Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
First name
Gustav
 
Surname
Nezval
 
Quotes
Marie_(1928).txt
MB: no tak třeba naproti nám bydlel, nebo bydlel, mm měl maminku mm Gustav Nezval,
Marie_(1928).txt
LH: ehm. á vy ste se nějak třeba znali třeba s těmi Nezvalovými, nebo s těmi... MB: no s tou maminkou ano. protože ona a bydlela v takovým malým domku a měla, ee neměla tam vodu, bylo vedle jako n- na chodníku byl hydrant, tak chodila tam jako pro pro vodu a prostě se tam bavila ee s těma em sousedama a tak, prostě byla ee o svym synovi, že tak jako. LH: hm, takže dá se říct, že vy ste chodila vlastně ná ee na filmy, kde hrál em vlastně váš soused, by se dalo říct, nebo že [ste se na něj...] MB: [no taky taky] nó.
Marie_(1928).txt
MB: no tak tře- třeba ten Gustav Nezval mm von ee chodil tam do lesa, tak sme ho potkávali a on byl tak byl teda velice hezkej člověk a měl ee měl krásný tmavý oči. (..) tó jako ee my sme proti němu byli eště ee mm o hodně mladší, no ale byli sme nadšeni, když sme ho potkali. ((smích)) LH: ((smích)) takže to v podstatě i vás lákalo do toho kina, že ste mohla vidět třeba jak ste říkala [ty jeho tmavé oči tam a...] MB: [no tak (.) taky], no.
Marie_(1928).txt
LH: a mm chodila ste na ňáký film ee třeba opakovaně s některým z těchto herců? MB: no chodila sem. (..) to to byla myslim mm Maskovaná milenka, v které hrál ten Gustav Nezval. (..) (ale) pak... (...) jestli je hr- teď nevim, jestli je hrál v Divé Báře ((Divá Bára)), ale to nevím už určitě. (...) LH: ehm. (.) á vy ste tedy třeba šla na některý film s Gustavem Nezvalem ((Gustav Nezval)) se podívat ještě jednou, nebo spíš ste chodila... MB: prosim? LH: jestli ste šla třeba se podívat ještě jednou na ňáký ten film, nebo... MB: nó určitě. LH: a vzpomenete si na nějaký konkrétní film třeba? MB: no to byla ta Maskovaná milenka, ale to sem na tom byla víckrát, ale teď nevim v kterým, (..) to už je trošku dlouho na mě. ((smích))
Emilie_(1922).txt
no, Ideál septimy Gustav Nezval ten bydlel v Řečkovicích dokonce a když bývala ee sokolovna, jó, byla ee ta byla přeměněná v sál, kde byly šibřinky, kde se tančilo a plesovalo. víte to bylo všecko jeden sál a tam se to měnilo. tak on když tam přišel, no tak já nevim, to bylo úplně, děvčata byly úplně unesený, když von jako s někerou tančil, tak málem se ani nekoupala po tym dotyku. takže to byl, to byl Ideál septimy.
Svatava_(1924).txt
no pak Prstýnek s Vlastou Fabiánovou ((Vlasta Fabianová)) a s Gustavem Nezvalem ((Gustav Nezval)). no tak to sou, to člověk ale em víte, když si em ten film e starej, třeba Prstýnek je strašně starej film, vybavím, tak hned vím, kdo tam hrál, protože se mně líbil ten film zřejmě a a na ty herce sem jako nezapomněla.
Svatava_(1924).txt
Jan Cimbura, no ano to byl ee taky Gustav Nezval ((Gustav Nezval)) myslím ho hrál.
Jarmila_(1931).txt
JV: maminka s tatínkem měli velkýho kamaráda spolužáka tak víceméně no spolužáka tatínkového Gustav Nezval, říká vám méno něco? já sem mu říkala strejdo, chodíval k nám na chatu PS: aha JV: tak nechcu nechcu to [říkat do toho rozhovoru] PS: ((smích)) JV: protože to vypadá, jako že tohle a jsou to moje vzpomínky, takže to nemá [na to vliv] PS: [mhm] JV: ale prostě jako že naši přes tu kulturu nějaký takový jako zdání měli, no.
Libuse_2_(1928).txt
LZ: a z těch Beneš ((Svatopluk Beneš)), no, Dohnal ((Jiří Dohnal)), Oldřich Nový, Gustav Nezval, no byly filmy který, všechny, Advokát chudých se Smolíkem ((František Smolík))
Libuse_(1922).txt
LV: jo, ale (.) ve škole, že to mi bylo tak potom dvanáct třináct let, LG: mhm LV: tak to sme teda jako probírali, že, znali prostě Ferbasovou ((Věra Ferbasová)), Nedošínskou ((Antonie Nedošinská)) jo? ee Pištěka ((Theodor Pištěk)) jo, tady ee tady ty her- Franta Paula ((František Paul)) (jo) tak ty herci sou teda zapomínaní, no Nezvala ((Gustav Nezval))
Libuse_(1922).txt
mózr ((Hans Moser)) se jmenoval nebo LG: a ten hrál ee v kterých [filmech?] LV: [ten hrál] v těch německejch filmech takovýho prostě (já nevím) takovýho starokomika bych jako jako řekla, ee (.) no Nezval ((Gustav Nezval)) třeba ee (jako) (.) hégr ((Karel Höger)) ne, t- když už teda taky mluvím protože já ee mně to (tak) jako na to nemyslím na ty herce,
 
Film — Cast
Jan Cimbura, 1941
Děti na zakázku, 1938
Muzikantská Liduška, 1940
Jarčin profesor, 1937
Maskierte Beliebte, Die, 1940
Vzbouření na vsi, 1949
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno