Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Tarakonova
Moravské slovo, 182, Fr 05.08.1938
Tarakanova
Moravské noviny, 181, Fr 05.08.1938
 
Title (DE)
Tarakanova
Volksfreund, 182, Fr 05.08.1938
 
Number Description (CZ)
P. R. Willm, A. Vernayová. Franc. film.

Moravské slovo, 182, Fr 05.08.1938
Francouzský výpravný velkofilm. Pierre Rich. Willm, Annie Vernayová

Moravské noviny, 181, Fr 05.08.1938  
Number Description (DE)
Ein französischer Grossfilm, mit Pirere Richard Willm,
Suzy Prim, Annie Bernay, Abel Jaquin.

Volksfreund, 182, Fr 05.08.1938  
Genre
výpravný velkofilm
Moravské noviny, 181, Fr 05.08.1938
Grossfilm
Volksfreund, 182, Fr 05.08.1938
 
Programme — Programme (numbers)
Fr 05.08.1938; Fr 05.08.1938 (uváděno Fr 05.08.1938–Th 11.08.1938), Kapitol; Elite Kino
Moravské slovo, 182, Fr 05.08.1938
 
Film
Tarakanova, 1938
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno