Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Název kódu
Židovský prvek
 
Citáty — Kategorie citátu
Miloslava_(1925).txt
JV: vstupu do kina Židům. MM: ano, ano. JV: byl zákaz. MM: ano no samozřejmě, když ne do tramvaje, tak to už vůbec ne. JV: tak ta tramvaj tam bylo to vyhrazené. MM: no to bylo jenom, to bylo jenom JV: nebyl absolutní zákaz. MM: ano, dovnitř ne. JV: kdežto u těch kin byl absolutní zákaz. [takže tam nesměli] MM: [absolutní, ano] JV: a nebyly ňáké kina, které, nebo kino, kam by Židé naopak mohli, [že by to bylo jejich kino] MM: [ne, ne, to neexistovalo.] JV: a tento zákaz se myslíte absolutně dodržoval, nebyla ste někdy třeba svědkem toho že... MM: ne, to se určitě, určitě dodržovalo, protože to byly takový sankce za to, že to, to nikdo neriskoval.
Zdenek_(1927).txt
ZP: myslim že to bylo německý. že to bylo německý. JV: a třeba Židé tam taky mohli jít? ZP: ne, ne, kdepak, ne. Židi měli vůbec zakázaný veškerý kulturní požitky, ty nesměli ani do kina do divadla, nikam. ani tramvají nesměli jezdit, museli stát jenom na jak se to řekne platforma na no prostě tam jak sou sedadla tak mohli stát jenom venku, venku, nesměli ani dovnitř do té tramvaje, nesměli. JV: takže myslíte, že neměli nějaké kino aspoň jedno, kam mohli chodit? ZP: po, ne. po okupaci rozhodně ne, ale za první republiky byly židovský kina, kam chodili Židi. mám dojem, že to Excelsior, zrovna, co sem o něm mluvil, že to bylo takový židovský kino.
Jarmila_2_(1925).txt
JV: ee vzpomněla byste si, jestli byl do ňákého kina třeba zákaz zákaz ee vstupu Židům? JJ: (.) to nevím to... JV: mhm (.) měla ste třeba nějakého kamaráda [nebo kamarádku Židovku]? JJ: [no voni v tech] (totiž) v tech týdenících (.) v tech týdenících někdy (.) prostě ukazovali ty Němce jak ty (.) Židi jo zatýkají a takový to, někdy když ste se [dozvěděl] JV: [hm] JJ: v tech týdeníkách aj jo (..) aj aj když to ty lidi viděli většinou, tak každý raději držel [toto] JV: [hm] JJ: poněvač se bál (..) něco tohle (..) pač ste nevědel, koho máte za sebou
Rut_(1934).txt
RM: ale moje maminka zažila razie (.) v kině, jo, že hledali (.) a hlavně (.) kontrolovali, jestli mají obč- e jestli mají průkaz nějakej, jo? LG: mhm RM: a e hlavně to bylo kvůli tomu (.) že hledali třeba (.) nežádoucí osoby (.) Židi nebo něco takovýho LG: mhm RM: který měly zák- e zákaz že (.) chodit j- za války (.) takže ty razie bývaly (.) že to se (.) uprostřed filmu rožlo všechno (.) přestalo se hrát (.) vtrhli tam (.) ti gestapáci a (..) a vyváděli LG: ee (..) byly ty razie jako (.) časté (.) v tom kině? RM: no tak to nevim jestli byly častý, ale byly LG: a viděla maminka teda i když někoho třeba vyvedli nebo tak? RM: no určitě LG: [jo]? RM: [určitě] (..) vyvedli
Rut_(1934).txt
RM: my sme měli přátele LG: mhm RM: my sme měli (.) a ona byla oni utíkali v osumatřicátým roce celá rodina utíkali z Vídně sem před Hitlerem LG: mhm RM: no a tady je to potom (.) zasáhlo, že a ona byla potom (.) tuším v tom třiaštyřicátým roce zavřená do toho do (.) Terezína a (.) taky chodili hodně do kina a to právě tenkrát při té razii (..) od té doby potom už nešli (.) protože ee to bylo (.) velký štěstí velký štěstí (.) nevím jakým způsobem se jim podařilo (.) teda vyklouznout ven (.) v tom návalu nějak a ona teda proklouzla s ní aji s manželem jejím (.) a on byl (.) odvedený do (.) pracovního tábora do Norska
Rut_(1934).txt
a to ta ee ta ee paní Nojová ta (.) už nechodila nikde (.) ale potom byla zavřená [že potom šla]... LG: [to byla ta] to byla ta maminka toho...? RM: to by- toho chlapce, no LG: toho chlapce (.) mhm RM: no no (...) [ten] LG: [a] (.) oni se oni se jako nebáli po- porušovat ten zákaz (.) to- toho choz- z- z- zení do kina? RM: no tak s- pořád měli štěstí, že, tak LG: mhm RM: ale potom už to jako (.) pak už nešli (.)
Frantisek_1932.txt
FR: s maminkou, ano. LG: a ona byla hm ona jako nebyla židovského původu? FR: ona nebyla židovského původu. to je abych to řek ee LG: [mhm] FR: [to vás] možná bude zajím- zajímat, tady ee tady to bylo vesměs asimilované. protože to byli (.) žena křesťanka on byl žid, nebo žid židovka, (protože) těch děvčat židovských nebo chlapců nebylo (.) tolik, LG: mhm FR: e když se vám líbí chlapec, tak si vyberete [koho chcete]
Frantisek_1932.txt
FR: podívejte se e (.) e byl- e ee někdy mě titulovali taky že su Žid a tak dále, (o to nej-) protože věděli že otec byl Žid LG: mhm FR: tak mě titulovali taky že sem Žid, LG: aha FR: ale, (.) že by e ňák naši lidé (.) naši lidé nej- e prostě byli horší někdy než ti Němci, protože jak se říká Turek, (.) ee člověk poturčenej je horší Turka. LG: jo, rozumím. takže jakoby hm (.) ste FR: někteří nadávali, někteří ne, e to to bylo e podle podle nálady to měli, pokud sem se jim líbil nebo nelíbil, tak takovýmto způsobem. LG: a já to nechápu, to bylo jakoby běžné že prostě takhle li- lidi druhým lidem prostě nadávali (já nevím) na ulici FR: to je běžný, to bylo běžný, to ee když chodili ti hitlerčici LG: mhm FR: jo, tak když oni šli ee oni měli bubínky a měli vlajky a jestli někdo nesundal (.) e čepici a nepozdravil tak šel a LG: (..) to je hrozný, (fakt)
Frantisek_1932.txt
LG: jo. (..) mhm (..) jo, a teď tu mám (..) on (..) pan učitel mně tady napsal, že jakoby e Židům se ten ee se zakázalo chodit [do kina] FR: [moment] e LG: někde mezi FR: je jedno bylo by dobře aby ste do- nevím jestli by se to sehnalo ale e pou- e zvlášť e po tom devětatřicátým roku, LG: jo, FR: Židé nesměli psát, nesměli (mět) telefon (.) nesměli e se dívat do ulice, prostě LG: mhm FR: navštěvovat kina, nesměli do di- do do parku, koupaliště, to bylo všechno zakázaný, to je e to byste (.) nevím jestli bych to sehnal a nebo tak tak že e že ty e zákony e LG: mhm FR: protižidovský byly tak tvrdý. LG: já tu mám totiž napsané, že hm tady mně pan učitel přepsal ten jeden protektorátní předpis, že (se) v tom srpnu v roce třicet devět byla ta policejní vyhláška kte- která jakoby zakazovala Židům tyhle věci, a a u kin to bylo tak že mohli do toho [kina jen pokud to bylo na tom podniku vyznačené] FR: [ne ne ne ne ne ne ne ne] no tak, to si nepamatuju že by něco tak u n- e tam u těch kinech co sem chodil že by LG: [mhm] FR: [něco] takovýho [bylo] LG: [mhm] on to tady píše, že to asi žádné kino nevyvěsilo, že [se jako] FR: [ne] to [neexistovalo] LG: [jo] mhm FR: prostě, e tam přišli e zákony LG: jo, FR: který byly e který schvaloval géring ((Hermann Goering)) v roce třicet pět, že nesměl (.) to ono a tak dále
Frantisek_1932.txt
LG: mhm (..) jo a třeba před tou válkou, bylo nějaké kino, do kterého (.) spíš jako chodili Židé? jakoby třeba v ňáké čtvrti kde víc jako (bydleli) židovští [obyvatelé? jestli o tom] FR: [ee Židé] navštěvovali víceméně divadla a tak dále, LG: jo, [mhm] FR: [kina] ani tak ne, protože to ee Židé, i když se říká e e sou kulturní národ.
Judita_(1921).txt
LG: no teď mám už jenom jakoby poslední část těch otázek em které se vztahují jakoby k tomu protektorátnímu období em jestli e si vzpomíná- e nebo jakoby jestli si pamatujete kdy ste přestali přestala chodit do kina? jakoby jaké byly třeba ty poslední návštěvy před tím jestli si pamatujete na tu atmosféru [jak to bylo v Brně]? JK: [no jistě tak] byla potom nastala [doba] LG: [mhm] JK: kdy Němci [nedovolili aby] LG: [jo mhm] JK: aby no- normálně člověk chodil (do) ( ) (ten se) spíš nechal zavřít (.) to byla velmi velmi smutná a škaredá doba LG: mhm JK: kterou sem já prožila (.) nejenom já samozřejmě LG: jo a em znala ste třeba někoho, kdo porušoval ten zákaz chození do kin? nebo jak- JK: to si nevzpomínám vzpomínám si jedině že sem (.) ž- že mě mám měla sem nějaké známé a ti chtěli abych já měla z té doby aspoň něco a tak mě v- vzali k sobě jako e jako učitelku a byla sem jako e zahalená ( ) aby- abych aby se nevědělo jak vypadám ve [skutečnosti] LG: [mhm] JK: a (.) tak to se taky stalo že prostě ze strachu před těmi Němci tak to člověk jako (.) chodil třeba do toho b- ale málokdy to už ta doba potom přestala, to už se ne- nesmělo vůbec nic
Alzbeta_(1930).txt
LG: (.) m-m. jo. tak, a teď tu mám otázky které se jakoby vztahují k protektorátu, (.) tak vy jste e říkala že ste byla hm že že vaši maminku odvedli a ee vy ste byla potom ukrývá- ukrývaná, a já teda chápu že jakoby e návštěva biografu nebyla vaše největší [priorita] AB: [no] vůbec žádná priorita LG: [jasně] AB: [vůbec] žádná, to sem ne- e vůbec nevycházela, LG: [a] AB: [dva] roky, LG: mhm a od kdy ste jakoby nevycházela? AB: no vod roku čtyřicet tři do roku čtyřicet pět.
Alzbeta_(1930).txt
AB: no to právě e to bylo ještě to období LG: [mhm] AB: [málokdy] že? no a potom e já sem měla kamarádky, já sem tedy e (.) že my sme prostě nikam už nesměly chodit, LG: [mhm] AB: [my sme] se e scházívaly jako děti na židovským hřbitově. LG: aha AB: jo? tam tam jako sme se setkávaly. (.) ale jinak už sme nesměly nikam, no.
Alzbeta_(1930).txt
LG: (...) a když ste si potom vybírala ty filmy, třeba i po válce, jakou roli hrálo to že ste e jakoby pocházela (.) z části teda vy ste teda říkala že že maminka tu víru ňák nejvíc nepraktikovala a že tatínek AB: maminka e říkám, e prak- praktikovala víru ale LG: ne- AB: nebyla [ortodoxní] LG: [jo] AB: že by jako víte e se všechno přísně, LG: [mhm] AB: [dodržovalo] tak jak e by se to mělo dodržovat. LG: a mělo to teda e to vaše vychování ňáký vliv na výběr těch filmů, nebo kin? AB: ne, ne, absolutně ne.
Antonie_(1928).txt
AM: [no tam] sem chodila do ee sem chodila do mateřské školy, a potom na šilingrovo náměstí do e židovské školy. LČ: mhm AM: to patřilo (.) e to nepatřilo ee jako židovské obci, (.) ale jinak tady makabi a to e ty kluby a všecko bylo ee samozřejmě ee všechno bylo e podporovaný LČ: mhm AM: židovskou obcí. ee měli hodně členů, tady bylo (.) tady bylo třináct tisíc lidí, byli tady registrovaní a ti co (.) byli na tom dobře finančně, měli obchody a továrny, a banky, a tak dále, tak ee prostě platili, aby se všecko vybudovalo.
Antonie_(1928).txt
AM: (.) a tak dále, no ale my děti sme všechno dobře prožívaly, no a potom eště sme chodily na to výstaviště, (.) a to už rodiče nesměli vědět že tam deme, protože to bylo všechno zakázaný, a maminka nám řekla a tatínek (.) hlavně maminka, děti nechoďte nikam ať se nedostaneme do neštěstí, většího než máme. (.) takže my sme tam chodily jako na černo. LČ: [tajně] AM: [sme jenom] šly za dětma ale (.) ale šly sme do toho biografu taky. LČ: a ty peníze na to to ste [měly ee (vlastní)] AM: [jo no tak] oni nám dali [kapesný] LČ: [mhm] kapesný. AM: samozřejmě. a to b- ee vstupné do toho <biografu stálo korunu> LČ: a jak jak bylo AM: a potom jednoho dne to skončilo, protože my sme si tam sedly a zhas- e začal film, zhaslo se, začal film, najednou vstala jedna paní velká fašistka, předstoupili k němcům, a vstala okamžitě rožněte jsou tady židovský děti. (.) nebo děcka, jo? no a tak (.) ee prostě ten ee uvaděč tam rožnul, a ona ukázala na nás. (.) a tenkrát už se nosily hvězdy tak samozřejmě my sme je neměly, nevzaly si hvězdy nebo sme si je schovaly, musely sme nosit hvězdy. no samozřejmě my sme šly za dětma a šly sme do biografu tak sme je neměly, že?
Antonie_(1928).txt
LČ: [mhm] mhm takže potom, třeba. AM: málo. no ale to už ee s- to už sme (.) e říkám, tak do toho kina (.) ee sme chodily no tak eště e eště už se nosily hvězdy, LČ: mhm AM: ale to sme tam byly já vim, já dvakrát a za takových podmínek sme byly vyho- vy- například vyhnaný z toho kina. tak ten řekl poďte, no a šly sme, samozřejmě sme to doma neřekly, ale ee ty děti to řekly doma a ty rodiče, to mamince řekly. LČ: mhm AM: ee a hm (.) maminka jenom říkala ať se to tatínek nedozví, protože on by tam šel a to by byla ještě větší, to by bylo velký neštěstí.
Rudolf_(1920).txt
PS: mhm (.) a a měl ste třeba kamarády ee židovského původu e zaregistroval ste zákaz vlastně [vstupu Židů do kina? ne?] RS: [to to vůbec nehrálo roli] PS: já vím ale potom za protektorátu oni nesměli už na začátku [protektorátu do kina] RS: [no tak to je pravda] můj kamarád kterej tady byl předevčírem e byl položidovskýho [původu]
Libuse_(1922).txt
LG: no a potom ee měli vlastně ee Židé zakázaný vstup do těch kin LV: ano, LG: a pamatujete si třeba že se to někde porušovalo ten zákaz? [že se] LV: [neviděla sem] LG: [neviděla ste?] LV: toho Žida, přitom moje sestřenka chodila s Židem teda LG: mhm LV: jo, on byl tak ňák starej jak vy a do kina absolutně neexistovalo, taky zmizel (my) sme ho nenašli už teda celou tu rodinu teda po válce, ne. ne to to to si netrouf, chodit teda, (já) si nepamatuju a i jsem znala hodně židovskej rodin LG: mhm LV: ee jednak ee od té naší Mariány a todle nevím, že by (.) si troufly si jít do tohodle [že měli strach] LG: [jasně] mhm LV: jo.
Ludmila_(1920).txt
já jsem měla kamarádku taky, bydlela naproti mně, byli to Židi, víte, a tak ty na tom dost špatně. ale vona měla hvězdu nosila, já sem s ňou chodila. byla to má kamarádka předtím tak sem ju neopustila až do té doby než ju teda celou rodinu zebrali do koncentráku. a nevrátila se. LČ: a spolu ste chodily tedy i do kina? LŠ: chodily sme spolu hodně do kina. LČ: a na jaké filmy spolu ste chodily s touhle kamarádkou? LŠ: no co hráli, vona uměla německy taky že tak. LČ: a jí to nevadilo chodit na německé filmy? LŠ: no nevadilo jí to, no. potom aj bylo tam vstup Židům zakázán do kin. LČ: mhm. a to už ste pak nemohla. LŠ: to už sme pak nechodily, protože byly aj ty nálety a to.
 
Atlas.ti kód
398
 
Rodič kódu
Národnostní a kulturní specifika
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno