznese kde to je tam hraje ten to to to tak se to roznese tak na to musime jit no tak se na to šlo.
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a kromě teda tohoto způsobu jak jinak ste si třeba vybíral ty filmy JU: no to byly plakáty LG: plakáty? JU: nó LG: a ještě třeba něco kromě těch plakátů bylo nějaké v novinách bylo nějaké oznámení nebo v časopisech? JU: no byla no, jak v českejch novinách a v německejch voni byly český noviny i německý
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a ty plakáty ty visely kde u toho kina? nebo někde... JU: no to byly takový tak tak jak dneska ty ty ty LG: mhm JU: tabule co tam maj nalepený ty plakáty to se nezměnilo
Josef_(1929).rtf.txt
JU: tó podívejte se to byla t- to byla taková mezilidová reklama vždycky někdo na na tym už byl a řekl to je to to tam hraje to to to tam hrál ten a ten to je dobrý mhm
Jaroslav_(1926).txt
LG: e jak ste si vybíral ty filmy, na které ste šel potom do kina? podle čeho ste si vybral? JB: no podle to byly cedule, to jak aj teďka eště to v kině je, LG: mhm JB: a tam byly ty fotky tech filmů, že, a bylo to napsaný tam kdy se to bude hrát no a teď člověk už aj ty herce znal dost, tak si řikal to zase bude dobrý, že byl předtím na nějakým filmu, no tak se na to šlo, no ale to člověk neviděl, jestli to bude dobrý anebo nebude no, no ale se člověk mohl zeptat někoho, bylo to dobrý nebo nebylo, že. to je umělý nebo?
Jaroslav_(1926).txt
LG: ((smích)) a em vy ste říkal, že ste získával ty em informace o těch filmech z těch e z těch vývěsek. JB: no jak byly ty no, to bylo aj dopředu třeba, co se bude hrát až třeba druhé anebo třetí film, tak už tam byly takový cedule, LG: mhm JB: zvlášť tam na té Marxové ((Lido bio)), to byla c- cedula no co se hraje co se bude hrát teprve bude hrát potom, no. no a to byly pěkný takový fotky velký tyto z tech filmů, jo, LG: mhm JB: na tu dobu jako to bylo pěkný, no, no ty reklamní no takový fotky. (.)
Margarete_(1923).txt
LG: jo jo jo a kde ste získávala ty informace o filmech MK: prosim LG: kde ste získávala informace o těch promítaných filmech, jestli z novin, časopisů, z plakátů MK: no to pravda že s plakátů se dozvěděla LG: mhm MK: protože tenkrát ste dobrá my sme měli noviny ale německy LG: mhm MK: mórgn ((Morgen)) post měl tatínek, ale nebo tágezpote ((Tagesbote)) byl LG: jo MK: ta tiskárna byla ee naproti silniční roh tu e legio- ne Legionářská, jak se ten menoval, no LG: mhm MK: k Lažanskýmu z náměstí Svobody ta měla i bůhví kolik men
Rudolf_(1920).txt
RS: jo tam a takže to upozornili v novinách takže tam byla zase návštěvnost a tam byl profesor kterej řekl kdo z vás viděl film ee jak sem to řekl? NS: Moderní doba RS: Moderní doba (.) my nikdo (.) negramoti! my sme do neděle nebo do soboty celá třída viděla Moderní dobu ((Moderní doba))
Rudolf_(1920).txt
a my sme e e v novinách e v kinorevue byly dycky na stránce všechna jména amerických herců s- foneticky takže tam bylo napsaný walace beery ((Wallace Beery)) vólajs bíry ((Wallace Beery)) PS: mhm RS: nebo jan s- harlov ((Jean Harlow)) žín herlou ((Jean Harlow)) a tak PS: mhm RS: to tam bylo a to bylo ohromná věc protože my sme pak de- nevystupovali jako blbci a vystupovali sme jako by- bychom byli Američani nebo Angličani takže to to byla pro nás taková e pomůcka <která>
Rudolf_(1920).txt
a ten e profesor von měl ještě víc takových von třeba aj do divadla přišel a kdo z vás viděl vod Čapka ((Karel Čapek)) Bílou nemoc ((Bílá nemoc)) nikdo do ne- do týdne sme viděli všichni Bílou nemoc vod Čapka to byl už film kterej ee jako už e naznačoval ž- že bude válka PS: mhm RS: jo? a teď tam teda e byl ňákej ten diktátor kterýho hrál Štěpánek ((Zdeněk Štěpánek)) diktátora takovýho zlýho diktátora a pak tam byl jeden e zase takovej s brýlama chudý a to byl lékař ((Galén)) jo a ten furt radil tomu diktátorovi aby nevedl válku že sou mrtví a ranění a bezruký a bez- no a [prostě]...
Rudolf_(1920).txt
PS: byly nějaké zvláštní reklamy na filmy v těch dvacátých třicátých letech? že by chodily nějaké e reklamní... ? RS: nó tak [na školu]? PS: [poutače] ne ne RS: [ne] PS: [v ulicích] RS: u- venku byly reklamy plakáty plakáty když tam byla já nevím e herečka žin herou ((Jean Harlow)) PS: mhm RS: a to tak to byly plakáty ee z z z těch stepařů nebo když to bylo něco válečnýho tak tam zase bylo něco válečnýho
Rudolf_(1920).txt
NS: tati a v tom časopise kinorevý ((Kinorevue)) tam byly nějaký upoutávky jako co budou e kerý filmy se chystají kerý filmy přijdou [do kina? aby vám] RS: [ten časopis kinorevý ((Kinorevue))] NS: řekli vo co de v tom filmu nebo tak jak je teď reklama ne nějakej film tak bylo tam dopředu jako abys [věděl]... ? RS:[kinoreví ((Kinorevue))] měl vždycky na první stránce nějakýho herce nebo herečku nebo pár a pak tam byli e na na první stránce e jak se vyslovuje (.) ten e americkej herec jak se vyslovuje anglickej herec jak se vyslovuje ten ten německej a (teď) tam vždycky (bylo) napsaný jak to je a foneticky PS: mhm RS: jak se to vyslovuje jo? takže tam bylo třeba [(já nevím)]... NS: [tati to] už sme slyšeli a byly tam nějaký upoutávky na filmy? RS: ne [tam byly jenom] NS: [který přijdou]... RS: r- recep- ee teda ee e redakce těch [filmů] PS: [mhm] RS: co hrají jo? tak to tam bylo jako no- novej film a hned po něm byla nějaká tam e jako informace stránka fotka herec herečka PS: mhm RS: jo?
Rudolf_(1920).txt
a pak s manželkou teda anebo sám když sem tam byl když vona byla vedoucí tak sem tam seděl někdy sem šel s ní dom a někdy sem když byl dobrej film tak sem tam [zůstal] PS: [mhm] a [jakou]... RS: [to vona] mně řekla PS: mhm RS: zůstaň tady to je dobrej film tak sem tam zůstal
Rudolf_(1920).txt
RS: (ale) když sme šli do kina tak sme e jako už předem viděli co na co deme jo? protože em bylo (.) to (.) všechno taky v novinách a v časopisech takže to sme věděli kam deme anebo nás tam profesor poslal řekl vy negramoti vy ste neviděli Moderní dobu ((Moderní doba))? nebo tak a a tak nás dycky poslal na něco na nejenom na Moderní dobu PS: jo RS: na víc filmů
Libuse_2_(1928).txt
SM: hm a kde ste získávala informace o těch filmech, čím ste se jako řídila při tom výběru toho filmu. LZ: no tak rozhodně byly plakáty, to se věše- věšely plakáty, plakáty vždycky na celý em to byly, vždycky se vyvěsily plakáty, takhle větší, a tam bylo skala ((Scala)), Kapitol, to, jo? Moskva, to se tenkrát menovalo, takový ty, už jako, no potom za první republiky ne, no ale Kapitol, Jalta em skala ((Scala)), a nevim ty, ty, a tak to byly, a to se prostě, bylo to až do těch nejmenších, jo, to byly Husovice, Židenice, ty nejmenší filmy, no tak sme se dívali kde co hraje, tady hrají to, na, na Marxové ((Lido bio)) hrají, nebo v Radosti ((Radost)) to hrají, nebo v Husovicíh ((kina Jas a Sibiř)) to hra-, prostě takhle tam sme vybírali. to byly plakáty na každým prostě rohu nebo to, tak tam se to, dneska to tak není, ale em spíš to teda bývalo, že byly vyvěšený plakáty, a to vždycky bylo od kdy do kdy, tam se hraje to a to. tak věšelo se to vždycky, prostě plakáty byly, no. SM: hm LZ: to se tak, jé tam hrají to a to, už jeden druhýmu se řeklo, pudem do kina, nebo pudem se tam, tak to bylo, ale jinak...
Libuse_(1922).txt
ale ee vite eště po kinu excelziór ((Excelsior)) mně asi ee mám ho proto v paměti, že můj tatínek měl obchod, v Dominikánské ulici v domu pánů z Kunštátu, takže já ee uličku a dům (v) Dominikánskou ulic- a to protože sem od dětství ma- moje maminka pocházela e z malířské rodiny a LG: mhm LV: a jako mhm k umění tak měla jako blízko tady k těm ee starejm věcem, a já sem chodila za tatínkem do obchodu a chodila sem kolem toho excelzióru ((Excelsior)) kde tam byly ty plakáty, kde [sem se] teda jako dívala <na ty plakáty, takže sem to měla> pořad nějak v očích tady toto.
Libuse_(1922).txt
LG: (...) a jak ste získávala ty informace o těch filmech, které se ee budou promítat (.) z novin LV: z novin ano, ano, my sme vod- ee odebírali Lidovky Lidový noviny LG: mhm LV: a tam byl dycky jako program (.) no a (to- ) šeptandou, tenkrát se víc nějak e e mluvilo, ee ste šla v domě, pozdravili se a ně- nějak to bylo takový přátelštější, nebo něco, ee dneska tady (...) lidi mají jiný teda jako úplně teda jako zájmy a a
Ludmila_(1920).txt
LČ: a podle čeho ste si vybírali? LŠ: no to byly velký plagáty všude.
Ludmila_(1920).txt
LČ: a kde ste vůbec získávala ty informace kromě těch plakátů, ee měla ste ještě nějaké jiné zdroje, kde ste se dozvídala o tom, co se hraje? LŠ: ne. to nebyly nikde že by jak dneska třeba v rádiu v televizi že, a tak v televizi taky málo, ale... LČ: takže žádný časopisy třeba. LŠ: a tak po válce to bylo aj tak v rádiu víte? LČ: mhm LŠ: dělali reklamy na ty filmy. ale málo. LČ: a třeba v tisku, v tisku nebo v časopisech to ste se takhle... LŠ: bylo, v novinách bývaly taky, ano kina, tam to bylo. LČ: a četla ste si to... LŠ: i kino, divadlo bylo. LČ: a četla ste si to v těch novinách nebo spíš ... LŠ: ano, četla sem si to oboje ano ano. LČ: v obojím tedy? LŠ: v obojím. a já sem chodila aj na operety hodně,
Ludmila_(1920).txt
LČ: jasně. a jak vy ste věděli, co oni tam zrovna hrají? oni měli tam taky nějaké plakáty? LŠ: ale nám to bylo jedno. ((smích)) LČ: jo, vy ste tam jenom tak šli, že zrovna... LŠ: my sme tam jen tak šli a a voni tam měli napsaný, že dneska zrovna jako představení. LČ: mhm mhm LŠ: filmový, no. na dveřích to bylo ( )
Ludmila_(1926).txt
LČ: a kde ste se vlastně dozvídala o filmech ee které hrají? a čím ste se řídila? LT: no to bylo na každým kině vyvěšený. LČ: takže na vývěskách u kina? LT: ano. LČ: a jiné vlastně zdroje informací, třeba plakáty nebo (.) [nějaké časopisy] LT: [no byly taky] plakáty, no a vzájemně sme si řekli, kde co je. LČ: a třeba časopisy, noviny to ste to ste ne... LT: (to tehdy tam ani myslím) nebylo, to nevím (.) no časopisy jo, to byly zas, to odebírala maminka (..) takový ty různý časopisy pro ženy, otec noviny, LČ: ale tam ste vlastně program teda nehledala? LT: to vám neřeknu, to už si nevzpomínám. LČ: takže spíš z těch vývěsek (.) [(by to bylo?)] LT: [áno]
Augustin_(1924).txt
tak jak ste si vybíral ty konkrétní snímky na které půjdete do kina. AU: no to byly plakáty. plakáty byly různý a upoutávky takový, no hlavně z plakátů. a teď sem potřeboval zjistit, co tam je třeba napsaný, třeba je to životopisné film ňáké, že, já nevim. třeba vo Smetanovi nebo tak něco takovýho.
Ludmila_(1922).txt
a oni se em předváděli honem aby, nebo tam byl namalované, víte taky co sme rádi chodili, tam byly jak cizí filmy to byly, em ňáký jak přepadaly ty lodě, víte ti, a ty s těma hlavama ne, a zkříženejma, ty, a to bylo taky plný. taky hodně. a voni hned měli namalované tento ven, a už měl hned kšeft. a to, JV: a to byly namalovaný na kinech ty plakáty, nebo ty, em teďka nevím jestli sem to správně pochopila. říkáte že vlastně měli ty zkřížený lebky a taky, tak to bylo jako na kinech namalovaný nebo LH: ne ne ne. ne, to on měl, to bylo kino dovnitř, že, a na téch dveřích měl takovou namalované rukou. JV: jo, a čím jako, jako křídou? nebo LH: ne ne ne, nějakejma barevnejma tužkama nebo něco. JV: a na nějakým plakátě nebo? LH: ano. víte na takovým papíře bych dřív řekla. že moc na nějakých, že by tam z toho bohatli, to teda těžko.
Ludmila_(1922).txt
JV: dobře. tak em já bych se zeptala, kde ste získávala informace o těch filmech, které jdou do kina. jak ste se dozvěděla o tom filmu že bude v kině. LH: ale to, to mně vnučka, babi, tam běž, no ona přišla, babi ten je krásnej ten film, ten je dobrej. no tak já sem ji dala na to kino, jak studentce, že.
Ludmila_(1922).txt
JV: takže já bych se vrátila zpátky k tomu kde ste získávala informace o těch filmech. em třeba z novin, nebo z ňákých. ((manžel narátorky opustil místnost)) LH: no a von to neslyšel. no tak von má votevřeno a může už. o tech filmech? no já já si taky vybírám filmy. JV: ale já myslím tenkrát, v tom roce, před rokem čtyrycet pět. LH: ano, tehdy sem si teprve vybírala. JV: ale kde ste získávala ty informace. jestli třeba z novin, nebo z ňákých plakátů, LH: to se dovíte od lidí. to bylo taky jednou, jak je mundursdepo. víte jak se to říkalo? tady v Brně? mundursdepo? JV: ne, nevim. LH: to je na Lidické ulici ((kino Moravia nebo kino Metro)). JV: hm LH: a tam je na rohu, tam byly to mundursdepo to byly takový veliký to bylo něco tam od vojska. JV: hm LH: od vojska něco. a tam bylo to, tam bylo to kino taky, a já sem tam ráda šla taky do toho kina. tady bylo kino, to byste se divila kolik toho, pořád několik by, tam hráli to nebo tam, a to se dovíte. jejda, anebo potom v práci. bežte na to, to je moc hezký. ne, anebo to bylo, to je moc hezký, to se nese, víte, to se nese. na to nechoď, to je blbý. to je, to nestojí za nic, to nestojí za nic. JV: dobře, takže spíš jako z doslechu z těch lidí. LH: ano, z doslechu.
Oldrich_(1920).txt
LS: teď je tady další otázka ee kde ste získával informace o filmech, OH: jo, to mně se zdá bylo na plakátech. no, (.) a nebo nebo přímo tam vedl- ee to měli vylepený ee na tom kině, co se jako hraje. LS: hm OH: takže člověk jel okolo, tak se vši- všiml toho a (..) tak sme se třeba ee z ústního podání někdo nám řekl jo tam hrají to a to a tak sme se rozhodli, že tam třeba na to pudem. LS: mhm a třeba noviny a časopisy? z toho ste nezískával informace o těch filmech, OH: no, (...) to ee no to ani tak ně- nějak nemůžu (..) no možná že sme se <někdy podívali do novin> ale vono von člověk to taky (...) LS: a nebo to mohly být třeba písně, ve spoustě těch filmů byly písničky, které se hrály i v rozhlase, tak jestli třeba OH: no to taky to v rozhlase se to ee třeba vo tom mluvili, a hráli a uvedli ňákou tu píseň tak že nás to zaujalo, tak sme řekli jo na to se pojděme podívat.
 
Atlas.ti code
371
 
Code parent
Cinemagoing
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno