Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Název kódu
Opakovaná návštěva téhož filmu
 
Citáty — Kategorie citátu
Dagmar_(1929).txt
LR: [mhm], a, když ste třeba měla tu ferbasovou ((Věra Ferbasová)) zrovna ráda, tak jestli se na ni na ty filmy chodila opakovaně, [jestli třeba zrovna] DB: [ne, ne, ne, ne, ne] LR: ne vůbec, to ste vůbec nechodili opakovaně na filmy, [že by...] DB: [to se totiž] nepodařilo LR: to se nepodařilo DB: ne, to bych musela v tom týdnu, kdy to hráli LR: mhm DB: protože pak to zmizlo a objevilo se okamžitě něco [jinýho] LR: [mhm] DB: a ňáký retro tam nebývalo LR: [mhm] DB: [kino], ne LR: takže vy ste třeba když se vám to líbilo, tak už ste vlastně pak ani neměli možnost jít na to [znova připomenout si to] DB: [ne ne ne, ne, ne, to z-] to z- to [zmizlo] LR: [mhm] DB: protože se točily filmy jako na běžícím pásu. ano, to bylo ho- hodně [filmů]
Ludmila_(1923).txt
PV: ee chodila ste na nějaký film víckrát? několikrát po sobě? LH: po sobě? abych viděla? ne, PV: ne. LH: to to sme nikdy, no když už sem ho viděla, PV: ((smích)) LH: tak proč bych na něj šla?
Helena_(1927).txt
LR: a šla ste třeba na některý ten film, když dávali s tou vaší oblíbenou hvězdou, víckrát do kina? HH: ne to sem já [nechodila.]
Helena_(1927).txt
ak vám řikám, já jenom tenkrát na to Stalo se za bílého dne, to sem pořád čekala, kdy to budou dávat, ale bylo to německy, tak potom ty německý filmy samozřejmě sem nechodily, až pak jednou se to objevilo, tak na tom sem byla dvakrát,
Helena_(1927).txt
[ale jinak], jinak možná jenom ee snad omylem, že sem šla a pak sem zjistila, je to už sem viděla, ale [že bych] LR: [mhm] HH: chodila třeba na jede- někdo chodí třeba na jeden film třikrát, LR: [mhm] HH: [tak to] já ne.
Edita_(1926).txt
KH: a ňákej film ste viděla vícekrát, [že byste třeba...] EB: [ne ne], vim že sme šli jednou a mm mm...
Edita_(1926).txt
LG: ((smích)) a stalo se, že ste třeba na nějakém filmu, ve kterém on hrál, šla (.) opakovaně? EB: to víte že jo. jo, jo. LG: a máte nějaký rekord? EB: ne ne, to si nepamatuju, ale vím, že sme e na některé filmy šly dvakrát. to jo ((smích)) ale i naš- naše české filmy, když byly (.) za války jaksi a to. to si pamatuju Krb bez ohně, to hrála právě Zita Kabátová a (.) teď si nevzpomenu na jeho méno ten herec. LG: takže, když se vám ten film líbil, tak e ste na něho šla víckrát. EB: no tak když byly penízky. LG: jo. EB: když maminka dala nebo toto, tak sme šly, já sem spíš dostávala vod babičky.
Vera_(1923).txt
SM: <to nevadí> (.) e a šla ste šla ste na ňáký film víckrát? VB: šla šli sme no. manžel sice moc mu to nebylo vhod, anebo řekl však běž sama, a já sem sama nechtěla jít. SM: mhm VB: já sem říkala no tak sama jako bych nikoho neměla. protože sme děti hned neměli, budovali sme, že,
Vera_(1923).txt
SM: pamatujete si třeba na který film ste šli víckrát? konkrétně? VB: (.) je tak to už nevím, na ňáký český film. a nebo to bylo něco co se manželovi líbilo ňák, já nevím.
Vera_(1923).txt
To byl český muzikant, na tom sme byli několikrát, to kdo to hrál, známý herec
Vera_(1923).txt
SM: a to ste vlastně říkala že na toho e To byl český muzikant, že na to na tom ste byli víckrát, VB: no, to sme viděli víckrát, ano, SM: a pamatujete si co se vám na tom tak líbilo, že ste e [že ste šli znova?] VB: [no to bylo takový ryze] český. SM: mhm VB: takový po té válce bylo všecko takový, jiný. SM: mhm VB: všecko vám bylo takový bližší, že ste už slyšela víc těch Čechů, SM: mhm VB: než těch sl- Němců.
Vilemina_(1919).txt
ale tos- něco se mně opravdu líbilo tak (.) třeba já sem byla e (.) můžu říct e a dodneska, nemůžu zapomenout na Babičku ((Babička)), LR: mhm VB: paní Brzková ((Terezie Brzková)), když hrála babičku, tak já sem na to byla myslim ale pětkrát, LR: opravdu? VB: to bylo prostě, to bylo takový kouzelný, jak ta herečka dovedla všechno tak (.) procítěně udělat, jo? zahrát. vopravdu to bylo, LR: a pamatujete si, kde ste byla na Babičce ((Babička))? v jakém kině? VB: jaká byla? LR: ne, v jakém kině ste byla na Babičce ((Babička))? VB: no no v lu- Lucerně ((Lucerna)),
Vilemina_(1919).txt
LR: mhm a když ste teda byla na té Babičce ((Babička)) pětkrát, VB: no LR: tak stávalo se i někdy jindy, že ste šla na film [vícekrát?] VB: [ne, ne] ((smích)) LR: to byla [výjimka], VB: jak] to dávali, tak už sem byla v kině.> LR: mhm, a na jiném filmu ste vícekrát nebyla, VB: no cože? LR: třeba jiný film, jestli ste taky viděla vícekrát v kině, než tu Babičku ((Babička)), VB: jo jo. LR: jo? VB: jo. LR: a vzpomenete si? [často ste chodila do kina] VB: [no to už na ty ména] LR: ne VB: jak se to menovalo, ty kina, to už si nepamatuju to, ale já sem měla oblíbený herce, když sem se chtěla na ně podívat, LR: mhm VB: to nemůžu říct, že že sem jenom na tu e na tu Babičku ((Babička)), to ne,
Jarmila_(1926).txt
JV: chodila ste na ňáký film i opakovaně? třeba s tím Hrušínským ((Rudolf Hrušínský))? JC: jó, to jó. JV: víckrát, jo, že ste to viděla. JC: nó. to jó, aj sem tak někdy i v tej televizi, když už sem to viděla víckrát, tak mě to zas taky zaujme,
Jarmila_(1926).txt
JV: [a šla] ste třeba na ňáký film víckrát? JC: jo, to na tom <na tom kopečku ((Na Svatém Kopečku)) sem musela> vidět mockrát. no na tom svatým kopečku ((Na Svatém Kopečku)).
Vera_(1913).txt
LR: mhm dobře a když se vám ten film líbil, stalo se vám někdy, že byste na něj šla víckrát? VP: (..) no to sem jedině, no jo, já si na toho herce nemůžu vzpomenout, to je ten francouzskej herec, to byly ty manévry nějak se to jmenovalo, ale to nebyly manévry, to byl společenskej film. LR: mhm VP: (...) no teda (...) hm nevim (.) já sem s nim ty ty filmy, ty všecky na ty filmy všecky chodila LR: mhm a na některém ste byla teda i víckrát? VP: a někdy jo LR: jo? VP: na těch manévrech určitě, takový nějaký manévry z lásky ((Velké manévry)) nebo já nevím, něco takovýho LR: mhm VP: se to menovalo, to sem viděla ee aspoň dvakrát, ale jinak tak sem nechodila víckrát.
Eva_(1928).txt
LS: hm. a stávalo se vám třeba, že byste na ty filmy tady těch vašich oblíbených herců chodila víckrát? ES: tak z finančních důvodů se to nemohlo stat. ale kdybych mohla, tak jistě bych šla na některý filmy vícekrát.
Miroslav_(1931).txt
MH: no jinak byly filmy, který měly ten třeba jako v sedmačtyřicátým dávali v Alfě ((Alfa)) čtrnáct týdnů opakovali ten, ee, americký film Věčná Eva, to bylo s dean- s dean- s deanou darbinkovou ((Deanna Durbin)), že jo, AV: ano, ano. MH: to dávali čtrnáct čtrnáct týdnů. AV: čtrnáct týdnů. <viděl jste to víckrát>. [((smích))] MH: [viděl jsem, viděl]. no a chodil jsem hodně, dávali tady tři filmy s Ritou Hejvort ((Rita Hayworth)), že jo, AV: mhm. MH: se přiznám, že jako šestnáctiletý jsem byl do ní zamilován, že, AV: ano.((smích)) MH: takže jsem chodil víckrát na ty její filmy. AV: mhm, mhm. MH: to bylo Krásnější než sen, Gilda a Modelka.
Miroslav_(1931).txt
AV: takže jste na mnohé filmy chodil opakovaně [dalo by se říct], když vás zaujal tak... dvakrát třikrát? MH: ano, ano,
Marie_(1921).txt
LČ: a šla ste tedy na nějaký film vícekrát? sme říkaly že... MD: a tak jednou dvakrát to ještě, ale... LČ: a nevíte ani na který? MD: ale to nevím, to nevím, to...
Marie_(1928).txt
LH: a mm chodila ste na ňáký film ee třeba opakovaně s některým z těchto herců? MB: no chodila sem. (..) to to byla myslim mm Maskovaná milenka, v které hrál ten Gustav Nezval. (..) (ale) pak... (...) jestli je hr- teď nevim, jestli je hrál v Divé Báře ((Divá Bára)), ale to nevím už určitě. (...) LH: ehm. (.) á vy ste tedy třeba šla na některý film s Gustavem Nezvalem ((Gustav Nezval)) se podívat ještě jednou, nebo spíš ste chodila... MB: prosim? LH: jestli ste šla třeba se podívat ještě jednou na ňáký ten film, nebo... MB: nó určitě. LH: a vzpomenete si na nějaký konkrétní film třeba? MB: no to byla ta Maskovaná milenka, ale to sem na tom byla víckrát, ale teď nevim v kterým, (..) to už je trošku dlouho na mě. ((smích))
Marie_(1928).txt
o Muži nestárnou, to sem byla několikrát. LH: proč zrovna na tomhle filmu několikrát? MB: prosím? LH: proč zrovna na tomto filmu ste byla několikrát? MB: ee no ten se mně líbil. LH: a vzpomenete si proč, jestli to bylo třeba em díky hercům, nebo...? MB: no i ee ano i i herco, i ten námět byl takovej dobrej.
Marie_(1928).txt
MB: no tak ee pak eh jako sem ech se mně hrozně líbil jeden film, ale to byl nějaký cizí a menoval se... (...) Pastorální symfonie, na tom sem byla taky víckrát a ten se mně hrozně líbil. LH: co vás na tomto filmu (.) zaujalo, že ste na něj šla častěji, nebo víckrát tedy? MB: nó ten se mně líbil (.) to bylo o takové jako dívce, která byla slepá a která em našel ten pastor a pak vlastně se eh ju nechal operovat, aby viděla a zamiloval s- von ju miloval a ee i ten jeho syn ju miloval a tak takový to tak asi to bylo. LH: takže spíš to bylo kvůli tomu, že to byl zamilovaný film... MB: [no taky.] LH: [s takovýmhle] příběhem. MB: no.
Marie_(1928).txt
MB: no tak to Muži nestárnou se mně taky líbilo, ta tam sem byla taky víckrát, to hrál Nový ((Oldřich Nový)) tam.
Peter_(1922).txt
PSz: a když vy teď mluvíte o těch starších filmech, pamatujete si že byste šel někdy na film, em podruhé? nebo na film který už byl starší? [do kina?] PD: [to určitě,] já to mam doma. to pouštim. ((smích)) PSz: já ale myslim ještě em eště v době kdy ste byl v Československu, buďto v Brně nebo v Praze jestli PD: no určitě jo. PSz: jestli [ste šel] PD: [kdyby to byli] ukazovali tenkrát, PSz: hm PD: tak bych tam byl šel, ale ale oni pouštěli jenom ty nejnovější. PSz: no právě že už byly případy, po válce ale už i ve třicátých letech, že byly třeba speciální programy starých filmů. PD: jo. PSz: ať už to byly staré němé grotesky v době zvukového filmu, PD: jo jo PSz: nebo staré české filmy po válce se vracely některé. to se... PD: já se nepamatuju. PSz: a to a to opakované sledování téhož filmu, to si pamatujete že byste šel na film který by se vám tak líbil, že byste na něj šel ještě jednou? PD: určitě, jo ale neznám příklad teď.
Peter_(1922).txt
PSz: ale nikdy se vám nestalo že by se vám nějaký film líbil natolik, že byste na něj šel třeba třikrát čtyřikrát, pětkrát, PD: jo. viva vila. ((Viva Villa!)) ((smích)) woles bíry ((Wallace Beery)). PSz: hm PD: to sem viděl pětkrát. PSz: hm PD: a tam (hrajou ( ) v mexikánskym a tak dále, a to se mi moc líbilo. teď vám prozradim ale také, že sem se potom styděl, páč ten film se náramně líbil Hitlerovi. ten Hitler přece, vod dvacátých let až do začátku války, každej večer měl filmový, filmové představení, kde seděl. a em ten polský historik březniak ((neidentifikováno)) napsal dějiny německého filmu, kde má statistku, nebo tituly filmů, na který se Hitler díval, ( ) nejenom leni rýfnštál ((Leni Riefenstahl)), ale také em woles bíry. ((Wallace Beery)) PSz: hm PD: nebo viva vila. ((Viva Villa!))
Emilie_(1922).txt
LR: a chodila ste na její filmy nebo na některé jiné filmy těch vašich oblíbených herců opakovaně? že ste si vyhlídla třeba, že dávají znova ten film, tak... EF: ne, opakovně ne. zas říkám, hrály roli peníze. LR: mhm. EF: ráda bych, ale nešlo to.
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a šla ste třeba na ňáký filmy víckrát? JG: no na tu mariku rek ((Marika Rökk)) určitě. JV: na tu mariku ((Marika Rökk)), jo? ((smích)) JG: sem ju viděla v tom kině, pak sem šla tam, tam sem viděla to stejný, JV: ale jednalo se pořád o jeden film. JG: o jeden film. ano. JV: ((smích)) JG: ona byla fakt výborná, JV: hm JG: a potom taky byly ty filmy s ní dělaný tak jako dost jako i legračně, jo? JV: hm JG: že ste, jo, že to bylo takový vzdušnější, ne pořád takový...
Jarmila_2_(1926).txt
JV: a viděla ste třeba ňáký film vícekrát tady z těchto? JG: no to je možný. JV: jo. JG: jo. JV: a už nevíte který, [nevzpomenete si.] JG: [no U pokladny stál.] to sme viděli víckrát. JV: hm JG: jo, to sme tam, jo, to jako em u nemužu říct u jednoho nebo to,
Jarmila_(1925).txt
LČ: a chodila ste na nějaký film třeba víckrát? že byste se rozhodla jít eště jednou na to, co už ste jednou viděla? JH: hm asi ne (.) tenkrát ne (..) teď bych mohla vidět víckrát ledasco v televizi.
Borivoj_(1927).txt
LH: á chodili ste ná filmy ee nebo chodil ste na filmy některých těchto herců opakovaně? BH: ano. LH: které které to byly? nebo [kdo byl ten...] BH: [no no hlavně] hlavně to to byla Zasněžená romance. LH: ehm. BH: jo. a potom mm později, později prostě to byly tady ty hudební filmy, teď si momentálně nevzpomenu na (..) kde (...) písně, který byly v té v té v těch filmech se hrají i dodnes, že. takže to hlavně tady ty tyhlety (...).
Borivoj_(1927).txt
LH: a naopak, když ten film vás zaujal, tak třeba [šli ste na...] BH: [tak sme o] tom debatovali. LH: a šli ste na něj třeba ještě jednou? BH: třeba eště jednou. LH: ehm. a to právě tady mám další otázku, jestli ste šel na ňáký film vícekrát? vy už ste zmiňoval tu ee Zasněženou romanci. BH: ano, [ano.] LH: [tu ste] viděl kolikrát, vzpomenete si? BH: nevzpomenu, myslím dvakrát třikrát.
Marie_(1915).txt
MH: a moc sem toho nenakinařila, em jediná kina, jediné filmy, které sem navštívila víckrát, bylo po válce hry lásky šalebné ((Hry lásky šálivé)) s Kopeckým ((Miloš Kopecký)), turzanovovou. ((Božidara Turzonová)) a potom za války filmy s Marikou rek. ((Marika Rökk)) LS: hm MH: protože mě zajímalo tanec, balet a takovýhle věci. a vona byla teda jedinečná.
Marie_(1915).txt
LS: a mohlo se třeba stát, že ste šla na některý film víckrát? s tím hercem [kterého ste ( )] MH: [ne, jenom na, jenom] na tu Mariku ((Marika Rökk)) sem byla několikrát, a potom po válce to, to sem zažila, byla sem v Mariánských lázních, čili pohoda, pohoda, čas, a tam hráli ty hry lásky šalebné ((Hry lásky šálivé)) a to sem byla třikrát. LS: hm MH: páč to byly ikony.
Miroslav_(1923).txt
JV: mhm dobře. á stalo se vám někdy, že ste šel na ňáký film vícekrát za sebou? MJ: jo. JV: mhm a MJ: to sou právě tyto. JV: mhm a často se to stávalo? MJ: hm to ne. protože oni taky nehráli, oni potom hráli jednou za čas. JV: mhm MJ: ale ví- vím, že sem některé viděl víckrát. JV: a vzpo[menul] MJ: [a s ]chutí JV: vzpomněl byste si třeba, které to byly? jaké filmy? MJ: no všechny Burianovy ((Vlasta Burian)), všechny Voskovce a Werich- cha ((Jiří Voskovec a Jan Werich)) o těch ee š- Škola, základ života a Študáci a kantoři, to byly ty filmy, to bych se díval furt. JV: mhm á proč myslíte, že vás právě tyto filmy zaujaly? proč si myslíte že MJ: to bylo něco zvláštního. to měly to (...) no protože e e to byl e opravdu uměleckej výkon
Jiri_(1922).txt
LČ: a jaký byl rodičů názor na film a na kina? JH: no tak zamilovanou tatínkem byla Anny Ondráková, to jak se prostě hrál film s Anny Ondrákovou, tak to se šlo. to se třeba <šlo i dvakrát>,
Jiri_(1922).txt
LČ: a šel ste na nějaký film víckrát? JH: jó. chodil sem víckrát, ale <už si nepamatuju na který> ((smích)). LČ: ale ne- ne... JH: rozhodně to byl nějakej českej veselej veseloherní, to od Hašlera ((Karel Hašler)), pokud tam si vzpomínám, ale kterej to byl, to sem viděl asi desetkrát. eh, liguére, eh to si pamatuju, tam prostě tady to vyznělo, jak říkal liguére jak pije nebo něco, ale jak se teď už menoval ((Anton Špelec, ostrostřelec)) no rozhodně ty Hašlerovy ty filmy, ty byly bezvadný teda to bylo jako, ne Hašlerovy, no, ten komik náš? LČ: Burian ((Vlasta Burian)). JH: Burianovy ((Vlasta Burian)), jo, tam to prostě bylo, jestli to bylo (.) no U pokladny stál. to sem viděl taky několikrát a nepamatuju si, ale rozhodně tady tyto filmy, ty byly teda nejsenzačnější, pro mě teda.
Jiri_(1922).txt
c k polní maršálek ((C. a k. polní maršálek)) sem určitě viděl, to byl jeden z eh to se několikrát viděl určitě.
Jiri_(1922).txt
LČ: a u těch burianovských ((Vlasta Burian)) ste říkal, že ty ste viděl často? JH: no rozhodně teda. všecky Burianovy ((Vlasta Burian)), pokud se tehdy hrály Burianovy filmy, tak sme možná i jednou dvakrát možná i třikrát viděli.
Zofie_(1925).txt
třeba ee šla ste na ňáký film, vzpomínáte si jako víckrát za sebou, dvakrát třeba? [ne ne ne] ŽH: [ne, to rozhodně ne] JV: vždycky jenom ŽH: říkám, [to my sme byli omezení] JV: [(určitě) jednou] ŽH: fi- financí, [protože]
Zofie_(1925).txt
JV: mhm a třeba šla ste i v to už teda v tom Zlíně i víckrát na jeden film, kterej se vám velmi líbil, [ne ne ne ne] ŽH: [to ne to ne], tak zase sem zaujatá nebyla.
Irena_(1922).txt
IK: no ano, to byla širlej templejová ((Shirley Temple)) ((smích)) to sem měla kamarádku, a ta si natáčela ty vlasy tak jako širlej ((Shirley Temple)), no tak to sme bláznily, že, za širlejkou. LČ: a takže se to projevovalo třeba nějak ve vašich zvycích, nebo v tom jak ste si... IK: no ano, sme ji napodobovaly, že jo, a když byly filmy, no tak se chodilo víckrát na tentýž film a podobně.
Irena_(1922).txt
no, někdy, chtěli sme vidět první, že, premiéry, a tak dále, pak některý nás tak zaujaly, že sme na ně šli do kina dvakrát, třikrát, že jo, protože em chtěli sme to a ono vidět ještě, ale...
Irena_(1922).txt
LČ: a chodila byste třeba na ty jejich filmy opakovaně třeba když... IK: no jo, to se nám líbilo, nebo na Buriana ((Vlasta Burian)), no tak když se chtěl člověk zasmát, tak klidně šel na Buriana ((Vlasta Burian)) několikrát, že,
Irena_(1922).txt
IK: cé ká polní maršálek ((C. a k. polní maršálek)), no teda, s Burianem ((Vlasta Burian)), to sem viděla nesčíslněkrát,
Bozena_(1924).txt
BK: v tym dětským věku na tu na tu Sněhurku ((Sněhurka a sedm trpaslíků)), no tak to sme byli možná desetkrát, že, to bylo hezký krásný film to byl a to sme chodili.
Bozena_(1924).txt
BK: no oblíbený no nejoblíbenější s Vojtem ((Jaroslav Vojta)) je přece to jak jak tam v té pohádce ((Hrátky s čertem)), jak dělal toho loupežníka šarka farka ((Sarka Farka)) JV: mhm BK: tak to je přece nezapomenutelný, že? JV: na tom filmu ste byla taky v kině? BK: určitě JV: jo BK: no několikrát to se chodilo JV: ale to už bylo později, že jo, [to už jsou padesátá léta] BK: [to už je později, no]
Bozena_(1924).txt
Sněhurku ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) no tak to vám říkám, mockrát tam na tyhle taky chodili,
Milan_(1932).txt
LR: hm a chodil ste na ty filmy toho Laurel a Hardyho ((Laurel a Hardy)) nebo toho Vlasta Buriana ((Vlasta Burian)) vícekrát? na ten stejný, že ste šel třeba ML: a víte že jo? LR: jo? ML: ano. LR: často? ML: buďto sme se vždycky sebrali celá parta, a šli sme. no my sme měli tu výhodu, že sme to kino měli vedle gymnázia. LR: hm ML: no <takže> pro nás to nebyl žádnej problém. LR: hm kolikrát ste třeba šli na ten film. ML: no tak to vám těžko, to záleží podle toho, jak kde, no, dvakrát i třikrát, jo? LR: dvakrát i třikrát. nebylo to neobvyklé, prostě když se vám film líbil, ML: když se to líbilo, tak se to, a hlavně sme neměli co dělat. LR: hm ML: jo, to...
Milan_(1932).txt
Sněhurka a sedum trpaslíků ((Sněhurka a sedm trpaslíků)), no to byl ten, no pochopitelně. kreslenej film. to bylo myslím wolt dyzny ((Walt Disney)). LR: hm a byl ste na tom v kině? ML: no jéžišmarja, několikrát. LR: několikrát, ML: jó LR: pamatujete si to ještě.
Libuse_(1924).txt
LM: no veselohry a potom krásný film byl Sněhurka a sedm trpaslíků, to sem zapomněla říct, protože to sem přišla jako veliká novinka a to mně bylo myslím čtrnáct roků a to bylo barevné a to bylo hrozně hezký, protože to co potom už dál bylo nafilmované, to viděla sem víc těch em těch filmů, to už nebylo ono. možná že to jednak, že to bylo první a v tom věku, že to člověk jináč vnímal, ale vopravdu to bylo nejkrásnější ee z té doby. ta ta ty ten první film, který sem přišel o Sněhurce a sedmi trpaslíků. MB: mhm, takže takže ta ta vlastně, je to pro vás d- d- důležité právě proto, že to byl třeba barevný film, [je to tam důležité?] LM: [no tak jednak že to bylo barevné] tak to bylo zvláštní jak to jak to dělali, to já nevím, no dyť sem, o to sem se tenkrát vůbec nezajímala, taky sem nebyla ve věku, že bych pátrala po tom, proč je to barevné když ten druhej je černobílej. a ee tak tak to to to se mně to se mně strašně líbilo a dokonce sem myslím si třikrát na tom byla, to to možná možná víckrát eště, já nevím, no ale pořád sem chtěla chodit no tak, naši se nade mnou dycky ustrnuli a a šla sem. ((smích)) MB: pustili vás. ((smích)) LM: <jo>. MB: a takže to byl i první barevný film, co ste viděla, nebo LM: no, dá se říct [dá se říct] MB: [mhm zřejmě ano] LM: ano dá se říct a to mohlo, jéžiškote, kolik to bylo to bylo v sedm a třicátém, jestli mně bylo ňákejch těch třináct, dvanáct třináct roků. MB: hm já si myslím, že to mohlo být tak třicet sedm třicet osm, [ta Sněhurka] ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) LM: [no, tak nějak, ano] tak, tak nějak to je, to je dobrý
Libuse_(1924).txt
MB: mhm mhm. a e vzpomínáte si třeba, že ste na e na některé ty filmy chodila opakovaně právě protože třeba tam byli ty vaše ti vaši oblíbení herci? LM: ne. MB: ne. LM: ne z e z finančních důvodů, tak to řeknu.
Libuse_(1924).txt
MB: ((smích)) byla ste třeba právě na ňákým filmu víckrát, to ste říkala o tý Sněhurce ((Sněhurka a sedm trpaslíků)), [že tam ste byla víckrát] LM: [no ta to, na to na toto si] pamatuju, že opravdu to ee na to jako děcko, že, no tak to je samozřejmé, že to že to bylo bylo krásné, protože vždycky se mně to o tom doma vykládalo a najednou sem měla možnost to to vidět. no tak to to na mě velice působilo. no, některé filmy (.) možná že sem viděla víckrát, vím že v- sem viděla dvakrát o tom Štefánkovi ((film Milan Rastislav Štefánik)), to bylo to byl zvláštní film, to hrál tenkrát ňákej herec, už si nevzpomínám na jeho méno, ale skoro, ona totiž naše naše r- rodina ee em moje teta, právě ta ta která se mnou chodila, tak se znala s rodičema, mě mrazí z toho Štefánika ((Milan Rastislav Štefánik)) a tak to byl takový, protože sem k tomu měla ňákou em přípravu, ale zas né žádné podrobnosti, ale že sem věděla, že ona se s rodičema znala. takže to mně bylo tak přiblížené nějak.
Svatava_(1924).txt
LS: ((smích)) a stávalo se třeba, že byste na ňáký film šla víckrát? do toho kina? SM: asi ano. LS: a které filmy třeba to byly? nebo vzpomenete si? SM: ((smích)) no, na tu na té Sněhurce ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) sem byla ještě dvakrát potom z e kromě těch rodičů z kraje. LS: mhm SM: (.) no (...) možná možná na některé ano. na Vlastu Buriana ((Vlasta Burian)), ale to už bylo později, Katakomby, ty už byly potom e LS: to bylo myslím že taky rok štyřicet dva? nebo tak ně[jak]. SM: [jo?] LS: určitě, no. SM: no tak na tom na tom sem byla teda taky ((smích)) LS: taky [víckrát]. SM: [dvakrát], ano. taky víckrát. ale LS: a stávalo se to pravidelně, že byste chodila? SM: ne [ne] LS: [ne]. SM: ne to se nestávalo pravidelně, to už muselo být.
Svatava_(1924).txt
SM: no Sněhurka ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) samozřejmě třikrát ((smích)). Ducháček to zařídí taky asi dvakrát, určitě dvakrát.
Miloslava_(1925).txt
JV: šla ste na nějaký film vícekrát? pamatujete si, že byste, že se vám tak líbil, že byste si řekla, že ještě ho musíte vidět a šla ste na něj jednou, dvakrát, třikrát. MM: ne, no v tehdejší době ne. JV: ani s babičkou ani bez babičky. MM: ani s babičkou, no bez babičky už <vůbec ne> ((smích)) JV: né tak rozumíte, už ta čtyřicátá léta, už ste chodila sama] MM: [ne ne ne, to to si nevzpomínám]
Miloslava_(1925).txt
Sněhurka a sedum trpasliků ((Sněhurka a sedm trpaslíků)), ale ten teda, to byla nádhera a vidíte, ten sem viděla aspoň dvakrát nebo třikrát. JV: no vidíte. MM: teď jak sem si na to vzpomněla. JV: s babičkou. MM: ten sem viděla, to byla nádhera, nádhera. JV: vzpomněla byste si kde, kde ste ho viděla? MM: no v té Lucerně ((Lucerna)). JV: takže to byly ještě ty třicátý léta [s babičkou] MM: [ano, ano] to byla krása teda.
Ctirad_(1931).txt
JV: a takže bylo pro vás třeba takováto věc, že ste dostal ty brýle, viděl ste to em plasticky, bylo to pro vás důležité? že to bylo kritérium výběru toho filmu, že ste na [něj šel] CN: [no asi už,] no to možná že sme na to šli víckrát, to je možný, to je možný. ale em patrně to hrálo dohromady s řadou dalších em vlastností takovýho filmu, ne určitě jako jediná teda kvalita, jo, to hrálo to tam svou roli, ale řekl bych takovou přiměřenou, ne teda hlavní, JV: hm CN: že jo, to nebylo první co, co zajímalo v tom uvažování vo takovým filmu.
Ctirad_(1931).txt
JV: hm dobře. em šel ste na nějaký film vícekrát? vy ste říkal, že asi ano, CN: já myslím že jo. JV: hm a CN: ale nevím na kterej, a kolikrát to bylo, no tak asi nejvýš dvakrát, já myslím že třikrát asi ne.
Ctirad_(1931).txt
JV: a ještě bych se zeptala, jestli si vzpomínáte na své první návštěvy kina po osvobození. CN: ano, tak co si z toho vzpomínám, to byl právě ten, ten film em ta em zamilovaná romance ((Zasněžená romance)) se to menovalo, teďka si to, Zasněžená romance, jo. JV: hm CN: jo, ano, tak to jestli to byl ovšem úplně první film po osvobození, to asi ne. asi ne, já myslím, že to dorazilo sem někdy až tak ňák ke konci pětaštyrycátýho roku, možná v šestačtyřicátým. ale em jaksi ta úžasně svobodná atmosféra toho džezovýho ((jazz)) prostředí, to bylo něco zcela epochálního teda to sme, to nám otevřelo teda úplně jiný rozměry, toho prožitku. a na to se dalo jít mnohokrát teda. JV: hm takže to bylo myslíte kvůli té hudbě? nebo... CN: právě kvůli tomu, že to byla hudba džezová ((jazz)), kde teda nebyla ta ta úžasná spoutanost do toho řádu, a formy, ale kde to teda naznačovalo, že to je úžasná improvizace a taková spontaneita, JV: hm CN: a zároveň taky nesentimentální taková radostnost i těch vztahů lásky, a kolektivu, a tak, takže přineslo to něco teda z takovýho ducha, toho nejlepšího, co sme v Americe teda mohli nalézt pro sebe. JV: hm CN: otevření velice svěžího vzduchu, okny proudícího najednou, JV: hm CN: do této ustrnulé země. ale tak to nevím přesně, to možná opravdu bylo až v roce čtyrycet pět, čtyrycet šest.
Jiri_(1924).txt
LS: ((smích)) tak to nevadí a stávalo se třeba, že ste šli na některý ten film víckrát? JN: jo to se stávalo. třeba někdy na americkej se šlo dvakrát, třikrát, taky se to stávalo, ale celkem vzácně. LS: hm. JN: pač člověk holt, to vite, to ( ) to bylo špatný, no <to já sem dostal ty štyry stovky>
Jiri_(1924).txt
JN: no tak já se já sem je viděl vesměs jenom jednou, akorát tu Sněhurku ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) sem viděl tehdy dvakrát.
Libuse_(1928).txt
KH: a viděla ste nějakej film vícekrát? LN: Nočního motýla ((Noční motýl)) sem viděla vícekrát. no, to sem, ten se mně moc líbil.
Libuse_(1928).txt
no a s Hanou Vítovou ((Hana Vítová)), to bylo Panenství, myslím, sem viděla několikrát.
Libuse_(1928).txt
LN: to už si tak přesně nepamatuju, ale vím, že, a potom Dívka v modrém, tam hrála myslím, Vlasta Matulová tu roli, takže ee na to sem byla taky asi dvakrát KH: hm. LN: na té Dívce v modrém ((Dívka v modrém)).
Zdenek_(1927).txt
JV: eště bych se zeptala, jestli ste chodil na nějaký film vícekrát, jestli ste byl na jednom... ZP: o jo, o jo. vim, že sem na někerej šel dvakrát, ale abych vám řekl titul, kerej to zrovna byl, to si nevzpomenu, ale vim, že sou nějaký filmy, kerý sem viděl dvakrát. JV: hm. ZP: a třikrát. JV: a z jakého důvodu ste na něj šel víckrát? ZP: ten mě zaujal. že se mně líbil, nevím,
Zdenek_(1927).txt
ta Sněhurka ((Sněhurka a sedm trpaslíků)), to vim, že nás vzali, že to bylo ve skale ((Scala)), že se to promítalo, a že to bylo před válkou, ale na tom sme dvakrát nebyli. ale byly teda někerý filmy, kerý sem viděl dvakrát, možná aj třikrát tedy. ale abych vám řekl kterej to byl, to si nevzpomenu.
Marie_2_(1921).txt
LČ: a zajímavé, že ste nejmenovala třeba Buriana ((Vlasta Burian)). MS: e jej, jó! to sme se chodili dívat několikrát. LČ: tak a chodili ste opakovaně třeba na některé filmy teda? právě kvůli hercům? MS: ano, ano. ano, ano. a nebo když nás něco pozvedlo, když tam byly, my sme vyhledávali v těch ee v těch jejích řečích, jestli není něco, co by nám dodávalo naději, že to jednou padne. to my sme starý lidi, my sme byli velice zaměřený na to, aby to Němci jako prohráli. a tak sme neměli ani třeba t- Rolf Wanka, na toho sem měla dopal, že přešel k Němcům
Marie_2_(1921).txt
LČ: a chodila ste teda na některé filmy víckrát? MS: ano, chodili sme. co se nám líbilo, tak sme si to [chtěli] LČ: [a vzpomněla] byste [si] MS: [ee] LČ: na některý, co ste [viděla víckrát třeba to nevíte.] MS: [mhm ne, ne, ne, ne.] ne, ne. [to už ne.] LČ: [ale říkala] ste toho Buriana ((Vlasta Burian)), že to ste byli [(třikrát).] MS: [no Buriana] ano, to aji teď tak v televizi tak musíme vidět. přitom už ho známe, víme jak to dopadne a to byl jedinečnej herec. to byl.
Jarmila_2_(1925).txt
JJ: nás třeba tahly nějaký takový bych řekla (.) ee co sme to sme byli myslim ale štyrykrát na tom to Krb bez ohně (.) jo JV: mhm JJ: (ten) nějak hana Hana Vítová s tým (..) Dvorským ((Alois Dvorský)), ne JV: mhm JJ: to sme byli myslím ale <pětkrát na tom se nám libilo>
Jarmila_2_(1925).txt
JV: když ste si vybírali tenkrát filmy, tak byl to bylo [podle toho] JJ: [tenkrát]... JV: třeba kdo tam hrál (..) nebo (..) podle em nebo nebo ste si to kino vybírali, že bylo [nejblíž, ste říkala, že ste chodila do Alfy]? ((Alfa)) JJ: [ne e e my sme] (.) tak my sme třeba měli některý ty filmy už sme třeba viděli JV: mhm JJ: a libilo se nám to, tak sme šli ešče jednou na to (.) když to bylo pěkný, jo (.) (a když ne), tak snad podle (.) tak nějak to může být dobrý, pak se nám to třeba libilo [no]
Jarmila_2_(1925).txt
JJ: to si to si pamatuju ten Krb bez ohně si pamatuju, to sme viděli aspoň pětkrát, [tak]... JV: [a čím] vás to tak zaujalo? ja- jaktože ste na to tolikrát <zašli>? JJ: já nevim, to bylo em (..) mě se tam třeba strašně líbila ta pisnička, jak vona zpívá tu ukolébavku [tomu] JV: [hm] JJ: děťátkovi (..) jo (.) to se mně tam líbilo (.) (u ní) (.) jak ona stála u toho a Dvorský ((Alois Dvorský)) stál kousek za ňou JV: mhm JJ: to to mám furt to si na to si [nezapomenu] JV: [to si pamatujete] teda jako [to si-] JJ: [jo] JV: silně vidím JJ: no to bylo snaď ee (.) jinak to byl celkově pak tam hrála (Miroslava) Milošinská ((neidentifikováno)) (..) JV: mhm JJ: já už si nepamatuju všechny ty co tam (.) prostě samí ty staří herci JV: mhm JJ: tam hráli (.) a bylo to skutečně fakt (.) já sem řikala to (.) snaď (.) by byl (pěkné ale jenom) jesi se to dochovalo (...) [( )] JV: [ten] film ste pak už neviděla později? JJ: ne po ee mně se zdá, že po válce to ešče ešče sem někde viděla JV: mhm (.) ale třeba v televizi že byste... JJ: ale to už potom po té válce už člověk neměl takové tu příležitost (..) ale já mám dojem já... to to už si nevzpomenu (..) že po té válce to ešče (...)
Libuse_(1929).txt
SM: a šla jste na nějaký film víckrát? LS: jo. SM: a... LS: především jsem cho- byla na tom bohyně eh... SM: s tím Tarzanem ((Tarzan))? LS: Tarzan a zelená bohyně, tak to bylo několik dílů, ale ten jeden si jmenoval takhle, a já si ten tento název si prostě pamatuju a ty ostatní už si nepamatuju, SM: mhm LS: ale bylo to několik dílů z Tarzanem, to bylo úžasné, tak to to bylo moje, pak sem chodila ráda, no tak tu Zdenku Sulanovou, to bylo taky asi tři nebo čtyři filmy které ona, měla, Madla zpívá Evropě, to už bylo potom větší, já nevím, jak se jmenovali názvy si už nepamatuji, ale na všechny sem šla. SM: a na všechny ste šla víckrát? LS: a víckrát. když byly, kdyby byly dnes, tak jdu na to zas. SM: mhm mhm LS: to bylo to bylo úžasný. SM: jo LS: tak pro mě, protože já sem eh no myslím, že to byla byl i citový důvod, že sem měla takový trochu podobný osud, svůj životní jako měla ona, tenkrát, no a tím v tom filmu teda že a možná že to a navíc krásně zpívala a já sem v té době začala zpívat, a ráda a dost, a dost slušně, chodila sem do souboru,
Jarmila_(1931).txt
PS: ee šla ste na nějaký film víckrát než jednou? že ste eee šla během toho týdne nebo i s přestávkou [znovu]? JV: [to ne] to ne to asi ne PS: to ne JV: to asi ne
Rut_(1934).txt
RM: [tak] to šlo jak lavina (.) k e (.) to je ohromnej film na to se běž podívat (.) na to (.) na to pudem jo (.) chodilo se aj dvakrát do kina (.) na stejnej film kterej se líbil
Rut_(1934).txt
LG: (..) a chodila ste třeba na ty filmy, kde byl váš oblíbený herec opakovaně? RM: ano ano ano (.) sem šla aspoň pod- třeba podruhý na to LG: mhm RM: aby to člověk pořádně jako... protože vám ledasco unikne aji, že? (.) a tak aby se to člověk (.) prožil tady ten film (..) no
Rut_(1934).txt
LG: (..) a vy ste teda říkala, že ste chodila (.) třeba když tam byl v tom filmu nějaký váš oblíbený herec víckrát (.) chodila ste třeba i na ňáké jiné filmy víckrát? RM: ne ne ne když se mi ten film nelíbil, tak ne
Frantisek_1932.txt
LG: (...) hm a byl ste na ňákém filmu jakoby víckrát? FR: (..) no tak tehdá to bylo Ali Baba a čtyřicet loupežníků ((Ali Baba a 40 loupežníků)), LG: mhm FR: to byl americkej film, tak na ten na ten sme byli ale to LG: a to bylo ale až po válce, FR: [to bylo po válce] LG: [a během] a během války? FR: během války (.) to sme moc nechodili. LG: jo jo. FR: to byly sice to byly víceméně takový limonádky, jo? LG: [mhm] FR: [červená] knihovna bych to řekl,
Judita_(1921).txt
LG: jestli ste šla na nějaký film víckrát, víc než jednou? JK: nevzpomínám si na na to že bych to tak... mně stačily když sem to viděla je- jeden film jedenkrát
Alzbeta_(1930).txt
AB: [ani ne] my sme měly náladu [] LG: [mhm jo] AB: <tak sme> ((smích)) <tak sme šly> (.) taky sme třeba ee některý film viděly několikrát [že?] LG: [jo?] AB: protože sme šly [a voni to] LG: [jo, jo] <jasně> mhm AB: <už už sme to viděly zase> LG: a když ste třeba zjistily, že tenhle film už ste viděly, odešly ste? nebo [ste tam zůstaly] AB: [ne] ne, ne, LG: jo. <a pamatujete si třeba> (.) ně- nějaký film který ste viděla jakoby hodněkrát? AB: no, e to eva tropí hlouposti, to si pamatuji [nejvíc] LG: [mhm] AB: no, a potom já (nevím) to byly ty filmy, ty německý se sárou leandrovou ((míněno Zarah Leanderovou)) to už je historie, to e vy vůbec nebudete nikdy vědět kdo to byl, (.) a (..) nepamatuji si přesně na co na, na co sme chodily. ale teď když někdy e v televizi sou ty starý filmy tak zjišťuji že už jsem to tehdy viděla, [no] LG: [mhm] (..) [a] AB: [ovšem] dost se mně plete co bylo (.) před válkou a co bylo po válce.
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a teda potom jak em to byla ta Sněhurka ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) em jak čast- jak dlouho dlouho to trvalo než se tady... JU: tu Sněhurku ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) dávali [dva měsíce] LG: [dva měsíce] JU: což byl rekord nikdy dva měsíce žádnej film nehráli ale ten hráli v Brně dva měsíce LG: [a byl ste]... JU: [v Kapitolu] ((Kapitol)) LG: v Kapitolu? JU: no LG: a byl ste na něm opakovaně? JU: né jednou to vono to bylo aji dost drahý LG: to je jasný no
Josef_(1929).rtf.txt
LG: a chodil ste třeba na film víckrát třeba když se vám nějaký hodně líbil? JU: no tak možná že se to někdy stalo no ale.
Jaroslav_(1926).txt
no a když sem byl malé, tak sem byl třeba aj dvakrát po sobě. LG: jo? JB: na nejakém filmu který sem se mně líbil, no.
Jaroslav_(1926).txt
LG: a chodíval ste na ty filmy, které se vám líbily, víckrát? JB: no já se kolikrát šel aj dvakrát na nějaké ty.
Margarete_(1923).txt
LG: áá byla ste na někte- na některém filmu víckrát MK: to bych pochybovala LG: mhm MK: na filmu ne ale divadlo ano
Rudolf_(1920).txt
RS: Moderní doba (.) my nikdo (.) negramoti! my sme do neděle nebo do soboty celá třída viděla Moderní dobu ((Moderní doba)) a pak sme ju viděli ještě jednou a eště jednou protože to bylo to bylo šou obrovský šou se šaplinem ((Charlie Chaplin))
Rudolf_(1920).txt
PS: a šel ste na nějaké filmy víckrát? RS: áno PS: na- RS: áno (.) viděl sem někte- několik filmů sem viděl víckrát když byly zvlášť dobrý třeba hlavně ty taneční PS: mhm RS: f- filmy s fredem asterem ((Fred Astaire)) a s rodžrskovou ((Ginger Rogers)) tak to sem viděl víckrát (.) ale viděl sem víckrát i eee ee s jedním psem (.) to byl ňákej zase doják PS: mhm RS: doják víte pes vlčák ale to už nevím jak se menovalo (.) jestli se menoval Rin Tin Tin nebo (tak) to já už nevím ale e vím že e sem byl na tom filmu dvakrát protože ten byl tak- takovej doják to byl jo? PS: mhm RS: a (tak) manželka chtěla vidět ještě jednou a... vona byla víc na zvířata než já
Rudolf_(1920).txt
a pak teda (.) Carův kurýr to byl můj film který sem viděl ee já nevím kolikrát a musel sem být e jako mladší to sem ještě myslím nebyl ani na gymplu Carův kurýr který na koni jel přes Sibiř a tak a to a ten drama- samý drama tam bylo a ten kůň a to a a no to byly bylo to takový prostě napínavý z- ve všech PS: mhm RS: s- směrech to bylo napínavý a ten Carův kurýr byl takovej dr- dramatickej film PS: mhm RS: a vždycky tam (bylo) špetnutý taky trochu (toho) humoru aby se to jako odlehčení nějaký jo?
Rudolf_(1920).txt
Moderní doba PS: mhm RS: to sem viděl několikrát toho šaplina ((Charlie Chaplin)) šestatřicet to sem viděl několikrát možná eště aji aji po válce když to někde hráli c- nebo v televizi
Rudolf_(1920).txt
RS: Svět patří nám viděl iks krát Voskovec Werich ((Jiří Voskovec a Jan Werich))
Libuse_2_(1928).txt
říkám, na tech, na tu Sněhurku a sedum trpaslíků ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) sem byla myslím dvakrát, jestli né jednou s tetou a jednou s maminkou sme byly.
Libuse_2_(1928).txt
SM: a chodila ste třeba opakovaně? na na em [filmy s těmi oblíbenými herci třeba?] LZ: [na některý filmy, hm, tak to myslím že ne.] tak akorát, to sem byla myslím dvakrát na tom Sněhurka a sedm trpaslíků, pak em ňáký ale jinak nemůžu říct, že bych přímo to musela vidět dvakrát.
Libuse_2_(1928).txt
Vlčí jáma, to se mně taky moc líbilo, tu sem taky viděla myslím dvakrát, to už bylo teda po válce s Brejchovou ((Jana Brejchová)),
Libuse_2_(1928).txt
SM: a viděla ste třeba v kině, přímo v kině ste ste teda nebyla víckrát na těch filmech? to ste říkala že vlastně na té Sněhurce ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) ste [byla dvakrát,] LZ: [no to na té] Sněhurce no, to sem byla, pak sme s manželem, no tak ne s manželem, to sme byli na tom Muzikantská Liduška,
Libuse_(1922).txt
LG: (..) a ee chodila ste na ňáký film vícekrát? LV: ee když sem to ee platila ne, ale když <(byl) manžel potom> LG: ((smích)) LV: <jako uvaděč, tak to sem za ním šla, že jo, a tak sem viděla některý filmy několikrát> tam teda. ale jináč se to platilo tak teda ne. to se šetřilo tenkrát, no (.) (to byl) trochu jinej život.
Ludmila_(1920).txt
LČ: tím projevem. a chodila byste třeba na filmy těchto svých herců opakovaně? LŠ: ano. LČ: takže vy ste šla víckrát na jeden film. LŠ: já už sem třeba když hraje nějakej film, tak už sem ho viděla mockrát. LČ: ale to je v televizi. LŠ: to je v televizi, no. LČ: ale v kině? LŠ: aha v kině, do kina já nevím, esi bych teď už šla. LČ: teď ne, ale tenkrát jestli jste chodila opakovaně? LŠ: to ne. LČ: tenkrát ste nechodila opakovaně. LŠ: nechodila ne ne. LČ: takže to pro vás nebylo zase tak důležité. LŠ: ne ne ne to už sem šla zase na nového, na něco nového. LČ: na nového.
Ludmila_(1920).txt
LČ: takže co pro vás dělalo film dobrým filmem? tak abyste si řekla že, to byl opravdu dobrý film. LŠ: no LČ: jaké znaky by film musel mít? LŠ: no to by bývalo, že bych šla na to třeba ještě jednou na to. LČ: ale před tím ste říkala... LŠ: ale nešla sem. nešla sem. LČ: ale takový film, o kterém byste si pak řekla, že byste ho ráda viděla eště jednou by byl dobrým filmem.
Ludmila_(1920).txt
LČ: mhm takže na žádný film víckrát ste nešla teda? LŠ: ne ne.
Ludmila_(1926).txt
LČ: a chodili byste třeba, nebo chodila byste na ty jejich filmy opakovaně, že byste šla víckrát? LT: tehdy? LČ: tehdy. LT: tehdy ano. LČ: a třeba i jak často nebo... LT: třeba jednou, dvakrát. víckrát ne, to zas takovej milovník sem nebyla.
Ludmila_(1926).txt
LČ: a takže vy ste sama říkala, že ste na nějaké filmy byste šla vícekrát. LT: no jistě ta ten Lízin let do nebe, to bylo na pokračování, ale na to se chodilo častějc.
Augustin_(1924).txt
LČ: a stalo se někdy, že byste šel třeba na ňáký film víckrát? AU: jo, když to bylo pěkný, tak sme po čase šli zas.
Ludmila_(1922).txt
JV: hm a chodila ste třeba na filmy některých herců opakovaně? že byste šla vícekrát? LH: chodila. JV: a kvůli tomu hercovi? že byste LH: ano, ten herec se nám líbil, a tak sme chodili. JV: hm LH: někdy i dvakrát. maminka řekla, dyť už to znáte. ale ne, my sme ještě šli se jednou podívat co, no to nám eště ušlo, tak no. JV: hm LH: a na to kukuruku ((film neidentifikován)) sme šli dvakrát. to se nám moc líbilo. JV: dobře. LH: a na tu Španělskou vyzvědačku ((Španělská vyzvědačka)), a na rozmery ((Rose-Marie)) a ty americký starý filmy, ty byly krásný. no teď nevím teda, některý se mně taky jejich nelíbí.
Oldrich_(1920).txt
takže já sem vlastně začal tam ee chodit do kina, protože já sem tam byl kolikrát na tom stejným filmu LS: mhm OH: páč sem tam dělal takovýho
Oldrich_(1920).txt
OH: no a ee říkám ten Světozor to sem tam dělal toho mechanika <vlastně> takže sem tam viděl ee že že sem ten film znal několikrát za sebou sem viděl no tak to (.) to mě jaksi tak a jinak moc nebavilo,
Oldrich_(1920).txt
LS: hm. (..) a stávalo se někdy, že byste šel na ňáký film víckrát? vy ste říkal, že ste chodil do toho Světozoru ((Světozor)), tam že ste [chodil] OH: [no no tak tam] sem viděl ee tam se to opakovalo, ten stejnej film třeba, jo? několikrát no tak (se) podruhý tam zas dával ňákej jinej film, no tak ono mě to aji přestalo bavit porád se na to stejný dívat dycky, LS: hm OH: no asi esi sem viděl takový esi tam byly tři nebo štyry nebo, pět těch filmů jsem viděl, potom ten Vozivoj zkrachoval, takže tím to končilo. LS: mhm mhm, a vy ste teda vy ste tam musel být celou tu dobu té projekce OH: [ano] LS: [v tom kině] OH: jistě, až to ee až bylo ukončený, protože já sem to vlastně hlídal ten (pří-) ten tu promítačku.
Oldrich_(1920).txt
LS: mhm mhm, a mimo teda ten Světozor, když ste chodil do těch jiných kin, tak tam se stalo někdy že byste šli na ňáký film víckrát OH: to ne, LS: ne OH: to ne, to sme nešli víckrát. (páč) to bylo tolik filmů, takže to se dalo porád ze zajímavosti ee že bysme to opakovali, to ne.
 
Atlas.ti kód
372
 
Rodič kódu
Návštěva kina
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno