Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Bismarck
Moravské slovo, 22, Su 26.01.1941
 
Title (DE)
Bismarck
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 72, Fr 13.03.1942
 
Number Description (CZ)
P. Hartmann, L. Dagover, F. Kayssler

Moravské slovo, 22, Su 26.01.1941
K brněnské premiéře filmu o Bismarckovi
V poslední době vyšlo z rukou říšských filmových režisérů několik zajímavých a velkých historických filmů, jež stejně svými náměty jako hereckým obsazením a režií znamenají díla, jež pro toto období německé filmové tvorny vždy zůstanou charakteristickými. Jedním z nejlepších z těchto filmů je dílo známého režiséra Wolfganga Liebeneinera Bismarck, v němž je zachycen nejvýznamnější úsek života velkého německého státníka 19. století, státníka, který určoval ve své době pro dlouhá desetiletí osudy národů a států a jehož dědicem a pokračovatelem je i dnešní doba. Film o Bismarckovi, který po stránce politické a historické hodnotíme v jiné části listu, je příkladem historického filmu, který dovedl se vyhnouti nudnosti výčtu dějinných faktů v obrazech hlavně tím, že soustředil se na nejdramatičtější období života hrdinova, čímž dosáhl skutečně filmového stupňování děje a současně nejlépe ozřejmil jeho lidskou a politickou tvářnost. Je to film, v němž sice defiluje celá řada postav, ale v němž opravdu hlavní váha leží v hrdinovi. Proto také výběru herce titulní role byla věnována velká pozornost. Bismarcka, tohoto železného kancléře a vlastního zakladatele druhé Říše hraje státní herec Paul Hartmann, který stejně svou střízlivou a věrohodnou maskou jako svou promyšlenou a přesnou hrou vytváří postavu opravdu životnou, portret člověka a otce rodiny, bojujícího nejednou sám se sebou vnitřní boj o ospravedlnění některých nepopulárních opatření, jež musel učinit v zájmu státu a pro zpevnění jeho základů. Jeho nejvlastnějším partnerem je Vilém první, vytvořený Friedrichem Kayserem. I ostatní postavy jsou dobře a s rozmyslem obsazeny. Tak pruskou královnu Augustu, nepřející Bismarckovi, hraje Marie Köppenhöferová, její snachu, pruskou korunní princeznu anglického původu Viktorii Uuth Hellbergová, korunního prince Bedřicha Werner Hinz, Bismarckovu trpělivou ženu Käthe Haacková, Napoleona III. Walter Franck, císařovnu Eugenii Lil Dagoverová, generála Holtkeho Günter Hadank, úlisného francouzského velvyslance Benedettiho Harald Paulsen a Františka Josefa I. Karl Schönbock.

Moravské slovo, 22, Su 26.01.1941
P. Hartmann v mohutném velkofilmu Bismarck.

Moravské slovo, 38, Sa 14.02.1942
Mistrovské dílo režiséra W. LIEBENEINERA uvádí státníka Bismarcka z šedesátých let, muže, jenž bojuje o své životní dílo.
Paul Hartmann, Lil Dagover, Friedrich Kayssler, Werner Hinz, Maria Koppenhofer, Ruth Hellberg, Käthe Haack, Haralad Paulsen
 
Number Description (DE)
129798

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 24, Fr 24.01.1941
122044

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 129, Fr 09.05.1941
Aus dem Leben eines Großen P. Hartmann, Lil Dagover.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, Tu 02.03.1943  
Genre
velkofilm
Moravské slovo, 38, Sa 14.02.1942
historický velkofilm
Moravské noviny, 38, Sa 14.02.1942
dramatický film
poutavý film
velkolepý film
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 24.01.1941; Sa 25.01.1941 (uváděno Fr 24.01.1941–Th 06.02.1941), Kapitol; Elite Kino – Bismarck / Bismarck
Moravské slovo, 20, Fr 24.01.1941
Sa 14.02.1942; Sa 14.02.1942 (uváděno Sa 14.02.1942–Mo 16.02.1942), Jugendkino – Kino pro mládež; Kino na Cihlářské; Studio; Jugend-Tonkino – Bismarck / Bismarck
Moravské slovo, 38, Sa 14.02.1942
Fr 13.03.1942; Fr 13.03.1942 (uváděno Fr 13.03.1942–Mo 16.03.1942), Kino Dornych; Edison; Viktoria – Bismarck / Bismarck
Moravské slovo, 61, Fr 13.03.1942
Fr 10.07.1942 (uváděno Fr 10.07.1942–Mo 13.07.1942), Avia – Bismarck / Bismarck
Moravské slovo, 162, Fr 10.07.1942
Fr 09.05.1941 (uváděno Fr 09.05.1941–Mo 12.05.1941), Excelsior – Bismarck / Bismarck
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 129, Fr 09.05.1941
Tu 02.03.1943 (uváděno Tu 02.03.1943–Th 04.03.1943), Excelsior – Bismarck / Bismarck
Tagesbote aus Mähren und Schlesien, Tu 02.03.1943
 
Film
Bismarck, 1940
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno